Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29136199 29136199 @
Bibliotēkā 64723672 26333466
Bibliotēkā 64724450
Bibliotēkā 64722965
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rozīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009191255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12B

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Akreditācijas termiņš:

20.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu,kā ari nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās atvērta tikai jaunākās periodikas lasītava; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Izdruka, kopēšana A4 lapa teksts melnbalts 0.06 EUR
Izdruka, kopēšana A4 lapa attēls melnbalts 0.45 EUR
Izdruka, kopēšana A4 lapa teksts krāsains 0.08 EUR
Izdruka, kopēšana A4 lapa attēls krāsains 0.74 EUR
Izdruka, kopēšana A3 lapa teksts melnbalts 0.12 EUR
Izdruka, kopēšana A3 lapa attēls melnbalts 0.90 EUR
Skenēšana A4 lapa 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1537

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

476

Pārējie:

1061

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

28248

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

18307

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9941

Virtuālais apmeklējums:

39772

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

45788

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5526

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23307
Seriālizdevumi 20949
Audiovizuālie resursi 322
Nošizdevumi 24
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 1149
Elektroniskie resursi 36
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4907

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 703
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 228
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 475

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2398

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2540

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

35530

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1093 1443 32463
Seriālizdevumi 1049 1049 2208
Audiovizuālie resursi 32 39 407
Kartogrāfiskie materiāli 1 36
Nošizdevumi 4 31
Attēlizdevumi 1 1
Nepublicētie dokumenti 20
Pārējie dokumenti 218 314
Elektroniskie resursi 9 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 277 163 4636

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 13
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 2 1 3
Teksta dokumenti - Lappuses 1039 385 1424
Attēlizdevumi 155 204 359