Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012470

Adrese:

Bejas skola, Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Skolā 64354442 25664429 64354442
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Zēģele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1486

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Ceturtdiena 13:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu) un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1934

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

85

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1498

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

256

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1242

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1798

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1597

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1517
Seriālizdevumi 281
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 962

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

145

Izslēgto dokumentu kopskaits:

46

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2816

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2659 99 2758
Seriālizdevumi 46 46 46 46
Audiovizuālie resursi 6 6
Kartogrāfiskie materiāli 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2022 99 2121

Informācijas tehnoloģijas

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4

Tematiskie pasākumi:

3