Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17.-18.gs. māja-muzejs.

Kontaktinformācija

Adrese:

Grēcinieku iela 18, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Ilona Audere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilona Audere 67222636 28376417 @
Muzeja pedagogs Ieva Sproģe-Grigorjeva 67222636 26780845 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Misija:

Muzeja "Mencendorfa nams. Rīdzinieku māja - muzejs. 17.-18.gs."misija ir saglabāt un pētīt muzeja ēkas arhitektoniskas un mākslinieciskas vērtības, izzināt ar ēku saistīto cilvēku likteņu vēsturi, atspoguļot Rīgas pilsoņu sadzīves kultūru un tradīcijas kā sava laika kultūras fenomenu, saistot to ar mūsdienu kultūras dzīvi, veicināt muzeja pilnvērtīgu iekļaušanos kultūras procesā, atbalstot pasākumus un idejas, kas veicinātu savstarpējo saprašanos starp pašreizējiem Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma nesējiem, t.i. šodienas rīdziniekiem un kādreizējo iedzīvotāju pēctečiem. Ņemot vērā nama vēsturisko saistību ar stiklinieka amatu, prezentēt šīs nozares amatniecības un mākslas attīstību, sasniegumus.

Darbība:

Ekspozīciju un izstāžu darbs, izglītojošais darbs (ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu vadīšana, konsultēšana, kultūras pasākumu organizēšana dažādām auditorijām), zinātniski pētnieciskais darbs, starptautiskās sadarbības projekti.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapa sniedz informāciju par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un tā filiālēm, t.sk. Mencendorfa namu. Pamatinformācija par muzeju un muzeja aktualitātēm, pakalpojumiem, informācija par sadarbības partneriem

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Vilma Elza Zande

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6/3A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

MN

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā no 1.maija līdz 1.oktobrim muzejs atvērts arī pirmdienās un otrdienās no 10.00 līdz 17.00, bet ceturtdienās no 12.00 līdz 19.00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Atbilstoši cenrādim, maksu neiekasē no: - Bērniem līdz septiņu gadu vecumam. - Diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie). Uzrādot statusu apliecinošu dokumentu: - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un tos pavadošajām personām (1 persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti un no 1 personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - augstskolu pilna laika studentiem, kas studē vēsturi, vizuālo un lietišķo mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, studiju procesa ietvaros; - Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem, kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu; - daudzbērnu ģimenēm; - politiski represētām personām; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem; - muzeja drauga kartes īpašniekiem; - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā. - Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja. - Muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā un akcijā "Muzeju nakts". (Skat. saiti uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja cenrādi sadaļas apakšā)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pastāvīgās ekspozīcijas individuāla apskate. Muzeja 3 pastāvīgo ekspozīciju "Rīdzinieku mājas interjeri 17.-20.gs." , "Prof. D. A. Lēbera kabinets", "Mūsdienu stikla māksla" apskate. Skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem - € 1,00; pensionāriem, pilna laika studentiem - € 2,00; pārējiem - € 3,00. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
2. Izstādes individuāla apskate. 2 izstāžu apskate Katrai izstādei - skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem - € 0,50; pensionāriem, pilna laika studentiem - € 1,00; pārējiem - € 1,50. Maksu neiekasē no: skat. sadaļu Bezmaksas pakalpojumi.
3. Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskates ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 vai vairāk bērni) Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Rīdzinieku mājas interjeri 17.-20.gs." , "Prof. D. A. Lēbera kabinets", "Mūsdienu stikla māksla" un 2 izstāžu apskate. Biļete € 5,00
4. Kompleksā 24 stundu biļete triju muzeju apmeklējumam (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Mencendorfa nama un Latvijas Fotogrāfijas muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem - € 2,00; pilna laika studentiem, pensionāriem - € 5,00; pārējiem - € 8,00.
5. Gida pakalpojumi. Pārskata ekskursijas vadība pa muzeju un izstādēm. Latviešu valodā un 1.-9. klašu skolēniem krievu valodā - EUR 8,00; Svešvalodā - EUR 12,00
6. Muzejpedagoģiskā programma skolēniem"Viena diena rīdzinieka namā". Muzeja nodarbība saistīta ar 17.-18. gs. Eiropas vēsturi. Skolēni iepazīsies ar ikdienas norisēm senā tirgotāja vai amatnieka dzīvē. Programmas ilgums - ap 1 stundu. Biļete skolēnam, profesionālās izglītības iestāžu audzēknim - EUR 1,00. Programmas vadība grupai: bērniem līdz 7 gadiem - EUR 7,00; skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem : latviešu val. - EUR 10,00, svešvalodā - EUR 15,00.
7. Programma jaunlaulātajiem un kāzu jubilāriem. Kāzu programmas laikā jaunajam pārim ir iespēja iejusties 17.-18.gs. mājas saimnieku lomā - aizkurt ģimenes pavardu, pagatavot mīlas dzērienu, dejot kāzu valsi deju zālē, paviesoties 18.gs. mājas kapellā, kā arī ielūkoties saimnieka un ģimenes istabā. Ekskursijas ilgums - ap 1 stundu. Tā norisinās latviešu, krievu, angļu vai vācu valodā. Pieaugušajiem 3,00 €, studentiem, pensionāriem - 2,00 €, skolēniem - 1,00 €. Kāzu programmas vadība grupai: latviešu valodā - 40,00 €, krievu, angļu, vācu valodā - 50,00€.
8. Lekcijas, pasākumi, nodarbības Par muzeja profilam atbilstošām tēmām 1 biļete - € 3,00
9. Iespēja izīrēt muzeja 1.stāva ekspozīcijas telpas dažāda veida pasākumiem - privātām svinībām, koncertiem, degustācijām, reklāmas pasākumiem, prezentācijām, lekcijām, konferencēm, semināriem, priekšlasījumiem u.c. pasākumiem. 1 stunda - 45,00 €
Pilnībā Noteikumi par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un tā struktūrvienību (filiāļu) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr.360 Rīgā 2017.gada 27.jūnijā, prot. Nr.32 14.§) pieejami: Skat. saiti uz cenrādi sadaļas apakšā.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Mencendorfa namam. Rīdzinieku 17.-18. gs. mājai-muzejam kā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienībai ir šādas funkcijas: 1. komplektēt muzeja profilam atbilstošus materiālus, iekļaujot RVKM krājumā, un ar to saistīto informāciju; 2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma ( eksponētie un glabātie RVKM priekšmeti) atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 3. veikt muzeja ( RVKM) krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dītriha Andreja Lēbera 100 gades pasākumi Latvijas Prezidenta pilī, Mencendorfa namā un pie bijušā Lēberu nama Rīgā Hospitāļu ielā. Konference, svinības piemiņas pasākumi, godinot Latvijas neatkarībai un kultūrai nozīmīgu personību 04.01 Vācu biedrība Darmštatē Lēberu dzimta "Domus Rigensis"biedrība Līneburgā Darmštate Vācija
2 Vlodzimeža Cīgana tekstilizstāde "Quo vadis?" Personālizstāde Mencendorfa namā 13.06 - 28.07 Vlodzimežs Cīgans Lodzas Mākslas augstskola Polijā Lodza Polija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde "Groningena -Rīga. Klasiskā saikne" Mencendorfa namā. Izstāde, veltīta Nīderlandes un Latvijas kultūras sakariem 27.04 - 31.08.2022 Vēndamas Vēnkoloniālais muzejs Groningenas Mākslinieku kopa Nīderlandes vēstniecība Latvijā Vēndama Nīderlande
2 Sagatavošanas darbi - Dītriha Andreja Lēbera 100 gades pasākumi Latvijas Prezidenta pilī, Mencendorfa namā un pie bijušā Lēberu nama Rīgā Hospitāļu ielā. Konference, svinības piemiņas pasākumi, godinot Latvijas neatkarībai un kultūrai nozīmīgu personību 04.01.2023 Vācu biedrība Darmštatē Lēberu dzimta "Domus Rigensis"biedrība Līneburgā Līneburga Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mencendorfa nams Grēcinieku iela 18 Valsts īpašums 1695 6582
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mencendorfa nams

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

915

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 528
Krājuma telpas 7
Pārējās telpas 380
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes