Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūķis"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000078

Adrese:

Malkas iela 4, Liepāja, LV-3401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63422049 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Jurgeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232765

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0060

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.10.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

617A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (turpmāk tekstā - LCZB) filiāle – bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (turpmāk tekstā - bibliotēka) ir Liepājas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras izveidošanas iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šo bērnu nodaļu uzskata par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka. Gadu gaitā bibliotēka ir mainījusi savu atrašanās vietu, nosaukumu. No 2007. gada 25. janvāra bibliotēka atrodas Liepājas centrā, Malkas ielā 4 (blakus LCZB).

Darbība:

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Bibliotēkas darbs tiek virzīts un plānots, lai apkalpotu pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus un citus interesentus, kuriem nepieciešama bibliotēkas krājumā esošā literatūra un citi pakalpojumi. Bibliotēka veic galvenās bērnu bibliotēkas funkcijas informatīvajā darbā, sadarbojoties ar citām bibliotēkām, kurās ir bērnu nodaļas, skolu bibliotēkām – lasītāju grupu apkalpošanā, bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanā, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Spodrības diena - mēneša pēdējā ceturtdiena.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2006

Teritorijas kopējā platība (m2):

2335,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

502,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1479

Pārējie:

793

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19295

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8440

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10855

Sociālo tīklu apmeklējums:

15026

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

36562

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

26599

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 24299
Seriālizdevumi 12158
Audiovizuālie resursi 81
Nošizdevumi 22
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 127
Bērnu grāmatas 14376

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1376

Izslēgto dokumentu kopskaits:

965

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

24809

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 21982 985 603 22364
Seriālizdevumi 2196 380 361 2215
Audiovizuālie resursi 92 92
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 68 1 1 68
Attēlizdevumi 3 2 5
Pārējie dokumenti 46 8 54
Elektroniskie resursi 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 177 5 2 180
Bērnu grāmatas 10211 857 280 10788

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

29

Tematiskie pasākumi:

53