Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēka - informācijas centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000852

Adrese:

Stallis, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64228082 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Beverīnas novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gundega Lapiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009148515

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0717

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.06.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

668A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Par Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra dibināšanas gadu uzskatāms 1896.gads, kad pagastā dibinās bezmaksas bibliotēku biedrības. Šis gads ir ierakstīts bibliotēkas pasē. Kopš tā laika bibliotēka ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas. 1914. gadā apvienojās Kauguru un Mūrmuižas bibliotēku biedrības, bet sākās 1. Pasaules karš un nekāda darbība nenotika. Kultūras dzīve atjaunojās tikai 1918.gadā, kad Biedrība atkal pārreģistrējama. 1923.gadā ārkārtas sapulcē nolēma no nosaukuma svītrot vārdu „Mūrmuiža”, bet 1930. gadā pie nacionālās jaunatnes savienības Mūrmuižas nodaļas atsākās grāmatu krāšana un, Mūrmuižas Tautas universitātei nodibinoties, bibliotēkā jau bija apmēram 1000 grāmatu. 1940. gadā pēc Mūrmuižas Tautas universitātes likvidēšanas visi dokumenti un arī grāmatas aizvestas uz Valmieru, pēc kara daļa no tām atvestas atpakaļ, bet daļa sadedzinātas. 1948. gadā izdarīts pirmais ieraksts Mūru ciema bibliotēkas inventāra grāmatā. Sākot ar 1949. gadu, inventāra grāmatā ierakstītas tikai tās grāmatas, kas izdotas, sākot ar 1945.gadu. 1950.gadā bibliotēkas nosaukums bijis Kauguru ciema “Mūru” bibliotēka, no 1968. gada “Kauguru ciema 2. Bibliotēka”. No 1991.gada bibliotēkas nosaukums ir “Kauguru pagasta 2. bibliotēka”, bet 2007.gada 25.jūnijā Bibliotēku reģistrā reģistrēta Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs.

Darbība:

Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas - apkopo un sniedz informāciju, apkalpo bibliotēkas lietotājus, veicina izglītību, popularizē literatūru, organizē popularizēšanas pasākumus, nodrošina IT pakalpojumus. Bibliotēka lietotājiem piedāvā daudzpusīgu pakalpojumu klāstu: • interneta pakalpojumus, • datora izmantošanu, • periodiskos izdevumus, • grāmatas, • pieeju elektroniskajām datu bāzēm (Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka), • SBA pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā un pēdējā trešdiena novada un bibliotēku darbinieku sapulču un semināru diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonoka un Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Izdevumu rezervēšana, atdošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu atdošanas termiņa pagarināšana apmeklējot bibliotēku, pa tālruni 64228082 vai internetā http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/alise3i.asp?opty=8
4. Elektroniskā kataloga izmantošana Valmieras bibliotēkas kopkatalogs ietver visu Valmieras apkārtnes bibliotēku fondus
5. Literatūras izsniegšana uz mājām Grāmatas - 30 dienas, žurnāli - 3 dienas
6. Novadpētniecības kolekcijas izmantošana Novadpētniecības materiāli par Kauguru pagastu
7. Starpbibliotēku abonements SBA ir abonements, kas sniedz iespēju bibliotēkas reģistrētajam lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām. SBA kārtā saņemtie iespieddarbi paredzēti lietošanai lasītavā un tos uz mājām neizsniedz.
8. Konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru un interneta iespēju izmantošanu
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Maksas pakalpojumi
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

213

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

231

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

157

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3192

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1823

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1369

Virtuālais apmeklējums:

570

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4503

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

299

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2173
Seriālizdevumi 2329
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

836

Izslēgto dokumentu kopskaits:

640

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7079

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6179 228 40 6367
Seriālizdevumi 600 605 600 605
Audiovizuālie resursi 15 2 17
Nošizdevumi 5 5
Pārējie dokumenti 71 71
Elektroniskie resursi 13 1 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 638 40 678

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

7