Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000398

Adrese:

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 29244623 @
Bibliotēkā 28667272 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Raisa Bižāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1233

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1233

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

814B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Grāveru bibliotēka ir Aglonas novada Grāveru pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēka ir atbalsta punkts gan formālajai izglītībai, gan mūžizglītībai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Pieejama bezmaksas datu bāze Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.Bezvadu internets
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem
5. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
6. Novadpētniecības krājums Tematiskās izstādes, mapes un novadpētniecības materiāli
7. Literatūras izstādes Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt vairākas tematiskās izstādes, kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Izstādēs izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par dažādām tēmām
8. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums
9. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana
10. Apmācība Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
11. Datu bāzu resursu izmantošana Turpināt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Sākot no 0.07 - 0.28Eur
2. Skenēšana 0.07 Eur
3. Printēšana Sākot no 0.07 - 0.43 Eur
Pakalpojumu maksa ir atrunāta Bibliotēkas nolikumā
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1300

Papildu informācija par infrastruktūru:

Vienā ēkā atrodas pagasta telpas, ambulance, tautas nams

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

119

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1285

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1082

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

203

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3992

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1682
Seriālizdevumi 2310
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 78

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

371

Izslēgto dokumentu kopskaits:

440

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4354

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 181 249 3964
Seriālizdevumi 189 191 383
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 10 752

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1