Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5462

Vadītājs/ direktors:

Evita Kusiņa-Koļesņika

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Evita Kusiņa - Koļesņika 65471321 26532508 @
Vecākā muzeja speciāliste Māra Kampane 65471321 26532508 @
Krājuma glabātājs Svetlana Jemeļjanova 65471321 26532508 @
Ekspozīciju un izstāžu organizatore Ina Vaikule 65471321 26532508 @
Muzeja speciāliste Ludmila Pimenova 56471321 25611268 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība, kuras darbību kontrolē Kultūras pārvaldes vadītājs, pārraudzību īsteno Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors. Muzejs izveidots 1996.gadā.

Misija:

Vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot Naujenes pagasta, tā tuvākās apkārtnes un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava” kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības, īpašu uzmanību pievēršot tēlnieces Valentīnas Zeiles un vecticībnieku kultūras mantojumam, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, dažādu novada vēsturisku kolekciju veidošanai un tūrisma attīstībai.

Darbība:

Misijas īstenošanai muzejs veic šādus uzdevumus: 1. komplektē Muzeja krājumu, veic tā uzskaiti un dokumentēšanu atbilstoši NMK un NNM krājuma noteikumiem; 2. nodrošina krājuma fizisku pieejamību; 3. nodrošina krājuma datu pārveidi digitālā formā un to pieejamību lietotājiem, ievadot datus digitālajā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā; 4. nodrošina krājuma ilgtermiņa saglabāšanu atbilstoši NNMK un NNM krājuma noteikumiem; 5. veic pētniecības darbu, nodrošinot krājuma un, iespēju robežās, citu avotu izpēti, kas nepieciešama Muzeja pamatfunkciju nodrošināšanai un misijas īstenošanai; 6. organizē un iekārto Muzeja misijai atbilstošas, saturiski un mākslinieciski kvalitatīvas ekspozīcijas, kā arī stacionāras un pārvietojamas (ceļojošas) izstādes Muzejā un ārpus tā, balstoties uz darbinieku pētījumu rezultātiem un izstrādātiem projektiem; 7. organizē darbu ar apmeklētājiem, vada tematiskas un pārskata ekskursijas Muzejā un ārpus tā, lasa lekcijas, organizē Muzeja darbībai atbilstošus pasākumus; 8. izstrādā un īsteno izglītojošas un muzejpedagoģiskas programmas; 9. popularizē Muzeju un tā piedāvājumu; 10. izstrādā un īsteno vietējas un starptautiskas sadarbības projektus kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanas jomā;

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapa satur informāciju par muzeja vēsturi, muzeja piedāvājumu, pasākumiem, iespējām pieteikt ekskursijas, jaunumiem. Mājas lapā ir apskatāma fotogalerija, iegūstamainformācija par muzeja akcijām. Mājas lapa ir pieejama latviešu un krievu valodā

Izveides (un pārveides) gads:

2015
2020

Kas aktualizē informāciju:

muzeja vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

45AA

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2027

Muzeja šifrs:

NNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 17:00 ārpus tūrisma sezonas no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. no 8:00-16:30
Trešdiena 08:00 17:00 ārpus tūrisma sezonas no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. no 8:00-16:30
Ceturtdiena 08:00 17:00 ārpus tūrisma sezonas no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. no 8:00-16:30
Piektdiena 08:00 17:00 ārpus tūrisma sezonas no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. no 8:00-16:30
Sestdiena 09:00 17:30 ārpus tūrisma sezonas [no 1.oktobra līdz 30.aprīlim] muzejs strādā tikai ar apmeklētāju grupām pēc iepriekšēja pieteikuma
Papildu informācija:

