Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Cīravas pagasta bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000459

Adrese:

Gaismas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22729822 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cīravas pagasta mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aizputes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Reģionālais portāls Rekurzeme
Sociālie tīkli Vietne Draugiem.lv
Sociālie tīkli Vietne Facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Zemgale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0384

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.12.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Aizputes pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

401B

Akreditācijas datums:

18.06.2021

Akreditācijas termiņš:

18.06.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē pieejamas 20. gadsimta 30. gados. Oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums ir 1946. gada 24. novembris (pirmais ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā). Kopš 2002. gada bibliotēka atrodas pašvaldības ēkas pirmajā stāvā - Cīravas pagasta "Gaismās".

Darbība:

Prioritāte - darbs ar bērniem un jauniešiem lasīšanas veicināšanas attīstībā (projekti "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", "Grāmatu starts", "Skaļās lasīšanas sacensība", "Dzejas akcija", "Dzejas detektīvs"). Piedāvājam izglītojošus pasākumus jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai visa vecuma auditorijai (Putnu vērošanas pārgājieni, E-prasmju nedēļas aktivitātes, gleznošanas nodarbības, rokdarbu kopa "Sirds siltuma darbnīcas", profesionālās mākslas izstādes "Gata Selderiņa izstāde". Popularizējam lasītāju tikšanos ar ar rakstniekiem, diskusijas par autoru darbiem (Inga Jēruma un Rudīte Losāne). Regulāri strādājam pie pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanas (materiālu kopa par LKO kavalieri Jāni Dinni ).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 12.00-13.00 pusdienas laiks
Otrdiena 10:00 18:00 12.00-13.00 pusdienas laiks
Trešdiena 10:00 18:00 12.00-13.00 pusdienas laiks
Ceturtdiena 10:00 18:00 12.00-13.00 pusdienas laiks
Piektdiena 10:00 18:00 12.00-13.00 pusdienas laiks
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdienā. No 1.12.2020 bibliotēka strādā pēc izmēģinājuma darba laika no pirmdienas lidz piektdienai no pulkst. 8:30-16:30 S.SV- nestrādā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 22729822, e-pastu cirava.biblioteka@aizpute.lv
4. Starpbibliotēku abonements Iesprieddarbus, kuri nav Cīravas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
6. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas individuālas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
7. Mākslas izstādes Regulāras māklas izstādes bibliotēkas izstāžu zālē.
8. Kopēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
9. Printēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
10. Skenēšana Attēla vai dokumenta
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pasākumu zāles īre 4.20 EUR stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gaismas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453 Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

1075

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

236

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

123

Pārējie:

113

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3767

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2907

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

860

Virtuālais apmeklējums:

6700

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2999

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

298

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2036
Seriālizdevumi 963
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 268

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

663

Izslēgto dokumentu kopskaits:

461

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6980

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 351 458 5817
Seriālizdevumi 303 1147
Nošizdevumi 1 3 8
Pārējie dokumenti 8 0 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 1 6
Bērnu grāmatas 48 15 980

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1