Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Administrācija 67211358 @
Ekskursiju vadītāji 67356676 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Sākums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākumi meklējami 1773. gadā, kad Rīgas rāte, saņēmusi pilsētai novēlēto ārsta Nikolaja fon Himzela kolekciju, izveidoja publisku muzeju. Muzeja attīstību un krājuma veidošanos ietekmējuši arī citi savulaik eksistējuši muzeji - Rīgas muzejs (dib. 1858. g.) un Doma muzejs (dib. 1891. g.). 1936. gadā muzejs ieguva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja nosaukumu un Rīgas pilsētas vēstures muzeja profilu. 1939. gadā aizsākās ar Latvijas kuģniecības vēsturi saistītu materiālu komplektēšana un 1964. gadā muzejs ieguva Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nosaukumu. Kopš 1940. gada 1. augusta RVKM ir valsts muzejs.

Misija:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā.

Darbība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kompetencē ir Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana. Muzejā glabājas viens no lielākajiem krājumiem Latvijā - vairāk nekā pusmiljons priekšmetu, kuri veido ap 80 kolekciju. Muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets", Rīgas Doma Krusteja, kā arī dažādas izstādes. Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša izglītojošā programma, t.sk. pedagoģiskās programmas skolēniem, izglītojošas programmas pieaugušajiem un ģimenēm, ekskursijas, lekcijas u.c.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājas lapa sniedz informāciju par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un tā filiālēm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sadaļā ir informācija par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, pakalpojumiem (ekspozīcijām, izstādēm, piedāvājumu skolēniem, pieaugušo auditorijai, telpu nomas iespējām u.c.), pakalpojumu cenām. Atsevišķas sadaļas iepazīstina ar muzeja vēsturi, tā kolekcijām. Regulāri tiek sniegta informācija par aktualitātēm. Lapā atrodams kontaktpersonu saraksts.

Mājaslapas adrese:

http://www.rigamuz.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

21378

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

VRVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskā Muzeju padome - ICOM

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00 Jūnijā, jūlijā un augustā piektdienās muzejs atvērts no 12.00 līdz 19.00.
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie). Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: no bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti un no 1 personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros augstskolu pilna laika studentiem, kas studē vēsturi, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst muzeju darbinieku tālākizglītības kursu; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā. Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā) Paskaidrojums: Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Izglītojamiem - EUR 1,00; studentiem un pensionāriem - EUR 3,00; pārējiem - EUR 5,00. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate Izstādes apskate muzeja 1. stāva izstāžu zālē. Izglītojamiem - EUR 0,50; studentiem un pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 1,50. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. EUR 7,00
4 Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Mencendorfa nama un Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgo ekspozīciju apskate. Izglītojamiem - EUR 2,00; studentiem un pensionāriem - EUR 5,00; pārējiem - EUR 8,00.
5 Gida pakalpojumi Pārskata ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 10,00; svešvalodā - EUR 15,00.
6 Tematiskas ekskursijas Visām grupām: Ekskursija ar bruņinieka tērpa un ieroču demonstrējumu Skolēniem: “Vecrīga leģendās un stāstos” “Atklāt Vecrīgu” “Muzeja ceļš” “Ģerboņi muzejā” “Kapu tradīcijas Rīgā” “Doma baznīca un Krusteja” “Mācīsimies Latvijas vēsturi” “Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā” “Reformācija Rīgā un Livonijā” “Svēto, bīskapu un bruņinieku tēli muzeja ekspozīcijā un Doma baznīcā” Tematiskas ekskursijas vadība. Latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem "Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos", "Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā", "Senā Rīdzene - upe zem ielām", "Meklēsim dzīvnieku tēlus Doma Krustejā", "Rīga teikās un leģendās", "Rīgas naudas ceļš uz eiro", “Kā dzīvoja senie rīdzinieki?”, “No liellaivas līdz buriniekam”, “Mode cauri gadsimtiem”, “Senie nocietinājumi – mūri zem ielām”, "Gaisma Rīgas ielās". Nodarbības ilgums – 1 – 1,5 stunda. Plašāka informācija par programmām sadaļā: Piedāvājums “Latvijas Skolas somai”. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; Izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00 Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Programmā iekļauts simbolisku pieturvietu ceļš līdz Kolonnu zālei, kāzu valsis Kolonnu zālē, Laimes monēta Lielajam Kristapam, rakstisks apliecinājums par gaviļnieku īpašo dienu muzejā. Programmas ilgums - 1 stunda. Iespējama fotografēšanās muzeja interjeros (plašāka informācija muzeja mājaslapā www.rigamuz.lv) Programmas vadība: latviešu val. - EUR 40,00, svešvalodā - EUR 50,00 Biļete personai EUR 1,50
9 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Maksa - atbilstoši cenrādim.
10 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Maksa - atbilstoši cenrādim.
11 Pasākums, lekcija vai nodarbība Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - EUR 3,00
12 Telpu noma Iespējama muzeja Kolonnu zāles un citu telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Maksa - atbilstoši cenrādim.
13 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - EUR 30,00; Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - EUR 1,50 (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam ir šādas funkcijas: 1. komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; 2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 MK noteikumi Nr. 926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 13.03.2020 Nr. 1-4/2, saskaņots KM Nr.3.3.-8/447 09.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 14.07.2016
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 14.03.2019 Nr.1-4/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 17.04.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 RVKM Ētikas kodekss 14.03.2019 Aktualizēts Pielikums Nr.1-4/1
2 RVKM reglaments 13.03.2020 Nr.1-4/1, saskaņots KM Nr.3.3.-8/8447 09.03.2020
3 RVKM publisko maksas pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 MK noteikumi Nr. 360
4 RVKM Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1-4/10
5 VA „RVKM” Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112-2
6 VA „RVKM” Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113-3-2
7 Iepirkumu organizēšanas kārtība 25.04.2019 Nr. 1 - 4/6
8 Iepirkuma komisijas darba kārtības nolikums 25.04.2019 Nr. 1 - 4/7
9 VA „RVKM” Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr. INA 113-3-6 Grozījumi 14.12.2016, Nr.112-1-2
10 VA „RVKM” Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113-3-3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 11.05.2018 Nr. 114-18
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112-1
13 Personas datu aizsardzības politika 14.03.2019 Nr. 1-4/2
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības politika 08.04.2019 Nr. 1-4/3
15 Noteikumi par personas datu aizsardzības pamatprasībām 01.12.2014 Nr. 112-1-1
16 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
17 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
18 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
19 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2
20 Informācijas sistēmu drošības politika 30.06.2020 Nr. 1-4/12
21 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, balss ierakstu un filmēšanas veikšanas politika 23.04.2019 Nr 1-4/5
22 Personas datu aizsardzības personāla atlases procesā politika 26.04.2019 Nr. 1 - 4/8
23 Personāla atlases kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/9
24 Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/10
25 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtība 26.06.2019 Nr. 1 - 4/11
26 Ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtība 28.06.2019 Nr. 1-4/12
27 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 06.02.2020 Nr. 1-4/2a
28 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieku saraksts, kuriem ir tiesības saņemt glabātavu atslēgas 18.02.2020 Nr. 1-4/3
29 Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi 18.02.2020 Nr. 1-4/4
30 Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts 18.02.2020 Nr. 1-4/5
31 Iekšējās kontroles sistēma 20.04.2020 Nr. 1-4/6
32 Personāla vadības politika 20.04.2020 Nr. 1-4/7
33 Jauno darbinieku adaptācijas kārtība 20.04.2020 Nr. 1-4/8
34 Atslēgu nodošanas - saņemšanas kārtība Ainažu jūrskolas muzejā 25.05.2020 Nr. 1-4/9
35 Pārvaldes lēmumu papildpārbaudes un pēcpārbaudes kārtība 17.06.2020 Nr. 1-4/10
36 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs apdrošina darbinieku (amatpersonu) veselību 30.06.2020 Nr. 1-4/11
37 Kārtība kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā izmaksājamas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas 01.12.2020 Nr. 1-4/15
38 Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 03.12.2020 Nr. 1-4/16
39 Kārtība, kādā veicams attālinātais darbs Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā Covid-19 pandēmijas apstākļos 03.12.2020 Nr. 1-4/17

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

574310

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

458775

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2627

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

706

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 1117 237
2. Dāvinājumi 479 238
6. Citi iegūšanas veidi 1020 220

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

915

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas restaurācija 3
2 Pīpes galviņa restaurācija 1
3 Mēbeles, kokgriezumi konservācija un restaurācija 3
4 Grafika konservācija un restaurācija 9
5 Porcelāna un stikla priekšmeti konservācija un restaurācija 277
6 Kārba konservācija 1
7 Tekstilijas konservācija un restaurācija 39
8 Fotooriģināli un fotoreprodukcijas konservācija un restaurācija 317
9 Iespieddarbi konservācija un restaurācija 171
10 Metāla sadzīves priekšmeti konservācija un restaurācija 50
11 Arheoloģiskie priekšmeti restaurācija 44

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

45

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

27

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Loga vitrāžas 23 Muzeju likuma 13. panta septītās daļas 4. punkts Rīkojums Nr. 2.5-1-99, 2020. gada 6. jūlijs
2 Cukurkarote 1 Muzeju likuma 13. panta septītās daļas 2. punkts Rīkojums Nr. 2.5-1-99, 2020. gada 6. jūlijs
3 Tējkarote 2 Muzeju likuma 13. panta septītās daļas 2. punkts Rīkojums Nr. 2.5-1-99, 2020. gada 6. jūlijs
4 Misiņa kārba 1 Muzeju likuma 13. panta septītās daļas 2. punkts Rīkojums Nr. 2.5-1-200, 2020. gada 29. decembris
No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Krēsli 17 2020. gada 17. septembra Krājuma komisijas protokols Nr. 8, priekšmeti zaudējuši muzejisko vērtību Rīkojums Nr. 2-1/ 71, 2020. gada 19. oktobris
2 Rotaļlieta - "Salavecis" 1 2020. gada 20. oktobra Krājuma komisijas protokols Nr. 10, priekšmetam ir būtiski bojājumi Rīkojums Nr. 2-1/ 78, 2020. gada 3. novembris

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

8573

Vienību skaits, kas netika atrastas:

2

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

3

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

83584

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

7217

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

4750

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

7193

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

5789

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5327

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senā Rīga. 12.-13. gs. 636 605
2 Rīga Livonijas sastāvā 13.-16. gs. 623 582
3 Rīga Polijas un Zviedrijas pakļautībā. 1581.-1710. g. 749 741
4 Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 1710.-19. gs. vidus. 796 715
5 Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 19. gs. vidus. – 1918. g. 428 421
6 Rīgas – Latvijas Republikas galvaspilsēta. 1918.-1940. g. 1506 1374
7 Rīgas Doma krusteja 133 128
8 Alberingas kabinets 193 192
9 Sudraba kabinets 339 296
10 Latvijas Kuģniecības vēsture 10. gs. - mūsdienas 386 273

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1900

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1866

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 V. Rīdzenieka oriģinālfotogrāfija "Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gada 18.novembrī." 1 1
2 “Lietots Rīgā. 19. gs. otrā puse – 1918. gads." 374 361
3 "Reformācijai 500: Piemiņas medaļas RVKM kolekcijā." 67 67
4 Pastāvīgā izstāde "Doma muzejs - templis zinātnei un mākslai." 537 533
5 "K. Valdemāra jūrskolai - 100." 29 26
6 "Peldsezona Rīgā." 23 23
7 "Iļģuciema stikls." 250 240
8 "Dāvinājums muzejam." 36 34
9 Virtuālā izstāde "Kristianam Dāvidam Lencam - 300." 4 4
10 Virtuālā izstāde "Senie apgaismošanas piederumi muzeja arheoloģiskajā materiālā." 16 15
11 Virtuālā izstāde "Portreti muzeja gleznu kolekcijā." 10 10
12 Virtuālā izstāde "Rīgas skati muzeja gleznu kolekcijā." 10 10
13 Virtuālā izstāde "Rīgas skati muzeja grafikas kolekcijā." 10 10
14 Virtuālā izstāde "Villeroy & Boch" Metlahas flīžu paraugu lapas muzeja krājumā." 19 19
15 Virtuālā izstāde "Dāvinājums muzejam." 20 19
16 Virtuālā izstāde "Villeroy & Boch" Metlahas flīžu paraugu lapas muzeja krājumā." (publicēta NMKK) 97 97
17 Virtuālā izstāde "Ieskats fotosalona "Hebensperger & Co" fotoalbumā jeb zudušā skaistā laikmeta spogulis". 309 309
18 Virtuālā izstāde "Reinholda Šmēlinga projektēto ēku fotoalbums." 88 88

