Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29136199 @
Bibliotēkā 64723672 26333466
Bibliotēkā 64724450
Bibliotēkā 64722965
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tetere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009191255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Piederība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12C

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

11.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00 Ārkārtējās situācijas laikā bibliotēka sestdienās slēgta.
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās atvērta tikai periodikas lasītava 1.stāvā; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izdruka, kopēšana:
1.1. A4 lapa - teksts melnbalts 0.06 EUR
1.2. A4 lapa - attēls melnbalts 0.45 EUR
1.3. A4 lapa - teksts krāsains 0.08 EUR
1.4. A4 lapa - attēls krāsains 0.74 EUR
1.5. A3 lapa - teksts melnbalts 0.12 EUR
1.6. A3 lapa - attēls melnbalts 0.90 EUR
2. Skenēšana 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valkas NCB mājas lapa
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

1147

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

330

Pārējie:

817

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10954

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8957

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1997

Virtuālais apmeklējums:

18500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26472

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2705

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18051
Seriālizdevumi 8051
Audiovizuālie resursi 170
Nošizdevumi 23
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 175
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3362

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 663
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 194
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 469

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1983

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2583

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

33080

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 966 1487 30119
Seriālizdevumi 1002 1057 2078
Audiovizuālie resursi 7 37 419
Kartogrāfiskie materiāli 1 37
Nošizdevumi 1 42
Attēlizdevumi 1 3
Nepublicētie dokumenti 21
Pārējie dokumenti 7 324
Elektroniskais krājums (summa) 37
Citi elektroniskie resursi 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 276 383 4412

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 10 7 17
Teksta dokumenti - Lappuses 2711 629 3340
Attēlizdevumi 636 199 835