Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000069

Adrese:

Engures iela 4A, Jūrmala, LV-2016

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67735215 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jūrmalas pilsētas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli twitter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Velta Vārpsaliete

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056450

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0031

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

278A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Kauguru bibliotēka dibināta 1969.gadā,tās sākotnējā telpu kopplatība 18(m2).

Darbība:

Bibliotēka darbojas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikumu un Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem noteikumiem. Bibliotēkas pakalpojumi vērsti uz informācijas sniegšanu, iedzīvotāju intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdēja pirmdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
3. Tematiskie pasākumi,izstādes Tikšanās ar rakstniekiem,aktieriem,māksliniekiem un citām radošām personībām.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu,II Alise u.c.
5. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 67735215, e-pastu kaugbil@jurmala.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā)izgatavošanu pieaugušajiem 1karte EUR 1.46
2. Par atkārtotu Lasītāja kartes(nozaudēšanas gadījumā)izgatavošanu bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam 1karte EUR 0.73
3. Lāzerizdruka, melnbalts teksts A4 formāts 1 lpp. EUR 0.25
4. Lāzerizdruka, krāsains teksts A4 formāts 1 lpp. EUR 0.40
5. Lāzerizdruka, melnbalts teksts A3 formāts 1 lpp. EUR 0.26
6. Krāsains teksts A3 formāts 1lpp. EUR 0.40
7. Krāsains attēls A4 formāts 1lpp EUR 0.55
8. Krāsains attēls A3 formāts 1 lpp EUR 0.55
9. Kopēšana, pieaugušajiem A4 formāts 1 lpp. EUR 0.23
10. Kopēšana, pieaugušajiem A3 formāts 1 lpp. EUR 0.24
11. Kopēšana, bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts 1lpp EUR 0.12
12. Kopēšana, bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts 1lpp EUR 0.12
13. Laminēšana 1 lpp. EUR 0.61
14. Skenēšana,1lpp. 1 lpp. EUR 0.24
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kauguru bibliotēka Engures iela4a Pašvaldības īpašums 1974
Teritorijas kopējā platība (m2):

1733

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

307,04

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

55

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2490

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1271

Pārējie:

1219

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

43344

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

31235

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12109

Virtuālais apmeklējums:

1029

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

110215

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6578

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 47939
Seriālizdevumi 62276
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3222

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 459
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 228
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 231

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3559

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

29200

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1010 1323 25761
Seriālizdevumi 962 2236 2989
Audiovizuālie resursi 59
Pārējie dokumenti 381
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 178 32 2344

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 7
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google