Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Kazdangas pagasta bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-012325

Adrese:

Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov., LV-3457

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22729821 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Holštroma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031565

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1911

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2007

Piederība

Iestādes piederība:

Aizputes pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

476A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2007

Sākums:

Bibliotēka darbu sākusi pārņemot no Kazdangas tehnikuma 600 grāmatas.

Darbība:

Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Kazdangas pagasta bibliotēka" ir Aizputes novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir kalpot par informācijas piegādātāju un palīgu informācijas meklēšanā un nodrošināšanā visiem pagasta bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena No jūnija līdz septembra mēnesim sestdienās bibliotēka slēgta, bet atvērta apmeklētājiem pirmdienās.
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 13:00
Svētdiena Slēgta
Papildu informācija:

No jūnija līdz septembra mēnesim sestdienās bibliotēka slēgta, bet atvērta apmeklētājiem pirmdienās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorpakalpojumi un internets. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami 5 datori un wifi.
2. Grāmatu un žurnālu izsniegšanu uz mājām. Ikvienam reģistrētam bibliotēkas lietotājam.
3. Jaunākie preses izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas un cita uzziņu literatūra. Ikvienam reģistrētam bibliotēkas lietotājam.
4. Datu bāzes www.letonika.lv un www.news.lv, filmas.lv. Ikvienam reģistrētam bibliotēkas lietotājam.
5. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi. Bibliotēka nodrošina iespēju saņemt grāmatas, kas atrodas citās novada bibliotēkas. Kā arī grāmatas no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas.
6. Pieaugušo un skolēnu lietotāju individuālās konsultācijas. Konsultācijas iespējas saņemt gan klātienē, gan attālināti sazinot ar bibliotēku epastā vai zvanot.
7. Novadpētniecības materiāli.
8. Karšu lasītājs.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu skenēšana A4 formāta 1 lappuse -0,50 EUR (cena norādīta ar PVN)
2. Kopēšana - melnbalta un krāsaina A4 formāta 1 teksta lappuse - 0,12 EUR (cena norādīta ar PVN) A4 formāts no abām pusēm - 0,18 EUR (cena norādīta ar PVN) Melnbalts attēls - A4 formāta 1 lappuse - 0,21 EUR (cena norādīta ar PVN)
3. Datorizdruka - melnbalta un krāsaina. Melnbalta izdruka - 1 teksta lappuse - 0,15 EUR (cena norādīta ar PVN) Melnbalta izdruka - attēls lielāks par 1/4 no lappuses - 0,36 EUR (cena norādīta ar PVN) Krāsaina izdruka - 1 teksta lappuse - 0,42 EUR (cena norādīta ar PVN) Krāsaina izdruka - attēls lielāks par 1/4 no lappuses - 0,57 EUR (cena norādīta ar PVN) Krāsaina izdruka - attēls A4 lappuses formātā - 0,71 EUR (cena norādīta ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

163

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4286

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3762

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

524

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4730

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

598

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3237
Seriālizdevumi 1492
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

966

Izslēgto dokumentu kopskaits:

53

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7975

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 409 53 4964
Seriālizdevumi 526 2971
Audiovizuālie resursi 25 31
Nošizdevumi 1 4
Pārējie dokumenti 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 4
Bērnu grāmatas 127 237

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1