Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011065

Adrese:

Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala, LV-2015

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67767504 @ 67767504
Bibliotēkā 67760090 @
Bibliotēkā 67760066 @ 67751270
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Twitter
Elektroniskais katalogs Jūrmalas Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jūrmalas pilsētas mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Brence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0027

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

24

Akreditācijas datums:

14.06.2006

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Jūrmalas Centrālā bibliotēka kā publiska bibliotēka ir dibināta 1945. gadā, toreiz kā Rīgas pilsētas 19. bibliotēka. 1976.gadā, dibinoties centralizētajai bibliotēku sistēmai, tā kļuva par Jūrmalas Centrālo bibliotēku. Bibliotēka kopš dibināšanas līdz 2018. gada 6. septembrim atradās Dubultu pr. 42, ēkā, kas celta 1926. gadā kā dzīvojamā vasaras māja. Ir pamats uzskatīt, ka tagadējā Centrālā bibliotēka veidota uz Rīgas Jūrmalas Krājaizdevu sabierības bibliotēkas bāzes, kas atradās Dubultos un dibināta 1898.gadā. Šādu pieņēmumu ļauj izdarīt dāvinājuma grāmatas titullapas uzraksts, veltīts Rīgas Jūrmalas pilsētas bibliotēkai tās pastāvēšanas 25. gadadienā no Rīgas Jūrmalas Krājaizdevu sabiedrības 1923.gada 6. septembrī. 2018. gada 7. septembrī bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām Dubultu Kultūras kvartālā Strēlnieku prospektā 30.

Darbība:

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka, kas administrē, vada un koordinē apvienības bibliotekāro, metodisko, bibliogrāfisko, novadpētniecības, finansiālo un saimniecisko darbu, rūpējas par bibliotēku publicitāti, darbinieku tālākizglītību, kā arī pārrauga starptautiskos sakarus ar aizrobežu sadarbības partneriem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Tematiski pasākumi, izstādes Tikšanās ar populāriem cilvēkiem (rakstniekiem, māksliniekiem)
Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Konsultācijas un uzziņas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu, IIS ALISE u.c. Uzziņas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku skolēniem
Izdevumu nosošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 67767504 vai e-pastu dubulti@latnet.lv
Lasītāja karte Bibliotēkas gada abonements
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Lāzerizdruka melnbalts teksts A4 formāts 1 lpp. EUR 0.25
2. Lāzerizdruka krāsains teksts A4 formāts 1 lpp. EUR 0.40
3. Lāzerizdruka melnbalts teksts A3 formāts 1 lpp. EUR 0.26
4. Lāzerizdruka krāsains teksts A3 formāts 1 lpp. EUR 0.40
5. Lāzerizdruka krāsains attēls A4 formāts 1 uzziņa EUR 0.55
6. Lāzerizdruka krāsains attēls A3 formāts 1 lpp. EUR 0.55
7. Skenēšana 1 lpp. EUR 0.24
8. Kopēšana A4 formāts (pieaugušajiem) 1 lpp. EUR 0.23
9. Kopēšana A3 formāts (pieaugušajiem) 1 lpp. EUR 0.24
10. Kopēšana A4 formāts (lietotājiem līdz 18 gadu vecumam) 1 lpp. EUR 0.12
11. Kopēšana A3 formāts (lietotājiem līdz 18 gadu vecumam) 1 lpp. EUR 0.12
12. Faksa nosūtīšana Latvijas valsts robežās 1 lpp. EUR 0.18
13. Faksa nosūtīšana uz ārvalstīm 1 lpp. EUR 0.41
14. Laminēšana 1 lpp. EUR 0.61
15. Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu pieaugušajiem 1 karte EUR 1.46
16. Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam 1 karte 0.73
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2018

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jūrmalas Centrālā bibliotēka Strēlnieku prospekts 30 Pašvaldības īpašums 2018
Teritorijas kopējā platība (m2):

3822,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1259,84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

130

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2385

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

486

Pārējie:

1899

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

29623

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

27196

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2427

Virtuālais apmeklējums:

4012

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

86139

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1037

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 38684
Seriālizdevumi 41081
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 6366
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 31

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 538
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 346
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 192

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1491

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2277

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

36242

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 684 1928 32967
Seriālizdevumi 807 336 3187
Audiovizuālie resursi 12 80
Elektroniskie resursi 1 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 125

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 31
Darbiniekiem 20
Lasītājiem 11
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

10

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

16

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 332 597 929
Teksta dokumenti - Lappuses 2047 1048 3095