Valkas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000812

Adrese:

Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29136199 @
Bibliotēkā 64723672 26333466
Bibliotēkā 64724450
Bibliotēkā 64722965
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli YouTube
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rozīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009191255

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0433

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12B

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Akreditācijas termiņš:

20.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu,kā ari nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot, sestdienās atvērta tikai jaunākās periodikas lasītava; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu, bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Darbs ar datoru, informācijas meklēšana internetā, e-pakalpojumu izmantošana
4. Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
5. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
6. Tematiski pasākumi Tematiski pasākumi dažādām paaudzēm un interesēm; izstādes no bibliotēkas krājuma, kā arī izstādes no LNB un citiem krājumiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana:
1.1. A4 lapa teksts Melnbalts 0.06 EUR
1.2. A4 lapa attēls Melnbalts 0.45 EUR
1.3. A4 lapa teksts Krāsains 0.08 EUR
1.4. A4 lapa attēls Krāsains 0.74 EUR
1.5. A3 lapa teksts Melnbalts 0.12 EUR
1.6. A3 lapa attēls Melnbalts 0.90 EUR
.
2. Skenēšana A4 lapa - 0.20 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Valkas NCB mājas lapa
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

898

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1505

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

448

Pārējie:

1057

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24668

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15959

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8709

Virtuālais apmeklējums:

36261

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

41595

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5164

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 21073
Seriālizdevumi 18398
Audiovizuālie resursi 759
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 34
Nepublicētie dokumenti 4
Pārējie dokumenti 1315
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4419

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 821
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 293
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 528

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2349

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2375

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

35504

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1159 1246 32376
Seriālizdevumi 1097 1106 2199
Audiovizuālie resursi 69 17 459
Kartogrāfiskie materiāli 4 40
Nošizdevumi 7 38
Attēlizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 1 21
Pārējie dokumenti 12 5 321
Elektroniskie resursi 1 49
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 234 82 4788

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 22
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 3 1 4
Teksta dokumenti - Lappuses 1424 484 1908
Attēlizdevumi 359 77 436