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

305

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

300

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Skulptūras, vējrādis, dekoratīvi priekšmeti eksponēšanai interjerā SIA "Rīgas nami" pasākumu centrs "Melngalvju nams" 16 16 08.08.2017 06.06.2021
2 Kristāmtrauks eksponēšanai SIA "Rīgas Doma pārvalde" 1 1 31.05.2013 31.05.2023
3 Gleznas eksponēšanai interjerā Rīgas domes saimniecības pārvalde 2 2 22.03.2017 07.04.2021 27.02.2019 glabāšanas apstākļi atbilstīgi
4 Rapiera rokturis eksponēšanai ekspozīcijā Muzejs "Ebreji Latvijā" 1 1 21.01.2016 31.01.2021
5 Sudraba galda dekors eksponēšanai interjerā Rīgas Brīvostas pārvalde 1 1 06.07.2020 28.06.2021 11.12.2020 glabāšanas apstākļi atbilstīgi
6 Gleznas, telefona aparāts eksponēšanai ekspozīcijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 3 3 08.04.2020 31.03.2021
7 Trauki eksponēšanai ekspozīcijā LNMM muzejs "Rīgas Birža" 7 7 17.02.2016 01.02.2021
8 Gleznas eksponēšanai ekspozīcijā Ventspils muzejs 2 2 30.10.2020 01.12.2022
9 Lustras eksponēšanai interjerā Latvijas Banka 2 2 03.05.2012 06.05.2027
10 Lustra eksponēšanai ekspozīcijā Ventspils muzejs 1 1 28.05.2020 27.05.2021
11 Glezna, karote eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 2 19.08.2016 20.08.2021 10.10.2019 glabāšanas apstākļi atbilstīgi
12 Lielgabals eksponēšanai ekspozīcijā SIA "Rīgas nami" pasākumu centrs Melngalvju nams" 1 1 16.03.2017 01.06.2021
13 Dekoratīvi priekšmeti, sadzīves priekšmeti, faleristika, grāmatas, dokumenti, iespieddarbi, fotogrāfijas, tekstīlijas, spiedogi eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 59 59 11.01.2018 31.05.2021
14 Trauki, sīkplastika, rakstāmpiederumi, mēbeles, svečturis, petrolejas lampa eksponēšanai interjerā Tukuma muzejs, Durbes pils 25 25 16.12.2020 31.12.2022
15 Mēbeles eksponēšanai ekspozīcijā Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība "Orisāre" K. Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti" 2 2 16.12.2020 31.12.2021
16 Darbarīki un instrumenti virtuvei eksponēšanai ekspozīcijā Cēsu vēstures un mākslas muzejs 27 26 18.12.2020 30.06.2021
17 Gleznas, virsrāmis pagaidu glabāšanā Rundāles pils muzejs 28 28 01.01.2020 10.01.2021
18 Gleznas, mēbeles, akmenskalumi eksponēšanai ekspozīcijā Rundāles pils muzejs 25 22 09.01.2020 10.01.2021
19 Skulptūra restaurēšanai un izstādīšanai SIA "Rīgas Doma pārvalde" 1 1 14.08.2018 30.09.2021 26.06.2019 glabāšanas apstākļi atbilstīgi
20 Grāmata eksponēšanai ekspozīcijā J. Čakstes dzimtās mājas - muzejs "Auči" 1 1 30.12.2020 31.12.2021
21 Glezna restaurācijai Latvijas Mākslas akadēmija 1 1 26.06.2020 30.06.2021
22 Ieroči eksponēšanai ekspozīcijā Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 4 4 15.12.2020 31.12.2021
23 Dekoratīva vāze eksponēšanai ekspozīcijā Eiropas vēstures māja 1 1 27.02.2017 30.11.2023
24 Gleznas, stāvpulkstenis, stāvspogulis, krušutēls, lustra interjeram Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 10 9 20.07.2016 16.07.2024 17.06.2019 glabāšanas apstākļi atbilstīgi
25 Krēsls eksponēšanai ekspozīcijā LKA E. Smiļģa Teātra muzejs 1 1 18.12.2020 31.12.2022
26 Lampas eksponēšanai ekspozīcijā Memoriālo muzeju apvienība, Raiņa un Aspazijas muzeja Raiņa un Aspazijas māja 2 2 22.08.2016 31.12.2021
27 Glezna eksponēšanai ekspozīcijā LNVM Dauderu nodaļa 1 1 15.04.2019 15.04.2024
28 Arheoloģiskie priekšmeti eksponēšanai izstādē Tallinas pilsētas muzejs 10 10 02.05.2019 15.06.2021
29 Vimperga fragments eksponēšanai izstādē Hāpsalas un Lēnes muzeju fonds 1 1 23.05.2019 23.05.2024
30 Cilnis restaurācijai Alabastra priekšmetu restauratore 1 1 27.03.2020 20.05.2021
31 Cepure eksponēšanai izstādē Ogres vēstures un mākslas muzejs 1 1 25.09.2019 01.10.2020
32 Kuģa modelis eksponēšanai izstādē LNMM Rīgas Birža 1 1 06.01.2020 28.02.2020
33 Papirosu kārbas, sērkociņu kārba eksponēšanai izstādē LNMM R. Sutas un A. Beļcovas muzejs 3 3 28.11.2019 30.06.2020
34 Skices eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs 2 2 06.03.2020 05.11.2021
35 Fotogrāfijas, fotoalbums, fotogrāfiju digitālie attēli eksponēšanai izstādē Tartu Mākslas muzejs 12 12 05.06.2020 07.10.2020
36 Karogs eksponēšanai izstādē Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 1 1 29.06.2020 21.08.2020
37 Litogrāfija eksponēšanai izstādē Rīgas Ebreju kopiena, muzejs "Ebreji Latvijā" 1 1 08.07.2020 30.08.2020
38 Litogrāfija eksponēšanai izstādē Rīgas Ebreju kopiena, muzejs "Ebreji Latvijā" 1 1 30.08.2020 05.11.2020
39 Rotaļlietas eksponēšanai izstādē Latvijas Dzelzceļa muzejs 12 12 01.10.2020 10.11.2020
40 Apģērbi eksponēšanai izstādē Ventspils muzejs 8 8 30.10.2020 30.04.2021
41 Porcelāna trauki fotografēšanai Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, Rīgas Porcelāna muzejs 24 24 09.12.2020 18.12.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 5950 6647 12597
Digitālo attēlu izgatavošanai 6068 1013 7081

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 51 31
2. Monogrāfijas 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

15

no tiem realizēti:

14

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 M. Barzdeviča Iļģuciema stikla fabrikas attīstība no 1886. līdz 1940. gadam. 09.10.2020 16.10.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “Iļģuciema stikls: no rūpnieciskās ražošanas sākuma līdz stikla mākslai”, 16.10.2020.
2 Z. Pētersone Iļģuciema stikla fabrika no 1940. līdz 1960. gadam. 01.09.2020 16.10.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “Iļģuciema stikls: no rūpnieciskās ražošanas sākuma līdz stikla mākslai”, 16.10.2020.
3 V.Buivida Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumi: ieskats kolekcijas priekšmetu atpazīšanas un atributēšanas problēmās. 31.08.2020 16.10.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “Iļģuciema stikls: no rūpnieciskās ražošanas sākuma līdz stikla mākslai” 16.10.2020.
4 A. Smirnova Rīgas pilsētas bērnu patversmes (19. gs. beigas –1940.): Kad? Kur? Kāpēc? 15.04.2020 15.05.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “Neērto tēmu referātu maratons”, 15.05.2020.
5 A. Smirnova Bērnu sociālā aprūpe Baltijā (1918–1940): pilsētu salīdzinājums. 11.03.2020 08.09.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Nezināmās lappuses Latvijas un reģiona vēsturē: iespējas”, 08.09.2020.
6 A. Smirnova Introductional comparisation of policy of children’s social institutional services in Baltics (end of 19th century-1940). 05.10.2020 16.10.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “9th international interdisciplinary scientific conference The region: History, culture, Language”, 16.10.2020.
7 A. Smirnova “Grūto” bērnu audzināšana slēgtajās aprūpes iestādēs Antona Makarenko “Pedagoģiskā poēmā” un salīdzinājums ar situāciju Latvijā 20. gs. 20.–30.gados: Juglas bērnu patversmes piemērs. 20.10.2020 06.11.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskajā konferencē “Kultūras krustpunkti”, 06.11.2020.
8 A. Smirnova Similarities and Differences of Incorporation and Development of Urban Elberfeld Social Care System in Baltic's (late 19th century-1940): Case of Riga. 15.09.2020 27.11.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts LU VI Zinātniskajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”, 27.11.2020.
9 J.Fišere Rīgas Mazās ģildes cunftu pārkāpumu un sodu antropoloģija, 14. gadsimta otrā puse – 17. gadsimta sākums: šrāgu tekstu piemērs. 03.08.2020 27.11.2020 Referāts Sagatavots, nolasīts 7. jauno vēsturnieku zinātniskajos lasījumos Valmierā, 27.11.2020.
10 I. Reinfelde Rīgā, Kungu ielā atrastā 17. gs. otrās puses – 18. gs. keramika: importa un iespējamie vietējie izstrādājumi. 15.01.2020 15.09.2020 Referāts Sagatavots. (Konference tika pārcelta un netika apmeklēta)
11 V.Bebre 16. gs. renesanses stila apavi "govs purni" Rīgas arheoloģiskajā materiālā. 16.11.2020 07.12.2020 Referāts Sagatavots. (RVKM Zinātniskie lasījumi pārcelti uz 2021.gadu)
12 I. Reinfelde Rīgā, Kungu ielā atrastā 17. gs. otrās puses – 18. gs. keramika: importa un iespējamie vietējie izstrādājumi. 09.11.2020 27.11.2020 Referāts Sagatavots. (RVKM Zinātniskie lasījumi pārcelti uz 2021.gadu)
13 J.Fišere Dabas parādību atspoguļojums Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja medaļu kolekcijā 18.09.2020 08.12.2020 Referāts Sagatavots. (RVKM Zinātniskie lasījumi pārcelti uz 2021.gadu)
14 A.Erdmane-Hermane Rīgas 13/14.gs. vaska tāfelītes Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. 02.03.2020 14.12.2020 Referāts Sagatavots. (RVKM Zinātniskie lasījumi pārcelti uz 2021.gadu)
15 A.Miklāvs Krišjāņa Valdemāra jūrskola (1920 -1944). 01.10.2020 30.10.2020 Referāts Sagatavots. (LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU organizētie K.Valdemāra lasījumi nenotika)
16 D. Beitlers Baltiešu jūrskola Flensburgā – latviešu jūrskolu tradīciju mantiniece. 01.10.2020 02.11.2020 Referāts Sagatavots. (LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU organizētie K.Valdemāra lasījumi nenotika)
17 V. Bebre Nozīmīgākie secinājumi par Cēsu pils 15.-17. gs. ādas izstrādājumiem. 05.06.2020 12.06.2020 Ziņojums Sagatavots, nolasīts “Cēsu pils raksti”, III, krājuma atvēršanas pasākumā, 12.06. 2020.
18 A. Ančupāne Riharda Zariņa loma Latvijā labākās mākslas grafiskās iestādes – Valstspapīru spiestuves izveidē un darbībā. Izaicinājumi, neveiksmes un panākumi. 21.09.2020 16.10.2020 Ziņojums Sagatavots, nolasīts LNMM sarunu cikla “Sarunas muzejā” ietvaros, 16.10. 2020.
19 A. Ančupāne Muzeja priekšmetu aprakstīšana: rakstiskie priekšmeti. 02.03.2020 10.09.2020 Lekcija Sagatavotas 2 lekcijas, nolasītas Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības rīkotajā tālākizglītības kursu ciklā "Muzeja priekšmetu aprakstīšana".
20 A. Erdmane-Hermane Ziemassvētku skaņdarbu notis Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. 10.08.2020 14.12.2020 Lekcija Sagatavota.
21 A.Smirnova Sociālās atbildības un palīdzības izpratne: vārda “nespējnieks’’ pieminēšana Latvijas presē (17.06.1921. – 15.05.1934.). 05.05.2020 23.09.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai izdevumā “Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture”.
22 A.Smirnova Latvju sieviešu apvienības (LSA) – vienas no lielākajām mononacionālajām sieviešu sociālpolitiskajām organizācijām starpkaru posmā: darbība Rīgā (1923–1940). 27.07.2020 29.12.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai žurnālam “Latvijas Arhīvi”.
23 M. Barzdeviča Kurzemes hercogistes un Zviedrijas karaliskās pilsētas Rīgas attiecības kartogrāfisko attēlu atspoguļojumā. 16.03.2020 30.12.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai konferences rakstu krājumā “Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē”.
24 D. Beitlers Latviešu jūrnieks Rietumu tautsaimniecībā 1940 – 1990. 1. daļa. 24.02.2020 24.04.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai žurnālam “ Latvijas Universitātes žurnāls. Vēsture”.
25 D. Beitlers Latvian Maritime in Exile: a Brief Insight into the Theme and Conception. 14.04.2020 15.05.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai Latvijas Jūras akadēmijas žurnālam “Journal of Maritime Transport and Engineering”.
26 D. Beitlers Latviešu jūrnieks Rietumu tautsaimniecībā 1940 – 1990. 2.daļa. No svešā par savējo. Dažas epizodes Latvijas jūrnieku profesionālajās gaitās trimdā. 19.10.2020 18.12.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai žurnālam “Latvijas Universitātes žurnāls. Vēsture”.
27 J.Fišere Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju dinamika, 14. gs. 2. puse līdz 16. gs. beigas. 02.01.2020 04.06.2020 Maģistra darbs Sagatavots.
28 J.Fišere Hanzas pilsēta Rīga. 14.10.2020 03.11.2020 Raksts Sagatavots, iesniegts Rīgas tūrisma attīstības birojam Liv Riga.
29 J.Fišere Ar Hanzu saistītie objekti Rīgā. 03.11.2020 24.11.2020 Tūrisma ceļvedis Sagatavots, iesniegts Rīgas tūrisma attīstības birojam Liv Riga.
30 I. Reinfelde Gludināmstikls. 24.08.2020 28.08.2020 Ilustrēts ziņojums Sagatavots. Iesniegts publicēšanai RVKM profilā www.facebook.com
31 D. Beitlers Latviešu uzņēmējdarbība trimdā 1940–1987. 01.10.2017 30.12.2020 Promocijas darbs Turpināta literatūras un avotu atlase, apzināti materiāli LNA un LVVA, turpināta promocijas darba rakstīšana.
32 J.Fišere Rīgas Mazās ģildes cunftu tradīciju antropoloģija, 14. gs. 2. puse – 17.gs. sāk. 26.10.2020 29.12.2023 Promocijas darbs Uzrakstīta darba anotācija un tēmas pamatojums, uzsākts darbs ar avotiem. 13,1 lpp.
33 Z. Krūmiņa Vienotas sistēmas / programmas izveide inventāra grāmatu digitalizēšanai un saglabāšanai Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 06.01.2020 01.06.2021 Maģistra darbs Pētītas datubāzes, uzsākta informācijas apkopošana un analīze, iepazīšanās ar iespējamām tehnoloģijām. Uzsākta Excel tabulas izveide RVKM Pamatfondu inventāru grāmatām - 6895 vienības, vienotas sistēmas/programmas izveidei
34 R. Tālberga Tapešu izgatavošanas vēsture līdz 20.gadsimta sākumam un restaurācija. 01.09.2020 30.04.2021 Referāts Sagatavots melnraksts. 11 lpp. (RVKM Zinātniskie lasījumi pārcelti uz 2021.gadu)
35 R.Bergmane-Dance, A.Erdmane-Hermane Žurnāls “Rīgas modes”. 27.01.2020 31.03.2023 Izstāde, raksti Uzsākta materiālu atlase, literatūras un periodikas izpēte.
36 A. Miklāvs Krišjāņa Valdemāra jūrskola (1920–1944). 02.01.2020 30.12.2020 Izdevums Pabeigta manuskripta sagatavošana. Teksts (41 lpp.), pielikumi: Jūrskolotāji (69 biogrāfijas, 16.lpp.), Audzēkņi un absolventi (1232 biogrāfijas, 467 lpp.)
37 M. Barzdeviča (sastādītāja un raksta autore), Z.Pētersone (raksta autore), V. Buivida (raksta autore un kataloga daļas autore) Iļģuciema stikla fabrika (1886–1940). 06.01.2020 31.03.2021 Katalogs Sākta kataloga struktūras un teksta izstrāde. Turpināta LVVA, LVA un LNB u.c. materiālu izpēte; priekšmetu izvērtēšana un atlase.
38 L. Lanceniece, K.Latvis Senās 19.gs. fototehnikas: dagerotipi, ambrotipi, ferotipi. 02.01.2019 30.12.2021 Izdevums Turpināta izdevuma manuskripta sagatavošana. 13,4 lpp.
39 A.Gailiša Karogu kolekcija. 02.01.2016 30.12.2020 Katalogs Precizēts un papildināts manuskripts ar LVVA materiāliem no 9 arhīva lietām.
40 Z. Pētersone Rīgas ielu nosaukumu maiņa vācu (1941–1942) un padomju okupācijas (1953–1964) laikā. 19.06.2020 15.07.2020 Raksts Rediģēts un papildināts Latvijas Okupācijas muzejam iesniegtais raksts.
41 A. Ančupāne Mērijas Grīnbergas vecākās dienasgrāmatu publikācija. 02.01.2019 03.05.2021 Avota izdevums Turpināts darbs pie avotu publikācijas: sakārtots, rediģēts teksts, sakārtotas, papildinātas un no jauna uzrakstītas atsauces un skaidrojumi (apjoms 501 lp.).
42 I. Reinfelde Pīpes. 31.08.2020 16.10.2020 Virtuāla izstāde muzeja mājas lapā Sagatavota, iesniegta publiskošanai muzeja mājaslapā.
43 Z. Pētersone, A. Smirnova Dzīvnieki pilsētvidē. 20.07.2020 30.12.2020 Izstādes koncepcija, ekspozīcijas plāns Uzsākta literatūras un avotu izpēte, muzeja priekšmetu apzināšana.
44 L.Lanceniece Dagerotipi Latvijā, saglabāšanas aspekti. 02.01.2019 01.09.2021 Izstādes koncepcija, ekspozīcijas plāns Turpināta izstādes materiālu apzināšana un atlase, veikta priekšmetu deponēšana konservācijai, sastādīts priekšmetu saraksts, uzsākta izstādes koncepcijas izstrāde.
IZGLĪTOJOŠĀ DARBA MATERIĀLI
45 S. Kokina Mode Rīgā cauri gadsimtiem. 16.11.2020 30.12.2020 Pedagoģiskā programma Papildināta ar informāciju par arheoloģisko tērpu. Izgatavots uzskates materiāls – 51 attēlu kartīte.
46 I.Strēle, V.Bormanis, M.Kazainis, D.Vilcāns, A. Brūze, M. Barzdeviča, Z.Pētersone, A. Smirnova Pārskata ekskursija pa RVKM. 03.02.2020 30.12.2020 Audiogida teksts Sagatavots teksta 1.variants. Veikta teksta papildināšana, precizēšana. Veikta teksta pilnveidošana pēc ieteikumiem.
47 M. Barzdeviča, I.Strēle Dabas un klimata ietekme uz Rīgas vēsturi. 02.01.2020 30.12.2020 Tematiskā ekskursija Sagatavots teksts. 25 lpp. Sastādīts maršruts, papildināts teksts.
48 I. Strēle Vecrīga leģendās un stāstos. 16.03.2020 30.04.2020 Tematiskā ekskursija (Vecrīgā) Sastādīts maršruts, sagatavots teksts. 37 lpp.
49 I. Strēle Kā rīdzinieki dzīvoja ziemā. 16.03.2020 30.04.2021 Tematiskā ekskursija Sastādīts maršruts, sagatavots teksts. 9 lpp.
50 I. Strēle Doma baznīca. 15.04.2020 29.05.2020 Tematiskā ekskursija Sastādīts maršruts, sagatavots teksts. 50 lpp.
51 M. Kazainis Rīgas nocietinājumi viduslaikos. 16.03.2020 15.04.2020 Tematiskā ekskursija (Vecrīgā) Sastādīts maršruts, sagatavots teksts. 12 lpp.
52 V.Bormanis Plūdi Rīgas vēsturē: 13.–19. gs. 03.02.2020 13.03.2020 Tematiskā ekskursija Apkopoti materiāli, sagatavots teksts. 10 lpp.
53 V.Bormanis Rīgas baznīcas un kapsētas. 01.04.2020 29.05.2020 Tematiskā ekskursija Precizēts un papildināts teksts.
54 V.Bormanis Kuģis “Saratov”: vēsture un nozīme Latvijas neatkarības izcīnīšanā. 02.11.2020 30.12.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 16 lpp.
55 V. Bormanis Ziemassvētku tradīcijas. 01.12.2020 22.12.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 12 lpp.
56 Z. Pētersone Dārzi, skvēri, laukumi bulvāra loka ietvaros. 01.09.2020 30.12.2020 Tematiskā ekskursija Sastādīts maršruts, sagatavots teksts. 4 lpp.
57 I.Strēle Viss par dzintaru. 02.03.2020 31.03.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 12 lpp.
58 V. Bormanis Epidēmijas Rīgas vēsturē: 13. – 19.gs. 16.03.2020 30.04.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 11 lpp.
59 M. Kazainis Sarkanais terors Rīgā, 1919.g. 01.04.2020 29.05.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 9 lpp.
60 M. Kazainis Brīvmūrnieki Latvijā. 16.03.2020 22.05.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 6 lpp.
61 D. Vilcāns Lielgabalu vēsture. 06.05.2020 29.05.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 19 lpp.
62 D. Vilcāns Demonstrējamo ieroču apraksti. 02.03.2020 06.05.2020 Izzinošs materiāls ekskursijām Apkopoti materiāli, uzrakstīts teksts. 8 lpp.
63 A. Brūze sadarbībā ar A.Smirnovu Orientēšanās spēle Rīgas svētkiem “Rīga un viņas brīnumainie noslēpumi”. 03.08.2020 14.08.2020 Darba lapa Sagatavota.
64 A. Brūze Darba lapas izstādei “Iļģuciema stikla fabrika”. 01.10.2020 16.10.2020 Darba lapas Izveidotas 4 uzdevumu lapas
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Bebre Bumbu spēle un ādas bumbiņu atradumi Rīgā (12. gs. beigas–14. gs.). Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga, 2020. – 15.-27. lpp. 7 lpp., 5 att.
2 I. Reinfelde Rīgā, Kungu ielā atrastā 17. gs. beigu – 18. gs. pirmās puses Lejasreinas keramika ar baltmāla dekoru. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga, 2020. – 78.-98. lpp. 12 lpp., 11 att.
3 J. Tereško Rīgā atrastie 11.–14. gadsimta pieši. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga, 2020. – 99.-115. lpp. 10 lpp., 10 att.
4 I.Dzelme Rīgas virvju vijēju zeļļu apvienības inventārs Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā: sudraba priekšmeti. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga, 2020. – 279.–293. lpp. 15 lpp.
5 M. Barzdeviča Rīgas priekšpilsētas teritoriālā attīstība (1710–1772) kartogrāfisko attēlu atspoguļojumā. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Rīga, 2020. – 170.-182. lpp. 16,3 lpp.
6 V.Bebre Cēsu pils 15.–17. gadsimta ādas izstrādājumi. Cēsu pils raksti III. Cēsis, 2020. – 113.-165. 33 lpp., 57 att.
7 M. Barzdeviča Zviedru laiks Vidzemē un Inflantija. Nacionālā Enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/22229-Zviedru-laiks-Vidzem%C4%93-un-Inflantija 11,8 lpp.
8 M. Barzdeviča Latvijas teritorijas iekļaušana cariskajā Krievijā. Nacionālā Enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/22240-Latvijas-teritorijas-iek%C4%BCau%C5%A1ana-cariskaj%C4%81-Krievij%C4%81 7,6 lpp.
9 R.Bergmane-Dance Studenšu korporāciju priekšmetu liktenis Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. Žurnāls “Universitas”, Nr.112. 2020 (marts) 8,7 lpp.
10 Z. Krūmiņa Priekšvēlēšanu aģitācija Rīgas pilsētas Domes vēlēšanās (1920–1928): vēlētāju Sapulces piemērs. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē, 2020. 13 lpp.
11 A.Miklāvs Jūrniecības sabiedriskās organizācijas Latvijā (1918–1940). Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 442.-452. lpp. 16,2 lpp.
12 A.Cekuls Latvijas loči – par ko stāsta muzeja krājums. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 436.-442. lpp. 7,4 lpp.
13 A.Cekuls, A.Miklāvs Ventspils ostas kapteiņi un pārvaldnieki Ventspils ostas vēsturē. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019.- Rīga, 2020. – 471.-479. lpp. 13,5 lpp.
14 D. Beitlers Kā svešumā gaismota Latvijas Jūrlietu vēsture. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 452.-463. lpp. 15,7 lpp.
15 A.Cekuls Nogrimušās dzīves. Latvijas Jūras administrācijas izdevums “Jūrnieks”. 2020.g., Nr.2., 43.-48. lpp. 5,8 lpp.
16 I.Kārkliņa Vēl viena Latvijas jūrnieka dzīve. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 483.-488. lpp. 7,7 lpp.
17 A.Miklāvs Jūrnieki un jūrniecības darbinieki – simtgadnieki (19 personālijas). Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020 –479.-483. lpp. 5,5 lpp.
18 A.Cekuls Jūrnieki un jūrniecības darbinieki – simtgadnieki (5 personālijas). Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 479.-483. lpp. 2,1 lpp.
19 I.Kārkliņa Jūrnieki un jūrniecības darbinieki – simtgadnieki (1 personālija). Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2019. – Rīga, 2020. – 479.-483.lpp. 0,8 lpp.
20 L.Lanceniece Insight into Old Photographic Processes in Collection of Museum of the History of Riga and Navigation. International Symposium on Old Photography Techniques: The Conference Presentations. Šiauliai "Aušra" museum, publishing house, 2020. https://photosymposium.lt/wp -content/uploads/2020/12/LEIDINYS-ENG.pdf 8 lpp.
21 A.Smirnova Referāta tēzes “Bērnu sociālā aprūpe Baltijā (1918–1940): salīdzinājums pilsētās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija “Nezināmās lappuses Latvijas un reģiona vēsturē: iespējas”. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52514 1,5 lpp.
22 A. Smirnova 6 šķirkļi par rīdziniekiem: būvinžinieri Rūdolfu Brencēnu, veterinārārstu Voldemāru Brencēnu, juristu un sabiedrisko darbinieku Augustu Lēberu, ārsti Mariju Mežanci-Kronenbergu, juristu akadēmiķi Kārli Plaudi. agronomu Kārli Saliņu. Ogres novada personības./ Sast. E. Smiltniece. – Rīga, 2020., 67.-75. lpp., 197.-202. lpp., 234.-238. lpp., 268.-270. lpp. –298.-300. lpp. 24 lpp.
23 A. Smirnova Kā noteica lasītprasmi Krievijas impērijas Latvijas teritorijā? Žurnāls “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, 12/2020, 11.–12. lpp. 4,9 lpp.
24 I. Karlštrēma Ķeniņu ģimnāzijas ēka, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/89361-Ķeniņu-ģimnāzijas-ēka,-arhitektūrā 7,5 lpp.
25 I. Karlštrēma Ekspresionisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/65484-ekspresionisms,-arhitektūrā 10 lpp.
26 I. Karlštrēma Brutālisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/87775-brutālisms,-arhitektūrā 10 lpp.
27 I. Karlštrēma Modernisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/97422-modernisms,-arhitektūrā 30 lpp.
28 I. Karlštrēma Internacionālais stils, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/97860-internacionālais-stils,-arhitektūrā 13 lpp.
29 I. Karlštrēma High Tech, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/104533-High-Tech,-arhitektūrā 6,5 lpp.
30 I. Karlštrēma Postmodernisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/106683-postmodernisms,-arhitektūrā 10 lpp.
31 I. Karlštrēma Dekonstruktīvisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv 5 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
#muzejakrājumastāsti RVKM profilā www.facebook.com
1 A. Smirnova Uzzini, kas ir attēlā redzamais priekšmets! (par vēlēšanu urnu) 0,7 lpp., att. 26.08.2020.
2 A. Smirnova Mazgāšanas līdzeklis “Borsil”, Burbuļmāte un Burbuļtēvs. 1,9 lpp., att. 29.05.2020.
3 I. Reinfelde Eļļas krūka – amfora. 1 lpp., 1 att. 27.07.2020.
4 I. Reinfelde Koniskā kanna, kauss - “pinte”. 1,5 lpp., 2 att. 25.06.2020.
5 J. Fišere Medaļa “Holēras epidēmija Kuldīgā”. 0,5 lpp., att. 29.04.2020.
6 J. Fišere Medaļa “Baku potēšanas sākumi Krievijā”. 0,6 lpp., att. 08.10.2020.
7 I. Dzelme Satversmes sapulces nozīme. 0,4 lpp., att. 28.04.2020.
8 I. Dzelme Ņujorkas Latviešu biedrības dāvinājums. 0,7 lpp., att. 07.05.2020.
9 I. Karlštrēma “Villeroy & Boch” Metlahas flīžu paraugu lapas muzeja krājumā. 0.9 lpp. 25.09.2020.
10 I. Karlštrēma Doma muzeja ēkas fasādes dekoratīvā apdare. 0,6 lpp. 29.09.2020.
11 I. Karlštrēma RVKM mākslas kolekciju priekšmeti P. Bankovska grāmatā “Palimpsests”. 0,6 lpp. 02.09.2020.
12 I. Karlštrēma Mihaila Jo litogrāfija izstādē “Ebreju mākslinieki starpkaru Latvijā: pieteikums”. 0,1 lpp. 20.07.2020.
13 I. Karlštrēma Ķeniņu ģimnāzijas ēka. 0,5 lpp. 20.06.2020.
14 I. Karlštrēma Pasaules jūgendstila diena. 0,2 lpp. 10.06.2020.
15 I. Karlštrēma Rīgas biržas ēkas pamatakmens. 0,4 lpp. 03.06.2020.
16 I. Karlštrēma Romana Sutas darbi RVKM krājumā. 0,2 lpp. 28.04.2020.
17 I. Karlštrēma Jāzepa Grosvalda darbi RVKM krājumā. 0,2 lpp. 24.04.2020.
18 I. Karlštrēma 18. gs. koka skulptūra “Augšāmcēlies Kristus”. 0,3 lpp. 12.04.2020.
19 I. Karlštrēma Ādolfa fon Bingnera portrets RVKM gleznu kolekcijā. 0,3 lpp. 01.04.2020.
20 I. Karlštrēma Teodora Rikmana ziemas ainavas. 0,4 lpp. 31.03.2020.
21 I. Karlštrēma Rīgas Jūrmalas ainavas RVKM gleznu kolekcijā. 0,5 lpp. 28.03.2020. un 29.03.2020.
22 I. Karlštrēma Anša Cīruļa spēļu kārts skice RVKM krājumā. 0,5 lpp. 26.03.2020.
23 I. Karlštrēma Riharda Zariņa skices restaurācija RVKM restaurācijas nodaļā. 0,3 lpp. 25.03.2020.
24 L. Lanceniece Fotosalona "Hebensperger & Co" skatu albums. 0,8 lpp. 17.04.2020.
25 L. Lanceniece Fotogrāfija “Koncerts Otrās Rīgas riteņbraucēju biedrības dārzā”. 0,8 lpp. 15.05.2020.
26 L. Lanceniece Fotogrāfija “Studentu korporācijas “Lettonia” 1. semestra locekļi”. 0,9 lpp. 26.05.2020.
27 L. Lanceniece Fotogrāfija “Rīgas ostas skats”. 0,6 lpp 31.07.2020.
28 A. Erdmane-Hermane Valsts himnai – 100. 2 lpp., 1 att. http://www.rigamuz.lv
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Barzdeviča (projekta vadītāja), V. Buivida, Z. Pētersone, māksliniece A. Augustinoviča Iļģuciema stikls. 36,9 lpp., 1. att.; eksponātu saraksts 14,5 lpp.
2 A.Gailiša Dāvinājums muzejam. (Valentīnas Undas dāvinājums – Grosvaldu dzimtas relikvijas) 3 lpp.
3 Z. Pētersone Peldsezona Rīgā. 4 lpp.
4 A. Miklāvs Krišjāņa Valdemāra jūrskolai – 100. 4 lpp.
5 J.Fišere Kristianam Dāvidam Lencam – 300. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 1 lpp.
6 I. Reinfelde Senie apgaismošanas piederumi muzeja arheoloģiskajā materiālā. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 5 lpp., 16 att.
7 A.Gailiša Dāvinājums muzejam. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 0,5 lpp., 16 att.
8 I. Karlštrēma Portreti muzeja gleznu kolekcijā. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 2 lpp., 10 att.
9 I. Karlštrēma Rīgas skati muzeja gleznu kolekcijā. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 2 lpp., 10 att.
10 I. Karlštrēma Rīgas skati muzeja grafikas kolekcijā. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 2,7 lpp., 10 att.
11 I. Karlštrēma Villeroy & Boch” Metlahas flīžu paraugu lapas muzeja krājumā. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv ) 2,7 lpp., 19 att.
12 I. Karlštrēma Villeroy & Boch” Metlahas flīžu paraugu lapas muzeja krājumā. (Virtuālā izstāde NMKK ) 2 lpp., 97 att.
13 L.Lanceniece Ieskats fotosalona “Hebensperger & Co” fotoalbumā jeb zudušā skaistā laikmeta spogulis. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv un NMKK ) 1,8 lpp., att.
14 L.Lanceniece Reinholda Šmēlinga projektēto ēku fotoalbums. (Virtuālā izstāde www.rigamuz.lv un NMKK ) 1 lpp., att.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

959

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

351

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Uzziņu kartotēka „Rīgas notikumi” / Z. Pētersone 13
Objektu kartotēka „Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes bākas un navigācijas zīmes 16.–21. gs.” / A. Cekuls 16
Personu kartotēka „Latvijas jūrskolu audzēkņi. 1920-1944” / A. Miklāvs 1211
Personu kartotēka „Jūrnieki un jūrniecības darbinieki” / A. Cekuls 2 196

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 35683
Individuālie 30735
Pārējie 1202
Apmeklētāji grupās 3746
Skolēni grupās 2032
Ārzemnieki grupās 1408
Pārējie grupās 306
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2369

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

205

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1456

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

589

Papildu informācija:

Sadaļā " Stundu skaits, kad muzejs pieejams apmeklētājiem" uzskaitītas stundas, kad muzejs pieejams darba dienās + stundas, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā kopā. Nav uzskaitītas stundas, kad muzejs vai tā daļa pieejama pēc muzeja darba laika muzeja prezentācijas pasākumu un koncertu apmeklētājiem.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

156

Lekciju skaits muzejā:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

33

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

642

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

6

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

37

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

46

tai skaitā muzejā:

46

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Strēle Viduslaiku Rīga. 1 10 RVKM organizēto gidu kursu apmeklētāji
2 I. Strēle Doma baznīca. 1 15 RVKM organizēto gidu kursu apmeklētāji
3 I. Strēle Doma kompleksa vēsture. 1 3 Tūrisma firmas gidi
4 I. Strēle Rīgas vēsture 18. – 20.gs. 1 5 Tūrisma firmas gidi
5 I. Strēle Rīdzenes upe. 1 2 RVKM lekciju - ekskursiju cikla apmeklētāji
6 I. Strēle Vecrīga folklorā un stāstos. 1 3 RVKM lekciju - ekskursiju cikla apmeklētāji
7 I. Strēle Ekskursija Vecrīgā: kā pilsētu atklāt tūristiem. 1 4 RVKM lekciju - ekskursiju cikla apmeklētāji
8 V. Bormanis Rīgas Doma krusteja. 1 15 RVKM organizētie gidu kursi
9 V. Bormanis Rīgas vēsture. 2 10 Tūrisma firmas gidi
10 V. Bormanis Rīgas nocietinājumi. 1 4 RVKM lekciju - ekskursiju cikla apmeklētāji
11 V. Bormanis Baznīcas un kapsētas. 1 3 RVKM lekciju - ekskursiju cikla apmeklētāji
12 M. Kazainis Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta. 1 15 RVKM organizētie gidu kursi
13 I. Dzelme Sudraba kabinets. 1 15 RVKM organizētie gidu kursi
14 I. Dzelme Muzeja dārgmetālu priekšmetu kolekcija. 1 5 Pasākuma “Svētdiena muzejā” apmeklētāji
15 Z. Pētersone Rīga Krievijas impērijas sastāvā 1710. – 1918. 1 15 RVKM organizētie gidu kursi
16 V. Buivida Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumu raksturojums. 2 17 LMA pasniedzēji un studenti
17 M. Barzdeviča Rīgas Polijas – Lietuvas un Zviedrijas varā. 1 13 RVKM organizētie gidu kursi
18 M. Barzdeviča, V. Buivida Iļģuciema stikla fabrika – vēsture un izstrādājumu raksturojums. 1 10 LMA Stikla nodaļas pasniedzēji un studenti
19 M. Barzdeviča, V. Buivida Iļģuciema stikla fabrika – vēsture un izstrādājumu raksturojums. 1 7 LMA Stikla nodaļas studenti
20 M. Barzdeviča Svētdiena muzejā: Iļģuciema stikla fabrikas vēsture un tās izcilais mantojums. 1 6 Seniori un interesenti
21 I. Reinfelde Daugavas lejteces senvēsture. Senā Rīga. 1 15 RVKM organizētie gidu kursi
22 A. Gailiša Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei un mākslai. 1 19 RVKM organizētie gidu kursi
23 Z. Krūmiņa Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 1710 – 1918. 1 22 RVKM organizētie gidu kursi
24 L. Lanceniece Fotomateriāli un to aprakstīšanas principi NMKK. 2 15 Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības tālākizglītības kursu "Muzeja priekšmetu aprakstīšana" dalībnieki
25 A. Ančupāne Muzeja priekšmetu aprakstīšana: rakstiskie priekšmeti. 2 15 Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības tālākizglītības kursu "Muzeja priekšmetu aprakstīšana" dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Strēle, A. Brūze, V. Bormanis, D. Vilcāns, M. Kazainis Rīga leģendās un teikās. 2007 23 417 Skolēni
2 I. Strēle Naudas ceļš. 2013 1 19 Skolēni
3 V. Bormanis, D. Vilcāns Bruņniecība Livonijā. 1997 4 94 Skolēni
4 M. Kazainis Meklēsim dzīvnieku tēlus Rīgas Doma Krustejā! 2008 2 37 Skolēni
5 D. Vilcāns Mode Rīgā cauri gadsimtiem. 2015 1 15 Skolēni
6 D. Vilcāns Kā dzīvoja senie rīdzinieki. 2018 1 34 Skolēni
7 A. Brūze Rīdzenes upe. 2008 1 26 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 D. Vilcāns Bruņniecība Livonijā. 1997 1 7 Interesenti
2 I. Strēle, A. Brūze Leģendas un teikas. 2007 2 15 Interesenti
3 I. Strēle Naudas ceļš. 2013 2 14 Interesenti
4 I. Strēle Rīgas nocietinājumi. 2017 1 1 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ģimeņu dienas RVKM: 1. Ziema Rīgas un rīdzinieku dzīvē laikiem pāri; 2. Stāsti par bruņiniekiem – puikām un meitenēm; 3. Nauda Rīgā, naudiņa – laikiem pāri; 4. Kas ir muzejs – uzzinām, meklējam, ieraugām; 5. No stikla radītā pasaule Iļģuciema stikla fabrikā. 12.01., 9.02., 8.03., 13.09., 18.10. 2020 RVKM 5 125 Ģimenes ar bērniem
2 Svētdienas muzejā: 1. Par dabas un klimata ietekmi uz Rīgas vēsturi; 2. 247 gadi muzeja ceļā – Rīgas vēsture un tās liecinieki; 3. Sudraba kabinets un dārgmetālu priekšmetu kolekcija muzejā; 4. Iļģuciema stikla vēsture un tās izcilais mantojums. 26.01., 23.02., 27.09., 25.10.2020 RVKM 4 77 Interesenti
3 Rīgas svētku - 2020 pasākums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā “Pastāsti man par Rīgu!”. 15.08.2020 RVKM 1 609 Interesenti, ģimenes ar bērniem
4 Lekciju cikls profesionālajai pilnveidei “Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsture”. 25.01.-21.03., 05. 2020 RVKM 9 100 Gidi un interesenti
5 Lekciju - ekskursiju cikls “Vecrīga - zināmā un nezināmā”. 21.10.-25.10.2020 RVKM, Vecrīga 5 20 Gidi un interesenti
6 Izstādes ”Iļģuciema stikls” atklāšana. 6.10.2020 RVKM 1 25 Izstādes autori, sadarbības partneri
7 Izstādes ”Iļģuciema stikls” atklāšana muzeja apmeklētājiem. 7.10.2020 RVKM 1 50 Interesenti
8 Pasākumi skolēnu rudens brīvlaikā. 21.–23.10.2020 RVKM 3 22 Skolēni
9 Konference “Iļģuciema stikls: no rūpnieciskās ražošanas sākuma līdz stikla mākslai”. 16.10.2020 RVKM 1 51 Interesenti
10 Muzeja prezentācijas pasākumi. janvāris-decembris RVKM 13 754 Pasākumu apmeklētāji
11 Koncerti Kolonnu zālē. 11.01., 22.02.,29.08.2020 RVKM 3 250 Koncertu apmeklētāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Lifta trūkuma dēļ muzejs nav pieejams invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdi informāciju var saņemt ar ekskursiju vadītāja starpniecību. Redzes invalīdiem adaptētas muzeja pedagoģiskās programmas, piedāvātas lekcijas. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdi informāciju var saņemt rakstiskā veidā: visās pamatekspozīcijās un ilgtermiņa izstādēs ir pieejama informācija latv., krievu, angļu un vācu valodās; īstermiņa izstādēs – latviešu valodā un pamatinformācija – svešvalodās. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek praktizēta ekskursiju un pedagoģisko programmu vadība cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Lekciju kursa gidiem un interesentiem „Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsture” dalībnieku anketēšana par kursu kvalitāti un priekšlikumiem. (9 respondenti) / I.Lukašēviča
Regulāri tiek analizēti ieraksti Muzeja apmeklētāju atsauksmju grāmatā un interneta vidē.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

9

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Aktualizēts ekspozīcijas “Sudraba kabinets” vitrīnas skiču projekts / I. Dzelme sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu.
2 Uzsākts muzeja ekspozīcijas modernizācijas projekts, lai sagatavotu un eksponētu 3D failu ar Madonna uz mēness sirpja / R.Bergmane-Dance, Z. Krūmiņa, A. Smirnova.
3 Veikta muzeja ekspozīciju vitrīnu ģenerāltīrīšana (17.03.-28.04. 2020) / Z. Pētersone, A.Smirnova, I.Dzelme, J.Fišere sadarbībā ar tehnisko personālu

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde “No pils uz pilsētu. Dāņu pilsētas dzimšana pirms 800 gadiem “, Tallinas pilsētas muzejs Deponējums izstādei / I. Reinfelde 01.01.2020.-31.12.2021. Tallinas pilsētas muzejs Tallina Igaunija
Izstāde “Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture”, Tartu Mākslas muzejs Deponējums izstādei / L. Lanceniece 12.06. – 27.09.2020. Tartu Mākslas muzejs (kuratori Šelda Puķīte, Indreks Grigors) Tartu Igaunija
Eiropas vēstures nama ekspozīcija. RVKM krājuma priekšmetu deponēšana eksponēšanai ekspozīcijā 27.02. 2017.-31.12.2023 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Jaunā jūrniecības vēstures ekspozīcija Igaunijas Jūrniecības muzejā (Estonian Maritime Museum). Zinātniskā sadarbība (konsultācijas, latviskoto tekstu rediģēšana) / D.Beitlers 24.11.2018–20.02.2019 Igaunijas Jūrniecības muzejs (Estonian Maritime Museum), ekspozīcijas kuratore Tēle Sāra (Teele Saar) Tallina Igaunija
Izstāde par Hāpsalas pils vēsturi un reģiona viduslaiku perioda vēsturi Hāpsalas pils muzejā Igaunijā. Deponējums izstādei / I.Karlštrēma 23.05.2019 - 23.05.2024 Hāpsalas un Lēnes muzeju fonds Hāpsala Igaunija
Starptautiskais seno fototehniku simpozijs Šauļu Fotogrāfijas muzejā. Referāta nolasīšana konferencē, meistarklase / L.Lanceniece, K.Latvis 04.-06.09.2019 Šauļu Fotogrāfijas muzejs Šauļi Lietuva
Izstāde “No pils uz pilsētu. Dāņu pilsētas dzimšana pirms 800 gadiem“ Tallinas pilsētas muzejā. Deponējums izstādei / I.Reinfelde No 29.04.2019 Tallinas pilsētas muzejs Tallina Igaunija
Starptautisks simpozijs “Capturing the Past: A Symposium on Photograph Conservation”. Referāta nolasīšana, dalība konferencē / K.Latvis 23.05.2019 Zagreba Horvātija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupas 2. tikšanās (2nd Meeting of Baltic and North Atlantic Pottery Researcg Group) Konferences apmeklējums, pieredzes apmaiņa, kvalifikācijas celšana / I.Reinfelde 13.04.2018 Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupa (BNPG) Tallina Igaunija
Trešā Baltijas pilsētu vēstures konference (The 3rd Conference on Baltic Urban History) – „Urbānā kultūra Baltijā” (Urban Cultures in the Baltics), Klipēdā. Referāta nolasīšana un dalība konferencē / I.Karlštrēma 18.04.-20.04.2018 Herdera Institūts, Tallinas Universitātes Vēstures Institūts, Klaipēdas Universitātes Baltijas Reģiona Vēstures un Arheoloģijas Institūts, Latvijas Universitāte Klaipēda Lietuva
Izstāde “Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks. Atgriešanās.” (Šauļu Fotogrāfijas muzejs) Deponējums izstādei 14.11.2018– 27.01.2019 Šauļu Fotogrāfijas muzejs Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ekspozīcija Eiropas vēstures namā, Briselē RVKM krājuma priekšmetu deponēšana eksponēšanai ekspozīcijā 27.02.2017-2023 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
Zinātniskā pētniecība, RVKM Ihtioloģiskā materiāla un marīno organismu palieku studijas 24.-28.04.2017 Dr. Lembi Lõugas, Tallinas universtāte Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Palasta iela 4, Rīga (galvenā ēka) Valsts īpašums 1899 6537
Palasta iela 2, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 1748 6537
Herdera laukums 4, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 19. gs. 6537
Palasta iela 8, Rīga (Restaurācijas centrs) Valsts īpašums 1932
Palasta iela 6, Rīga (perspektīvā - Suvenīru salons) Valsts īpašums 17. gs. 6558
Teritorijas kopējā platība (m2):

3862

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Palasta iela 4, Rīga
Palasta iela 2, Rīga
Herdera laukums 4, Rīga
Palasta iela 8, Rīga
Palasta iela 6, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7683

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1514
Krājuma telpas 1011
Pārējās telpas 5158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: