Caur dabas parka „Daugavas loki” līkločiem

Gadsimtiem ilgi, līdz pat 19. gadsimta beigām, Daugava bija nozīmīgs satiksmes ceļš. Jau 5. gs. pirms mūsu ēras skandināvu sāgās atrodamas ziņas par Daugavu. Mūsu ēras 1. gadu tūkstotī tā bija nozīmīgs posms pazīstamajā ūdensceļā no varjagiem uz grieķiem. Daugavas krastos izveidots dabas parks „Daugavas loki”. Tas atrodas Daugavpils novada (Naujenes, Tabores, Vecsalienas un Salienas pagasta) un Krāslavas novada (Ūdrīšu un Kaplavas pagasta)teritorijā. Dabas parks ir dibināts 1990. gadā, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 2004.gadā tas iekļauts NATURA 2000 teritoriju sarakstā. Dabas parka raksturīgākā dabas īpatnība ir 8 lieli Daugavas līkumi (iegrauztie meandri), kuru garums sasniedz 4 - 6 km. Dabas parka unikālākā vērtība ir savdabīgs Daugavas ielejas sašaurinājums - "Daugavas vārti", kur ielejas platums sasniedz tikai 0,5 - 0,6 km. „Daugavas vārtus” veido divas pamatkrasta kraujas – Slutišķu krauja (labajā krastā) un Ververu krauja (kreisajā krastā). Šis dabas piemineklis ir iekļauts 10 Latvijā nozīmīgāko īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Senā, bet mūžam jaunā Daugava ar šķietami rāmo tecējumu gadu tūkstošos paveikusi titānisku darbu, radot unikālu ieleju, kas ikvienam sniedz neaizmirstamus ceļojuma iespaidus.

Maršruta veidi:

kultūras pieminekļi

Garums:

150 km

Pārvietošanās veids:

Ar automašīnu

Ilgums:

3 d.

Ieteicamais laiks:

Pavasaris, vasara, rudens.

Grūtības pakāpe:

Viegla.

Sākums:

Naujene

Beigu punkts:

Červonka


Der zināt:

Dabas parka teritorijā (labajā krastā) ierīkots marķēts velomaršruts.


Maršruta autors:

Biedrība „Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs”


Autora mājaslapa:

http://www.visitdaugavpils.lv