Ārpusmuzeja ekspozīcija "Slutišķu vecticībnieku lauku sēta" un sēta "Upāni" tūrisma sezonas laikā atvērta no trešdienas līdz svētdienai 10:00- 18:00. Pirmdiena, otrdiena - brīvdiena. Ārpus tūrisma sezonas ekspozīciju iespējams apmeklēt iepriekš piesakoties.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru, Zinātniskā arhīva materiāliem.
2. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem. Iespēja strādāt ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu.
3. Bezmaksas radošā darbnīca "Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošana" Kopš 2011. gada ikviens Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklētājs var bezmaksas iesaistīties Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā. Vairāk informācijas par aktivitāti http://naujenesmuzejs.lv/lielais-augsdaugavas-musturdekis/ Lai iesaistītos akcijā jānoada, jānoauž vai jānotamborē 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarbu. MUSTURDEĶA FRAGMENTUS VAR IESNIEGT: • Naujenes Novadpētniecības muzejā, Skolas ielā 1, Naujenes ciemā, Naujenes pagastā, LV -5462 (uz šo adresi var sūtīt arī pa pastu) • Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku mājā” Slutišķu ciemā (tūrisma sezonas laikā no maija līdz septembrim) • Daugavpils novada Kultūras centrā, Dobeles ielā 30, Daugavpilī (2. stāvā). Tālr. 65435006
4. Iespēja bez maksas apmeklēt Naujenes Novadpētniecības muzeju : 4.1. Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 6 gadiem 4.2.Pedagogiem kas pavada bērnu grupu, vai izglītojamo grupu 4.3. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem 4.4.Personām ar invaliditāti 4.5. Vadītājam (gidam), kas pavada tūristu grupu (ne mazāku par 15 cilv.) 4.6. Latvijas muzeju darbiniekiem un ICOM biedriem 4.7. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri atspoguļo norises muzejā 4.8. Starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" laikā 4.9. Dažādu muzeja bezmaksas akciju laikā 4.10 Bezmaksas muzeja apmeklējums Skolas ielā 1 [No 1.oktobra līdz 30. aprīlim katra mēneša pēdējā ceturtdienā] 4.11 Izstāžu atklāšanas un pasākumu laikā Informācija muzeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv sadaļā PASĀKUMI http://naujenesmuzejs.lv/pasakumi/
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Naujenes Novadpētniecības muzejā. Aktuālais piedāvājums: http://naujenesmuzejs.lv/muzeja-piedavajums/ekspozicijas/ Ieejas biļete muzejā 1 personai: - pieaugušajiem EUR 2,00 - mācību iestāžu audzēķņiem un pensionāriem EUR 1,00 - Ģimenes biļete (1 ģimene -maksimāli 2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadu vecumam) - EUR 4,00 Vienotā ieejas biļete "Muzejs -"Slutišķu vecticībnieku lauku sēta un sēta "Upāni'": - pieaugušajiem EUR 3,50; - mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem EUR 2,10 Bezmaksas ieeja: http://naujenesmuzejs.lv/ekskursiju-pieteiksana/cenradis/ Bezmaksas muzeja apmeklējums Skolas ielā 1 no 1. oktobra līdz 30. aprīlim katra mēneša pēdējā ceturtdienā, kā arī dažādu muzeja bezmaksas akciju laikā, par kuru norisi parādās informācija muzeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv sadaļā PASĀKUMI http://naujenesmuzejs.lv/pasakumi/
2 Ekspozīcijas "Slutišķu vecticībnieku lauku sēta" un sēta "Upāni" individuālā apskate. Aktuālais piedāvājums: http://naujenesmuzejs.lv/muzeja-piedavajums/ekspozicijas/ Ieejas biļete muzejā 1 personai: - pieaugušajiem EUR 3,00; - mācību iestāžu audzēķņiem un pensionāriem EUR 1,50. Ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadu vecumam) 1 ģimene - EUR 6,00 Vienotā ieejas biļete "Muzejs -"Slutišķu vecticībnieku lauku sēta" un sēta "Upāni": - pieaugušajiem EUR 3,50; - Mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem EUR 2,10. Bezmaksas ieeja: http://naujenesmuzejs.lv/ekskursiju-pieteiksana/cenradis/ Bezmaksas muzeja apmeklējums Skolas ielā 1 no 1.oktobra līdz 30. aprīlim katra mēneša pēdējā ceturtdienā, kā arī dažādu muzeja bezmaksas akciju laikā, par kuru norisi parādās informācija muzeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv sadaļā PASĀKUMI http://naujenesmuzejs.lv/pasakumi/
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla/ grupu apskate Naujenes Novadpētniecības muzejā ar gida stāstījumu. (Tematiska ekskursija pa muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Ekskursijas ilgums 40- 45 min. Latviešu un krievu valodā. Ieejas biļete muzejā ar gida stāstījumu 1 personai: - pieaugušajiem- EUR 3,00 - mācību iestāžu audzēkņiem, pensionāriem EUR 1,50 - Ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadu vecumam) 1 ģimene - EUR 6,00 Vienotā ieejas biļete "Muzejs -"Slutišķu vecticībnieku lauku sēta"un sēta "Upāni" ar gida stāstījumu 1 personai : - pieaugušajie- EUR 5,50 - mācību iestāžu audzēkņiem, pensionāriem EUR 3,30
