Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mārstaļu iela 8, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Baiba Tetere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Baiba Tetere 67222713 29434935 @
Speciāliste Elīza Šternberga 67222713 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Apmeklētājiem atvērts no 1993. gada 18. maija.

Misija:

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

Darbība:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs krāj, saglabā, pēta un sniedz zināšanas par fotogrāfijas nozares attīstību Latvijā no fotogrāfijas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfijas vēsture. 1839-1941" un "XX gs. sākuma fotogrāfa salons". Apmeklētājiem tiek piedāvātas arī krājuma un dažādu autoru fotoizstādes, ekskursijas, lekcijas, tematiskie pasākumi un muzejpedagoģiskās programmas.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

5633

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/2A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

LFM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāla apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: - bērniem līdz septiņu gadu vecumam; - diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie); - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros; - Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, - daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus); - politiski represētām personām (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot apliecību); - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; - muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate. Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g. Skolēniem - 1.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 2.00 EUR; pārējiem - 3.00 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate. Izstādes apskate muzeja 2., 3. stāva izstāžu zālēs. Skolēniem - 0.50 EUR; studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR; pārējiem - 1.50 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ekskursija gida pavadībā. Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm. Ekskursijas ilgums: 1 stunda. Gida pakalpojumi latv. val. un 1.-9. kl. skolēniem krievu valodā - 8.00 EUR. Gida pakalpojumi svešvalodā - 12.00 EUR
4 Pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g." apskate Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) 5.00 EUR
5 Latvijas Fotogrāfijas muzeja un Mencendorfa nama pastāvīgo ekspozīciju apskate, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs). Skolēniem - 2.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 5.00 EUR; pārējiem - 8.00 EUR
6 Tematiska ekskursija grupai (muzeja ekspozīcijā - grupā ne vairāk kā 25 personas, krājuma glabātavā - grupā ne vairāk kā 10 personas) Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Ekskursijas ilgums: līdz 1 stundai. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00. Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
9 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība. Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - 3,00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Fotosesija grupai līdz 6 personām. 1 fotosesija līdz 1 stundai - 30,00 EUR
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami: Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Latvijas Fotogrāfijas muzejam kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienībai ir šādas funkcijas: komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas fotogrāfijas vēsturi no tās sākumiem līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

67824

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

58824

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

806

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

805

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
6. Citi iegūšanas veidi 733 732

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

3

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dagerotipi restaurācija 2
1 Fotogrāfiju albums konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2455

Vienību skaits, kas netika atrastas:

3

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

1

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

30000

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

3381

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3018

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

316

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

506

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

316

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas fotogrāfija. 1839. – 1940. g. 506 316

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 75 641 716
Digitālo attēlu izgatavošanai 3416 94 3510

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Linda Muižniece/ Monta Krūze Pirmais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: AIVARS LIEPIŅŠ" LFM mājas lapa
2 Linda Muižniece/ Monta Krūze Otrais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: AGNESE ZELTIŅA" LFM mājas lapa
3 Linda Muižniece/ Monta Krūze Trešais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: ELĪNA RUKA" LFM mājas lapa
4 Monta Krūze Ceturtais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: MĀRIS LOČMELIS" LFM mājas lapa
5 Monta Krūze Piektais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: GATIS INDRĒVICS" LFM mājas lapa
6 Monta Krūze Sestais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: PAULIS JAKUŠONOKS" LFM mājas lapa
7 Baiba Tetere/ Elīza Šternberga Septītais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: ULDIS BRIEDIS" LFM mājas lapa
8 Baiba Tetere/ Elīza Šternberga Astotais raidieraksts "FOTOGRĀFU BALSS MUZEJĀ: ASTRĪDA MEIRĀNE" LFM mājas lapa
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Muižniece Virtuāla izstāde "1991. gada Barikādēm – 30!" 3496 zīmes
2 Linda Muižniece Virtuāla izstāde "Alfreda Grāvera mantojums I" 6201 zīmes
3 Linda Muižniece Virtuāla izstāde "Alfreda Grāvera mantojums II" 6292 zīmes
4 Linda Muižniece Virtuāla izstāde "Alfreda Grāvera mantojums III" 6826 zīmes

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1122
Individuālie 925
Pārējie 146
Apmeklētāji grupās 51
Skolēni grupās 51
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

199

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

123

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

861

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

336

Papildu informācija:

Ievērojot Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Latvijas Fotogrāfijas muzejs apmeklētājiem bija slēgts no 1. janvāra līdz 6. jūnijam un no 21. oktobra līdz 15. novembrim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

1

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

21

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

35

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maira Dudareva Kā veidot portfolio? 1 15 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Muižniece Fotogrāfija kā vēstures pētniecības avots 1 21 20 skolēni +1 pieaugušais
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Muižniece Fotogrāfija kā vēstures pētniecības avots 1 35 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Aivara Liepiņa izstādes "Man patīk dzīvot uz salas" atklāšana 08.07.2021 LFM 1 25 Pieaugušie
2 Sarunu vakars ar Aivaru Liepiņu. 16.07.2021 LFM 1 15 Pieaugušie
3 Kristīnes Krauzes - Sluckas un Āpa Tepera izstādes “Digitālie viduslaiki” atklāšana 02.09.2021 LFM 1 15 Pieaugušie
4 Sarunu Vakars ar izstādes “Digitālie viduslaiki” māksliniekiem Kristīni Krauzi - Slucku un Āpu Teperu FB platformā 18.06.2020 LFM 1 10 Pieaugušie
5 Somu fotogrāfu izstādes "Starp varavīksnes galiem" atklāšana 07.10.2021 LFM 1 16 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Telpas nav piemērotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Iespējas saņemt informāciju par muzeja piedāvājumu un saņemt muzeja vēstījumu redzes invalīdiem ir ierobežotas. Redzes invalīdi informāciju var saņemt tikai ar ekskursiju vadītāja starpniecību.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdi informāciju var saņemt rakstiskā veidā: ekspozīcijās ir pieejama informācija latviešu, izstādēs latviešu un angļu valodās.
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek praktizētas ekskursijas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 LFM Izstāde "Starp varavīksnes galiem" 08.10.2021. - 30.01.2022. Somijas vēstniecība, autori Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 LFM Izstāde "Starp varavīksnes galiem" 08.10.2021. - 30.01.2022. Somijas vēstniecība, autori Helsinki Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mārstaļu iela 8 Juridisko personu īpašums 1744 7442
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mārstaļu iela 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

622

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 297
Krājuma telpas 60
Pārējās telpas 265
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: