Auces novada Īles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000288

Adrese:

Mālnieki, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 26374225 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēkas mājas lapā
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Reneta Šakirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116331

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1522

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

684A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par Īles pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1948. gada 11. februāri, jo no šī laika ir pieejami uzskaites dati.

Darbība:

Bibliotēka darbojas Īles pagastā un apkalpo pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu internets.
2. Abonētās datu bāzes LETONIKA, LURSOFT
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa EUR 0,06
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa EUR 0,08
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa EUR 0,28
4. Skenēšana EUR 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

813

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1664

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

854

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

810

Virtuālais apmeklējums:

358

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1744

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

139

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1128
Seriālizdevumi 616
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 139

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

551

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4691

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 64 2560
Seriālizdevumi 487 2131
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 299

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0