4 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla/ grupu apskate "Slutišķu vecticībnieku lauku sētā" un sētā "Upāni" ar gida stāstījumu. (Tematiska ekskursija pa pastāvīgajām "Slutišķu vecticībnieku lauku sētas" un sētas "Upāni" ekspozīcijām un izstādēm. Ekskursijas ilgums 45 min- 1 stunda. Latviešu un krievu valodā Ieejas biļete muzejā ar gida stāstījumu 1 personai: - pieaugušajiem- EUR 3,50 - mācību iestāžu audzēkņiem, pensionāriem- EUR 2,10 - Ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadu vecumam) 1 ģimene - EUR 7,00
5 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Vienotā ieejas biļete Naujenes Novadpētniecības muzejā, "Slutišķu vecticībnieku lauku sētā" un sētā "Upāni" . 1) Naujenes novadpētniecibas muzejā V. Zeiles mākslas ekspozīcijas “Latgales parīziete Valentīna Zeile”, atklātā mākslas priekšmetu krājuma “Valentīnas Zeiles darbnīca”, dabas ekspozīcijas “SirdsDaugava”, vēstures ekspozīcijas “Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā”, etnogrāfijas ekspozīcijas “Turīga zemnieka istaba”, izstāžu “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”, "Naujenes pagasta vēsture”, "Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā", biogrāfiskās izstādes par Zeiļu dzimtu “Dzimtas mantojums” apmeklējums; 2)" Slutišķu vecticībnieku sētas" ekspozīciju "Slutišķu vecticībnieku māja' un "Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā " apmeklējums; 3) Sētas "Upāni" ekspozīciju "Lūgšanu istaba", "Galdnieka amats Latgalē 20. gs. 1.pusē" un "Lopkopiba Latgalē 20. gs. 1.pusē" apmeklējums. . Vienotā ieejas biļete "Muzejs -"Slutišķu vecticībnieku lauku sēta", sēta "Upāni" 1 personai: - pieaugušajiem EUR 3,50; - mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem EUR 2,10 Bezmaksas ieeja- http://naujenesmuzejs.lv/ekskursiju-pieteiksana/cenradis/
6 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla/ grupu apskate ar gida stāstījumu. Vienotā ieejas biļete Naujenes Novadpētniecības muzejā, "Slutišķu vecticībnieku lauku sētā" un sētā "Upāni" . 1) Naujenes novadpētniecibas muzejā V. Zeiles mākslas ekspozīcijas “Latgales parīziete Valentīna Zeile”, atklātā mākslas priekšmetu krājuma “Valentīnas Zeiles darbnīca”, dabas ekspozīcijas “SirdsDaugava”, vēstures ekspozīcijas “Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā”, etnogrāfijas ekspozīcijas “Turīga zemnieka istaba”, izstāžu “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”, "Naujenes pagasta vēsture”, "Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā", biogrāfiskās izstādes par Zeiļu dzimtu “Dzimtas mantojums” apmeklējums; 2)" Slutišķu vecticībnieku sētas" ekspozīciju "Slutišķu vecticībnieku māja' un "Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā " apmeklējums; 3) Sētas "Upāni" ekspozīciju "Lūgšanu istaba", "Galdnieka amats Latgalē 20. gs. 1.pusē" un "Lopkopiba Latgalē 20. gs. 1.pusē" apmeklējums. . Vienotā ieejas biļete "Muzejs -"Slutišķu vecticībnieku lauku sēta", sēta "Upāni" ar gida stāstījumu 1 personai: - pieaugušajiem- EUR 3,00 - mācību iestāžu audzēkņiem, pensionāriem EUR 1,50
7 Muzejpedagoģiskās nodarbības: - "Tepiķīšu tamborēšanas darbnīca" - "Latgales māla burvība" - "Stikla apgleznošana" Dalības maksa par 1 nodarbību 1 personai: - Mācību iestāžu audzēkņiem EUR 2,00 - pieaugušajiem EUR4,00 no personas
8 Latvijas skolas somas piedāvajums "Pastāvīgās ekspozīcijas “Latgales parīziete Valentīna Zeile” iepazīšana" Klašu grupa: 1.–4., 5.–9., 10.–12. klase Nodarbības laikā ar tēlnieces Valentīnas Zeiles personības starpniecību uzskatāmi tiek iepazīti dažādi tēlotājmākslas veidi (glezniecība, grafika, tēlniecība), mākslas vērtības un paplašināts skolēnu redzesloks par Latvijas mākslinieku devumu pasaules mākslā. Nodarbība sākas muzeja teritorijā ar Valentīnas Zeiles biogrāfisko izstādi “Dzīves karnevāls: Naujene–Rīga–Parīze”, kurā pēc hronoloģiskā principa apkopots mākslinieces dzīves gājums, atklāta daudzšķautnainā mākslinieces personība (tēlniece, skolotāja, dzejniece utt.) un parādīta mākslinieces ietekme Latvijas un Francijas mākslā, ilustrējot nozīmīgākos sasniegumus. Nodarbības turpinājumā tiek apmeklēta mākslas galerija “Latgales parīziete Valentīna Zeile”, kurā apskatāmi darbi bronzā: skulptūras, liels skaits medaļu un plakešu, jo tēlniece ir uzskatāma par vadošo medaļu mākslas meistari bijušajā Padomju Savienībā. Nodarbība turpinās atklātajā mākslas priekšmetu krājumā “Valentīnas Zeiles darbnīca”, kur glabājas neeksponētā skulptūru un medaļu kolekcijas daļa (vairāk nekā 6200 priekšmeti). Nodarbības noslēgumā tiek iepazītas muzeja pārējās kultūrvēsturiskās ekspozīcijas un izstādes, kas sniedz priekšstatu par mākslinieces dzimto pusi – Latgali. Dalības maksas mācību iestāžu audzēkņiem (ar praktisku darbošanos ar mālu veidojot savu pirmo mākslas darbu) EUR 3,50
9 Latvijas skolas somas piedāvajums "Vecticībnieku kultūrvēsturisko ekspozīciju “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” un “Upāni” iepazīšana" Klašu grupa: 1.–4., 5.–9., 10.–12. klase Norises laikā tiek iepazīta viena no reliģiskajām konfesijām Latvijā – vecticībnieki –, kā arī 19. gadsimta beigu–20. gadsimta 1. puses Latgales lauku sētu arhitektūra un plānojums, vecticībnieku garīgās un sadzīves kultūras vērtības, kā arī ievērojamu vecticībnieku personību devums Latvijas sabiedrībai. Nodarbība notiek divās vecticībnieku sētās. Tās laikā tiek apmeklētas divas dzīvojamās mājas “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” un “Upāni”, kurās ir iekārtotas kultūrvēsturiskās ekspozīcijas un saglabāts tradicionālais māju plānojums: sinces un dzīvojamā istaba ar “sarkano”, “melno” stūri jeb sievu kaktu un “krievu” krāsni. Saimniecības ēkās ir apskatāmi ar zemkopību un lauksaimniecību saistīti muzejiski priekšmeti. Viena no ēkām ir iekārtota kā mājas saimnieka Isaja darbnīca, kurā var iepazīt galdnieka amata prasmi, izmantotos darbarīkus, kokapstrādes procesu, galdnieka radītos sadzīves priekšmetus un būvdetaļas. Atjaunotā saimniecības ēkā ir iekārtota kūts ekspozīcija, kura iepazīstina ar lopkopību un tajā izmantotajiem darbarīkiem. Centrālo vēstījumu veido 19. gadsimta beigu–20. gadsimta 1. puses kūts iekārtojuma atspoguļojums ar tai raksturīgo plānojumu. Dalības maksas mācību iestāžu audzēkņiem EUR 2,10
10 Latvijas skolas somas piedāvajums "Vecticībnieku kultūrvēsturisko ekspozīciju “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” un “Upāni” iepazīšana" Klašu grupa: 4. -6. klase Norises laikā tiek iepazīta viena no reliģiskajām konfesijām Latvijā – vecticībnieki –, kā arī 19. gadsimta beigu–20. gadsimta 1. puses Latgales lauku sētu arhitektūra un plānojums, vecticībnieku garīgās un sadzīves kultūras vērtības, kā arī ievērojamu vecticībnieku personību devums Latvijas sabiedrībai. Nodarbības laikā notiek darbošanās ar darba burtnīcu "Vecticībnieku lauku sēta", kurā ir daudzveidīgi uzdevumi Dalības maksas mācību iestāžu audzēkņiem EUR 4,10 Pēc nodarbības skolēnam paliek darba burtnīca.
11 Nojumes izmantošana pie ekspozīcijas "Slutišķu vecticībnieku lauku sēta" Nojumes izmantošana dažādiem āra pasākumiem. ~24-30 sēdvietas. EUR 5,00 par pasākumu
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Naujenes pagasta un tā tuvākās apkārtnes materiālo un nemateriālo kultūras, mākslas un vēstures vērtību komplektēšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte; 3. Kultūrizglītības procesa nodrošināšana, Muzeja krājuma popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus; 4. Daugavpils novada attīstības plānam atbilstošas Muzeja kultūras politikas izstrāde un īstenošana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Naujenes novadpētniecības muzeja reglaments 21.02.2023 Nr. 2023/8
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Naujenes Novadpētniecības muzeja krājumu 14.02.2017 Nr.5.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Naujenes Novadpētniecības muzeja civilās aizsardzības plāns 08.02.2016
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes darba kārtības noteikumi 29.03.2022 Nr.1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Naujenes Novadpētniecības muzeja Krājuma komisijas nolikums 28.02.2017
2. Plāns muzeja priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijās 08.02.2017
3. Kārtība, kādā muzeja apmeklētāji un pētnieki iepazīstas ar NMK krājuma priekšmetiem un zinātniskā arhīva materiāliem 31.12.2016
4. Naujenes novadpētniecības muzeja Zinātniskās padomes nolikums 04.01.2010
5. Naujenes novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetu cenošanas kārtība 14.02.2017
6. Naujenes Novadpētniecības muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2026. gadam 07.03.2017
7. Izstāžu, ekspozīciju plānu un koncepciju, vēsturisko izziņu, zinātniski pētniecisko darbu noformēšanas noteikumi 28.11.2012

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiskā sadarbība ar sabiedrisko organizāciju “Drei Stufen e. V.”, Osnabruka, Vācija Augšdaugavas novada domes sadarbība ar Vācijas Osnabrikas novada biedrību "Trīs pakāpieni" ar mērķi veidotAugšdaugavas novada Višķu pagastā memoriālu vai muzeju ebrejiem, kas dzīvojuši Višķos un gājuši bojā holokaustā. 2023 biedrība "Trīs pakāpieni" Osnabrika Vācija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiskā sadarbība ar sabiedrisko organizāciju “Drei Stufen e. V.”, Osnabruka, Vācija Augšdaugavas novada domes sadarbība ar Vācijas Osnabrikas novada biedrību "Trīs pakāpieni" ar mērķi veidot Daugavpils novada Višķu pagastā memoriālu ebrejiem, kas dzīvojuši Višķos un gājuši bojā holokaustā. 2020. gadā sadarbība uzsākta ar Naujenes muzeju ar mērķi izskatīt nākotnē iespēju veidot ebrejiem veltītu ekspozīciju Višķos. 2020-2023 biedrība "Trīs pakāpieni" Osnabrika Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Skolas iela 1, Naujene Pašvaldības īpašums 1936
Etnogrāfijas ekspozīcijas ēka Skolas iela 1, Naujene Pašvaldības īpašums 1954
Katlu māja Skolas iela 1, Naujene Pašvaldības īpašums 1980
Ekspozīcijas "Vecticībnieku dzīvojamā māja"ēka Slutišķu ciems Pašvaldības īpašums 2014 8986
Ekspozīcijas "Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā" ēka Slutišķu ciems Pašvaldības īpašums 2014
sēta "Upāni ("Slutišķi 2") Slutišķu ciems Pašvaldības īpašums 20 gs 1. puse 8986
Malkas šķūnis Skolas iela 1, Naujene Pašvaldības īpašums 1905
Šķūnis ar pagrabu Skolas iela 1, Naujene Pašvaldības īpašums 1964
Ekspozīcija "Galdnieka amats Latgalē 20. gs. 1.pusē"(Šķūnis "Slutišķi 2") Slutišķu ciems Pašvaldības īpašums 20 gs 1.puse 8986
Ekspozīcija "Lopkopība Latgalē 20. gs. 1.pusē" (Kūts "Slutiški 2") Slutišķu ciems Pašvaldības īpašums 20.gs.1.puse 8986
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka Skolas iela 1
Etnogrāfijas ekspozīcijas ēka
Muzeja ekspozīcijas ēka 'Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā], Slutišķi, Naujenes pagasts
Muzeja ekspozīcijas ēka "Lūgšanu istaba"
Muzeja ekspozīcijas ēka "Lopkopība Latgalē 20. gs. 1.pusē"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1062

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 639
Krājuma telpas 123
Pārējās telpas 300
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas