Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

1969. gada 21. jūlijs

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolas muzeja darbību, piedāvājumu, ekspozīcijām, izstādēm u. c. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 6/1A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir dota iespēja šajā laukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi. Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR Svešvalodā - 10.00 EUR
4 Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00
5 Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem: latviešu val. - 10.00 EUR, svešvalodā - 15.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR Biļete personai 1.50 EUR
7 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru. Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus atbilstoši Ainažu jūrskolas muzeja profilam; nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

9937

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5613

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

38

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

28

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 38 28

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

8

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 dokumenti restaurācija 8

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

399

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3964

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

355

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

104

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

304

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

319

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

212

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. t.sk. interaktīvā sadaļa - Kā vidzemnieki buru kuģus būvēja 319 212

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

112

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

92

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažnieki - Ainažu jūrskolnieki 112 92

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kuģu aprīkojums izstādei Rīgas brīvosta 6 6 14.07.2016 13.07.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 345 345
Digitālo attēlu izgatavošanai 512 512

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas absolventu dzimtās mājas 01.01.2007 01.01.2023 izdevums Turpināts darbs pie izdevum a. Uzrakstītas sadaļas par Ainažu jūrskolas absolventu mājām Kuizižos, Salacgrīvā, Kuiķulē, Lauvās, Vitrupē, Vecmuižā, Tūjā, Liepupē, Duntē.
1 S.Krēgere, I.Erdmane Ainažu jūrskolas audzēkņi 01.01.2016 01.01.2023 digitāls saraksts Turpināts darbs.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Ainažu jūrskola - Latvijas valsts stūrakmens Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2019 12 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas muzejam - 50 3 lpp. Latvijas jūrniecības gadagrāmata

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Personu kartotēka 2 6

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3679
Individuālie 2680
Pārējie 432
Apmeklētāji grupās 567
Skolēni grupās 177
Ārzemnieki grupās 94
Pārējie grupās 296
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

862

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

200

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1341

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

450

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

58

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

36

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Zīļu diena 2017 1 36 Pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Gaismas ceļš ar Stirnu bukiem 10.06.2020 muzejs 1 36 Ainažu pilsētas iedzīvotāji, organizācijas Stirnu buki dalībnieki
2 Izstādes Kapteiņa meitiņas salons 3 atklāšana 09.06.2020 muzejs 1 47 Ainažu pilsētas iedzīvotāji
3 Kapteiņu Šnoru dzimtas salidojums 01.08.2020. muzejs 1 93 Šnoru dzimtas pēcteči
4 Mercedes Benz kluba biedru korporatīvs pasākums ar ekskursiju muzejā 22.08.2020. muzejs 1 122 Mercedes Benz kluba biedri
5 Kapteiņu Meieru dzimtas salidojums 10.10.2020 muzejs 1 98 Meieru dzimtas pēcteči
6 Konkurss - Sacensību skrējiens jūrniecības vēstures zināšanās 02.04.2020 - 17.04.2020 Facebook 1 jūrniecības vēstures entuziasti
7 Konkurss - Kā zvejoja mencas no Daugavgrīvas līdz Ainažiem 20.gs beigās 14.12.2020 - 27.12.2020 Facebook 1 jūrniecības vēstures entuziasti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ekspozīcija atrodas 1.stāvā. Ēkai ir zemi sliekšņi
2. Redzes invalīdiem Daļu muzeja priekšmetu iespējams iepazīt ar taustes palīdzību
4. Citām invalīdu grupām Pieejami teksti par muzeja ekspozīciju - latviešu, krievu, angļu un igauņu valodās
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ir pieejama viesu grāmata un apmeklētāji savas atsauksmes var arī uzrakstīt uz tāfelītes, kas atrodas muzeja priekšnamā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - Ainažu jūrskolas absolventu Meieru dzimtas salidojums Ainažu jūrskolas muzejā Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 10.10.2020 Meieru dzimtas pēcteči Kabli - Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - Ainažu jūrskolas absolventu Meieru dzimtas salidojums Ainažu jūrskolas muzejā Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 17.08.2019 Meieru dzimtas pēcteči Kabli - Hedemeste Igaunija
Pasākums - Ainažu jūrskolas muzejam 50 Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 21.07.2019 Hedemestes novada dome Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - veltīts Igaunijas simtgadei Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu veiksmīgs kopdarbs 23.02.2018 Hedemestes muzejs Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde - Ar buru kuģi uz Ameriku Skolēnu zīmēšanas konkurss 01.02.2017 - 03.09.2017 Treimaņu pamatsskola Treimani Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka Valsts īpašums 1970
klēts Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

8115

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: