Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūķis"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000078

Adrese:

Malkas iela 4, Liepāja, LV-3401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63422049 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Jurgeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232765

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0060

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.10.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

617A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (turpmāk tekstā - LCZB) filiāle – bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (turpmāk tekstā - bibliotēka) ir Liepājas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras izveidošanas iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šo bērnu nodaļu uzskata par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka. Gadu gaitā bibliotēka ir mainījusi savu atrašanās vietu, nosaukumu. No 2007. gada 25. janvāra bibliotēka atrodas Liepājas centrā, Malkas ielā 4 (blakus LCZB).

Darbība:

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Bibliotēkas darbs tiek virzīts un plānots, lai apkalpotu pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus un citus interesentus, kuriem nepieciešama bibliotēkas krājumā esošā literatūra un citi pakalpojumi. Bibliotēka veic galvenās bērnu bibliotēkas funkcijas informatīvajā darbā, sadarbojoties ar citām bibliotēkām, kurās ir bērnu nodaļas, skolu bibliotēkām – lasītāju grupu apkalpošanā, bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanā, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Spodrības diena - mēneša pēdējā ceturtdiena.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2006

Teritorijas kopējā platība (m2):

2335,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

502,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2275

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1470

Pārējie:

805

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19483

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5418

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14065

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

36348

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

26901

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23085
Seriālizdevumi 11629
Audiovizuālie resursi 78
Nošizdevumi 58
Attēlizdevumi 12
Pārējie dokumenti 1481
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 101
Bērnu grāmatas 17303

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1314

Izslēgto dokumentu kopskaits:

936

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

25187

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 936 603 22697
Seriālizdevumi 346 333 2228
Audiovizuālie resursi 4 96
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 69
Attēlizdevumi 2 7
Pārējie dokumenti 25 79
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7 187
Bērnu grāmatas 785 320 11253

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda