Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Muzejs dibināts 1969. gada 21. jūlijā. Dibināšanas iniciators bija tālbraucējs kapteinis J.Skolis. Lai taptu šī piemiņas vieta, līdzekļus ēkas restaurācijai piešķīra zvejnieku kopsaimniecības ''Brīvais vilni'', ''Enkurs'' un Igaunijas ''Parnu Kalur''. Restaurācijas darbus veica valsts saimniecības ''Ainaži'' remontbrigāde. Pirmo muzeja ekspozīciju - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores L.Blūmfeldes vadībā veidoja B.Krajevska un J.Skole - Mamedova. Ainažu jūrskolas muzeja pirmās ekspozīcijas krājums tika savākts Vidzemes piekrastē 20. gs. pirmajos gadu desmitos. To paveica vēsturnieks R.Šnore.

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolas muzeja darbību, piedāvājumu, ekspozīcijām, izstādēm u. c. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

51529

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 6/1A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir dota iespēja šajā laukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi. Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR Svešvalodā - 10.00 EUR
4 Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00
5 Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem: latviešu val. - 10.00 EUR, svešvalodā - 15.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR Biļete personai 1.50 EUR
7 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru. Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus atbilstoši Ainažu jūrskolas muzeja profilam; nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

9966

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5635

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

17

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

17

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 17 17

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

5

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Brīvdabas ekspozīcijas koka skulptūru grupa konservācija 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

97

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5012

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

300

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

299

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

198

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

185

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19. gs. b. - 20. gs. sāk. 198 185

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

135

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

114

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažnieki - Ainažu jūrskolnieki 112 92
2 Ainažos būvētie burinieki 23 22

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 444 444
Digitālo attēlu izgatavošanai 300 300

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 S.Krēgere Ainažu jūrskolas audzēkņi 01.01.2016 01.01.2023 digitāls saraksts turpināts darbs
2 I.Erdmane Jūrnieku ligzdas 01.01.2007 01.01.2023 izdevums turpināts darbs pie labojumiem, precizējumiem, papildinājumiem
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas skolotājs Kristiāns Dāls Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2021 6 lpp.
2 I.Erdmane Ainažu jūrskolas muzejs brīvības gados Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2021 11 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane, S.Krēgere Tvaikoņu ēra (virtuālā izstāde www.ainazumuzejs.lv) 12 vien.
2 I.Erdmane, S.Krēgere Vīri pāriet uz tvaikoņiem (virtuālā izstāde www.ainazumuzejs.lv) 15 vien.
3 I.Erdmane, S.Krēgere Jūras braucieni (virtuālā izstāde www.ainazumuzejs.lv) 14 vien.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu kartotēka 69

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3905
Individuālie 2534
Pārējie 828
Apmeklētāji grupās 543
Skolēni grupās 320
Ārzemnieki grupās 38
Pārējie grupās 185
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

645

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1722

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

483

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

76

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

17

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

11

tai skaitā muzejā:

11

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Zīļu diena 2017 1 17 pirmsskolas iestāžu audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Baltā galdauta svētki 04.05.2022 muzejs 1 72 Ainažu iedzīvotāji
2 Muzeju nakts 14.05.2022 muzejs 1 272 Latvijas iedzīvotāji
3 Skrējiens "Nāc, būsim līdzās!" 26.05.2022 muzejs, Ainažu pilsēta 1 81 Ainažu iedzīvotāji
4 Jāņu ielīgošana 22.06.2022 muzeja dārzs 1 17 muzeja draugi
5 Zvejnieku svētki 09.07.2022 muzeja dārzs 1 52 Ainažu iedzīvotāji
6 Ziemeļlivonijas festivāla koncerts 13.08.2022 muzeja dārzs 1 115 Ainažu, Salacgrīvas iedzīvotāji
7 Šnoru dzimtas salidojums 20.08.2022 muzeja dārzs 1 46 Šnoru dzimta
8 Zinību diena 01.09.2022 muzejs 1 30 Ainažu pamatskolas audzēkņi
9 Jūrnieku salidojums 20.10.2022 muzejs, jūrnieku kapi 1 51 Latvijas jūrniecības veterāni un darbinieki
10 Ainažu jūrskolai 158 23.11.2022 muzejs 1 15 muzeja draugi
11 Krišjāņa Valdemāra atcere 02.12.2022 muzejs 1 60 Ainažu pamatskolas audzēkņi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ekspozīcija atrodas 1. stāvā, ēkai ir zemi sliekšņi
2. Redzes invalīdiem Daļu muzeja priekšmetu iespējams iepazīt ar taustes palīdzību
4. Citām invalīdu grupām Pieejami teksti par muzeja ekspozīciju - latviešu, krievu, angļu un igauņu valodās
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Pieejama viesu grāmata. Apmeklētāji savas atsauksmes var uzrakstīt uz tāfeles, kas atrodas muzeja priekšnamā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ainažu jūrskolas vēsture Mākslinieciski pilnveidota 1. zāle

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Ainažu jūrskolas absolventu Meieru dzimtas salidojums Ainažu jūrskolas muzejā Ainažu jūrskola - latviešu, igauņu vienotāja 10.10.2020 Meieru dzimtas pēcteči Kabli - Hedemeste Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka Valsts īpašums 1970
klēts Valsts īpašums
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54