Beļavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000304

Adrese:

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64497606 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēka
Bibliotēkas vietne Beļavas pagasta bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mērija Erlate

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215283

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0415

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

440

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947

Darbība:

Bibliotēka piedāvā literatūras, periodisko izdevumu izsniegšanu lasīšanai uz vietas vai mājām, grāmatu un periodikas piegādi mājās, SBA pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem, novadpētniecības materiālus par savu pagastu, dažādas izstādes un citus pasākumus. Pieejams bezmaksas internets, 5 datori lietotājiem, apmācības datoru lietošanā. Iespējams izmantot datu bāzes: Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka bez maksas. Kopēšana, drukāšana, skenēšana - maksas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša 1. un 3. piektdienā slēgta. Metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekķuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Datori un internets 4 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Grāmatu un seriālizdevumu krājumu bērniem un pieaugušajiem Arī piegādi uz mājām
Novadpētniecības materiālu krājumu
Grāmatu izstādes par dažādām tēmām
Pasākumus bērniem un pieaugušajiem
SBA (starpbibliotēku abonements) Vajadzīgo grāmatu saņemšana no citu bibliotēku krājuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Informācijas izdruka vai kopēšana Melnbalts A4 formāts līdz 5% 0.08
Informācijas izdruka vai kopēšana Melnbalts A4 formāts no 6% līdz 25% 0.13
Informācijas izdruka vai kopēšana Melnbalts A4 formāts no 26% līdz 100% 0.31
Informācijas izdruka vai kopēšana Krāsains A4 formāts līdz 5% 0.14
Informācijas izdruka vai kopēšana Krāsains A4 formāts no 6% līdz 25% 0.43
Informācijas izdruka vai kopēšana Krāsains A4 formāts no 26% līdz 100% 1.52
Attēla un teksta skenēšana lappuse 0.06
Lasītāju kartes (izņemot bērnus, skolēnus, pensionārus) izgatavošana gab. 0.37
Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana gab. 0.37
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1981

Teritorijas kopējā platība (m2):

1252

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

112

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2971

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2444

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

527

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7806

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

202

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2640
Seriālizdevumi 5166
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 211

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

667

Izslēgto dokumentu kopskaits:

646

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7034

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 184 157 5651
Seriālizdevumi 483 489 1382
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 10 1560

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2