Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūķis"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000078

Adrese:

Malkas iela 4, Liepāja, LV-3401

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63422049 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Jurgeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232765

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0060

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

617A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (turpmāk tekstā - LCZB) filiāle – bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (turpmāk tekstā - bibliotēka) ir Liepājas pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras izveidošanas iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šo bērnu nodaļu uzskata par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka. Gadu gaitā bibliotēka ir mainījusi savu atrašanās vietu, nosaukumu. No 2007. gada 25. janvāra bibliotēka atrodas Liepājas centrā, Malkas ielā 4 (blakus LCZB).

Darbība:

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas. Bibliotēkas darbs tiek virzīts un plānots, lai apkalpotu pirmsskolas vecuma bērnus, skolēnus, skolotājus, vecākus, vecvecākus un citus interesentus, kuriem nepieciešama bibliotēkas krājumā esošā literatūra un citi pakalpojumi. Bibliotēka veic galvenās bērnu bibliotēkas funkcijas informatīvajā darbā, sadarbojoties ar citām bibliotēkām, kurās ir bērnu nodaļas, skolu bibliotēkām – lasītāju grupu apkalpošanā, bērnu un jauniešu literatūras popularizēšanā, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Spodrības diena - mēneša pēdējā ceturtdiena.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

2335,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

502,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2296

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1471

Pārējie:

825

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20387

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5457

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14930

Virtuālais apmeklējums:

20637

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

36618

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

28309

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23551
Seriālizdevumi 11389
Audiovizuālie resursi 99
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 35
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1535
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 127
Bērnu grāmatas 19873

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1360

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1160

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

25387

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 985 851 22831
Seriālizdevumi 349 309 2268
Audiovizuālie resursi 1 97
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 2 71
Attēlizdevumi 7
Pārējie dokumenti 23 102
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15 2 200
Bērnu grāmatas 845 362 11736

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2