Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012887

Adrese:

Skolas iela 1, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64860906 @
Bibliotēkā 26334813 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Ļaudonas vidusskola
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Selga Balode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413900129

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1339

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3879

Akreditācijas datums:

02.12.2020

Akreditācijas termiņš:

02.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Īsti precīzs Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bet pēc bijušo skolas skolotāju un darbinieku apjautāšanas, par skolas bibliotēkas dibināšanas gadu pieņēmām 1950. gadu, jo jau tad ir bijuši vērojami skolas bibliotēkas aizsākumi. Lai gan pirmais ieraksts inventāra grāmatā veikts 1956. gada 15. augustā. No 2012.gada 1.septembra skolai piešķirts novadnieka, dzejnieka Andreja Eglīša vārds.

Darbība:

Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā; izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana; bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; līdzdalība izglītojošo pasākumu organizēšanā; skolēnu informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošana; intereses par grāmatu lasīšanu veicināšana. Skolas bibliotēkā ir radīta mājīga, draudzīga, atbalstoša, pozitīva un arī rotaļīga gaisotne.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 11:00 14:00-16:00
Otrdiena 11:00 16:00
Trešdiena 08:00 10:00 15:00-16:00
Ceturtdiena 11:00 16:00
Piektdiena 12:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Ekskursijas Ekskursijas bibliotēkā.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējas, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
4. Mācību stundas Skolas bibliotēkā notiek dažādu mācību priekšmetu stundas, iepriekš skolotāji par to vienojas ar bibliotekāru.
5. Bibliotekārās stundas Skolas bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas - dažādas tematikas atbilstoši vecuma grupām.
6. Krājums Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36,89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

203

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

165

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1080

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

118

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

962

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2179

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1930

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2174
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1651
Bērnu grāmatas 2

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2179

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6388

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2162 6321
Audiovizuālie resursi 10 45
Elektroniskais krājums (summa) 7 22
E-grāmatas 7 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1446 3128
Bērnu grāmatas 2 24

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1