Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012662

Adrese:

Bērzupes, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754323 @ 63754323
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gaļina Gucu

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4520900892

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.01.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2576

Akreditācijas datums:

30.01.2013

Akreditācijas termiņš:

29.01.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

1996. gads, kā jaunas mācību iestādes bibliotēka un vienīgās speciālās mācību iestādes bibliotēka toreizējā Dobeles rajonā.

Darbība:

1. Atbalsts mācību procesam. 2. Informācijpratību veicināšana. 3. Lasītprasmes un lasītprieka veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:40 12:10
Otrdiena 14:10 15:40
Trešdiena 10:40 11:20
Trešdiena 15:00 15:40
Ceturtdiena 11:30 13:05

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Mācību grāmatu izsniegšana. Mācību grāmatas izsniedz priekšmetu skolotājiem un audzēkņiem lietošanai mācību stundās
Daiļliteratūras izsniegšana. Daiļliteratūru izsniedz lasīšanai bibliotēkas lasītavā, internāta audzinātājiem, lasīšanai vakara nodarbībās un individuāliem lasītājiem.
Metodiskā palīdzība. Bibliotēkā metodiska palīdzība tiek sniegta skolotājiem, gatavojoties pārbaudījumiem augstskolās, gatavojot materiālus mācību stundām, palidzība gatavojot materiālus darbam ar interaktīvo tāfeli.
Interneta pakalpojumi. Bibliotēkas lietotājiem peejami divi datori ar interneta pieslēgumu,tos bieži izmanto mācību stundās, dažādu uzziņu iegūšanai, izklaidei brīvajā laikā.
Interaktīvās tāfeles izmantošana. Interaktīvo tāfeli bibliotēkas lasītavā izmanto bieži. Dažkārt lasītavā notiek atklātās stundas,mācību stundas,ja nepieciešami tāfeles materiāli, tāpat lasītavā tiek organizāti semināri, vecāku sapulces, kur tiek rādītas prezentācījas, audzēkņiem lasītavā tiek organizētas tematiskas kinopēcpusdienas un tematiski pasākumi, kur tiek demonstrēti video ieraksti.
Printēšana. Bibliotēkā ir viens lāzerprinteris,kuru izmanto mācību materiālu, metodisko materiālu printēšanai, tiek printēti un izplatīti materiāli no e- žurnāla Skolas vārds, tapat arī materāli stendu noformēšanai.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1904

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Papildu informācija par infrastruktūru:

Izņemts no Kultūras pieminekļu Valsts aizsardzības saraksta.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2175

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

275

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1900

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2360

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1263

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1420
Seriālizdevumi 940
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1106

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

134

Izslēgto dokumentu kopskaits:

49

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

1349

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1264 85 1349
Seriālizdevumi 49 49
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 950 46 996

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

8

Tematiskie pasākumi:

6