Amatas novada Ieriķu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000215

Adrese:

Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29341013 29341013 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0744

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Bibliotēka Ieriķos dibināta 1928.gadā. Tā darbojusies vairākās vietās un dažādās ēkās. No 2016.gada bibliotēka darbojas jaunās izremontētās telpās .

Darbība:

Bibliotēka atrodas Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Bibliotekā notiek dažādi pasākumi - koncerti, izstādes, bērnu pasākumi. Bibliotēka piedalās Bērnu un jauniešu žūrijas darbā , Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos u.c.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena slēgts
Otrdiena slēgts
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonemets Grāmatu un citu iespieddarbu pasūtīšana un izsneigšana citām bibliotēkām
3 Krājuma izmantošana Grāmatu un citu iespieddarbu bezmaksas izmantošana
4 Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1659

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1069

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

590

Virtuālais apmeklējums:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2139

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

510

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1345
Seriālizdevumi 794
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 493

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

851

Izslēgto dokumentu kopskaits:

10

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3780

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 488 10 2704
Seriālizdevumi 362 1071
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 89 4 484

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1