Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012724

Adrese:

Antūžu speciālā internātpamatskola, Antūži, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5209

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65229160 26157155 @ 65229160
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Zemīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1020901242

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.12.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0044

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

199-V

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Darbība:

Skolā mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Tiek īstenotas 3 pamatizglītības programmas, 2 pirmsskolas izglītības un 2 profesionālās ievirzes programmas. Skolā strādā kvalificēts pedagogu kolektīvs. Skolēniem tiek nodrošinātas speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības - ārstnieciskā vingrošana, ritmika, logopēdija, fakultatīvu nod., individuālās un grupu nod. atsevišķos māc. priekšmetos, medicīniskā palīdzība, psihiatra palīdzība. Skolas bibliotēka atrodas skolas 2 stāvā. Bibliotēkā notiek izstādes, konkursi, pasākumi. Ir atpūtas un spēļu stūrītis.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un interneta pieslēgums.
2 Mācību un izdales materiālu kopēšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas telpas atrodas skolas ēkā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4658

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1988

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2670

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4760

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1732

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3976
Seriālizdevumi 784
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 119
Bērnu grāmatas 1014

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

13

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7703

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13 7086
Seriālizdevumi 593
Audiovizuālie resursi 22
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 2267
Bērnu grāmatas 5 1900

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1