Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mārstaļu iela 8, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Baiba Tetere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Baiba Tetere 67222713 29434935 @
Speciāliste Elīza Šternberga 67222713 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Apmeklētājiem atvērts no 1993. gada 18. maija.

Misija:

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

Darbība:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs krāj, saglabā, pēta un sniedz zināšanas par fotogrāfijas nozares attīstību Latvijā no fotogrāfijas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfijas vēsture. 1839-1941" un "XX gs. sākuma fotogrāfa salons". Apmeklētājiem tiek piedāvātas arī krājuma un dažādu autoru fotoizstādes, ekskursijas, lekcijas, tematiskie pasākumi un muzejpedagoģiskās programmas.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/2A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

LFM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāla apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: - bērniem līdz septiņu gadu vecumam; - diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie); - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros; - Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, - daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus); - politiski represētām personām (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot apliecību); - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; - muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate. Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g. Skolēniem - 1.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 2.00 EUR; pārējiem - 3.00 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate. Izstādes apskate muzeja 2., 3. stāva izstāžu zālēs. Skolēniem - 0.50 EUR; studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR; pārējiem - 1.50 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ekskursija gida pavadībā. Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm. Ekskursijas ilgums: 1 stunda. Gida pakalpojumi latv. val. un 1.-9. kl. skolēniem krievu valodā - 8.00 EUR. Gida pakalpojumi svešvalodā - 12.00 EUR
4 Pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g." apskate Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) 5.00 EUR
5 Latvijas Fotogrāfijas muzeja un Mencendorfa nama pastāvīgo ekspozīciju apskate, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs). Skolēniem - 2.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 5.00 EUR; pārējiem - 8.00 EUR
6 Tematiska ekskursija grupai (muzeja ekspozīcijā - grupā ne vairāk kā 25 personas, krājuma glabātavā - grupā ne vairāk kā 10 personas) Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Ekskursijas ilgums: līdz 1 stundai. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00. Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
9 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība. Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - 3,00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Fotosesija grupai līdz 6 personām. 1 fotosesija līdz 1 stundai - 30,00 EUR
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami: Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Latvijas Fotogrāfijas muzejam kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienībai ir šādas funkcijas: komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas fotogrāfijas vēsturi no tās sākumiem līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 926.
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM NR./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 2015. gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 14.03.2019 Aktualizēti, IN 1-4/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014. gada 8. augustā

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 LFM Izstāde "Starp varavīskne galiem" 08.10.2021. - 30.01.2022. Somijas vēstniecība, autori Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 LFM Izstāde "Starp varavīskne galiem" 08.10.2021. - 30.01.2022. Somijas vēstniecība, autori Helsinki Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mārstaļu iela 8 Juridisko personu īpašums 1744 7442
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mārstaļu iela 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

622

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 297
Krājuma telpas 60
Pārējās telpas 265
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas