Ainažu jūrskolas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Valdemāra iela 47, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035

Vadītājs/ direktors:

Iveta Erdmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Iveta Erdmane 64043349 29424867 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

1969. gada 21. jūlijs

Misija:

Ainažu jūrskolas muzeja misija ir latviešu jūrābraukšanas idejas uzturēšana. Muzejs ar savu darbību atgādina plašai sabiedrībai par pirmo latviešu un igauņu jūrskolu, tās darbību, panākumiem un nozīmi, tā ceļot latvisko pašapziņu. Muzejs komplektē krājumu par jūrskolas darbību, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs. b. - 20.gs.sāk., Ainažu pilsētas vēsturi, veic tā pētniecību un popularizēšanu.

Darbība:

Ainažu jūrskolas muzejs, atbilstoši profilam, komplektē muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, veic muzeja krājuma priekšmetu esības pārbaudi, veic muzeja priekšmetu izdošanu, saņemšanu uz laiku (deponēšanu), zinātniski pētniecisko darbu, muzeja pamatekspozīciju un izstāžu iekārtošanas un papildināšanas darbu, sniedz konsultācijas par muzeja krājumu, realizē zinātniski izglītojošo darbu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz vispārīgu ieskatu par Ainažu jūrskolu, tās darbību un buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Muzeja aktualitātes tiek regulāri atjaunotas un papildinātas.

Mājaslapas adrese:

Ainažu jūrskolas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

S.Krēgere

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 6/1A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

FAM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no trešdienas līdz svētdienai 10.00 - 17.00; brīvdienas - pirmdiena, otrdiena.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Atpūtas vietas izmantošana muzeja dārzā Apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja atpūsties muzeja dārzā, izmantot piknika vietu, ugunskuru, šūpoles u.c.
2 Autostāvlaukums Apmeklētājiem ir dota iespēja šajā laukumā novietot savu autotransportu.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
5 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Bērniem līdz 7 gadu vecumam; diviem pedagogiem, kas pavada grupu, kurā ir vismaz 10 izglītojamie. Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; dienas aprūpes, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personām ar I un II grupas invaliditāti; vienai personai, kura pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; studiju procesa ietvaros profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem, kas apgūst vai studē jūrniecību; LKA pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, muzeju darbinieku tālākizglītības kursu dalībniekiem; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; muzeja drauga kartes īpašniekiem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā; grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājam; muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā - 18. maijā, kā arī un Starptautiskās akcijas "Eiropas Muzeju nakts" apmeklētājiem. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Izglītojamiem - 1.00 EUR Studentiem un pensionāriem - 1.50 EUR Pārējiem - 2.00 EUR Izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie.
2 Ainažu jūrskolas vēsture un buru kuģu būve Vidzemes piekrastē 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei. 4.00 EUR
3 Gida pakalpojumi. Ekskursijas pa muzeja pamatekspozīcijām un izstādēm (ilgums 1 stunda). Latviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - 6.00 EUR Svešvalodā - 10.00 EUR
4 Tematiskas ekskursijas muzeja ekspozīcijās, izstādēs vai krājuma glabātuvēs Tematiskas ekskursijas vadība pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; muzeja apmeklējuma biļete, atbilstoši cenrādim. Ekskursijas vadība muzeja krājuma glabātavā: latviešu valodā - EUR 15,00, svešvalodā - EUR 20,00; apmeklējuma biļete - EUR 3,00
5 Muzejs piedāvā muzejpedagoģisko programmu skolēniem ''Kapteiņa Veides zelta meklēšana''. Programma latviešu valodā, ilgums līdz 3 st. Programmas ietvaros skolēni var iepazīties ar 19.gs.b. - 20.gs. sāk. Ainažos būvēto buru kuģu reisiem, pārvadājumiem, dzīves un darba apstākļiem uz kuģa. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - 7.00 EUR; izglītojamiem: latviešu val. - 10.00 EUR, svešvalodā - 15.00 EUR. Biļete izglītojamam - 1.00 EUR.
6 Programma jaunlaulātajiem un kāzu gadadienu jubilāriem. Kultūrizglītojošās programmas nodarbības vadīšana jaunlaulātajiem, kāzu un dzīves jubileju vai citu svētku dalībniekiem latviešu valodā. Programmas vadība - 40.00 EUR Biļete personai 1.50 EUR
7 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai; Muzeja priekšmetu fotografēšana un skenēšana muzejā; Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana; Muzeja priekšmetu vai arhīva materiālu tematiskā atlase pēc klienta pasūtījuma; Muzeja priekšmetu izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteiktu laiku. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
8 Konsultācijas, izziņas, ekspertīzes. Mutiski, rakstiski, ar izbraukumu. Atbilstoši cenrādim. (Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā)
9 Mutiska konsultācija par muzeja krājumu un muzeja profilam atbilstošām tēmām 10.00 EUR
10 Pasākums, lekcija vai nodarbība par muzeja profila atbilstošām tēmām 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 EUR
11 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā, izmantojot profesionālo kameru. Iespēja svinīgos brīžos (kāzas, jubilejas u.c.) fotografēties muzeja interjeros. 1 stundas fotosesija grupai līdz 6 personām - 30.00 Eur; piedalīšanās fotosesijā, sākot ar septīto grupas dalībnieku personai - 1.50 EUR (grupā ne vairāk kā 25 personas).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus atbilstoši Ainažu jūrskolas muzeja profilam; nodrošināt kultūrvēsturiskā materiāla krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments RVKM nolikums 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr.926
2. Noteikumi par krājumu RVKM krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 21.04.2015 Saskaņots KM Nr./3.1.5-3/1160
3. Nacionālā krājuma aizsardzība RVKM un struktūrvienību Civilās aizsardzības plāns un kolekciju saraksti (I un II grupa) krājuma evakuācijai 15.07.2009 Saskaņots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 3. daļā.Aktualizēts un saskaņots 2015.gada 26. oktobrī, 2016. gada 14. jūlijā
4. Darba kārtības u.c. noteikumi RVKM darba kārtības noteikumi 14.03.2019 Aktualizēti, IN 1 -4/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi RVKM Ugunsdrošības instrukciju saraksti 18.09.2000 Aktualizēti 2014.gada 8.augustā
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 RVKM Ētikas kodekss 14.03.2019 Pielikums Nr. 1 - 4/1Darba kārtības noteikumi''
2 RVKM reglaments 29.04.2015 Saskaņots KM
3 RVKM publisko pakalpojumu cenrādis 27.06.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr.360.
4 VA "RVKM" Dokumentu pārvaldības kārtība 01.03.2012 Nr. INA 112 - 3
5 VA "RVKM" Ekspertu komisijas reglaments 28.02.2012 Nr. INA 112 - 2
6 VA "RVKM" Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība 01.06.2011 Nr. INA 113 - 3 - 2
7 Iepirkumu organizēšanas kārtība 25.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1 - 4/6
8 Iepirkumu komisijas darba kārtības nolikums 25.04.2019 Aktualizēts, Nr. 1 - 4/7
9 VA "RVKM" Transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 14.10.2011 Nr.INA 113 - 3 -6
10 VA "RVKM" Ētikas komisijas reglaments 08.06.2011 Nr. INA 113 - 3 -3
11 RVKM Lietu nomenklatūra 26.06.2012 Nr. 114 - 18 - 98. Aktualizēta un saskaņota 18.08.2015
12 Arhīva reglaments 13.03.2013 Nr. INA 112 - 1
13 Personas datu aizsardzības politika 14.03.2019 Aktualizēta, Nr. 1 - 4/2
14 Videonovērošanas datu un to sistēmas aizsardzības politika 08.04.2019 Aktualizēta, Nr. 1-4/3
15 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir naudas balvas par personīgo ieguldījumu iestādes rezultatīvo rādītāju sasniegšanā un nozīmīgāko projektu īstenošanā 04.12.2014 Nr. 112 - 1 - 3
16 Kārtība, kādā piešķir prēmijas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) 19.12.2016 Nr. 112-1-3
17 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un filiālēs 17.06.2015 Nr. 112-1-17
18 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 26.01.2016 Nr. 112-1-1
19 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja centrālās ekspozīcijas formas tērpu lietošanas kārtība 31.01.2017 Nr. 112-1-1
20 Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja "Nolikums par inventarizāciju" 23.10.2018 Nr. 112-1-1
21 Kārtība, kādā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs veic materiālo vērtību inventarizāciju 23.10.2018 Nr. 112-1-2
22 Informācijas sistēmu drošības politika 23.04.2019 Nr. 1-4/4
23 RVKM organizēto pasākumu laikā apmeklētāju fotografēšanas, balss ierakstu un filmēšanas veikšanas politika 23.04.2019 Nr. 1- 4/5
24 Personas datu aizsardzības personāla atlases procesā politika 26.04.2019 Nr. 1 - 4/8
25 Personāla atlases kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/9
26 Dokumentu pārvaldības kārtība 26.04.2019 Nr. 1 - 4/10
27 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtība 26.06.2019 Nr. 1 - 4/11
28 Ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtība 28.06.2019 Nr. 1 - 4/12
29 Kārtība, kādā RVKM darbiniekiem (amatpersonām) piešķir pabalstus sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi 12.08.2019 Nr. 1 - 4/13

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - Ainažu jūrskolas absolventu Meieru dzimtas salidojums Ainažu jūrskolas muzejā Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 10.10.2020 Meieru dzimtas pēcteči Kabli - Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - Ainažu jūrskolas absolventu Meieru dzimtas salidojums Ainažu jūrskolas muzejā Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 17.08.2019 Meieru dzimtas pēcteči Kabli - Hedemeste Igaunija
Pasākums - Ainažu jūrskolas muzejam 50 Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu vienotāja 21.07.2019 Hedemestes novada dome Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pasākums - veltīts Igaunijas simtgadei Ainažu jūrskola - latviešu un igauņu veiksmīgs kopdarbs 23.02.2018 Hedemestes muzejs Hedemeste Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde - Ar buru kuģi uz Ameriku Skolēnu zīmēšanas konkurss 01.02.2017 - 03.09.2017 Treimaņu pamatsskola Treimani Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
muzeja ēka Valsts īpašums 1969 1448
saimniecības ēka Valsts īpašums 1970
klēta Valsts īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

8115

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

199

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 109
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 54