Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011063

Adrese:

Raiņa iela 3, Jūrmala, LV-2011

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
67732288 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jūrmalas centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Lubēja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0032

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

280A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Bibliotēka darbojas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumu un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātājiem noteikumiem. Bibliotēkās pakalpojumi vērsti uz informācijas sniegšanu, iedzīvotāju intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Svētdien un pirmdien bibliotēka ir slēgta. Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datora ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft
3 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu, IIS Alise u.c. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
4 Izdevumu nodošanas termiņa pagarināsana Grāmatu un citu materiālu termiņa pagarināšana pa tālruni, e-pastu un WebPAC.
5 Ekskursijas Ekskursija - iepazīstināšana ar bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu pieaugušajiem 1.46
2 Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu lietotājiem līdz 18 gadu vecumam 0.73
3 Lāzerizdruka: melnbalts teksts A4 formāts 1 lpp. 0.25
4 Lāzerizdruka: krāsains teksts A4 formāts 1 lpp. 0.40
5 Lāzerizdruka: krāsains attēls A4 formāts 1 lpp. 0.55
6 Skenēšana 1 lpp. 0.24
7 Kopēšana: pieaugušiem A4 formāts 1 lpp. 0.23
8 Kopēšana: pieaugušiem A3 formāts 1 lpp 0.24
9 Kopēšana: bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts 1 lpp. 0.12
10 Kopēšana: bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts 1 lpp. 0.12
11 Laminēšana 1 lpp. 0.61
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

737

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

345,29

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

31

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1189

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

458

Pārējie:

731

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15290

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12567

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2723

Virtuālais apmeklējums:

2418

Sociālo tīklu apmeklējums:

266

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

63895

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4309

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 34030
Seriālizdevumi 26925
Pārējie dokumenti 2864
Elektroniskie resursi 76
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 947

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 162
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 119
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1452

Izslēgto dokumentu kopskaits:

507

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

17827

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 15154 703 401 15456
Seriālizdevumi 1596 749 106 2239
Audiovizuālie resursi 37 37
Pārējie dokumenti 86 86
Elektroniskie resursi 9 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1596 201 40 1757

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

40

Tematiskie pasākumi:

11

Projektizstrāde:

1