Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000459

Adrese:

Gaismas, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63449976 29259763 @ 63449977
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cīravas pagasta mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aizputes novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Reģionālais portāls Rekurzeme
Citas iestādes vietne Portāls Draugiem.lv
Sociālie tīkli Vietne Facebook.com
Sociālie tīkli Vietne Instagram.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Tuleiko

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031584

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0384

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

401A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēkas darbību Cīravas pusē ieejamas pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums 1946.gada 24.novembris ( pēc pirmā ieraksts bibliotēkas fonda uzskaites grāmatā).Kopš 2002.gada bibliotēka atrodas pašvaldības administratīvā ēkā- Aizputes novada Cīravas pagasta „Gaismās”.

Darbība:

Prioritāte -darbs ar bērniem un jauniešiem lasīšanas veicināšanas attīstībā (projekti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, Skaļas lasīšanas sacensība, dzejas akcija “Tur kaut kam ir jābūt”). Piedāvājam izglītojošus pasākumus jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā visa vecuma auditorijai ( Putnu vērošanas pārgājieni, E- prasmju nedēļas aktivitātes, Gleznošanas nodarbības, rokdarbu kopa “Sirds siltuma darbnīcas”, profesionālās mākslas izstādes un tikšanās ar autoriem- izstāde “Māksla un Dzeja”.) Popularizējam lasītāju tikšanos ar rakstniekiem, diskusijas par autoru darbiem (Andris Akmentiņš, Irma Markopa, Jana Egle). Regulāri strādājam pie pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanas (materiālu kopa par LOK kavalieris Jāni Dinne, tēlnieka Kārļa Zemdegas 125 gadu jubilejas pasākums un grāmatas “Kārlis Zemdega. Un spēcīgs celšos” atvēršanas svētki.)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdienā. Vasaras periodā - no 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft.
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
3 Bērnu rotaļu istaba Pirmsskolas vecuma bērnu atstāšana auklītes uzraudzībā darbdienās no 14.00 līdz 18.00
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63449976, e-pastu ciiravasbiblioteeka@inbox.lv
5 Starpbibliotēku abonements Iesprieddarbus, kuri nav Cīravas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas individuālas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8 Mākslas izstādes Regulāras māklas izstādes bibliotēkas izstāžu zālē.
9 Kopēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
10 Printēšana A4 formāts- melnbalts, krāsains
11 Skenēšana Attēla vai dokumenta
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pasākumu zāles īre 4.20 EUR stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5750

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4005

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1745

Virtuālais apmeklējums:

837

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3529

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

480

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2436
Seriālizdevumi 1093
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 320

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

614

Izslēgto dokumentu kopskaits:

734

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6815

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 263 161 5757
Seriālizdevumi 344 573 1050
Audiovizuālie resursi 7 0 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 1
Bērnu grāmatas 47 62 1294

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda