Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29136199 @
Bibliotēkā 26333466
Bibliotēkā 29153117 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Tetere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900038612

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.2021

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12C

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

11.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - Spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Izdruka, kopēšana:
1.1. A4 lapa - teksts melnbalts 0.07 EUR
1.2. A4 lapa - attēls melnbalts 0.51 EUR
1.3. A4 lapa - teksts krāsains 0.11 EUR
1.4. A4 lapa - attēls krāsains 0.87 EUR
1.5. A3 lapa - teksts melnbalts 0.15 EUR
1.6. A3 lapa - attēls melnbalts 1.02 EUR
2. Laminēšana A4 0.50 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valkas NCB mājas lapa
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1362

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

523

Pārējie:

839

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

54803

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 17978
Pieaugušie 11099
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 6879
Virtuālais apmeklējums 36825
Digitālie pakalpojumi 36543
Bibliotēkas tīmekļa vietne 3763
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 32780
Datubāzu apmeklējums 282
Abonētās 282

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

35904

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4643

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 34866
Grāmatas 19218
Seriālizdevumi 14543
Audiovizuālie resursi 41
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 28
Attēlizdevumi 2
Nepublicētie dokumenti 2
Pārējās krājuma vienības 1029
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1038
Citi digitāli resursi 3
Datubāzes (skaits) 1035
Abonētās 1035
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 4956
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 678
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 196
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 482

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2220

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2249

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

31191

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2220 2247 31163
Grāmatas 981 1220 28093
Seriālizdevumi 1216 998 2277
Audiovizuālie resursi 2 19 348
Kartogrāfiskie materiāli 36
Nošizdevumi 1 41
Attēlizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 22
Pārējās krājuma vienības 21 9 343
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 28
Citi digitāli resursi 2 25
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 268 197 6197

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Bibliomāts:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 17 4 21
Teksta dokumenti - Lappuses 3340 985 4325
Attēlizdevumi 835 64 899