Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000398

Adrese:

Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 65629718 29244623 @ 65629718
Bibliotēkā 28667272 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Raisa Bižāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1233

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.04.2004

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

814A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

30.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Darbība:

Grāveru bibliotēka ir Aglonas novada Grāveru pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēka ir atbalsta punkts gan formālajai izglītībai, gan mūžizglītībai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Pieejama bezmaksas datu bāze Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.Bezvadu internets
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus var pasūtīt no citu bibliotēku krājumiem
5. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
6. Novadpētniecības krājums Tematiskās izstādes, mapes un novadpētniecības materiālus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta kopēšana, pakalpojuma maksa ir atrunāta Bibliotēkas nolikumā. Sākot no 0.07 - 0.28Eur
2. Skenēšana Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta skenēšana, pakalpojuma maksa ir atrunāta Bibliotēkas nolikumā. 0.07 Eur
3. Printēšana Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāta printēšana, pakalpojuma maksa ir atrunāta Bibliotēkas nolikumā. Sākot no 0.07 - 0.43 Eur
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

1300

Papildu informācija par infrastruktūru:

Vienā ēkā atrodas pagasta telpas, ambulance, tautas nams

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1900

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1221

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

679

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3548

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

349

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1456
Seriālizdevumi 2092
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 270

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

391

Izslēgto dokumentu kopskaits:

38

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4272

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 268 38 3956
Seriālizdevumi 122 310
Audiovizuālie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 72 2 718

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1