Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011063

Adrese:

Raiņa iela 3, Jūrmala, LV-2011

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67732288 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jūrmalas centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Lubēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0032

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

280A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Bibliotēka darbojas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumu un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātājiem noteikumiem. Bibliotēkās pakalpojumi vērsti uz informācijas sniegšanu, iedzīvotāju intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Svētdien un pirmdien bibliotēka ir slēgta. Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft
3 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu, IIS Alise u.c. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
4 Izdevumu nodošanas termiņa pagarināsana Grāmatu un citu materiālu termiņa pagarināšana pa tālruni, e-pastu un WebPAC.
5 Ekskursijas Ekskursija - iepazīstināšana ar bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu pieaugušajiem 1.46
2 Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu lietotājiem līdz 18 gadu vecumam 0.73
3 Lāzerizdruka: melnbalts teksts A4 formāts 1 lpp. 0.25
4 Lāzerizdruka: krāsains teksts A4 formāts 1 lpp. 0.40
5 Lāzerizdruka: krāsains attēls A4 formāts 1 lpp. 0.55
6 Skenēšana 1 lpp. 0.24
7 Kopēšana: pieaugušiem A4 formāts 1 lpp. 0.23
8 Kopēšana: pieaugušiem A3 formāts 1 lpp 0.24
9 Kopēšana: bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts 1 lpp. 0.12
10 Kopēšana: bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts 1 lpp. 0.12
11 Laminēšana 1 lpp. 0.61
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka Raiņa iela 3 Jūrmala Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

737

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

345,29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

310

Pārējie:

910

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15138

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12737

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2401

Virtuālais apmeklējums:

17419

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

77531

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4741

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 44391
Seriālizdevumi 31558
Pārējie dokumenti 1508
Elektroniskie resursi 74
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1249

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 241
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 75
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 166

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1631

Izslēgto dokumentu kopskaits:

401

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

19192

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 874 250 16168
Seriālizdevumi 757 151 2892
Audiovizuālie resursi 0 0 37
Pārējie dokumenti 0 0 86
Elektroniskie resursi 0 0 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 110 2 1797

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1