Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

1969. gada 21. jūlijs

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolu, tās darbību un buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas un papildinātas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Kas aktualizē informāciju:

Iveta Erdmane

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/1A4

Akreditācijas datums:

19.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2020

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir dota iespēja šajā laukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi. Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR Svešvalodā - 10.00 EUR
4 Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00
5 Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem: latviešu val. - 10.00 EUR, svešvalodā - 15.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR Biļete personai 1.50 EUR
7 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru. Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus atbilstoši Ainažu jūrskolas muzeja profilam; nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr.926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM Nr./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un struktūrvienību Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā.Aktualizēts un saskaņots 2015.gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi RVKM darba kārtības noteikumi 14.03.2019 Aktualizēti, IN 1 -4/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014.gada 8.augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 RVKM Ētikas kodekss 14.03.2019 Pielikums Nr. 1 - 4/1Darba kārtības noteikumi''
2 RVKM reglaments 29.04.2015 Saskaņots KM
3 RVKM publisko pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr.360.
4 VA "RVKM" Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr. INA 112 - 3
5 VA "RVKM" Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112 - 2
6 VA "RVKM" Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113 - 3 - 2
7 Iepirkumu organizēšanas kārtība 25.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1 - 4/6
8 Iepirkumu komisijas darba kārtības nolikums 25.04.2019 Aktualizēts, Nr. 1 - 4/7
9 VA "RVKM" Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr.INA 113 - 3 -6
10 VA "RVKM" Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113 - 3 -3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 26.06.2012 Nr. 114 - 18 - 98. Aktualizēta un saskaņota 18.08.2015
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112 - 1
13 Personas datu aizsardzības politika 14.03.2019 Aktualizēta, Nr. 1 - 4/2
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības politika 08.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1-4/3
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112 - 1 - 3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2
22 Informācijas sistēmu drošības politika 23.04.2019 Nr. 1-4/4
23 RVKM organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, balss ierakstu un filmēšanas veikšanas politika 23.04.2019 Nr. 1- 4/5
24 Personas datu aizsardzības personāla atlases procesā politika 26.04.2019 Nr. 1 - 4/8
25 Personāla atlases kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/9
26 Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/10
27 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtība 26.06.2019 Nr. 1 - 4/11
28 Ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtība 28.06.2019 Nr. 1 - 4/12
29 Kārtība, kādā RVKM darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 12.08.2019 Nr. 1 - 4/13

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

9899

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5585

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

20

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

20

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 20 20

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 dokumenti restaurācija 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

1

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Laiva 1 Muzeju likuma 13.panta septītās daļas 1.punkts Nr. 2.5 - 1 - 44, 17.05.2019

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

274

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3609

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

191

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

20

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

331

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

319

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

212

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. t.sk. interaktīvā sadaļa - Kā vidzemnieki buru kuģus būvēja 319 212

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

154

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

119

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažnieki - Ainažu jūrskolnieki 112 92
2 Jūrskolas muzejam - 50 42 27

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kuģu aprīkojums izstādei Rīgas brīvosta 6 6 14.07.2016 13.07.2020 07.08.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1193 1193
Digitālo attēlu izgatavošanai 282 282

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas absolventu dzimtās mājas 01.01.2007 01.01.2019 izdevums Turpināts darbs pie Latvijas Valsts vēstures arhīva, arī digitālā arhīva un periodikas lv. atlasīto materiālu apkopošanas un sistematizēšanas.
2 S.Krēgere, I.Erdmane Ainažu jūrskolnieki 01.01.2016 01.01.2023 digitāls saraksts Turpināts darbs
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolnieku pēcteči - krusta ceļa gājēji Latvijas Jūrniecības gadagrāmata 2018 11 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Ainažu jūrskolas muzejam - 50 11 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Personu kartotēka 1 3

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5947
Individuālie 2358
Pārējie 1258
Apmeklētāji grupās 2331
Skolēni grupās 866
Ārzemnieki grupās 325
Pārējie grupās 1140
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1179

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1625

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

453

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

100

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

18

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

11

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Dūcīte Zīļu diena 2017 1 18 pirmsskolas iestāžu audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Mīlestības vēstis no jūras 14.02.2019 muzejs 1 42 Ainažu pilsētas iedzīvotāji
2 Dziedāšanas svētki ''Ak, sievietes, sievietes...'' 08.03.2019 muzejs 1 38 Ainažu pilsētas iedzīvotāji
3 Piemiņas pasākums izsūtītajiem Ainažu jūrskolniekiem un viņu piederīgajiem 22.03.2019 muzejs 1 52 Ainažu pils. iedzīvotāji un Ainažu jūrskolnieku radinieki
4 Atceres pasākums ''K.Dālam - 180'' 26.04.2019 Liepājas Ziemeļu kapi 1 36 LJS biedri, Liepājas kursanti
5 Aizsaulē aizgājušo Ainažu jūrskolas muzeja darbinieku piemiņas pasākums 08.05.2019 Ainažu kapi 1 12 Bijušo muzeja darbinieku radinieki
6 Muzeju nakts ''Tālavas taurētājs'' 18.05.2019 muzejs 1 541 Latvijas iedzīvotāji
7 Muzejam - 50 20.07.2019 muzejs 1 181 lūgti muzeja viesi un Ainažu pilsētas iedzīvotāji
8 Meieru dzimtas salidojums 17.08.2019 muzejs 1 74 Meieru dzimta
9 Jūras administrācijas pasākums ar audžuģimeņu bērniem ''Iepazīsim jūru'' 28.08.2019 muzejs 1 54 Latvijas audžuģimeņu bērni
10 Dzejas dienas ar A.Kļavu 09.09.2019 muzeja dārzs 1 47 Ainažu pilsētas iedzīvotāji
11 Nēģu svētki - tikšanās ar zvejnieku dzimtas pārstāvi J.Krūmiņu 14.11.2019 muzejs 1 32 Muzeja aktīvisti
12 K.Valdemāram - 195 02.12.2019 muzejs 1 97 Ainažu pamatskolas skolēni un skolotāji
13 Dziedāšanas svētki Ziemassvētkos 21.12.2019 muzejs 1 34 Ainažu pils. iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ekspozīcija atrodas 1. stāvā un ēkai ir zemi sliekšņi
2. Redzes invalīdiem Daļu muzeja priekšmetu iespējams iepazīt ar taustes palīdzību
4. Citām invalīdu grupām Pieejami teksti par muzeja ekspozīciju - latviešu, krievu, angļu un igauņu valodās.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ir pieejama viesu grāmata un savas atsauksmes var arī uzrakstīt uz speciālas tāfelītes.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde un pasākums - Mežonīgais kapteinis Kihnu Jens Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu skola 2. - 3. ceturksnis Kihnu salas (Igaunijā) muzejs Kihnu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pasākums - Ainažu jūrskolas muzejam - 50 Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 21.07.2019 Hedemestes novada dome Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pasākums veltīts Igaunijas Republikas neatkarības dienai Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu veiksmīgs kopdarbs 23.02.2018 Hedemestes muzejs Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde - Ar buru kuģi uz Ameriku Skolēnu zīmēšanas konkurss 01.02.2017 - 03.09.2017 Treimaņu pamatskola Treimaņi Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka Valsts īpašums 1970
klēts Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

8115

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: