Asūnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000393

Adrese:

Kalna iela 3-12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26054762 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Vojevodska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1226

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

804A

Akreditācijas datums:

06.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, informācijas tehnoloģiju izmantošana, uzziņu sniegšana, novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta un bezvadu interneta izmantošana
Kopēšana, printēšana Maksas
Uzziņas un konsultācijas Uz vietas, telefoniski vai caur e-pastu
Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas dzīvojamā mājā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1341

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

489

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

852

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1352

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

283

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1201
Seriālizdevumi 151
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 262

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

353

Izslēgto dokumentu kopskaits:

309

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5032

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4133 185 51 4267
Seriālizdevumi 848 168 258 758
Audiovizuālie resursi 6 6
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 510 28 36 502

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

39

Tematiskie pasākumi:

3