Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Mārstaļu iela 8, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Maira Dudareva

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Maira Dudareva 67222713 @
Speciāliste Linda Muižniece 67222713 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Apmeklētājiem atvērts no 1993. gada 18. maija.

Misija:

Latvijas Fotogrāfijas muzeja misija ir veicināt Latvijas fotogrāfijas nozares sasniegumu popularizēšanu un būt par fotogrāfiju saglabājošu, reprezentējošu un vienlaikus iedvesmojošu vietu, kur jebkurš sabiedrības pārstāvis var gūt zināšanas par fotogrāfiju Latvijā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, izmantojot daudzveidīgo muzeja piedāvājumu.

Darbība:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs krāj, saglabā, pēta un sniedz zināšanas par fotogrāfijas nozares attīstību Latvijā no fotogrāfijas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latvijas Fotogrāfijas muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfijas vēsture. 1839-1941" un "XX gs. sākuma fotogrāfa salons". Apmeklētājiem tiek piedāvātas arī krājuma un dažādu autoru fotoizstādes, ekskursijas, lekcijas, tematiskie pasākumi un muzejpedagoģiskās programmas.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2009

Kas aktualizē informāciju:

Maira Dudareva, Dace Saveiko

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

10515

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/A4

Akreditācijas datums:

19.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2020

Muzeja šifrs:

LFM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un otrdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāla apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: - bērniem līdz septiņu gadu vecumam; - diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie); - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros; - Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, - daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus); - politiski represētām personām (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot apliecību); - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja; - muzeja apmeklētājiem 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate. Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g. Skolēniem - 1.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 2.00 EUR; pārējiem - 3.00 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2 Izstādes individuāla apskate. Izstādes apskate muzeja 2., 3. stāva izstāžu zālēs. Skolēniem - 0.50 EUR; studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR; pārējiem - 1.50 EUR. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3 Ekskursija gida pavadībā. Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm. Ekskursijas ilgums: 1 stunda. Gida pakalpojumi latv. val. un 1.-9. kl. skolēniem krievu valodā - 8.00 EUR. Gida pakalpojumi svešvalodā - 12.00 EUR
4 Pamatekspozīcijas "Latvijas fotogrāfija 1839. – 1940. g." apskate Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) 5.00 EUR
5 Latvijas Fotogrāfijas muzeja un Mencendorfa nama pastāvīgo ekspozīciju apskate, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs). Skolēniem - 2.00 EUR; studentiem un pensionāriem - 5.00 EUR; pārējiem - 8.00 EUR
6 Tematiska ekskursija grupai (muzeja ekspozīcijā - grupā ne vairāk kā 25 personas, krājuma glabātavā - grupā ne vairāk kā 10 personas) Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Ekskursijas ilgums: līdz 1 stundai. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00.
7 Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; izglītojamiem: latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00. Biļete izglītojamam - EUR 1,00.
8 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
9 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība. Par muzeja profilam atbilstošām tēmām. 1 biļete - 3,00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Fotosesija grupai līdz 6 personām. 1 fotosesija līdz 1 stundai - 30,00 EUR
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 14. §) pieejami: Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Latvijas Fotogrāfijas muzejam kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienībai ir šādas funkcijas: komplektēt materiālus un ar tiem saistīto informāciju par Latvijas fotogrāfijas vēsturi no tās sākumiem līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 926.
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM NR./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un filiāļu Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā. Aktualizēts un saskaņots 2015. gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 14.03.2019 Aktualizēti, IN 1-4/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014. gada 8. augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. VA „RVKM” Ētikas kodekss 01.06.2011 Pielikums Nr. INA 113-3-1 "Darba kārtības noteikumi".
2 RVKM reglaments 29.04.2015 Saskaņots KM
3. RVKM publisko maksas pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 360
4. VA "RVKM" Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr.Nr. INA 112-3
5. VA "RVKM" Ekspertu komisijas reglaments 01.03.2012 Nr.Nr. INA 112-2
6. VA "RVKM" Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113-3-2
7. Iepirkumu organizēšanas kārtība 25.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1 - 4/6
8. Iepirkuma komisijas darba kārtības nolikums 25.04.2019 Aktualizēts, Nr. 1 - 4/7
9. VA "RVKM" Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr. INA 113-3-6
10. VA "RVKM" Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113-3-3
11. Lietu nomenklatūra 26.06.2012 Nr. 114-18-98. Aktualizēta un saskaņota 18.08.2015
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112-1
13 Personas datu aizsardzības politika 14.03.2019 Aktualizēta, Nr. 1-4/2
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības politika 08.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1-4/3
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112-1-3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2
22 Informācijas sistēmu drošības politika 23.04.2019 Nr. 1-4/4
23 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, balss ierakstu un filmēšanas veikšanas politika 23.04.2019 Nr. 1-4/5
24 Personas datu aizsardzības personāla atlases procesā politika 26.04.2019 Nr. 1 - 4/8
25 Personāla atlases kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/9
26 Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/10
27 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtība 26.06.2019 Nr. 1 - 4/11
28 Ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtība 28.06.2019 Nr. 1-4/12
29 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 12.08.2019 Nr. 1-4/13

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

60073

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

51074

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2814

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2434

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 162 160
6. Citi iegūšanas veidi 2616 2238

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
3 LFMp 5351 Naktskrekls konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1521

Vienību skaits, kas netika atrastas:

20

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

23386

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2960

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

476

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

433

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

243

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas fotogrāfija. 1839. – 1940. g. 433 243

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

233

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

233

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Marija Kapajeva. “Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs” 1 1
2 Muzeju nakts 2019. Slaidrādes 232 232

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

16

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Digitālā kopija Ekspozīcijas nomaiņa Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 02.03.2018 04.03.2021
2 Digitālā kopija Izstāde “Purvīša zīmē”. gadsimts” Tukuma muzejs muzejs 6 6 01.05.2019 01.09.2019
3 Digitālā kopija CSDD Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāles ekspozīcijas papildināšanai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija" Rīgas Motormuzejs 1 1 19.10.2019 12.11.2021
4 Digitālā kopija Izstāde “Pasaciņa” Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle , Aspazijas māja 1 1 21.12.2019 15.03.2020
5 Digitālā kopija Izstāde “Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade” Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 6 6 20.06.2019 22.09.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 400 5058 5458

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 14 14
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Guna Ševkina Fotogrāfes Latvijā 20.gs. 1.pusē 01.03.2019 30.12.2019 Lekcija, referāts Izstrāde
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Saveiko Nina Korhonena. „Anna – Amerikas vecmāmiņa“ 1 lpp.
2 Dace Saveiko Valentīns Odnovjuns „Tumsā“ 1 lpp.
3 Dace Saveiko Grupas izstāde „(NE)DABISKIE ĶERMEŅI“ 1 lpp.
4 Dace Saveiko Marija Kapajeva. „Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs” 1 lpp.
5 Dace Saveiko Muzeju nakts 2019 1 lpp.
6 Dace Saveiko Agņeška Raisa „Pēdējā saruna ar akadēmiķi Saharovu“ 1 lpp.
7 Dace Saveiko Grupas izstāde „Pazušana“ 1 lpp.
8 Linda Muižniece Radošā darbnīca “Mans Fotostāsts” 1 lpp.
9 Linda Muižniece Ilmārs Znotiņš “Latgales ļaudis” 1 lpp.
10 Linda Muižniece Grupas izstāde "Ķermenis - propagandas veids" 1 lpp.
11 Linda Muižniece Lekcija “Fotogrāfija – informācijas glabātāja” 1 lpp.
12 Linda Muižniece Grāmatas “Stikla Strenči” atvēršanas svētki 1 lpp.
13 Linda Muižniece Iveta Ķestere lekcija "Politiskā propaganda Padomju Latvijas klases telpā" 1 lpp.
14 Linda Muižniece Vilis Rīdzenieks “Sejas un Stihijas” 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Muižniece „Mans fotostāsts“ Caur neformālo izglītību veicināt bērnu un jauniešu interesi par fotogrāfijas mediju, tā vēsturi, radošo pielietojumu un interpretācijas iespējām. Paplašināt bērnu un jauniešu izpratni par to, kā izmantot jau skolā apgūtas zināšanas darbā ar fotogrāfiskām liecībām, fotogrāfiju izvēlē un interpretācijā, lai efektīvi un radoši paustu savas idejas, kā arī radītu interesi par Latvijas un katra dalībnieka dzimtas vēsturi caur mutvārdu liecībām un fotogrāfijām. • Sniegt ieskatu fotogrāfijas vēsturē, izmantošanā un teorijā un radīt apmeklētājiem interesi par šīm tēmām; • Analizēt fotogrāfijas, kuras saistītas ar Latvijas vēsturi; • Demonstrēt un iemācīt foto stāstu veidošanas tehnikas; • Palīdzēt apgūt fotogrāfijas interpretācijas pamatus; • Radīt vidi diskusijai par fotogrāfijas lomu un izmantošanu sociālajos tīklos; • Aktīvi iesaistīt dalībniekus personīga rakstura fotostāstu veidošanā, izmantojot krājuma materiālus. 13 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

30

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6935
Individuālie 3101
Pārējie 2682
Apmeklētāji grupās 1152
Skolēni grupās 1099
Ārzemnieki grupās 7
Pārējie grupās 46
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2694

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1684

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

655

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

24

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

27

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

516

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

18

tai skaitā muzejā:

18

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandis Zaķis “Fotogrāfija – informācijas glabātāja” 1 2 Pieaugušie
2 Adams Mazurs "Mūsu ķermeņi fotogrāfijā" 1 37 Pieaugušie
3 Iveta Ķestere "Politiskā propaganda Padomju Latvijas klases telpā" 1 10 Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agnese Viļumsone “Senā fotogrāfijas recepte” 2011 11 183 Skolēni, pedagogi
2 Sandis Zaķis „Fotogrāfijas kā vēstures avots” 2019 2 34 Skolēni, pedagogi
3 Dace Saveiko “Dzimšanas dienas ballīte LFM” 2017 4 33 Skolēni, pedagogi
4 Linda Muižniece „Mans fotostāsts” 2019 10 266 Skolēni, pedagogi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ninas Korhonenas izstādes „Anna – Amerikas vecmāmiņa“ atklāšana 17.01.2019 LFM 1 71 Pieaugušie
2 Valentīna Odnovjuna izstādes „Tumsā“ atklāšana 28.02.2019 LFM 1 41 Pieaugušie
3 Sarunu vakars ar Valentīnu Odnovjunu 01.03.2019 LFM 1 15 Pieaugušie
4 Sarunu vakars ar izstādes “(ne)dabiskie ķermeņi” autoriem 03.04.2019 LFM 1 56 Pieaugušie
5 Grupas izstādes „(NE)DABISKIE ĶERMEŅI“ atklāšana 04.04.2019 LFM 1 112 Pieaugušie
6 Marijas Kapajevas izstādes „Sapnis ir brīnišķīgs, tomēr neskaidrs” atklāšana 16.05.2019 LFM 1 104 Pieaugušie
7 Muzeju nakts 2019 Latvijas Fotogrāfijas muzejā 18.05.2019 LFM 1 885 Pieaugušie
8 Sarunu vakars ar Mariju Kapajevu 18.05.2019 LFM 1 15 Pieaugušie
9 Agņeškas Raisas izstādes „Pēdējā saruna ar akadēmiķi Saharovu“ atklāšana 04.07.2019 LFM 1 89 Pieaugušie
10 Grupas izstādes „Pazušana“ atklāšana 15.08.2019 LFM 1 51 Pieaugušie
11 Sarunu vakars ar izstādes „Pazušana“ autorēm 16.08.2019 LFM 1 14 Pieaugušie
12 Ilmāra Znotiņa izstādes “Latgales ļaudis” atklāšana 02.10.2019 LFM 1 156 Pieaugušie
13 Sarunu vakars ar Ilmāru Znotiņu 17.10.2019 LFM 1 41 Pieaugušie
14 Grupas izstādes "Ķermenis - propagandas veids" atklāšana 7.11.2019 LFM 1 79 Pieaugušie
15 Sarunu vakars ar Mikhailu Palinčau un Katerinu Radčenko 8.11.2019 LFM 1 15 Pieaugušie
16 Grāmatas “Stikla Strenči” atklāšanas svētki 28.11.2019. LFM 1 103 Pieaugušie
17 Viļa Rīdzenieka izstādes “Sejas un Stihijas” atklāšana 12.12.2019 LFM 1 116 Pieaugušie
18 Gunāra Bindes grāmatas prezentācija 10.01.2019 LFM 1 33 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Telpas nav piemērotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Iespējas saņemt informāciju par muzeja piedāvājumu un saņemt muzeja vēstījumu redzes invalīdiem ir ierobežotas. Redzes invalīdi informāciju var saņemt tikai ar ekskursiju vadītāja starpniecību.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdi informāciju var saņemt rakstiskā veidā: ekspozīcijās ir pieejama informācija latviešu, izstādēs latviešu un angļu valodās.
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek praktizētas ekskursijas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

10

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Latvijas fotogrāfija. 1839. – 1940. g." VKKF Projekta ietvaros tika pārveidots anotāciju dizains, mainīts to izvietojums, lai panāktu pārskatāmu un skatītājus ieinteresējošu vizuālo veidolu, kā arī pievienotas anotācijas angļu valodā

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LFM Izstāde. Maksims Saričavs “Es gandrīz dzirdu putnus” 06.02.-05.04. Autors Minska Baltkrievija
LFM Grupas izstāde. “Gandrīz ideāls” 28.05.-12.07. Zviedrijas vēstniecība Latvijā, autori Zviedrija
LFM Izstāde. Krista Svalbona “Pārvietošana” 16.07. - 23.08. Autors Filadelfija ASV
LFM Izstāde. Harri Pelviranta “Vardarbības horeogrāfija” 08.10. -08.11. Somijas vēstniecība Latvijā , autors Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LFM Izstāde. Nina Korhonena “Anna – Amerikas vecmāmiņa” 17.01.- 24.02. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Stokholma Zviedrija
LFM Izstāde.Valentīns Odnovjuns.„TUMSĀ” 28.02.-31.03. Autors Viļņa Lietuva
LFM Izstāde.“(Ne)dabīgie ķermeņi”, 04.04.-12.05. Autori Poznaņa Polija
LFM Izstāde. Marija Kapajeva “Sapnis ir brīnumains, tomēr neskaidrs” 16.05. -30.06 Autore Londona Lielbritānija
LFM Izstāde. Agņeška Raisa “Pēdējā saruna ar akadēmiķi Saharovu” 04.07. -11.08. Autore Varšava Polija
LFM Grupas izstāde. “Par izzušanu” 15.08. -22.09. Autori Tampere Somija
LFM Izstāde. Katerina Radčenko “Ķermeņa propaganda” 7.11. -8.12. Autori Kijeva Ukraina
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LFM Darbnīca “Vadlīnijas projektu sagatavošanas un ieviešanas uzlabošanai” 24.02.2018 Somija Rīga Somija
LFM Re-creating.Darbnīca ar Floris Schönfeld 07.04.2018. RFB Rīga Nīderlande
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LFM Izstāde "Neatkarība caur lēcām" 26.10 - 3.12.2017 Backlight festival Tampere Somija
LFM Viktorija Vojciehovska "Sparks" 11.05 - 11.06.2017 Autors Varšava Polija
LFM Stigs Stasigs "Forštate" 7.12.2017 - 21.01.2018 Dānijas Mākslas fonds, Overly Kopenhāgena Dānija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mārstaļu iela 8 Juridisko personu īpašums 1744 7442
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mārstaļu iela 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

622

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 297
Krājuma telpas 60
Pārējās telpas 265
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: