Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Klāra Radziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Administrācija 67211358 @
Ekskursiju vadītāji 67356676 @
Ekskursiju vadītāji 67356677

Apraksts

Sākums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākumi meklējami 1773. gadā, kad Rīgas rāte, saņēmusi pilsētai novēlēto ārsta Nikolaja fon Himzela kolekciju, izveidoja publisku muzeju. Muzeja attīstību un krājuma veidošanos ietekmējuši arī citi savulaik eksistējuši muzeji - Rīgas muzejs (dib. 1858. g.) un Doma muzejs (dib. 1891. g.). 1936. gadā muzejs ieguva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja nosaukumu un Rīgas pilsētas vēstures muzeja profilu. 1939. gadā aizsākās ar Latvijas kuģniecības vēsturi saistītu materiālu komplektēšana un 1964. gadā muzejs ieguva Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nosaukumu. Kopš 1940. gada 1. augusta RVKM ir valsts muzejs.

Misija:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā.

Darbība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kompetencē ir Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana. Muzejā glabājas viens no lielākajiem krājumiem Latvijā - vairāk nekā pusmiljons priekšmetu, kuri veido ap 80 kolekciju. Muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets", Rīgas Doma Krusteja, kā arī dažādas izstādes. Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša izglītojošā programma, t.sk. pedagoģiskās programmas skolēniem, izglītojošas programmas pieaugušajiem un ģimenēm, ekskursijas, lekcijas u.c.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājas lapa sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, pakalpojumiem (ekspozīcijām, izstādēm, muzeja pedagoģiskajām programmām, piedāvājumu pieaugušo auditorijai, telpu nomas iespējām u.c.), pakalpojumu maksām. Atsevišķas sadaļas iepazīstina ar muzeja vēsturi, tā kolekcijām. Regulāri tiek sniegta informācija par aktualitātēm. Lapā atrodams kontaktpersonu saraksts. 2019. gada 16. decembrī mājaslapa slēgta. Tiek veidota jauna muzeja un tā filiāļu mājaslapa.

Izveides (un pārveides) gads:

2007

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

25000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6A4

Akreditācijas datums:

19.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2020

Muzeja šifrs:

VRVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30.septembrim muzejs atvērts katru dienu no 10:00-17:00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie). Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: no bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti un no 1 personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros augstskolu pilna laika studentiem, kas studē vēsturi, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst muzeju darbinieku tālākizglītības kursu; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā. Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā) Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Izglītojamiem - EUR 1,00; studentiem un pensionāriem - EUR 3,00; pārējiem - EUR 5,00. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate Izstādes apskate muzeja 1. stāva izstāžu zālē. Izglītojamiem - EUR 0,50; studentiem un pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 1,50. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. EUR 7,00
4 Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Mencendorfa nama un Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgo ekspozīciju apskate. Izglītojamiem - EUR 2,00; studentiem un pensionāriem - EUR 5,00; pārējiem - EUR 8,00.
5 Gida pakalpojumi Pārskata ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 10,00; svešvalodā - EUR 15,00.
6 Tematiska ekskursija Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 7,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem: "Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos", "Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā", "Senā Rīdzene - upe zem ielām", "Meklēsim dzīvnieku tēlus Doma Krustejā", "Rīga teikās un leģendās", "Rīgas naudas ceļš uz eiro", “Kā dzīvoja senie rīdzinieki?”, “No liellaivas līdz buriniekam”, “Mode cauri gadsimtiem”, “Senie nocietinājumi – mūri zem ielām”, "Gaisma Rīgas ielās". Nodarbības ilgums – 1 – 1,5 stunda. Plašāka informācija par programmām sadaļā: Piedāvājums “Latvijas Skolas somai”. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; Izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00 Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Programmā iekļauts simbolisku pieturvietu ceļš līdz Kolonnu zālei, kāzu valsis Kolonnu zālē, Laimes monēta Lielajam Kristapam, rakstisks apliecinājums par gaviļnieku īpašo dienu muzejā. Programmas ilgums - 1 stunda. Iespējama fotografēšanās muzeja interjeros (plašāka informācija muzeja mājaslapā www.rigamuz.lv) Programmas vadība: latviešu val. - EUR 40,00, svešvalodā - EUR 50,00 Biļete personai EUR 1,50
9 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Maksa - atbilstoši cenrādim.
10 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Maksa - atbilstoši cenrādim.
11 Pasākums, lekcija vai nodarbība Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - EUR 3,00
12 Telpu noma Iespējama muzeja Kolonnu zāles un citu telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Maksa - atbilstoši cenrādim.
13 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - EUR 30,00; Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - EUR 1,50 (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam ir šādas funkcijas: 1. komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; 2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM NR./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 2015. gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VA „RVKM” darba kārtības noteikumi 01.06.2011 Nr. INA 113-3-1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014. gada 8. augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 VA „RVKM” Ētikas kodekss 01.06.2011 Pielikums Nr. INA 113-3-1 "Darba kārtības noteikumi"
2 RVKM reglaments 29.04.2015 112-1-2, saskaņots KM
3 RVKM publisko maksas pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 360
4 VA „RVKM” Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr. INA 112-3
5 VA „RVKM” Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112-2
6 VA „RVKM” Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113-3-2
7 Kārtība par iepirkumu organizēšanu VA „RVKM” 09.06.2011 Nr. INA 113-3-4
8 VA „RVKM” Iepirkumu komisijas nolikums 10.06.2011 Nr. INA 113-3-5
9 VA „RVKM” Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr. INA 113-3-6 Grozījumi 14.12.2016, Nr.112-1-2
10 VA „RVKM” Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113-3-3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 11.05.2018 Nr. 114-18
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112-1
13 Noteikumi par personas datu aizsardzības pamatprasībām 01.12.2014 Nr. 112-1-1
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības noteikumi 01.12.2014 Nr. 112-1-2
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112-1-3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupas 2. tikšanās (2nd Meeting of Baltic and North Atlantic Pottery Researcg Group) Konferences apmeklējums, pieredzes apmaiņa, kvalifikācijas celšana / I. Reinfelde 13.04.2018 Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupa (BNPG) Tallina Igaunija
Trešā Baltijas pilsētu vēstures konference (The 3rd Conference on Baltic Urban History) – „Urbānā kultūra Baltijā” (Urban Cultures in the Baltics), Klipēdā. Referāta nolasīšana un dalība konferencē / I.Karlštrēma 18.04.-20.04.2018 Herdera Institūts, Tallinas Universitātes Vēstures Institūts, Klaipēdas Universitātes Baltijas Reģiona Vēstures un Arheoloģijas Institūts, Latvijas Universitāte Klaipēda Lietuva
Izstāde “Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks. Atgriešanās.” (Šauļu Fotogrāfijas muzejs) Deponējums izstādei 14.11.2018– 27.01.2019 Šauļu Fotogrāfijas muzejs Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ekspozīcija Eiropas vēstures namā, Briselē RVKM krājuma priekšmetu deponēšana eksponēšanai ekspozīcijā 27.02.2017-2023 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
Zinātniskā pētniecība, RVKM Ihtioloģiskā materiāla un marīno organismu palieku studijas 24.-28.04.2017 Dr. Lembi Lõugas, Tallinas universtāte Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Palasta iela 4, Rīga (galvenā ēka) Valsts īpašums 1899 6537
Palasta iela 2, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 1748 6537
Herdera laukums 4, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 19. gs. 6537
Palasta iela 8, Rīga (Restaurācijas centrs) Valsts īpašums 1932
Palasta iela 6, Rīga (perspektīvā - Suvenīru salons) Valsts īpašums 17. gs. 6558
Teritorijas kopējā platība (m2):

3862

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Palasta iela 4, Rīga
Palasta iela 2, Rīga
Herdera laukums 4, Rīga
Palasta iela 8, Rīga
Palasta iela 6, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7683

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1514
Krājuma telpas 1011
Pārējās telpas 5158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes