Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Palasta iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Liene Johansone Kuzmina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Administrācija 67211358 @
Ekskursiju vadītāji 67356676 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Sākums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pirmsākumi meklējami 1773. gadā, kad Rīgas rāte, saņēmusi pilsētai novēlēto ārsta Nikolaja fon Himzela kolekciju, izveidoja publisku muzeju. Muzeja attīstību un krājuma veidošanos ietekmējuši arī citi savulaik eksistējuši muzeji - Rīgas muzejs (dib. 1858. g.) un Doma muzejs (dib. 1891. g.). 1936. gadā muzejs ieguva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja nosaukumu un Rīgas pilsētas vēstures muzeja profilu. 1939. gadā aizsākās ar Latvijas kuģniecības vēsturi saistītu materiālu komplektēšana un 1964. gadā muzejs ieguva Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja nosaukumu. Kopš 1940. gada 1. augusta RVKM ir valsts muzejs.

Misija:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbības misija ir saglabāt Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi raksturojošos īstenības elementus, kā arī, izmantojot uzkrātās vērtības, iekļauties Latvijas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu garīgi augsti attīstītas un humānas sabiedrības veidošanā.

Darbība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kompetencē ir Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana. Muzejā glabājas viens no lielākajiem krājumiem Latvijā - vairāk nekā pusmiljons priekšmetu, kuri veido ap 80 kolekciju. Muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets", Rīgas Doma Krusteja, kā arī dažādas izstādes. Apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša izglītojošā programma, t.sk. pedagoģiskās programmas skolēniem, izglītojošas programmas pieaugušajiem un ģimenēm, ekskursijas, lekcijas u.c.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mājas lapa sniedz informāciju par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un tā filiālēm. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sadaļā ir informācija par muzeja atrašanās vietu, darba laiku, pakalpojumiem (ekspozīcijām, izstādēm, piedāvājumu skolēniem, pieaugušo auditorijai, telpu nomas iespējām u.c.), pakalpojumu cenām. Atsevišķas sadaļas iepazīstina ar muzeja vēsturi, tā kolekcijām. Regulāri tiek sniegta informācija par aktualitātēm. Lapā atrodams kontaktpersonu saraksts.

Mājaslapas adrese:

http://www.rigamuz.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

37691

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

VRVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskā Muzeju padome - ICOM

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30.septembrim muzejs atvērts katru dienu no 10:00-17:00 (jūnijā, jūlijā un augustā - piektdienās no 12.00 līdz 19.00).

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie). Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: no bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti un no 1 personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros augstskolu pilna laika studentiem, kas studē vēsturi, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst muzeju darbinieku tālākizglītības kursu; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā. Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā) Paskaidrojums: Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 13 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Izglītojamiem - EUR 1,00; studentiem un pensionāriem - EUR 3,00; pārējiem - EUR 5,00. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate Izstādes apskate muzeja izstāžu zālēs. Izglītojamiem - EUR 0,50; studentiem un pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 1,50. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 13 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. EUR 7,00
4 Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīgas vēsture", "Latvijas kuģniecības vēsture", "Sudraba kabinets" un izstāžu apskate, kopskaitā 13 ekspozīcijas zāles un atvērtās izstādes. Mencendorfa nama un Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgo ekspozīciju apskate. Izglītojamiem - EUR 2,00; studentiem un pensionāriem - EUR 5,00; pārējiem - EUR 8,00.
5 Gida pakalpojumi Pārskata ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 10,00; svešvalodā - EUR 15,00.
6 Tematiskas ekskursijas Visām grupām: Ekskursija ar bruņinieka tērpa un ieroču demonstrējumu “Doma baznīca un Krusteja” Skolēniem: “Vecrīga leģendās un stāstos” “Atklāt Vecrīgu” “Ģerboņi muzejā” “Rīgas Doma ērģeles” “Mācīsimies Latvijas vēsturi” “Baznīcas un klosteri viduslaiku Rīgā” “Rīga - pilsēta cietoksnis” “No arkebūzas līdz patšautenei: šaujamieroču vēsture” Tematiskas ekskursijas vadība. Latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem: "Bruņniecība un ieroču attīstība viduslaikos" "Tirdzniecība un kuģniecība viduslaiku Rīgā" "Senā Rīdzene - upe zem ielām" "Meklēsim dzīvnieku tēlus Doma Krustejā" "Rīga teikās un leģendās" "Rīgas naudas ceļš uz eiro" “Kā dzīvoja senie rīdzinieki?” “No liellaivas līdz buriniekam” Nodarbības ilgums – 1 – 1,5 stunda. Plašāka informācija par programmām sadaļā: Piedāvājums “Latvijas Skolas somai”. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; Izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00 Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Programmā iekļauts simbolisku pieturvietu ceļš līdz Kolonnu zālei, kāzu valsis Kolonnu zālē, Laimes monēta Lielajam Kristapam, rakstisks apliecinājums par gaviļnieku īpašo dienu muzejā. Programmas ilgums - 1 stunda. Iespējama fotografēšanās muzeja interjeros (plašāka informācija muzeja mājaslapā www.rigamuz.lv) Programmas vadība: latviešu val. - EUR 40,00, svešvalodā - EUR 50,00 Biļete personai EUR 1,50
9 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Maksa - atbilstoši cenrādim.
10 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Maksa - atbilstoši cenrādim.
11 Pasākums, lekcija vai nodarbība Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - EUR 3,00
12 Telpu noma Iespējama muzeja Kolonnu zāles un citu telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Maksa - atbilstoši cenrādim.
13 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - EUR 30,00; Piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - EUR 1,50 (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs kā daudznozaru kultūrvēsturiskā tipa muzeja misija ir dokumentēt un saglabāt kultūratmiņas veidā Rīgas pilsētas un Latvijas kuģniecības vēsturi raksturojošos īstenības elementus; pētīt vairāk kā 250 gados uzkrātās vērtības un ar visdažādākajām muzeja darba formām padarīt pieejamas sabiedrībai, tādējādi iekļaujoties Rīgas, Latvijas un Eiropas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē un sniedzot savu ieguldījumu garīgas un humānas sabiedrības veidošanā, tās ētisko un estētisko ideālu pilnveidošanā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam ir šādas funkcijas: 1. komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; 2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 MK noteikumi Nr. 926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 13.03.2020 Nr. 1-4/2, saskaņots KM Nr.3.3.-8/447 09.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 14.07.2016
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 28.10.2021 Nr.1-4/11
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 17.04.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 RVKM Ētikas kodekss 20.05.2021 Aktualizēts Pielikums Nr.1-4/5/1
2 RVKM reglaments 13.03.2020 Nr.1-4/1, saskaņots KM Nr.3.3.-8/8447 09.03.2020
3 RVKM publisko maksas pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 MK noteikumi Nr. 360
4 RVKM Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1-4/10
5 RVKM ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112-2
6 Noteikumi par apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 29.01.2021 Nr. 1-4/1
7 Iepirkumu organizēšanas kārtība 21.04.2023 Nr. 1 - 4/6
9 VA „RVKM” Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr. INA 113-3-6 Grozījumi 14.12.2016, Nr.112-1-2
10 RVKM Ētikas komisijas reglaments 20.05.2021 Nr. 1-4/5
11 RVKM Lietu nomenklatūra 11.05.2018 Nr. 114-18
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112-1
13 Personas datu aizsardzības politika 14.03.2019 Nr. 1-4/2
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības politika 08.04.2019 Nr. 1-4/3
15 Noteikumi par personas datu aizsardzības pamatprasībām 01.12.2014 Nr. 112-1-1
16 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 08.08.2022 Nr. 1-4/12
17 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
18 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizācijām" 01.07.2022 Nr. 1-4/10
19 Inventarizācijas instrukcija 01.07.2022 Nr. 1-4/9
20 Informācijas sistēmu drošības politika 30.06.2020 Nr. 1-4/12
21 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, balss ierakstu un filmēšanas veikšanas politika 23.04.2019 Nr 1-4/5
22 Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas izmeklēšanas un ziņošanas kārtība 01.11.2021 Nr. 1 - 4/12
23 Personāla atlases kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/9
24 Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/10
25 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtība 26.06.2019 Nr. 1 - 4/11
26 Ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtība 28.06.2019 Nr. 1-4/12
27 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 06.02.2020 Nr. 1-4/2a
28 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieku saraksts, kuriem ir tiesības saņemt glabātavu atslēgas 18.02.2020 Nr. 1-4/3
29 Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi 08.02.2023 Nr. 1-4/2
30 Gada pārskata sagatavošanas principu apraksts 08.02.2023 Nr. 1-4/3
31 Iekšējās kontroles sistēma 20.04.2020 Nr. 1-4/6
32 Personāla vadības politika 20.04.2020 Nr. 1-4/7
33 Jauno darbinieku adaptācijas kārtība 20.04.2020 Nr. 1-4/8
34 Atslēgu nodošanas - saņemšanas kārtība Ainažu jūrskolas muzejā 25.05.2020 Nr. 1-4/9
35 Pārvaldes lēmumu papildpārbaudes un pēcpārbaudes kārtība 17.06.2020 Nr. 1-4/10
36 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs apdrošina darbinieku (amatpersonu) veselību 21.12.2023 1-4/8
37 Kārtība kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā izmaksājamas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, prēmijas, naudas balvas un sociālās garantijas 03.12.2021 Nr. 1-4/13
39 Kārtība, kādā veicams attālinātais darbs Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 06.11.2023 Nr. 1-4/7
40 Finanšu instrumentu riska pārvaldīšanas apraksts 08.02.2023 Nr. 1-4/3
41 Kases operāciju uzskaites noteikumi 01.08.2022 Nr.1-4/11
42 Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi 01.07.2022 1-4/8
43 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja iekšējās kārtības noteikumi apmeklētajiem 28.10.2022 1-4/7

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde, kas veltīta valstīm, kas 2004. gadā iestājās Eiropas savienībā, Krakovas pilsētas muzejā Atspoguļot ES dalībvalstu galvaspilsētu attīstību laikā kopš iestāšanās ES (2004. gads) 2024 Museum of Kraków Krakova Polija
2 Ekspozīcija Hāpsalas pils muzejā Deponējums / I. Karlštrēma/ No 23.05.2019 Hāpsalas un Lēnes muzeju fonds Hāpsala Igaunija
3 Eiropas vēstures nama ekspozīcija Deponējums izstādei/ L.Lanceniece, V.Buivida/ RVKM krājuma 2 priekšmeti (vāze VRVM 29057, fotogrāfijas digitāls attēls VRVM ) Transnacionāls projekts par Eiropas integrācijas vēsturi No 27.02.2017. Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
4 Izstāde par naudas viltošanu Bodes muzejā, Berlīnē Zinātniskā sadarbība (konsultācijas) /M.Solovjova/ 08.-12.2023. Bodes muzejs (Bode Museum) Berlīne Vācija
5 Izstāde par livoniešu svētceļojumiem viduslaiku Eiropā Nigulistes muzejā, Tallinā Zinātniskā sadarbība (konsultācijas) /I. Reinfelde/ 12.2023. Igaunijas Mākslas muzejs Tallina Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Ekspozīcija Hāpsalas pils muzejā Deponējums / I. Karlštrēma Kopš 23.05.2019 Hāpsalas un Lēnes muzeju fonds Hāpsalu Igaunija
2 Eiropas vēstures nama ekspozīcija Deponējums izstādei/ L.Lanceniece, V.Buivida/ RVKM krājuma 2 priekšmeti (vāze VRVM 29057, fotogrāfijas digitāls attēls VRVM ) Transnacionāls projekts par Eiropas integrācijas vēsturi No 27.02.2017. Eiropas vēstures nams Brisele Beļģija
3 “Krišjānim Valdemāram 200”, Rīga, tiešsaistes tikšanās un elektroniska saziņa Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubilejai veltītas zinātniskās konferences organizēšana 2025. gadā 12.2022. Roterdamas Jūras muzejs (Maritime Museum Rotterdam) Roterdama Nīderlande
4 Kurzemes un Zemgales hercogiste un Lietuvas lielkņaziste 1561.- 1795,gads Deponējums /A. Cekuls/ 10.-12.2022. Šauļu muzejs Šauļi Lietuva
5 Sižeta ieraksts par RVKM Polijas radio kanālam RVKM popularizēšana /Komunikācijas nodaļa/ 23.08.2022 Polijas radio Polija
6 Starptautiska projekta "Network of Experience Design in Museums (NEX-DEMU)" sagatavošana iesniegšanai Nordic Culture Point projektu konkursā (projekts netika atbalstīts) Finansējuma piesaiste projektam, kurā tiktu veidota starptautiska pieredzes apmaiņa saistībā ar dizaina pieredzi muzejos, t.sk. izveidojot izstādi RVKM 01.-06.2022. Tallinn City Museum (Estonia), Helsinki City Museum (Finland), Estonian Museums Association (Estonia) Igaunija
7 Izstāde par Melngalvju brālību Rīgā un Tallinā Izstādes priekšmetu atlase, aprakstu sagatavošana un tulkošana, priekšmetu fotografēšana izstādes katalogam 01.03.2022.-30.12.2022. Tallinas pilsētas muzejs Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Palasta iela 4, Rīga (galvenā ēka) Valsts īpašums 1899 6537
Palasta iela 2, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 1748 6537
Herdera laukums 4, Rīga (muzeja sastāvdaļa) Valsts īpašums 19. gs. 6537
Palasta iela 8, Rīga (Restaurācijas centrs) Valsts īpašums 1932
Palasta iela 6, Rīga (perspektīvā - Suvenīru salons) Valsts īpašums 17. gs. 6558
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Palasta iela 4, Rīga
Palasta iela 2, Rīga
Herdera laukums 4, Rīga
Palasta iela 8, Rīga
Palasta iela 6, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7683

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1514
Krājuma telpas 1011
Pārējās telpas 5158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes