Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Muzejs dibināts 1969. gada 21. jūlijā. Dibināšanas iniciators bija tālbraucējs kapteinis J.Skolis. Lai taptu šī piemiņas vieta, līdzekļus ēkas restaurācijai piešķīra zvejnieku kopsaimniecības ''Brīvais vilni'', ''Enkurs'' un Igaunijas ''Parnu Kalur''. Restaurācijas darbus veica valsts saimniecības ''Ainaži'' remontbrigāde. Pirmo muzeja ekspozīciju - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores L.Blūmfeldes vadībā veidoja B.Krajevska un J.Skole - Mamedova. Ainažu jūrskolas muzeja pirmās ekspozīcijas krājums tika savākts Vidzemes piekrastē 20. gs. pirmajos gadu desmitos. To paveica vēsturnieks R.Šnore.

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolas muzeja darbību, piedāvājumu, ekspozīcijām, izstādēm u. c. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

49267

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 6/1A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir iespēja autostāvlaukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi. Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR Svešvalodā - 10.00 EUR
4 Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00
5 Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem latviešu val. - 10.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR Biļete personai - 1.50 EUR
7 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru. Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus atbilstoši Ainažu jūrskolas muzeja profilam; nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

9979

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

5648

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

13

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

13

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 13 13

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

16

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Brīvdabas ekspozīcijas koka skulptūru grupa konservācija 5
2 Fotoreprodukciju kolekcija restaurācija 1
3 Grāmatu un brošūru kolekcija restaurācija 4
4 Juridisko un fizisko personu dokumentu kolekcija restaurācija 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2178

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5320

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

300

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

228

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

288

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

197

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

184

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19. gs. b. - 20. gs. sāk. 197 184

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

153

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

104

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažnieki - Ainažu jūrskolnieki 112 92
2 Jūrnieki no Kozenkraniusu dzimtas 41 12

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 378 378
Digitālo attēlu izgatavošanai 415 415

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 S.Krēgere Ainažu jūrskolas audzēkņi 01.01.2016 01.01.2024 digitāls saraksts turpināts darbs
2 I.Erdmane Jūrnieku ligzdas 01.01.2007 01.01.2024 izdevums uzsākts darbs pie izdevuma papildināšanas ar vēstuļu, atmiņu fragmentiem (pēc redaktora ieteikuma)
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas skolotājam Jegoram Raudsepam - 160 Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2022 5 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Jūrnieki no Kozenkraniusu dzimtas 11 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Personu kartotēka 4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4890
Individuālie 2739
Pārējie 1080
Apmeklētāji grupās 1071
Skolēni grupās 265
Ārzemnieki grupās 233
Pārējie grupās 573
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

984

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

278

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1946

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

511

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

91

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

5

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

95

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

t. sk. muzejā:

12

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Brauciens ar buru kuģi Equator uz Santjago 2009 4 67 skolēni
2 A.Dūcīte, I.Erdmane Zīļu diena 2017 1 28 pirmsskolas iestāžu audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Igaunijas neatkarības diena - 105! 24.02.2023 muzejs 1 32 Ainažu iedzīvotāji
2 Vai Tu būsi jūrnieks? Erudīcijas spēle 03.03.2023 muzejs 1 41 Ainažu 9.gadīgās skolas skolēni
3 Ēnu diena 05.04.2023 muzejs 1 19 Ainažu 9.gadīgās skolas skolēni
4 Muzeju nakts 13.05.2023 muzejs 1 286 Latvijas iedzīvotāji
5 Merksonu dzimtas salidojums 22.07.2023 muzejs 1 37 dzimtas pārstāvji
6 Ziemeļlivonijas festivāls 12.08.2023 muzejs 1 374 Ainažu iedzīvotāji, viesi
7 Adaptācijas nedēļa 03.09.2023 muzejs 1 36 Ainažu 9.gadīgās skolas skolēni
8 Izstādes Jūrnieki no Kozenkraniusu dzimtas atklāšana 20.09.2023 muzejs 1 21 Ainažu iedzīvotāji
9 Tartu jūrskolas 1.kursa studentu vēstures stunda 05.10.2023 muzejs 1 14 Tartu jūrskolas studenti
10 Latvijas jūrnieku salidojums 23.11.2023 muzejs, jūrnieku kapi 1 37 Latvijas jūrniecības organizācijju pārstāvji, jūrniecības veterāni u.c.
11 K.Valdemāram - 198! 01.12.2023 muzejs 1 65 Ainažu 9.gadīgās skolas skolēni un skolotāji
12 Ziemas saulgrieži 21.12.2023 muzejs 1 23 Ainažu jūrskolas muzeja bijušie darbinieki, jūrskolnieku radinieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzeja ekspozīcija atrodas 1. stāvā. Ēkai ir zemi sliekšņi
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Daļu muzeja priekšmetu - mulāžu iespējams iepazīt ar taustes palīdzību
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Pieejami teksti par ekspozīciju - latviešu, angļu, igauņu un krievu valodās.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Pieejama viesu grāmata. Apmeklētāji savas atsauksmes var uzrakstīt uz tāfelītes, kas atrodas muzeja priekšnamā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

5

t. sk. atklātas pārskata periodā:

2

t. sk. no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19. gs. b. - 20. gs. sāk. Turpināta ekspozīciju informatīvās sistēmas renovācija

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Merksonu dzimtas salidojums Ainažu jūrskola - latviešu, igauņu vienotāja 22.07.2023 Merksonu dzimta Kabli Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka K.Valdemāra 47 Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka K.Valdemāra 47 Valsts īpašums 1970
klēts K.Valdemāra 47 Valsts īpašums
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54