Bārbeles pagasta Bārbeles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000176

Adrese:

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV-3905

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946896 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Brigita Krauze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000115957

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1411

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

165A

Akreditācijas datums:

18.09.2913

Akreditācijas termiņš:

18.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena Pusdienas pārtraukums - 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāzes Piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, www.filmas.lv
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana un bezvadu interneta izmantošana
Iegūtās informācijas izdruka Izmantot krāsu printeri
Skeneris Iegūt skenētu materiālu
Novadpētniecības e-resursi Izmantot digitalizētos novadpētniecības materiālus
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1926

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5370

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4380

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

990

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5944

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

560

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3125
Seriālizdevumi 2765
Elektroniskie resursi 54
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 285

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

497

Izslēgto dokumentu kopskaits:

854

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7000

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5222 131 444 4909
Seriālizdevumi 2092 366 410 2048
Audiovizuālie resursi 43 43
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 450 5 24 431

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

16

Izdevējdarbība:

2