Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

1969. gada 21. jūlijs

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolu, tās darbību un buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. - 20.gs.sāk. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas un papildinātas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2009

Kas aktualizē informāciju:

Iveta Erdmane

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Salacgrīvas novada mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Latvia Travel atbilstoši aktualitātēm
Ainažu jūrskolas muzeja lapa portālā Draugiem.lv atbilstoši aktualitātēm
Lauku ceļotājs atbilstoši aktualitātēm
Ainažu jūrskolas muzeja lapa Facebook reizi nedēļā
Ainažu jūrskolas muzeja konts Twitter reizi mēnesī

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/1A4

Akreditācijas datums:

19.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

18.06.2020

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir dota iespēja šajā laukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR; svešvalodā - 10.00 EUR.
4 Tematiska ekskursija Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs. Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00.
5 Muzejpedagoģiskās programmas Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem: latviešu val. - 10.00 EUR, svešvalodā - 15.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR. Biļete personai 1.50 EUR.
7 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība Par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ainažu jūrskolas muzejam ir šādas funkcijas: 1.komplektēt materiālus atbilstoši muzeja profilam; 2.nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3.veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4.nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; 5.uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr.926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM Nr./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un struktūrvienību Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā.Aktualizēts un saskaņots 2015.gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi VA "RVKM" darba kārtības noteikumi 01.06.2011 Nr.INA 113 - 3 -1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014.gada 8.augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 VA "RVKM" Ētikas kodekss 01.06.2011 Pielikums Nr. INA 113 - 3 -1 ''Darba kārtības noteikumi''
2 RVKM reglaments 29.04.2015 Saskaņots KM
3 RVKM publisko pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr.360.
4 VA "RVKM" Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr. INA 112 - 3
5 VA "RVKM" Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112 - 2
6 VA "RVKM" Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113 - 3 - 2
7 Kārtība par iepirkumu organizēšanu VA "RVKM" 09.06.2011 Nr.INA 113 - 3 - 4
8 VA "RVKM" Iepirkumu komisijas nolikums 10.06.2011 Nr. INA 113 - 3 - 5
9 VA "RVKM" Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr.INA 113 - 3 -6
10 VA "RVKM" Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113 - 3 -3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 26.06.2012 Nr. 114 - 18 - 98. Aktualizēta un saskaņota 18.08.2015
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112 - 1
13 Noteikumi par personas datu aizsardzības pamatprasībām 01.12.2014 Nr. 112 - 1 - 1
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības noteikumi 01.12.2014 Nr. 112 - 1 - 2
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112 - 1 - 3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

9880

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5566

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

30

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

19

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 30 19

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

10

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 dokumenti restaurācija 10

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

617

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3418

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

100

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

88

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

317

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

198

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

185

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažu jūrskolas vēsture Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs .b. - 20.gs. sāk. 198 185

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

202

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

132

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ainažnieki - Ainažu jūrskolnieki 141 75
2 Muzeja jaunieguvumi 2017 26 25
3 Apbalvojumi - Ainažu jūrskolas pasniedzējiem un audzēkņiem (veltīta Latvijas simtgadei) 35 32

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Kuģu aprīkojums izstādei Rīgas brīvosta 6 6 14.07.2016 13.07.2020 07.08.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 934 934
Digitālo attēlu izgatavošanai 792 792

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolas absolventu dzimtās mājas 01.01.2007 30.12.2019 izdevums Turpināts darbs Latvijas valsts vēstures digitālajā arhīvā Radu raksti un periodika.lv. Apkopoti un sistematizēti materiāli no Valsts vēstures arhīva
2 I.Erdmane, S.Krēgere Ainažu jūrskolnieki 01.01.2016 01.01.2023 digitāls saraksts Turpināts darbs
3 I.Erdmane Ainažu jūrskola - viens no Latvijas valsts stūrakmeņiem 08.01.2018 26.02.2018 raksts izdevumam Sagatavots raksts un iesniegts publicēšanai
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Ainažu jūrskolnieku dzīves ceļi Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2017 6 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Erdmane Interaktīvā prezentācija - Kā vidzemnieki buru kuģus būvēja 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Personu kartotēka 1 4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5849
Individuālie 1899
Pārējie 1573
Apmeklētāji grupās 2377
Skolēni grupās 888
Ārzemnieki grupās 281
Pārējie grupās 1208
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

623

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

254

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1631

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

474

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

111

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

113

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Erdmane, A.Dūcīte Virtuālais brauciens ar buru kuģi Equator uz Santjago 2007 7 77 skolēni
2 I.Erdmane, A.Dūcīte Zīļu diena 2017 1 36 pirmsskolas iestāžu audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Vai kļūsi par jūrnieku - Ainažu pamatskolas audzēkņu tikšanās ar jauno kapteini Arni Vilderu (ainažnieku) 19.02.2018 muzejs 64 skolēni
2 Vai kļūsi par jūrnieku - Ainažu pamatskolas audzēkņu tikšanās ar jauno stūrmani Mārci Skuju (kuivižnieku) 23.02.2018 muzejs 66 skolēni
3 Veltījums Igaunijas simtgadei - jūrskolas vienotie 24.02.2018 muzejs 72 ainažnieki, viesi
4 Dziedāšanas svētki - jūrnieku sievietes 08.03.2018 muzejs 68 ainažu iedzīvotāji, viesi
5 Vai kļūsi par jūrnieku - Ainažu pamatskolas audzēķņu tikšanās ar jauno kapteini Arni Uzkalnu (kuivižnieku) 20.04.2018 muzejs 85 skolēni
6 Lielā talka 21.04.2018 muzeja teritorija 56 LTRK biedri
7 Muzeju nakts . Ainažu jūrskola - latviešu jūrniecības šūpulis 19.05.2018 muzejs 584 viesi
8 Izstādes - Apbalvojumi - atklāšana 08.06.2018 muzejs 32 ainažnieki, viesi
9 Mana jūra 19.07.2018 muzeja dārzs 50 jūras piekrastes sakopšanas entuziasti
10 Kad Tēvzemes mīlestība bija noziegums - veltījums Latvijai simtgadē 10.10.2018 muzejs, piemiņas vieta Ainažos 140 viesi
11 Latvijas jūrnieku salidojums 20.10.2018 muzejs, Ainažu kultūras nams 156 jūrniecības organizāciju vadītāji, LJA kursanti, vecie jūrnieki, zvejnieki
12 Dziedāšanas svētki - veltījums manai Latvijai! 12.11.2018 muzejs 49 ainažnieki, viesi
13 K.Valdemāram 193! 02.12.2018 muzejs 97 Ainažu pamatskolas audzēkņi un skolotāji
14 Dziedāšanas svētki - Saulgriežu iedziedāšana 12.12.2018 muzejs 54 ainažnieki, viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ekspozīcija atrodas 1.stāvā un ēkai ir zemi sliekšņi
2. Redzes invalīdiem Daļu no muzeja priekšmetiem iespējams iepazīt ar taustes palīdzību
3. Dzirdes invalīdiem Pieejami teksti par muzeja ekspozīciju - latviešu, krievu, angļu, igauņu valodās
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Tiek analizēti ieraksti muzeja viesu grāmatā un uz tāfeles

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19 gs. b. - 20.gs.sāk. sponsoru Uzstādīts skārienjūtīgā ekrāna stends, kurā ir interaktīvā prezentācija - Kā vidzemnieki būvēja buru kuģus

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - Ainažu jūrskolas muzejam - 50 Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 21.07.2019 Hedemestes novada dome Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums veltīts Igaunijas Republikas neatkarības dienai Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu veiksmīgs kopdarbs 23.02.2018 Hedemestes muzejs Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde - Ar buru kuģi uz Ameriku Skolēnu zīmēšanas konkurss 01.02.2017 - 03.09.2017 Treimaņu pamatskola Treimaņi Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka Valsts īpašums 1970
klēts Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

8115

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: