Kontaktinformācija

Adrese:

Mārstaļu iela 8, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Baiba Tetere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Baiba Tetere 67222713 29434935 @
Speciāliste Marta Leimane 67222713 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Apmeklētājiem atvērts no 1993. gada 18. maija.

Misija:

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

Darbība:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs krāj, saglabā, pēta un sniedz zināšanas par fotogrāfijas nozares attīstību Latvijā no fotogrāfijas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfijas vēsture. 1839-1941" un "XX gs. sākuma fotogrāfa salons". Apmeklētājiem tiek piedāvātas arī krājuma un dažādu autoru fotoizstādes, ekskursijas, lekcijas, tematiskie pasākumi un muzejpedagoģiskās programmas.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9182

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/2A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

LFM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāla apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: - bērniem līdz septiņu gadu vecumam; - diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie); - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros; - Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, - daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus); - politiski represētām personām (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot apliecību); - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; - muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate. Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g. Skolēniem - 1.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 2.00 EUR; pārējiem - 3.00 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate. Izstādes apskate muzeja 2., 3. stāva izstāžu zālēs. Skolēniem - 0.50 EUR; studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR; pārējiem - 1.50 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ekskursija gida pavadībā. Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm. Ekskursijas ilgums: 1 stunda. Gida pakalpojumi latv. val. un 1.-9. kl. skolēniem krievu valodā - 8.00 EUR. Gida pakalpojumi svešvalodā - 12.00 EUR
4 Pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g." apskate Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) 5.00 EUR
5 Latvijas Fotogrāfijas muzeja un Mencendorfa nama pastāvīgo ekspozīciju apskate, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs). Skolēniem - 2.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 5.00 EUR; pārējiem - 8.00 EUR
6 Tematiska ekskursija grupai (muzeja ekspozīcijā - grupā ne vairāk kā 25 personas, krājuma glabātavā - grupā ne vairāk kā 10 personas) Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Ekskursijas ilgums: līdz 1 stundai. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00. Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
9 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība. Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - 3,00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Fotosesija grupai līdz 6 personām. 1 fotosesija līdz 1 stundai - 30,00 EUR
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami: Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Latvijas Fotogrāfijas muzejam kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienībai ir šādas funkcijas: komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas fotogrāfijas vēsturi no tās sākumiem līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

68209

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

59209

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

385

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

385

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 6 6
2. Dāvinājumi 8 8
6. Citi iegūšanas veidi 371 371

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Fotogrāfiju albums Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1736

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

32320

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2599

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

2469

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

329

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

477

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

316

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas fotogrāfija. 1839. – 1940. g. 477 316

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

13

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

13

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Fotoalbums - subjektīvs naratīvs." 13 13

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 35 4785 4820
Digitālo attēlu izgatavošanai 3072 556 3628

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Baiba Tetere Strenču fotodarbnīcas stikla plašu kolekcijas digitālā arhīva stratēģija - I posms 03.01.2022 29.12.2023 Veicināt un īstenot kolekcijas padziļinātu izpēti un pieejamību. Iestrāde - I posms
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Tetere Fotoalbums kā medijs Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 Katalogs 4 lpp.
2 Baiba Tetere Atšķirīgas fotogrāfijas mantojuma uzkrāšanas prakses atmiņu institūcijās Latvijas Nacionālā bibliotēka Zinātniskie raksti 9 (XXIX). Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā. 15 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Tetere Fotoalbums - subjektīvs naratīvs 19 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3822
Individuālie 1785
Apmeklētāji grupās 2037
Skolēni grupās 608
Ārzemnieki grupās 629
Pārējie grupās 800
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1785

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1742

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

682

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

11

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Baiba Tetere Fotoalbums kā medijs 1 18 1 students, 17 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Aļņa Stakles izstādes "Liegā apokalipse" atklāšana 11.02.2022 LFM 1 16 Pieaugušie
2 Aļņa Stakles izstādes “Liegā apokalipse” pavadošo pasākumu programma: diskusija “Kultūras atmiņa: Analogās vēstures digitālā nākotne ” 07.04.2022 LFM 1 7 Pieaugušie
3 Aļņa Stakles izstādes “Liegā apokalipse” pavadošo pasākumu programma: lasīšanas seminārs “Attēlu straumes un dzīles: mākslas darbu fotoreprodukcija ” 21.04.2022 LFM 1 6 Pieaugušie
4 Izstādes "Fotoalbums - subjektīvs naratīvs" atklāšana 12.05.2022 LFM 1 48 Pieaugušie
5 Grupas izstādes "Mēģinājums" atklāšana 29.09.2022 LFM 1 108 Pieaugušie
6 Tikšanās ar izstādes “Mēģinājums” veidotājiem – mākslinieku Alekseju Beļecki un arhitekti Līvu Kreisleri. 27.10.2022 LFM 1 10 Pieaugušie
7 Tikšanās ar izstādes “Mēģinājums” autoriem – fotogrāfiem Jāni Deinatu, Reini Hofmani un Kristīni Madjari - un modeli balerīnu Anniju Kopštāli 24.11.2022 LFM 1 11 Pieaugušie
8 Pētera Korsaka izstādes "Pēterim Korsakam - 85" atklāšana 10.12.2022 LFM 1 46 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Telpas nav piemērotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Iespējas saņemt informāciju par muzeja piedāvājumu un saņemt muzeja vēstījumu redzes invalīdiem ir ierobežotas. Redzes invalīdi informāciju var saņemt tikai ar ekskursiju vadītāja starpniecību.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Dzirdes invalīdi informāciju var saņemt rakstiskā veidā: ekspozīcijās ir pieejama informācija latviešu, izstādēs latviešu un angļu valodās.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Muzejā tiek praktizētas ekskursijas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 LFM Izstāde "Starp varavīksnes galiem" 08.10.2021. - 30.01.2022. Somijas vēstniecība, autori Helsinski Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mārstaļu iela 8 Juridisko personu īpašums 1744 7442
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mārstaļu iela 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

622

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 297
Krājuma telpas 60
Pārējās telpas 265
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: