Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - "Zaļās birzs" bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000080

Adrese:

Talsu iela 39, Liepāja, LV-3414

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63407180 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vaira Burdaja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009232746

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0056

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

621A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1960

Sākums:

Dibināta 1960. gadā kā Liepājas 3. bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, vietējas sabiedrības informācijas aprites vieta. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību viesiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Spodrības diena - mēneša pēdējā otrdiena

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

674,6

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

382

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

865

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

430

Pārējie:

435

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6827

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4794

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2033

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16325

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1191

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7864
Seriālizdevumi 8461
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 16
Bērnu grāmatas 1175

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

921

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2547

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18049

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 542 2413 15096
Seriālizdevumi 375 121 2831
Audiovizuālie resursi 2 11
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 12 76
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2 32
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7 39
Bērnu grāmatas 101 17 3014

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda