Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Klāra Radziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Administrācija 67211358 @
Ekskursiju vadītāji 67356676 @
Ekskursiju vadītāji 67356677

Apraksts

Sākums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākumi meklējami 1773. gadā, kad Rīgas rāte, saņēmusi pilsētai novēlēto ārsta Nikolaja fon Himzela kolekciju, izveidoja publisku muzeju. Muzeja attīstību un krājuma veidošanos ietekmējuši arī citi savulaik eksistējuši muzeji - Rīgas muzejs (dib. 1858. g.) un Doma muzejs (dib. 1891. g.). 1936. gadā muzejs ieguva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja nosaukumu un Rīgas pilsētas vēstures muzeja profilu. 1939. gadā aizsākās ar Latvijas kuģniecības vēsturi saistītu materiālu komplektēšana un 1964. gadā muzejs ieguva Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nosaukumu. Kopš 1940. gada 1. augusta RVKM ir valsts muzejs.

Misija:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā.

Darbība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kompetencē ir Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana. Muzejā glabājas viens no lielākajiem krājumiem Latvijā - vairāk nekā pusmiljons priekšmetu, kuri veido ap 80 kolekciju. Muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets", Rīgas Doma Krusteja, kā arī dažādas izstādes. Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša izglītojošā programma, t.sk. pedagoģiskās programmas skolēniem, izglītojošas programmas pieaugušajiem un ģimenēm, ekskursijas, lekcijas u.c.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājas lapa sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, pakalpojumiem (ekspozīcijām, izstādēm, muzeja pedagoģiskajām programmām, piedāvājumu pieaugušo auditorijai, telpu nomas iespējām u.c.), pakalpojumu maksām. Atsevišķas sadaļas iepazīstina ar muzeja vēsturi, tā kolekcijām. Regulāri tiek sniegta informācija par aktualitātēm. Lapā atrodams kontaktpersonu saraksts. Mājas lapai ir vizuāli pievilcīgs dizains. Tajā apskatāmi daudzi attēli, kā arī ekspozīciju panorāmas.

Izveides (un pārveides) gads:

2007

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

26952

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
RVKM Facebook lapa Vismaz reizi nedēļā
RVKM Twitter konts Vismaz reizi nedēļā
RVKM lapa Draugiem Vismaz reizi nedēļā
RVKM Tripadvisor.com profils Atbilstoši izmaiņām
RVKM Tripadvisor.ru profils Atbilstoši izmaiņām
Live Riga Atbilstoši izmaiņām
Latvia Travel Atbilstoši izmaiņām
Like A Local Atbilstoši izmaiņām
Another Travel Guide Atbilstoši izmaiņām
Lonely Planet Atbilstoši izmaiņām
In Your Pocket Atbilstoši izmaiņām
Travel News Atbilstoši izmaiņām
Way To Latvia Atbilstoši izmaiņām
Family With Kids (RU) Atbilstoši izmaiņām
Latvijas Muzeju biedrība Reizi gadā
Tēma RVKM portālā Delfi.lv Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6A4

Akreditācijas datums:

19.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2020

Muzeja šifrs:

VRVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30.septembrim muzejs atvērts katru dienu no 10:00-17:00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie). Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: no bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti un no 1 personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros augstskolu pilna laika studentiem, kas studē vēsturi, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst muzeju darbinieku tālākizglītības kursu; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā. Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami muzeja mājaslapā www.rigamuz.lv. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā) Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Izglītojamiem - EUR 1,00; studentiem un pensionāriem - EUR 3,00; pārējiem - EUR 5,00. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate Izstādes apskate muzeja 1. stāva izstāžu zālē. Izglītojamiem - EUR 0,50; studentiem un pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 1,50. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. EUR 7,00
4 Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", "Martas Alberingas kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 14 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Mencendorfa nama un Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgo ekspozīciju apskate. Izglītojamiem - EUR 2,00; studentiem un pensionāriem - EUR 5,00; pārējiem - EUR 8,00.
5 Gida pakalpojumi Pārskata ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 10,00; svešvalodā - EUR 15,00.
6 Tematiska ekskursija Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 7,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem Skolēniem tiek piedāvātas sekojošas programmas: "Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā", "Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos", "Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā", "Senā Rīdzene - upe zem ielām", "Meklēsim dzīvnieku tēlus Doma Krustejā", "Rīga teikās un leģendās", "Rīgas naudas ceļš uz eiro", “Kā dzīvoja senie rīdzinieki?”, “No liellaivas līdz buriniekam”, “Reformācija Rīgā un Livonijā”, “Mode cauri gadsimtiem”, “Senie nocietinājumi – mūri zem ielām”, "Gaisma Rīgas ielās". Nodarbības ilgums – 1 – 1,5 stunda. Plašāka informācija par programmām sadaļā: Piedāvājums “Latvijas Skolas somai” . Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00. Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem Programmā iekļauts simbolisku pieturvietu ceļš līdz Kolonnu zālei, kāzu valsis Kolonnu zālē, Laimes monēta Lielajam Kristapam, rakstisks apliecinājums par gaviļnieku īpašo dienu muzejā. Programmas ilgums - 1 stunda. Iespējama fotografēšanās muzeja interjeros (plašāka informācija muzeja mājaslapā www.rigamuz.lv) Programmas vadība: latviešu val. - EUR 40,00, svešvalodā - EUR 50,00. Biļete personai EUR 1,50.
9 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim.
10 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim.
11 Pasākums, lekcija vai nodarbība Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - EUR 3,00.
12 Telpu noma Iespējama muzeja Kolonnu zāles un citu telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Atbilstoši cenrādim.
13 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - EUR 30,00; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - EUR 1,50 (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 230 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam ir šādas funkcijas: 1. komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; 2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM NR./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 2015. gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VA „RVKM” darba kārtības noteikumi 01.06.2011 Nr. INA 113-3-1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014. gada 8. augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 VA „RVKM” Ētikas kodekss 01.06.2011 Pielikums Nr. INA 113-3-1 "Darba kārtības noteikumi"
2 RVKM reglaments 29.04.2015 112-1-2, saskaņots KM
3 RVKM publisko maksas pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 360
4 VA „RVKM” Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr. INA 112-3
5 VA „RVKM” Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112-2
6 VA „RVKM” Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113-3-2
7 Kārtība par iepirkumu organizēšanu VA „RVKM” 09.06.2011 Nr. INA 113-3-4
8 VA „RVKM” Iepirkumu komisijas nolikums 10.06.2011 Nr. INA 113-3-5
9 VA „RVKM” Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr. INA 113-3-6 Grozījumi 14.12.2016, Nr.112-1-2
10 VA „RVKM” Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113-3-3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 11.05.2018 Nr. 114-18
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112-1
13 Noteikumi par personas datu aizsardzības pamatprasībām 01.12.2014 Nr. 112-1-1
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības noteikumi 01.12.2014 Nr. 112-1-2
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112-1-3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

