Amatas novada Ieriķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000215

Adrese:

Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29341013 29341013 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0744

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Bibliotēka Ieriķos dibināta 1928.gadā. Tā darbojusies vairākās vietās un dažādās ēkās. No 2016.gada bibliotēka darbojas jaunās izremontētās telpās .

Darbība:

Bibliotēka atrodas Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Bibliotekā notiek dažādi pasākumi - koncerti, izstādes, bērnu pasākumi. Bibliotēka piedalās Bērnu un jauniešu žūrijas darbā , Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena slēgts
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena slēgts
Piektdiena 08:30 17:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonemets Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsneigšana citām bibliotēkām
Krājuma izmantošana Grāmatu un citu iespieddarbu bezmaksas izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1659

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1069

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

590

Virtuālais apmeklējums:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2139

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

510

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1345
Seriālizdevumi 794
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 493

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

851

Izslēgto dokumentu kopskaits:

10

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3780

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 488 10 2704
Seriālizdevumi 362 1071
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 89 4 484

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1