Beļavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000304

Adrese:

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64497606 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Beļavas pagasta bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Beļavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Paikena

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215283

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0415

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Gulbenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

440

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947

Darbība:

Bibliotēka piedāvā literatūras, periodisko izdevumu izsniegšanu lasīšanai uz vietas vai mājām, grāmatu un periodikas piegādi mājās, SBA pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem, novadpētniecības materiālus par savu pagastu, dažādas izstādes un citus pasākumus. Pieejams bezmaksas internets, 5 datori lietotājiem, apmācības datoru lietošanā. Iespējams izmantot datu bāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka bez maksas. Kopēšana, drukāšana, skenēšana - maksas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā slēgta. Metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Datori un internets 4 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Grāmatu un seriālizdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem Arī piegāde uz mājām
4 Novadpētniecības materiālu krājums
5 Grāmatu izstādes par dažādām tēmām
6 Pasākumi bērniem un pieaugušajiem
7 SBA (starpbibliotēku abonements) Vajadzīgo grāmatu saņemšana no citu bibliotēku krājuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Informācijas izdruka vai kopēšana :
1.1. Melnbalts A4 formāts līdz 5% 0.03
1.2. Melnbalts A4 formāts no 6% līdz 25% 0.03
1.3. Melnbalts A4 formāts no 26% līdz 100% 0.09
1.4. Krāsains A4 formāts līdz 5% 0.06
1.5. Krāsains A4 formāts no 6% līdz 25% 0.16
1.6. Krāsains A4 formāts no 26% līdz 100% 0.57
2. Attēla un teksta skenēšana Lappuse - 0.06
3.1. Lasītāju kartes (izņemot bērnus, skolēnus, pensionārus) izgatavošana gab. - 0.37
3.2. Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana gab. - 0.37
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1252

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

191

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2635

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

385

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6886

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

205

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2719
Seriālizdevumi 4117
Pārējie dokumenti 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 61

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 72
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

645

Izslēgto dokumentu kopskaits:

577

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7102

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 168 471 5348
Seriālizdevumi 470 106 1746
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 56 659

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2