Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000076

Adrese:

Zivju iela 7, Liepāja, LV-3401

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63424570 28349339 @ 63420004
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas reģiona kopkatalogs
Sociālie tīkli http://www.facebook.com
Sociālie tīkli https://www.draugiem.lv/
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Erba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002008987

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0054

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.06.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

281B

Akreditācijas datums:

21.06.2018

Akreditācijas termiņš:

21.06.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēkas darbībā nozīmīgākie gadskaitļi: 1777. - bibliotēkas dibināšana un galveno darbības virzienu (literatūras iegāde, grāmatu kataloga sastādīšana, iespiešana un izdošana) attīstība 1799. – bibliotēku slēdz un grāmatu fondu glabā pilsētas rātsnama bēniņos 1839. - pēc Lielās ģildes vecākā Kārļa Gotlība Ūliha ierosinājuma atjauno pilsētas bibliotēku 1919. – pirmo reizi Latvijā bibliotēkā atver nodaļu bērniem līdz 15 gadiem 1923. - bibliotēku pārceļ uz Zivju ielu, pirms tam tā atradusies gan Rātsnamā, gan Vakzāles ielā 19 (tagad Rīgas iela) 1945. – nodibina Liepājas Valsts zinātnisko bibliotēku un pilsētā paralēli darbojas divas bibliotēkas - pilsētas 1.bibliotēka un zinātniskā bibliotēka 1953. – apvieno abas bibliotēkas un izveido Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku 1977. – izveido centralizēto bibliotēku sistēmu – LCZB ar piecām filiālbibliotēkām (trīs pieaugušo un divām bērnu) 2007. – bibliotēkai Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku akreditācijas komisija piešķir reģiona galvenās bibliotēkas statusu.

Darbība:

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lokālajiem un attālinātajiem lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumu, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Spodrības diena - mēneša pirmā otrdiena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavu pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c.izdevumu- un preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63422651.Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotekā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://liepaja.biblioteka.lv/alise
4 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
5 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Laikrakstu bibliotēka news.lv
6 Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs.
7 Ierīces un datortehnika Ierīces, datortehnika, konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
8 Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Elektronisko uzziņu izpilde pa e-pastu: novadpetnieciba@liepaja.lv. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
9 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus. kuri nav Liepājas CZB krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
10 Izstādes un pasākumi Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu un izstāžu organizēšana
11 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku.Skolēnu un studentu grupām iepriekš piesakoties pa tālruni 63489533
12 Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Materiāli par Eiropas Savienību un Latvijā notiekošajiem procesiem Eiropas Savienības kontekstā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta 1 teksta lappuse - 0,07
2 Kopēšana A4 formāts no abām pusēm - 0,10
3 Kopēšana Melnbalts attēls- A4 formāta 1 lappuse - 0,17
4 Kopēšana A3 formāta 1 teksta lappuse - 0,14
5 Kopēšana A3 formāta 1 lappuse-attēls - 0,34
6 Kopēšana Krāsains attēls- A4 formāta 1 lappuse - 0,57
7 Kopēšana no retām un senām grāmatām 1 lappuse - 0,14
8 Melnbalta datorizdruka 1 lappuse - 0,14
9 Melnbalta datorizdruka Attēls lielāks par 1/4 lappuses - 0,30
10 Krāsaina datorizdruka Teksts 1 lappuse - 0,43
11 Krāsaina datorizdruka Attēls lielāks par 1/4 lappuses - 0,57
12 Krāsaina datorizdruka Attēls A4 lappuses formātā - 0,71
13 Skenēšana Oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā- A4 formāta 1 lappuse - 0,71
14 Telefaksa pakalpojumi Telefaksa nosūtīšana - 0,43
15 CD ierakstīšana 0,71
16 Maksa par izsniegto grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanu ilgāk par noteikto laiku ( saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem) LCZB un tās filiālbibliotēkās, kurās darbojas automatizētā informācijas nesēju izsniegšana IS ALISE - 0,01 x 1 grāmata x dienas
17 Maksa par atkārtotu lasītāja kartes izsniegšanu ( nozaudēšanas gadījumā) 1,42
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1523,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

90

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

5241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

545

Pārējie:

4696

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

84857

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3551

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81306

Virtuālais apmeklējums:

40274

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

179942

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 98181
Seriālizdevumi 79051
Audiovizuālie resursi 1550
Nošizdevumi 1160
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1111
Bērnu grāmatas 529

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 487
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 89
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 398

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

5972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2751

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

222141

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4055 1654 193698
Seriālizdevumi 1504 1097 15160
Audiovizuālie resursi 366 10888
Kartogrāfiskie materiāli 64
Nošizdevumi 34 1934
Attēlizdevumi 3 20
Pārējie dokumenti 10 78
Elektroniskie resursi 299
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 61 1 1849
Bērnu grāmatas 265 35 6273

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 92
Darbiniekiem 35
Lasītājiem 57
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

6

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

13