565960

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

454725

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2805

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1159

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 829 287
2. Dāvinājumi 593 424
6. Citi iegūšanas veidi 1299 364

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

902

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas restaurācija 3
2 Gleznas konservācija 8
3 Grafika, kartogrāfija restaurācija 2
4 Grafika, kartogrāfija konservācija 3
5 Porcelāns, stikls, keramika restaurācija 15
6 Porcelāns, stikls, numismātika, sadzīves priekšmeti konservācija 164
7 Dokumenti restaurācija 4
8 Dokumenti, iespieddarbi konservācija 254
9 Mēbeles, kokgriezumi restaurācija 5
10 Mēbeles, kokgriezumi konservācija 30
11 Tekstīlijas restaurācija 3
12 Tekstīlijas konservācija 62
13 Kuģu modeļi, ieroči restaurācija 3
14 Kuģu modeļi, pulksteņi konservācija 17
15 Metāla priekšmeti restaurācija 5
16 Arheoloģiskie priekšmeti restaurācija 49
17 Krustejas ekspozīcija, metāla sadzīves priekšmeti konservācija 217
18 Fotogrāfijas restaurācija 3
19 Fotogrāfijas konservācija 55

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2322

Vienību skaits, kas netika atrastas:

19

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

68830

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

5690

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

7398

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

6007

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

5306

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senā Rīga. 12.-13. gs. 624 592
2 Rīga Livonijas sastāvā 13.-16. gs. 623 582
3 Rīga Polijas un Zviedrijas pakļautībā. 1581.-1710. g. 749 741
4 Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 1710.-19. gs. vidus. 796 715
5 Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 19. gs. vidus. – 1918. g. 428 421
6 Rīgas – Latvijas Republikas galvaspilsēta. 1918.-1940. g. 1506 1374
7 Rīgas Doma krusteja 363 120
8 Alberingas kabinets 193 192
9 Sudraba kabinets 339 296
10 Latvijas Kuģniecības vēsture 10. gs. - mūsdienas 386 273

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

2103

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2065

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 V. Rīdzenieka oriģinālfotogrāfija "Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gada 18.novembrī." 1 1
2 “Lietots Rīgā. 19. gs. otrā puse – 1918. gads." 379 366
3 "Reformācijai 500: Piemiņas medaļas RVKM kolekcijā." 67 67
4 "Laika mūzika. Pulksteņi no RVKM krājuma 17.-20.gs." 178 175
5 "Muzeja jaunieguvumi." 689 689
6 Pastāvīgā izstāde "Doma muzejs - templis zinātnei un mākslai." 537 533
7 “Kur gūšu Latvijas spēku?” (A. Brigadere) 77 66
8 "Hugo Celmiņš - Rīgas pilsētas galva un ne tikai." 27 27
9 Ekspresizstāde veltīta filmas “Mērijas ceļojums” prezentācijai. 15 15
10 “Dziesmu svētku relikvijas. 1873-2013.” 84 84
11 Virtuālā izstāde "Ķelnes un Frehenas 16.-18. gs. akmensmasas keramika Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā." 29 27
12 Izstāžu cikls "Īpašais eksponāts." 2 1
13 Ekspresizstāde "Teātra tērpi RVKM." 12 8
14 Ekspresizstāde "Šūpļa sargātājs. Kuģa "Saratov" stāsts." 3 3
15 Ekspresizstāde "Radīts un ražots Rīgā - cauri laikiem Latvijas šodienā" 3 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

27

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

27

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Hugo Celmiņš - Rīgas pilsētas galva un ne tikai." 27 27

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1126

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1109

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna eksponēšanai izstādē Sv. Pētera baznīcas pārvalde 1 1 13.12.2017 05.02.2018
2 Apģērbs eksponēšanai izstādē LNMM Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs 21 21 03.12.2017 18.03.2018
3 Ķivere eksponēšanai izstādē LNVM Tautas frontes muzejs 1 1 18.09.2017 05.01.2018
4 Skulptūras, vējrādis, dekoratīvi priekšmeti eksponēšanai interjerā SIA "Rīgas nami" pasākumu centrs "Melngalvju nams" 16 16 08.08.2017 06.06.2021
5 Numismātika, trauki eksponēšanai izstādē Tukuma muzejs 17 17 24.05.2017 21.12.2018
6 Kristāmtrauks eksponēšanai SIA "Rīgas Doma pārvalde" 1 1 31.05.2013 31.05.2023 līguma termiņš pagarināts
7 Mēbeles, apgaismes ierīce, fotomateriāli, fotoaparatūra, dokumenti, medaļa eksponēšanai ekspozīcijā Latvijas Fotogrāfijas muzejs 235 235 14.05.2015 30.01.2019 līguma termiņš pagarināts
8 Gleznas eksponēšanai interjerā Rīgas domes saimniecības pārvalde 2 2 08.04.2018 07.04.2019 līguma termiņš pagarināts
9 Rapiera rokturis eksponēšanai ekspozīcijā Muzejs "Ebreji Latvijā" 1 1 31.01.2018 31.01.2019
10 Sudraba galda dekors eksponēšanai interjerā Rīgas Brīvostas pārvalde 1 1 26.06.2017 26.06.2019 17.12.2018 Glabāšanas apstākļi atbilstīgi
11 Glezna, telefona aparāts eksponēšanai ekspozīcijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 2 2 24.03.2016 31.03.2020 līguma termiņš pagarināts
12 Vitrāžas ievietošanai vēsturiskajā atrašanās vietā Rīgas kultūras un mākslas centrs "Mazā ģilde" 23 23 22.12.2015 31.12.2018
13 Mēbeles, apgaismes ierīces, pulksteņi, trauki, galda piederumi, tekstīlijas, vitrāžas, gleznas, smēķēšanas piederumi, mērtrauki eksponēšanai ekspozīcijā Mencendorfa nams 292 290 31.12.2016 31.12.2018 līguma termiņš pagarināts
14 Trauki eksponēšanai ekspozīcijā LNMM muzejs "Rīgas Birža" 7 7 31.01.2017 01.02.2019
15 Gleznas eksponēšanai ekspozīcijā Ventspils muzejs 2 2 01.12.2016 01.12.2019 līguma termiņš pagarināts
16 Lustras eksponēšanai interjerā Latvijas Banka 2 2 03.05.2012 06.05.2027
17 Lustra eksponēšanai ekspozīcijā Ventspils muzejs 1 1 19.05.2017 27.05.2019 līguma termiņš pagarināts
18 Glezna, karote eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 2 19.08.2016 20.08.2021
19 Lielgabals eksponēšanai ekspozīcijā SIA "Rīgas nami" pasākumu centrs Melngalvju nams" 1 1 16.03.2017 01.06.2021
20 Darbarīki, modeļi, pulkstenis, globuss, cepure, suvenīri, dokumenti, lāde, mēbeles, glezna, jūras bojas un mīnas eksponēšanai ekspozīcijā Ainažu jūrskolas muzejs 45 45 02.01.2018 02.01.2019
21 Dekoratīvi priekšmeti, sadzīves priekšmeti, faleristika, grāmatas, dokumenti, iespieddarbi, fotogrāfijas, tekstīlijas, spiedogi eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 59 59 11.01.2018 31.05.2021
22 Trauki, sīkplastika, rakstāmpiederumi, mēbeles, svečturis, petrolejas lampa eksponēšanai interjerā Tukuma muzejs, Durbes pils 25 25 12.01.2018 31.12.2019
23 Fotogrāfijas eksponēšanai izstādē Latvijas Fotogrāfijas muzejs 8 8 16.01.2018 25.02.2018
24 Mēbeles eksponēšanai ekspozīcijā Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība "Orisāre" K. Skalbes memoriālais muzejs "Saulrieti" 2 2 31.12.2017 31.12.2018
25 Darbarīki un instrumenti virtuvei eksponēšanai ekspozīcijā Cēsu vēstures un mākslas muzejs 27 26 11.12.2017 31.12.2018
26 Apģērbs eksponēšanai izstādē Ogres vēstures un mākslas muzejs 1 1 29.01.2018 01.09.2018
27 Gleznas, virsrāmis pagaidu glabāšanā Rundāles pils muzejs 28 28 20.03.2017 31.12.2018
28 Gleznas, mēbeles, akmenskalumi eksponēšanai ekspozīcijā Rundāles pils muzejs 26 23 20.03.2017 31.12.2018
29 Arheoloģijas priekšmeti restaurācijai LNVM restaurācijas nodaļa 43 43 16.01.2018 31.12.2018
30 Apģērbi eksponēšanai izstādē Daugavas muzejs 5 5 29.01.2018 01.08.2018
31 Sīkplastika, trauki, faleristika eksponēšanai izstādē Rīgas Jūgendstila centrs 38 38 31.01.2018 25.03.2018
32 Apģērbi eksponēšanai izstādē Eduarda Smiļģa Teātra muzejs 9 9 12.02.2018 06.05.2018
33 Trauki eksponēšanai izstādē Rīgas Jūgendstila centrs 9 9 09.04.2018 17.06.2018
34 Glezna eksponēšanai ekspozīcijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 1 1 11.04.2018 31.03.2020
35 Trauki, mēbeles, vainags eksponēšanai izstādē LNMM muzejs "Rīgas Birža" 13 13 20.04.2018 10.08.2018
36 Dekoratīvi trauki, kurpes eksponēšanai izstādē Galerija "Mūkusalas mākslas salons" 4 4 20.04.2018 05.04.2018
37 Karogs, karoga kāts, karognesēja siksna pasākumam Latvijas Nacionālais kultūras centrs 3 2 24.04.2018 27.04.2018
38 Karogs, karoga kāti, josta eksponēšanai pasākumā Biedrība "Deju kolektīvu apvienība Liesma" 4 1 03.05.2018 07.05.2018
39 Karogi, karogu kāti, siksnas pasākumiem Latvijas Nacionālais kultūras centrs 10 6 18.06.2018 08.07.2018
40 Gobelēni eksponēšanai izstādē Mākslas galerija "Apsīda" 5 5 03.07.2018 31.07.2018
41 Skulptūra restaurēšanai un izstādīšanai SIA "Rīgas Doma pārvalde" 1 1 14.08.2018 30.09.2021
42 Grāmata eksponēšanai ekspozīcijā J. Čakstes dzimtās mājas - muzejs "Auči" 1 1 12.09.2018 30.11.2019
43 Apģērbi eksponēšanai izstādē Modes muzejs 18 17 28.09.2018 30.04.2019
44 Gobelēni eksponēšanai izstādē Liepājas muzejs 5 5 01.10.2018 09.11.2018
45 Fotogrāfijas eksponēšanai izstādē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 23 23 16.10.2018 15.03.2019
46 Glezna kopijas izgatavošanai Latvijas Mākslas akadēmija 1 1 01.11.2018 30.06.2019
47 Fotogrāfijas eksponēšanai izstādē Šauļu "Aušras" muzeja filiāle Fotogrāfijas muzejs 45 45 08.11.2018 01.02.2019
48 Kuģa modelis, globuss eksponēšanai izstādē Mencendorfa nams 2 2 15.01.2018 30.12.2018
49 Trauki, apģērbs eksponēšanai izstādē LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 22 20 16.11.2018 01.02.2019
50 Grafika, ieroči, medaļa eksponēšanai izstādē Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 11 11 11.12.2018 03.02.2019
51 Ieroči eksponēšanai ekspozīcijā Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs 4 4 10.12.2018 31.01.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 4555 4602 9157
Digitālo attēlu izgatavošanai 2009 1482 3491

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 67 47
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 5 5
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

10

no tiem realizēti:

10

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 V.Dāboliņš The Mint Book of Riga, 1598-1603. 01.03.2018 10.08.2018 Referāts Sagatavots, iesniegts publicēšanai Baltijas Numismātu asociācijas rakstu krājumam “Numismatica Baltica II”.
2 Z.Krūmiņa Priekšvēlēšanu cīņa Rīgas pilsētas pašvaldības vēlēšanās 1920.–1928. gadā. 10.10.2016 18.05.2018 Maģistra darbs Pabeigts, aizstāvēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 144 lpp.
3 Z.Krūmiņa Priekšvēlēšanu cīņu aģitācija Rīgas pilsētas pašvaldību vēlēšanās 1920.–1928. gadā. 03.09.2018 04.12.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts RVKM Zinātniskajos lasījumos, 04.12.2018. 22,3 lpp.
4 A.Cekuls Rīgas ostas kapteiņa dienests, tā darbības pārskats (17.–21. gs.). 01.11.2018 04.12.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts RVKM Zinātniskajos lasījumos, 04.12.2018. 9 lpp.
5 A. Ančupāne Valstspapīru spiestuves izveidošana un pirmie darbības gadi 1919-1921. 03.04.2018 04.12.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts RVKM Zinātniskajos lasījumos, 04.12.2018. 10 lpp.
6 I.Karlštrēma Rīgas spīķeru kvartālu attīstība 19. gadsimtā: pilsētbūvnieciskais aspekts. 01.10.2018 04.12.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts RVKM Zinātniskajos lasījumos, 04.12.2018.
7 Z. Pētersone Latvijas kultūras darbinieku dalība Latvijas valsts attīstībā. 1918.–1930. gads. 01.03.2018 14.12.2018 Referāts Sagatavots RVKM Zinātniskajiem lasījumiem. 10 lpp., 20 att.
8 Z. Pētersone Rīdzinieku atpūtnieki Ogrē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. 01.09.2017 20.11.2018 Referāts, raksts Pabeigts, nolasīts vēsturiskajos lasījumos Ogres Vēstures un mākslas muzejā, 24.02.2018, iesniegts publicēšanai izdevumā “Ogres Vēstures un mākslas muzeja raksti”. 12 lpp., 19 att.
9 D. Beitlers Dažas nostādnes un kolīzijas Latvijas vēstures pētniecībā trimdā. 01.11.2018 04.12.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts zinātniskajā konferencē “Jauno pētnieku IV zinātniskie lasījumi”. 10 lpp.
10 I. Reinfelde Rīgas Doma 13.-18.gs. apbedījumu vietas. 26.02.2018 28.03.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē “Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā. Teorija. Prakse. Pieredze”, 28.03.2018. 4 lpp.
11 I. Reinfelde, J. Tereško Arheoloģiskā izpēte Rīgā, kvartālā starp Mārstaļu ielu, 11. novembra krastmalu un Minsterejas ielu 2015.–2016. gadā. 29.03.2018 20.04.2018 Stenda referāts Sagatavots, prezentēts konferencē “Latvijas Arheologu atskaites sesija par 2016. un 2017. gada izrakumu rezultātiem”, 20.04.2018. 3 lpp., 12 il.
12 I.Strēle Rīgas Doma aktualitātes. 01.03.2018 28.03.2018 Ziņojums Sagatavots, nolasīts RVKM un Doma baznīcas organizētajos gidu kursos, 28.03.2018.
13 L.Kalniņa Mode Rīgā 1914.-1940.gads. 02.02.2018 10.04.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts DMDM, 11.04.2018.
14 I.Karlštrēma The Public-Private Partnership as Precondition for the Successful Urban Development: Formation and Transformation of the Warehouse Quarters in Riga in the 19th century (Publiskā un privātā partnerība kā priekšnoteikums veiksmīgai pilsētas attīstībai: Rīgas Spīķeru kvartālu formācija un transformācija 19. gadsimtā. 02.01.2018 19.04.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts konferencē „Trešā Baltijas pilsētu vēstures konference” (The 3rd Conference on Baltic Urban History) - „Urbānā kultūra Baltijā” (Urban Cultures in the Baltics), Klaipēdā, 19.04.2018.
15 I.Karlštrēma Vēsturisko Rīgas ūdens, gāzes un elektrības iestāžu ēku būvvēsture un arhitektūra. 29.09.2018 29.09.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta EST-LAT7 “Industriālais mantojums” ietvaros rīkotajā seminārā „Industriālā mantojuma nedēļas nogales tūre Rīgas reģionā”, Rīgas Ūdensapgādes muzejā, 29.09.2018.
16 I.Karlštrēma Ieskats Eiropas industriālās arhitektūras vēsturē. 01.02.2018 01.03.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta EST-LAT7 “Industriālais mantojums” un „Baltu ceļš” ietvaros rīkotajā seminārā “Kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāls tūrismā”, Aizputē, 01.03.2018.
17 I.Karlštrēma Rīgas pilsētas ūdensapgādes būves un to arhitektūra. 19.02.2018 21.03.2018 Referāts Sagatavots, nolasīts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta EST-LAT7 “Industriālais mantojums” ietvaros rīkotajā seminārā „Tūrisms un mārketings industriālā mantojuma objektos”, Aldara alus muzejā, 21.03.2018.
18 D. Beitlers Latviešu jūrniecība trimdā. 12.11.2018 28.12.2018 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai izdevumā “Latvijas Jūrniecības 100 stāsti”. 12,2 lpp.
19 D. Beitlers Imants Balodis – tilts starp divām Latvijām. 12.11.2018 28.12.2018 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai izdevumā “Latvijas Jūrniecības 100 stāsti”. 7,9 lpp.
20 A. Cekuls Bākas – cilvēces ceļa gaisma. 12.11.2018 28.12.2018 Raksts Sagatavots, iesniegts publicēšanai izdevumā “Latvijas Jūrniecības 100 stāsti”. 11,7 lpp.
21 A.Gailiša Karogu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 04.01.2016 28.12.2018 Katalogs Sagatavots manuskripts. 50 lpp. ar att.
22 V.Dāboliņš Rīgas šiliņu kalšanas vēsture: 1581–1665. 01.09.2016 30.12.2020 Promocijas darbs Apzināti visi kaltuves LVVA materiāli par pētāmo laika posmu, Rīgā kaltie poļu un zviedru laiku šiliņi RVKM kolekcijā. Monētas svērtas, mērītas, fiksētas monētu aversa un reversa leģendas.
23 D.Beitlers Latviešu uzņēmējdarbība trimdā 1940–1987. 01.10.2017 01.06.2020 Promocijas darbs Turpināta literatūras un vēstures avotu atlase, uzsākta promocijas darba rakstīšana.
24 J. Tereško Pieši Rīgas arheoloģiskajā materiālā. 13.-17. gs. 03.09.2018 31.12.2019 Raksts Uzsākta raksta sagatavošana. 5 lpp.
25 M.Ozoliņa Pulksteņu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 04.01.2016 31.12.2019 Katalogs Turpināts darbs pie muzeja pulksteņu kolekcijas veidošanās izpētes.
26 A. Miklāvs Latvijas jūrskolu absolventi (1862–1918). 02.01.2008 31.12.2019 Izdevums Turpināta manuskripta sagatavošana publicēšanai. Rediģētas un precizētas jūrnieku biogrāfijas. (950 lpp., kopā ap 41 a/l).
27 L. Lanceniece, K. Latvis Dagerotipi Latvijā. Saglabāšanas aspekti. 02.10.2017 31.12.2019 Izdevums Turpināta materiālu apzināšana muzejos un izpēte.
28 I.Kārkliņa (sadarbībā ar I. Erdmani, AJM) Ainažu jūrskolas absolventu dzimtās mājas. 19.gs. beigas – 20. gs. sāk. 12.05.2017 31.12.2019 Izdevums Turpināta materiālu apzināšana Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
29 I. Celmiņa (darba grupas sastāvā) Latvijas muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”. 02.01.2017 03.05.2017 Ekspozīcijas koncepcija Rediģēti kopizstādes teksti – personu biogrāfijas (40 lpp.)
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Dāboliņš Die Dynastie der Rigaer Münzmeister Wulff (1557-1659). Forschungen zur Baltischen Geschichte. – Bd. 13, Tartu 2018, S. 24-47. 35,5 lpp.
2 D. Beitlers Ieskats Graudu ģimenes rēderejas darbībā trimdā. Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture. 2017. [2018] – Nr. 4., 112.–125.lpp. 20 lpp.
3 D. Beitlers Latviešu profesionālās apvienības trimdā: jūrniecības nozares piemērs. Latvijas Universitātes žurnāls. Vēsture. – 2018., Nr. 5., 81.–89.lpp. 30,7 lpp.
4 D. Beitlers Latviešu jūrnieks tālos ceļos. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 422.-433.lpp 17,2 lpp.
5 D. Beitlers Arvaldam Kalniņam – 100. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 452.lpp. 0,6 lpp.
6 A.Cekuls Rīgas loči – Daugavas ceļa cilvēki. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 402.-407.lpp. 8 lpp.
7 A.Cekuls Pro Memoria. (Par 1 personu) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 499.-508. lpp. 1,3 lpp.
8 I.Kārkliņa Palīdzība jūrniekiem nelaimes gadījumos. Kad un kā radās glābšanas stacijas. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017.- Rīga, 2018 – 434.-439.lpp. 8 lpp.
9 A.Miklāvs Jūras aizsargu organizācija Latvijā. Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 407.-415.lpp. 11,9 lpp.
10 A.Cekuls, I.Kārkliņa, A.Miklāvs Jūrnieki un jūrniecības darbinieki – simtgadnieki. (Par 13 personām) Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2017. – Rīga, 2018 – 452.-456. lpp. 3,4 lpp.
11 A.Cekuls Par Daugavgrīvas vraku un ne tikai par to. Žurnāls “Jūrnieks”, 2018., Nr. 4., 34.-35.lpp. 2,9 lpp.
12 I.Miklāva (darba grupas sastāvā) Biogrāfijas, komentāri, personu saraksts, ilustrācijas no muzeja krājuma. 1920.–1925. Latvijas Republikas Ministru kabinets sēžu protokolos/notikumos/atmiņās, 1.sēj. – Rīga, 2018 – 818 lpp.
13 I. Reinfelde, J. Tereško Arheoloģiskā izpēte Rīgā, kvartālā starp Mārstaļu ielu, 11. novembra krastmalu un Minsterejas ielu 2015.–2016. gadā. Latvijas arheologu atskaites sesija par 2016.-2017.gada izrakumu rezultātiem: referātu tēzes – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45312 1 lpp.
14 L. Lanceniece Viļa Rīdzenieka mantojums RVKM krājumā. Vilis Rīdzenieks / sast. K.Teivāne-Korpa – Rīga: izd. “Neputns”, 2018 – 453.-462.lpp. 8,1 lpp.
15 L. Lanceniece Viļa Rīdzenieka salonu darbība. Vilis Rīdzenieks / sast. K.Teivāne-Korpa – Rīga: izd. “Neputns”, 2018 – 329.-415. lpp. 15,8 lpp.
16 I.Karlštrēma Rīgas spīķeru kvartālu pilsētbūvniecības ansambļa veidošanās priekšnoteikumi. Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīva dokumentos: LVVA zinātniskie lasījumi IV, red. V. Pētersone. Rīga: LNA, 2018 – 51.-76.lpp. 19,4 lpp.
17 I.Karlštrēma Fabrika, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/4130 7,6 lpp.
18 I.Karlštrēma Noliktava, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/3235 10 lpp.
19 I.Karlštrēma Romānika, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6475 10 lpp.
20 I.Karlštrēma Gotika, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6477 9,2 lpp.
21 I.Karlštrēma Renesanse, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6611 11,2 lpp.
22 I.Karlštrēma Manierisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6521 6,1 lpp.
23 I.Karlštrēma Baroks, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/7712 11,2 lpp.
24 I.Karlštrēma Rokoko, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/7800 7,2 lpp.
25 I.Karlštrēma Klasicisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/7996 10,8 lpp.
26 I.Karlštrēma Historisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8649 10,7 lpp.
27 I.Karlštrēma Neogotika, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8671 7 lpp.
28 I.Karlštrēma Neoromānika, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8675 3,3 lpp.
29 I.Karlštrēma Neorenesanse, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8678 3 lpp.
30 I.Karlštrēma Neobaroks, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8684 1,9 lpp.
31 I.Karlštrēma Neobizantiskais stils, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8690 1,9 lpp.
32 I.Karlštrēma Jūgendstils, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/9011 9,4 lpp.
33 I.Karlštrēma Neoklasicisms, arhitektūrā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/8085 5,1 lpp.
34 I. Miklāva D.F. Vīkmana plāni Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds – 2018. – 318.-343. lpp. 18 lpp., 9 il.
35 I.Karlštrēma Industriālā arhitektūra. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/3724 12 lpp.
36 D. Beitlers Vai pabeidza Rīgas (jūras) aizsardzības sistēmas izbūvi? Žurnāls “Ilustrētā pasaules vēsture”. – 2018., Nr. 7.–12.lpp. 1,1 lpp.
37 D. Beitlers Latvijas kuģi un jūrnieki Rietumvalstīs varu krustcelēs: latviešu jūrniecība trimdā 1940.–1948. gadā. Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīva dokumentos: LVVA zinātniskie lasījumi IV / red. V.Pētersone. – Rīga: LNA, 2018 – 177.-199. lpp. 33,9 lpp.
38 A.Miklāvs Rīgas ostas attīstība Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos (1900–1940). Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīva dokumentos: LVVA zinātniskie lasījumi IV / red. V.Pētersone. – Rīga: LNA, 2018 – 151.-176. lpp. 26,4 lpp.
39 I.Dzelme Trīsdaļīgo sudraba kosmētikas kārbiņu emblemātika 18. gadsimtā. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds – 2018. – 287.- 295. lpp. 8,4 lpp.
40 T.Berga Rīgā atrastie 15.-18. gs. skaitīšanas žetoni. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds – 2018. – 24.-38. lpp. 19 lpp.
41 V.Dāboliņš Numismātikas aizsākumi Rīgā un Vidzemē 17. gadsimtā un 18.gs. pirmajā pusē. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds – 2018. – 157.-172. lpp. 20,8 lpp.
42 A. Gailiša Rīgas Mazās ģildes 1856. gada cunftu karogi. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds – 2018. – 296.-317. lpp. 19,5 lpp., 7 il.
43 I. Reinfelde Austrumvācu zemju 16.-18. gs. akmensmasas keramika Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 9. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2018. 73.-95. lpp. 19 lpp.
44 A. Ančupāne Valstspapīru spiestuves izveidošana un pirmie darbības gadi 1919-1921. Latvijas Universitātes žurnāls. Vēsture – 2018, Nr. 4 – 96.-111. lpp. 21 lpp.
45 V.Dāboliņš, T.Berga Numismāta un arheologa Dr. Phil. Antona Buhholca (1848–1901) ieguldījums X Viskrievijas arheoloģijas kongresa organizēšanā un norisē. Arheoloģija un Etnogrāfija. XXX – 2018 – 67.-78.lpp. 18 lpp.
46 R. Brūzis, I. Reinfelde, Ē. Tālberga Arheoloģiskā uzraudzība 2014. un 2016. gadā Rīgā, Kungu ielā 5. Arheologu pētījumi Latvijā 2016.-2017. gadā. – Rīga: NT Klasika, 2018. 129.-133. lpp. 3 lpp.
47 R. Brūzis, I. Reinfelde, J. Tereško Arheoloģiskā izpēte Rīgā, kvartālā starp Mārstaļu ielu, 11. novembra krastmalu un Minsterejas ielu 2014.-2016. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2016.-2017. gadā. – Rīga: NT Klasika, 2018. 134.-139. lpp. 6 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A. Cekuls, A. Miklāvs Brošūra “Rīgas ostas kapteiņi”. Rīga: Jāņa Lapsas piemiņas biedrība, 2018. 28774 zīmes / 37 lpp.
2 Sast. I. Celmiņa / V.Buivida, tulks B.Endzele Ausstellungsführer “Gebraucht in Riga. 2. Hälfte des 19. Jh.–1918” 19928 zīmes / 14 lpp.
3 Sast. I. Celmiņa / V. Buivida, tulks R. Mozere Exhibition Guide “Used in Riga. Second half of the 19th cent.–1918” 19322 zīmes / 13 lpp.
4 A. Sast. I. Celmiņa / / V. Buivida, tulks A. Minka Путеводитель по экспозиции “Были в употреблении в Риге. Вторая половина XIX в.–1918” 20249 zīmes / 14 lpp.
5 A. Sast. I. Celmiņa / A. Ančupāne, tulks R. Mozere Exhibition Guide "Wherein does Latvia's Fortitude lie?" (A. Brigadere) Dedication to Latvia's Centenary 20176 zīmes / 12 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Z. Pētersone Melngalvju nams. 1 lpp. www.rigamuz.lv / 04.2018
2 Z. Pētersone Jāņa Mediņa opera „Uguns un nakts”. 1 lpp. www.rigamuz.lv / 07.2018
3 Z. Pētersone Aktrisei Antai Klintij 125. 1 lpp. www.rigamuz.lv / 09.2018
4 Z. Krūmiņa Brīvības piemineklis. 1 lpp. www.rigamuz.lv / 12.2018
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Dzelme, M.Eihe, A.Gailiša Dziesmu svētku relikvijas. 1873–2013. 17 lpp.
2 I.Celmiņa, V.Buivida Lietots Rīgā. 19. gs. otrā puse–1918. gads. 32 lpp., izstādīto eksponātu saraksts (13 lpp.)
3 A.Ančupāne, I.Miklāva, Z.Krūmiņa "Kur gūšu Latvijas spēku?" (A. Brigadere). Veltījums Latvijas simtgadei. 19 lpp., izstādīto eksponātu saraksts (6 lpp.)
4 A. Gailiša Ekspresizstāde, veltīta filmas “Mērijas ceļojums” prezentācijai. 2 lpp.
5 V. Buivida Īpašais eksponāts: dekoratīvs šķīvis “Kamanās”, Sutas zīmējums. 2 lpp.
6 L.Kalniņa Ekspresizstāde “Teātra tērpi RVKM”. 2 lpp.
7 I. Lukašēviča Ekspresizstāde “Šūpuļa sargātājs. Kuģa “Saratov” stāsts”. 4 lpp.
8 I. Lukašēviča Ekspresizstāde “Radīts un ražots Rīgā – cauri laikiem Latvijas šodienā”. 5 lpp.
9 Z.Pētersone Ziedu, dzīvnieku u.c. citi simboli 19./20.gs. pastkartēs. (Virtuālā izstāde NMKK) 2 lpp.
10 I. Reinfelde Ķelnes un Frehenas 16.-18. gs. akmensmasas keramika Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. (Virtuālā izstāde NMKK) 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Strēle Kā dzīvoja senie rīdzinieki. Muzejpedagoģiskās programmas laikā sākumskolas skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja uzzināt, kā dzīvoja senie rīdzinieki: kādas mājas cēla, kā ģērbās, ko ēda, ar kādiem kuģiem brauca, kādas bija to tradīcijas, paražas, ticējumi. 9 lpp.
2 S. Kokina Pirmie soļi muzejā. Muzejpedagoģiskās programmas laikā pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas skolēni noskaidros, kas ir muzejs un kā tas darbojas. Iepazīs muzeju ar senākās - Nikolausa fon Himzela kolekcijas, kuģniecības u.c. muzeja krājumā esošo muzeja priekšmetu starpniecību. 10 lpp.
3 V. Bormanis No liellaivas līdz buriniekam. Muzejpedagoģiskās programmas laikā 3.-12. klases skolēni varēs iepazīties ar kuģniecības attīstību Latvijā un pasaulē - izsekot kuģu veidiem, to attīstībai no vissenākajiem laikiem līdz 19.gs. beigām. Nodarbībā tiks lietotas senas jūras kartes, lineāli. Mēģināsim noteikt kuģa kursu rumbos, rēķināt attālumus, izmantosim vēja rozi. Izmēģināsim noteikt arī kuģa atrašanās vietu ar sekstantu, hronometru, koordināšu tabulām. 12 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1284

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

127

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Uzziņu kartotēka „Rīgas notikumi” / Z. Pētersone 21
Uzziņu kartotēka „Rīgas ielas. 13.gs. – mūsdienas” / Z. Pētersone 3 5
Personu kartotēka „Latvijas jūrskolu audzēkņi. 1862-1918” / A. Miklāvs 89
Personu kartotēka „Latvijas jūrskolu audzēkņi. 1920-1944” / A. Miklāvs 15
Personu kartotēka „Latvijas Jūras akadēmijas studenti un pasniedzēji” / I. Kārkliņa 2
Objektu kartotēka „Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes bākas un navigācijas zīmes 16.–21. gs.” / A. Cekuls 10
Saraksts „Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos esošās bākas, ugunszīmes, ugunsbojas” / A.Cekuls 8
Personu kartotēka „Jūrnieki un jūrniecības darbinieki” / A. Cekuls 50
Uzziņu kartotēka “Fotogrāfi un fotosaloni Latvijā 19.–21. gs.” / L.Lanceniece 10

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 238123
Individuālie 176339
Pārējie 13824
Apmeklētāji grupās 47960
Skolēni grupās 10262
Ārzemnieki grupās 34480
Pārējie grupās 3218
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

12721

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

298

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1924

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

627

Papildu informācija:

Sadaļā "Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem" uzskaitītas stundas, kad muzejs pieejams darba dienās + stundas, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā kopā. Nav uzskaitītas stundas, kad muzejs vai tā daļa pieejama pēc muzeja darba laika muzeja prezentācijas pasākumu un koncertu apmeklētājiem.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

450

Lekciju skaits muzejā:

44

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

199

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

4058

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

10

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

114

tai skaitā muzejā:

114

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Bormanis Rīgas Doma krusteja 1 19 Gidi
2 I.Strēle Rīgas Doma aktualitātes 1 150 Gidi
3 I.Strēle Viduslaiku Rīga 1 23 Gidi
4 I.Strēle Rīgas vēsture līdz 17.gs. 1 12 Gidi
5 I.Strēle Rīgas vēsture. 18.–20.gs. 1 15 Gidi
6 I. Strēle Doma kompleksa vēsture 3 47 Gidi
7 I. Strēle Rīdzenes upe un viduslaiku aizsargmūris 1 15 Gidi un interesenti
8 I.Strēle Rīdzenes upe 1 9 Gidi un interesenti
9 I.Strēle Vecrīga folklorā un stāstos 1 20 Gidi un interesenti
10 I.Strēle Gadsimtu liecības Vecrīgā 1 15 Gidi un interesenti
11 V. Bormanis Rīgas nocietinājumu sistēma. 13.–19.gs. 1 7 Gidi un interesenti
12 V. Bormanis Baznīcas, klosteri un kapsētas Vecrīgā 2 14 Gidi un interesenti
13 S.Kokina Gadsimtu liecības Vecrīgā 1 10 Gidi un interesenti
14 S.Kokina Vecrīga folklorā un stāstos 1 20 Gidi un interesenti
15 S.Kokina Vecrīgas ielu vēsture 1 20 Gidi un interesenti
16 I. Reinfelde Daugavas lejteces senvēsture. Senā Rīga 1 23 Gidi
17 I. Dzelme Sudraba kabinets 1 24 Gidi
18 I. Dzelme Rīgas sudrabkaļi 1 5 Studenti
19 I.Miklāva Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 1710.–19.gs. vidus 1 18 Gidi
20 I.Miklāva Kartes 2 20 Studenti un ierēdņi
21 Z. Pētersone Rīga Polijas – Zviedrijas pakļautībā. 1581.–1710.g. 1 18 Gidi
22 Z. Pētersone Rīga Krievijas impērijas sastāvā 1 18 Gidi
23 Z. Pētersone Latvijas proklamēšanas fotogrāfija 1 12 Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra Jugla iemītnieki
24 Z. Pētersone Pastkaršu kolekcija RVKM 1 30 Latvijas pasta postkroseri
25 Z. Pētersone Rīgas kiosku vēsture. 1902– 1940 1 8 Seniori
26 Z. Krūmiņa Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta 1 22 Gidi
27 Z. Krūmiņa Rīga Krievijas impērijas sastāvā. 19.gs. vidus – 1918.g. 1 22 Gidi
28 A.Gailiša Latvijas valsts karoga hronika – fakti, leģendas, laiki, cilvēki, spēks 1 15 Seniori
29 A.Gailiša Doma templis Rīgā – templis zinātnei un mākslai 2 27 Gidi
30 L. Kalniņa Martas Alberingas kabinets 1 25 Gidi
31 L. Kalniņa Mode Rīgā. 1914–1940 1 52 Studenti, kultūras darbinieki
32 R. Gailīte Tekstīliju restaurācija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 1 25 Seniori
33 A. Cekuls; D. Beitlers Latvijas kuģniecības vēsture. 10.gs. – mūsdienas 1 22 Gidi
34 A. Cekuls Latvijas bāku vēsture 1 35 Seniori
35 A. Cekuls Latvijas kuģniecības novitātes 1 40 Jūrniecības darbinieki u.c. interesenti
36 D.Beitlers Latvijas vēstures rakstīšana trimdā 2 80 Studenti
37 M.Ozoliņa Pulksteņi 1 19 Seniori
38 I. Strēle Latvijas valsts dibināšana 1 160 Tehnikuma audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V. Bormanis Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos 1997 4 84 skolēni
2 V. Bormanis Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā. Spēle Hanza 2006 6 140 skolēni
3 A. Brūze Skolas viduslaiku Rīgā 1997 2 44 skolēni
4 V.Bormanis Reformācija 2017 2 43 skolēni
5 I. Strēle, A.Brūze, S. Kokina, D.Vilcāns Senā Rīdzene – upe zem ielām 2006 19 452 skolēni
6 I. Strēle, S. Kokina, D.Vilcāns Rīgas naudas ceļš līdz Eiro 2013 28 613 skolēni
7 V. Bormanis, S.Kokina Pirmie soļi muzejā 2018 4 85 skolēni, pirmsskolas vecuma bērni
8 I. Strēle, A. Brūze, S. Kokina, D.Vilcāns, V. Bormanis, M. Kazainis Rīga leģendās un teikās 2007 61 961 skolēni, pirmsskolas vecuma bērni
9 A.Brūze Amatnieki senajā Rīgā 1997 2 28 skolēni
10 I. Strēle, S. Kokina, V. Bormanis, M. Kazainis, J.Tereško Meklēsim dzīvnieku tēlus Rīgas Doma Krustejā! 2008 36 747 skolēni
11 V.Bormanis No liellaivas līdz tvaikonim 2018 7 162 skolēni
12 I.Strēle Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā 2007 2 38 skolēni
13 I. Strēle, D. Vilcāns, V. Bormanis Kā dzīvoja senie rīdzinieki 2018 21 588 skolēni, pirmsskolas vecuma bērni
14 S. Kokina, D. Vilcāns Mode cauri gadsimtiem 2015 5 73 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Lukašēviča Jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem 2009 1 10 Jaunlaulātie un kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ģimeņu dienas 1.Pulksteņi rāda, stāsta un ieskandina Jauno gadu / A. Brūze 2. No liellaivas līdz tvaikonim / V. Bormanis 3. Laika mūzika / A .Brūze 4. Muzeja ceļš – muzeja dzimšanas diena / I. Strēle 5. Kā dzīvoja senie rīdzinieki / I. Strēle 6. Meklēsim dzīvnieku atveidus Krustejā / I. Strēle 7. No liellaivas līdz tvaikonim / V. Bormanis 8. Rīdzenes upe / I. Strēle 9. Rīga leģendās un teikās / I. Strēle 10. Pulksteņi rāda, stāsta.. / S. Kokina 11. Drosmīgie rīdzinieki, V. Bormanis 12. Leģendas un teikas, I. Strēle 13. Apceļo dzimto zemi, S. Kokina 14. Kapu svētku tradīcijas, I. Strēle 15. Latvijas 100. dzimšanas diena, I. Strēle 16. Kur gūšu Latvijas spēku? M. Kazainis 17. Krusteja un Doms – leģendas un nostāsti, V. Bormanis 7.01., 21.01., 4.02., 18.02., 4. 03., 18.03., 8.04., 22.04., 6.05., 9.09., 23.09., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2018 RVKM, Doms, Doma krusteja, Vecrīga 17 351 Ģimenes ar bērniem
2 Senioru dienas 1. Muzeja ceļš / I. Strēle 2. Latvijas karogs / A. Gailiša 3. Latvijas senvēsture mākslā / A.Bērziņa 4. Tekstīliju restaurācija RVKM / R. Gailīte 5. Muzeja ceļš / S. Kokina 6. Kioski Rīgā / Z. Pētersone 7. Latvijas bāku vēsture / A. Cekuls 8. Latvijai 100 / V. Bormanis 9. Svēto tēli Rīgā / V. Bormanis 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05., 30.09., 28.10., 25.11., 30.12.2018 RVKM, Rīgas Doms, Vecrīga 9 172 Seniori un citi interesenti
3 Baltā galdauta svētki. / I. Strēle 04.05.2018 RVKM 1 10 Dažādi
4 RVKM 245. gadskārtai veltīts pasākums "Teātra burvības savaldzinātā Latvija”. / I. Lukašēviča 22.03.2018 RVKM 1 80 Dažādi
5 Pasākums “Filma “Mērijas ceļojums” sāk ceļu pie skatītājiem”. / sadarbībā ar filmas veidotājiem 26.04.2018 RVKM 1 50 Dažādi
6 Muzeju nakts – 2018 pasākums RVKM "Mēs – Rīgas šūpulī izauklētie". 19./20.05.2018 RVKM 1 10780 Dažādi
7 Izstāžu “Dziesmu svētku relikvijas. 1873–2013” un “Lietots Rīgā. 19. gs. otrā puse – 1918. gads” atklāšanas pasākums. 21.06.2018 RVKM 1 50 Dažādi
8 Rīgas svētku – 2018 pasākums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā "Būt Rīgā un Rīgai – cauri laikiem Latvijā". / I. Lukašēviča 18.08.2018 RVKM 1 1305 Dažādi
9 Latvijas 100gadei veltīts pasākums, izstādes “Kur gūšu Latvijas spēku?” atklāšana. 7.11.2018 RVKM 1 90 Dažādi
10 Lekciju cikls tūristu gidiem “Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsture” . 27.01.-24.03. 2018 RVKM 9 200 Gidi un citi interesenti
11 Lekciju - ekskursiju cikls “Vecrīga - zināmā un nezināmā”. / latv. val. 18.-22.04.2018 RVKM, Vecrīga 5 72 Gidi un citi interesenti
12 Lekciju - ekskursiju cikls “Vecrīga - zināmā un nezināmā”. / krievu val. 22.-28.10.2018 RVKM, Vecrīga 7 93 Gidi un citi interesenti
13 Muzeja zinātniskie lasījumi. / I.Celmiņa 4.12.2018 RVKM 1 35 Muzeja darbinieki, interesenti
14 Koncerti Kolonnu zālē. janvāris-decembris RVKM 13 1500 Dažādi
15 Muzeja prezentācijas pasākumi. janvāris-decembris RVKM 46 3979 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Lifta trūkuma dēļ muzejs nav pieejams invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdi informāciju var saņemt ar ekskursiju vadītāja starpniecību. Redzes invalīdiem adaptētas muzeja pedagoģiskās programmas, piedāvātas lekcijas. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdi informāciju var saņemt rakstiskā veidā: ekspozīcijās, daļēji ilgtermiņa izstādēs ir pieejama informācija latv., krievu, angļu un vācu valodās; īstermiņa izstādēs – latviešu valodā un pamatinformācija – svešvalodās. Turpināta ilgtermiņa izstāžu ekspozīcijas ceļvežu tulkošana. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek praktizēta ekskursiju un pedagoģisko programmu vadība cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Turpināt piedāvājuma popularizēšanu mērķauditorijai un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Gidu kursu dalībnieku anketēšana par kursu kvalitāti.
Regulāri tiek analizēti ieraksti Muzeja apmeklētāju atsauksmju grāmatā un Internetā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

16

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

10

Tai skaitā no muzeja krājuma:

15

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Rīga Polijas un Zviedrijas pakļautībā. 1621–1710. (5.zāle). RVKM Pabeigta anotāciju renovācija / Z. Pētersone, A. Augustinoviča

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupas 2. tikšanās (2nd Meeting of Baltic and North Atlantic Pottery Researcg Group) Konferences apmeklējums, pieredzes apmaiņa, kvalifikācijas celšana / I. Reinfelde 13.04.2018 Baltijas un Ziemeļatlantijas keramikas pētniecības grupa (BNPG) Tallina Igaunija
Trešā Baltijas pilsētu vēstures konference (The 3rd Conference on Baltic Urban History) – „Urbānā kultūra Baltijā” (Urban Cultures in the Baltics), Klipēdā. Referāta nolasīšana un dalība konferencē / I.Karlštrēma 18.04.-20.04.2018 Herdera Institūts, Tallinas Universitātes Vēstures Institūts, Klaipēdas Universitātes Baltijas Reģiona Vēstures un Arheoloģijas Institūts, Latvijas Universitāte Klaipēda Lietuva
Izstāde “Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks. Atgriešanās.” (Šauļu Fotogrāfijas muzejs) Deponējums izstādei 14.11.2018– 27.01.2019 Šauļu Fotogrāfijas muzejs Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ekspozīcija Eiropas vēstures namā, Briselē RVKM krājuma priekšmetu deponēšana eksponēšanai ekspozīcijā 27.02.2017-2023 Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
Zinātniskā pētniecība, RVKM Ihtioloģiskā materiāla un marīno organismu palieku studijas 24.-28.04.2017 Dr. Lembi Lõugas, Tallinas universtāte Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Palasta iela 4, Rīga (galvenā ēka) Valsts īpašums 1899 6537
Palasta iela 2, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 1748 6537
Herdera laukums 4, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 19. gs. 6537
Palasta iela 8, Rīga (Restaurācijas centrs) Valsts īpašums 1932
Palasta iela 6, Rīga (perspektīvā - Suvenīru salons) Valsts īpašums 17. gs. 6558
Teritorijas kopējā platība (m2):

3862

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Palasta iela 4, Rīga
Palasta iela 2, Rīga
Herdera laukums 4, Rīga
Palasta iela 8, Rīga
Palasta iela 6, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7683

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1514
Krājuma telpas 1011
Pārējās telpas 5158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: