Asūnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000393

Adrese:

Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Krāslavas nov., LV-5676

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629408 26054762 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Vojevodska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1226

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas bibliotēka

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

804A

Akreditācijas datums:

06.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1947.

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, informācijas tehnoloģiju izmantošana, uzziņu sniegšana, novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta un bezvadu interneta izmantošana
2 Kopēšana, printēšana Maksas
3 Uzziņas un konsultācijas Uz vietas, telefoniski vai caur e-pastu
4 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas bijušās skolas telpās

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

78

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

703

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

579

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Virtuālais apmeklējums:

976

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1037

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

97

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 819
Seriālizdevumi 218
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 93

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

374

Izslēgto dokumentu kopskaits:

425

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5856

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 154 5037
Seriālizdevumi 217 270 810
Audiovizuālie resursi 1 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 66 529

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1