Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29136199 @
Bibliotēkā 64723672 26333466
Bibliotēkā 64724450
Bibliotēkā 64722965
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tetere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009191255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12B

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Akreditācijas termiņš:

20.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās atvērta tikai periodikas lasītava 1.stāvā; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana:
1.1. A4 lapa - teksts melnbalts 0.06 EUR
1.2. A4 lapa - attēls melnbalts 0.45 EUR
1.3. A4 lapa - teksts krāsains 0.08 EUR
1.4. A4 lapa - attēls krāsains 0.74 EUR
1.5. A3 lapa - teksts melnbalts 0.12 EUR
1.6. A3 lapa - attēls melnbalts 0.90 EUR
2. Skenēšana 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valkas NCB mājas lapa
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1277

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

391

Pārējie:

886

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17701

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12750

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4951

Virtuālais apmeklējums:

40673

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

30469

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3627

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19358
Seriālizdevumi 10078
Audiovizuālie resursi 261
Nošizdevumi 19
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 752
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3567

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 613
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 131
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 482

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2097

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3921

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

33680

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1099 2835 30640
Seriālizdevumi 967 1033 2133
Audiovizuālie resursi 7 18 448
Kartogrāfiskie materiāli 4 36
Nošizdevumi 5 43
Attēlizdevumi 1 2
Nepublicētie dokumenti 21
Pārējie dokumenti 18 20 319
Elektroniskais krājums (summa) 11 38
Citi elektroniskie resursi 11 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 280 549 4519

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 4 6 10
Teksta dokumenti - Lappuses 1908 803 2711
Attēlizdevumi 436 200 636