Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Cīravas pagasta bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000459

Adrese:

Gaismas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63449976 29259763 @ 63449977
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cīravas pagasta mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aizputes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Reģionālais portāls Rekurzeme
Citas iestādes vietne Portāls Draugiem.lv
Sociālie tīkli Vietne Facebook.com
Sociālie tīkli Vietne Instagram.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Tuleiko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031584

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0384

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

401A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē ieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris ( pēc pirmā ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā).Kopš 2002.gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvā ēkā- Aizputes novada Cīravas pagasta „Gaismās”.

Darbība:

Prioritāte -darbs ar bērniem un jauniešiem lasīšanas veicināšanas attīstībā (projekti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, Skaļas lasīšanas sacensība, dzejas akcija “Tur kaut kam ir jābūt”). Piedāvājam izglītojošus pasākumus jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā visa vecuma auditorijai ( Putnu vērošanas pārgājieni, E- prasmju nedēļas aktivitātes, Gleznošanas nodarbības, rokdarbu kopa “Sirds siltuma darbnīcas”, profesionālās mākslas izstādes un tikšanās ar autoriem- izstāde “Māksla un Dzeja”.) Popularizējam lasītāju tikšanos ar rakstniekiem, diskusijas par autoru darbiem (Andris Akmentiņš, Irma Markopa, Jana Egle). Regulāri strādājam pie pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanas (materiālu kopa par LOK kavalieris Jāni Dinne, tēlnieka Kārļa Zemdegas 125 gadu jubilejas pasākums un grāmatas “Kārlis Zemdega. Un spēcīgs celšos” atvēršanas svētki.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdienā. Vasaras periodā - no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft.
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
3 Bērnu rotaļu istaba Pirmsskolas vecuma bērnu atstāšana auklītes uzraudzībā darbdienās no 14.00 līdz 18.00
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63449976, e-pastu ciiravasbiblioteeka@inbox.lv
5 Starpbibliotēku abonements Iesprieddarbus, kuri nav Cīravas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas individuālas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8 Mākslas izstādes Regulāras māklas izstādes bibliotēkas izstāžu zālē.
9 Kopēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
10 Printēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
11 Skenēšana Attēla vai dokumenta
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pasākumu zāles īre 4.20 EUR stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

1075

Papildu informācija par infrastruktūru:

Pašvaldības administratīvā ēka, kuras pirmājā stāvā atrodas bibliotēka

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

261

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6362

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3517

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2845

Virtuālais apmeklējums:

21938

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3648

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

568

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2259
Seriālizdevumi 1389
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 155

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

696

Izslēgto dokumentu kopskaits:

528

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6983

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 302 133 5926
Seriālizdevumi 393 395 1048
Audiovizuālie resursi 1 0 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 0 2
Bērnu grāmatas 20 2 1312

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1