Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000356

Adrese:

Vecmuiža, Asare, Asares pag., Aknīstes nov., LV-5210

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65229500 26446133 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antoņina Dzenuška

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026441

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1562

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.04.2012

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

297B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā 1956.g. 09.novembrī

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas un komunikācijas centrs, kultūras un izglītības iestāde. Zinību avots visiem pagasta iedzīvotājiem. Brīva un vienlīdzīga iespēja piekļūt vispusīgai informācijai un rast veldzi dvēselei

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums: 12:00 - 12:30 Otrdienās Ancenē Spodrās dz.3 10:00-12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, konsultācijas par krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā
3. Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
5. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana
6. Novadpētniecības materiālu izmantošana
7. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējošu pasākumu organizēšana
8. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām novada, Jēkabpils reģiona bibliotēkām
9. Nepeiciešamo iespieddarbu, kuru nav reģiona bibliotēkās, pasūtīšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
10. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tāllruni 65229500
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Materiālu izdruka 1lappuse melnbalta, teksts 0.07 Eur
2. Materiālu izdruka 1 lappuse melnbalta, teksts, attēls 0.14 Eur
3. Teksta izdruka 1 lappuse krāsaina, teksts 0.21 Eur
4. Krāsaina attēla izdruka 1 lappuse 1/4 no A4formāta lapas 0.28 Eur
5. Krāsaina attēla izdruka 1 lappuse 1/2 no A4 formāta lapas 0.57 Eur
6. Krāsaina attēla izdruka 1 lappuse 3/4no A4 formāta lapas 0.85 Eur
7. Krāsaina attēla izdruka 1 lappuse 1A4 formāta lapa 1.14 Eur
8. Materiālu kopēšana A4 formāta lapas viena puse 0.07 Eur
9. Materiālu kopēšana A4 formāta lapas abas puses 0.11 Eur
10. Mācību materiālu kopēšana A4 formāta lapas viena puse 0.04 Eur
11. Mācību materiālu kopēšana A4 formāta lapas abas puses 0.07 Eur
12. Skenēšana 1 lappuse 0.14 Eur
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1866

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

154

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3653

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3034

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

619

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7618

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1004

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2844
Seriālizdevumi 4774
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 507

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 110
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 79
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 31

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

706

Izslēgto dokumentu kopskaits:

751

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6991

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5563 129 207 5485
Seriālizdevumi 1463 577 535 1505
Audiovizuālie resursi 1 1
Pārējie dokumenti 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1166 21 230 957

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

18

Tematiskie pasākumi:

5

Projektizstrāde:

1