Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64723672 29136199 @
Bibliotēkā 26333466
Bibliotēkā 64724450
Bibliotēkā 64722965 29153117 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tetere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009191255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12C

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

11.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - Spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās atvērta tikai periodikas lasītava 1.stāvā; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izdruka, kopēšana:
1.1. A4 lapa - teksts melnbalts 0.06 EUR
1.2. A4 lapa - attēls melnbalts 0.45 EUR
1.3. A4 lapa - teksts krāsains 0.08 EUR
1.4. A4 lapa - attēls krāsains 0.74 EUR
1.5. A3 lapa - teksts melnbalts 0.12 EUR
1.6. A3 lapa - attēls melnbalts 0.90 EUR
2. Skenēšana 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valkas NCB mājas lapa
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30