Auces novada Īles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000288

Adrese:

Mālnieki, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 26374225 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Auces novads
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Reneta Šakirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116331

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1522

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Auces novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

684A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Par Īles pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskata 1948. gada 11. februāri, jo no šī laika ir pieejami uzskaites dati.

Darbība:

Bibliotēka darbojas Īles pagastā un apkalpo pagasta iedzīvotājus. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu informācijas saņemšanu, sniedzot pieejamus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - bibliotēka slēgta ( Metodiskā diena )

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvadu internets.
2. Abonētās datu bāzes LETONIKA, LURSOFT
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0,06
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0,08
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 0,28
4. Skenēšana EUR 0,14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

813

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

138

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1365

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

710

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

655

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1896

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

157

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1093
Seriālizdevumi 803
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 157

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

652

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5977

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 141 2824
Seriālizdevumi 511 3153
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2