Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013007

Adrese:

Adamovas internātskola, Adamova, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64633740 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natālija Krasņakova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046186

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1693

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1962

Darbība:

Bibliotēkas darbība tiek organizēta un virzīta tā, lai papildinātu un pilnveidotu izglītības darba saturu skolā kopumā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 13:00
Otrdiena 12:10 15:10
Trešdiena 08:30 09:30
Ceturtdiena 11:20 14:20
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1958

Teritorijas kopējā platība (m2):

70100

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1261

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

209

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1052

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3597

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1132

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3597
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 753
Bērnu grāmatas 321

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

23

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13884

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 23 13884
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 21 4254
Bērnu grāmatas 4413

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1