Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Varavīksne"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000081

Adrese:

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63422214 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli http://www.facebook.com
Sociālie tīkli https://www.draugiem.lv/
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

p.i. Inita Hartmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232750

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0066

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

620A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1953.g.

Darbība:

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Varavīksne" ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu krājuma veidošanu un nodrošina informācijas pieejamību Liepājas iedzīvotājiem. Bibliotēka nodrošina brīvu pieejamību bibliotēkas pakalpojumiem, informācijas resursiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, sekmē mūžizglītības iespējas, kultūrmantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka sestdienās slēgta. Spodrības diena - mēneša pēdējā piektdiena.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2008

Teritorijas kopējā platība (m2):

18000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

220,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1902

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1101

Pārējie:

801

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16772

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11361

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5411

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

36556

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4271

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18641
Seriālizdevumi 17884
Audiovizuālie resursi 5
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 26
Bērnu grāmatas 4702

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1105

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1432

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18046

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 601 566 14718
Seriālizdevumi 501 865 3166
Audiovizuālie resursi 2 42
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 94
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1 16
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 2 17
Bērnu grāmatas 202 86 3463

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda