Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015

Vadītājs/ direktors:

Zanda Rozenberga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Astrīda Cīrule 67764295 27162891 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Linda Grīnberga 29239472 28739599 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949. gads. Vasarnīcu Majoros Rainis un Aspazija iegādājās 1926. gadā un pavadīja tur vasaras no 1927. līdz 1929. gadam. 1929. gada 12. septembrī Rainis šajā mājā miris. Lēmumu par muzeja iekārtošanu pieņēma 1945. gadā, bet apmeklētājiem to atvēra 1949. gadā. Sākumā muzejs darbojās Zinātņu akadēmijas sastāvā, bet 1963. gadā kļuva par Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja (vēlāk - Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja) filiāli. 1965. gadā notika muzeja rekonstrukcija, kura tika pabeigta 1969. gadā, pievienojot dzejnieku vasarnīcas divām ēkām (J. Pliekšāna iela 7) arī kaimiņu māju (J. Pliekšāna iela 5) un izveidojot kopēju muzeja kompleksu. Šobrīd muzejs ir Raiņa un Aspazijas muzeja sastāvdaļa, kurš savukārt ietilpst Memoriālo muzeju apvienībā.

Misija:

Saglabāt un nostiprināt Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā literārā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā, īstenojot Muzeja darbību, kas balstās pētniecībā, nodrošina memoriālās vides un priekšmetu saglabāšanu un rezumējas komunikācijā ar sabiedrību – ekspozīcijās, izstādēs, muzejpedagoģiskās programmās un muzejiskos pasākumos, kļūstot arī par starpnieku starp akadēmisko vidi (Raiņa un Aspazijas daiļrades pētniekiem) un plašu sabiedrību.

Darbība:

1. Muzeja mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas sabiedrības un mūsu valsts viesu zināšanas un izpratni par Raiņa radošo biogrāfiju un daiļradi. 2. Nepārtrauktā, zinātniski un ekonomiski pamatotā attīstībā muzejam jākļūst par vietu, kur memoriāla vide ir pamats un instruments jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvei. 3. Saglabājot Raiņa un Aspazijas vasarnīcu kā kultūrvēstures pieminekli, iezīmēt dzejnieku dzīvi 20. gs. 20. gados Jūrmalā.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

www.aspazijarainis.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

Linda Grīnberga

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

22838

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Jūrmalas tūrisma mājaslapa 1 reizi gadā
Latvia Travel 1 reizi gadā
Jūrmalas pašvaldības mājaslapa 1 -2 reizes mēnesī
1188 katalogs 1 reizi gadā
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa 1 reizi gadā
Rīgas tūrisma attīstības biroja mājaslapa 1 reizi gadā
Memoriālo muzeju apvienības mājas lapa regulāri, pēc nepieciešamības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114A/6

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2022

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Raiņa un Aspazijas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1.06. - 31.08.) - trešdienās - 12.00 - 19.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Šādiem apmeklētājiem: 1. pirmsskolas vecuma bērniem; 2. pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie); 3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); 4. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; 5.Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību); 6.Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); 7.Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); 8.Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti); 9.plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti); 10. grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida); 11. muzeju apvienības draugu kartes īpašnieka (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu); 12. muzeju apvienības apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā; 13.muzeju apvienības apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts", – no plkst. 19.00; 14.Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā – 11. septembrī un 16.martā.
2. Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums
1.1. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem. Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam. 1 apmeklējums EUR 1,00 EUR 1,50
1.2. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pārējiem apmeklētājiem Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam 1 apmeklējums EUR 2,00 EUR 3,00
1.3. Ģimenes biļete3 muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene) Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam 1 apmeklējums ģimenei EUR 3,00 EUR 5,00
2. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (ekskursijas ilgums 45–60 minūtes)
2.1. Gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs valsts valodā 1 ekskursija EUR 5,00
2.2. Gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu) 1 ekskursija EUR 7,00
2.3. Audiogida 8izmantošana Gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu) EUR 3,00
3. Muzeja izglītojošās programmas, lekcijas un tematiski pasākumi
3.1. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums
3.1.1. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, programmas ilgums 45–60 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) programmas apmeklējums 1 personai EUR 1,00
3.1.2. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem, programmas ilgums 45–90 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) programmas apmeklējums 1 personai EUR 2,00
3.1.3. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā ne vairāk par 25 apmeklētājiem) programmas apmeklējums grupai EUR 30,00
3.1.4. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā 26 līdz 50 apmeklētāji) programmas apmeklējums grupai EUR 40.00
3.1.5. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā vairāk par 50 apmeklētājiem) programmas apmeklējums grupai EUR 50,00
3.2. Muzeja speciālista sagatavotu lekciju apmeklējums.
3.2.1. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.1.1. Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem lekcijas apmeklējums 1 personai EUR 1,50
3.2.1.2. Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem lekcijas apmeklējums 1 personai Eur 2.50
3.2.2, Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.2.1. Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem lekcijas apmeklējums 1 personai EUR 2,00
3.2.2.2. Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem lekcijas apmeklējums 1 personai EUR 3,00
3.2.3. Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.3.1. Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem lekcijas apmeklējums 1 personai EUR 4,00
3.2.3.2. Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem lekcijas apmeklējums 1 personai EUR 6,00
3.3. Tematiska pasākuma apmeklējums – pasākums ietver muzeja personības dzīves un daiļrades, kā arī laikmeta un kultūrvēsturisku notikumu izklāstu un interpretāciju
3.3.1. Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 45–60 minūtes)
3.3.1.1. Tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 1,00
3.3.1.2. Tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 1,50
3.3.1.3. Tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 2,00
3.3.2. Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes)
3.3.2.1. Tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 1,00
3.3.2.2. Tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 3,00
3.3.2.3. Tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem pasākuma apmeklējums 1 personai EUR 5,00
4. Konsultāciju pakalpojumi
4.1. Mutiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam 1 konsultācija EUR 3,00
4.2. Rakstiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam 1 konsultācija apjomā līdz 1800 rakstu zīmēm EUR 10,00
5. Muzeja telpu izmantošana
5.1. Telpu noma muzejā ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem
5.1.1. Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā (multifunkcionālā zāle) 1 stunda EUR 40,00
5.2. Prezentācijas tehnikas un inventāra noma muzeja telpu nomniekiem 1 vienība 1 stunda EUR 3,00
5.3. Muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai 1 stunda EUR 35,00
5.4. Muzeja telpu izmantošana filmēšanai komerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem reklāmas mērķiem un citiem mērķiem 1 stunda EUR 70,00
5.5. Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā 1 fotografēšanās reize EUR 10,00
5.6. Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā 1 fotografēšanās reize EUR 5,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments MMA nolikums/ reglaments 18.12.2012 MK noteikumi nr. 927
2. Noteikumi par krājumu Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 14.07.2017 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
3. Nacionālā krājuma aizsardzība MMA plāns Nacionālā krājuma aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 14.06.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi MMA darba kārtības noteikumi 18.04.2017 Rīkojums nr. 1-2/10/2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 20.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ugunsdrošības instrukcija 18.10.2016
2. Instrukcija par Raiņa un Aspazijas vasarnīcas atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu. 27.09.2016 papildināta 03.08.2017.; rīkojums Nr. 1-2/28-2017
3. Memoriālo muzeju apvienības un Rakstniecības un mūzikas muzeja Krājuma komisijas nolikums 25.06.2015 Saskaņā ar Sadarbības līgumu nr. 3-23/51
5. Zinātniskās padomes nolikums 08.01.2016 Rīkojums nr. 1-2/1-2016
6. Nolikums par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu 02.01.2013

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 Astrīda C'īrule 26.06.2018 05.08.2018 Referāts Pabeigts. Referāts nolasīts 5.08. ICOM ICLCM konferencē "Personība un laiks muzeja ekspozīcijā" Personības dzīves un radošā darba interpretācija un vizualizācija vēstures aspektā un šodien
2 Astrīda Cīrule 17.09.2018 08.11.2018 Referāts Pabeigts. Referāts nolasīts 8.11. zinātniskajā konferencē "Latviešu rakstnieki par valsti" Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Valsts idejas attīstība Raiņa drāmās
3 Linda Grīnberga 01.01.2018 14.03.2018 Referāts, muzejpedagoģiska programma Pabeigts. Referāts nolasīts 14.03. Aspazijas dzimšanas dienas zinātniskajos lasīijumos Raiņa un Aspazijas mājā. Sagatavota muzejpedagoģiska programma. Aspazijas ”Zaudētas tiesības” feminisma ideju un mūsdienu sociālpolitisko norišu kontekstā.
4 Linda Grīnberga 01.10.2018 01.03.2019 Krājuma materiālu izpēte izstādes veidošanai Turpinās Aspazijas dzejas mantojuma un personības aktualizēšana sasaistē ar vētras motīvu.
5 Astrīda Cīrule 01.04.2018 30.06.2018 Krājuma materiālu izpēte un atlase izstādeii. Pabeigts. Rainis. 1918. Valsts uz rakstāmgalda.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 MMA (Astrīda Cīrule) / Dizaina birojs H2E Vārda dienu kalendārs pēc Raiņa lugu motīviem 14 lpp. Kalendārs
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Astrīda Cīrule Rainis.1918. (Valsts uz rakstāmgalda) 27 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Grīnberga Pārgājiens "Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietas Jūrmalā" Tiek nostiprinātas zināšanas par Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, iepazītas vietas Jūrmalā, kas saistītas ar dzejniekiem. Pārgājiens ļauj brīvā un nepiespiestā veidā sajust dzejas un notikumu piesaisti videi, emocionāli saskarties ar personībām, ceļojot divos laikos - pagātnē un šodienā. 5 lpp.
2 Santa Apaļā Mana grāmatiņa Programma orientēta uz vidējo klašu skolēnu auditoriju (5. - 9.klases) "Mana grāmatiņa" iepazīstina skolēnus ar Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, daiļradi. Grāmatiņa sastāv no jautājumiem un uzdevumiem uz kuriem skolēniem ir jāatrod pareizās atbildes. 8 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4948
Individuālie 3336
Pārējie 45
Apmeklētāji grupās 1567
Skolēni grupās 901
Ārzemnieki grupās 118
Pārējie grupās 548
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2380

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1746

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

340

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

139

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

149

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

25

tai skaitā muzejā:

24

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Grīnberga Pārgājiens "Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietas Jūrmalā" 2018 5 89 Vidusskolas vecāko klašu audzēkņi
2 Brigita Ducmane Dabas tēli Raiņa un Aspazijas dzejā 2017 1 12 Vidējo klašu skolēni
3 Santa Apaļā Mana grāmatiņa 2018 1 48 6.klases skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meteņu pasākums ar folkloras kopu "Mare" 10.02. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 27 Dažādi
2 Meteņu radošā darbnīca 10.02. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 17 Sākumskolas skolēni
3 Izstādes atklāšana: "Mūsu 100 tautumeitas Latvijas simtgadei" 27.02. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 76 Dažādi
4 Improvizēts uzvedums ''Different=Things that makes you special'' 14.03. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 46 Jūrmalas jauniešu integrācijas projekta dalībnieki
5 Aspazijas dzimšanas dienas sarīkojums "P. Vaska fonda CD atvēršana" 15.03. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 41 Dažādi
6 Lieldienu radošā darbnīca 24.03. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 45 Ģimenes ar bērniem
7 Publiskās runas konkurss angļu valodā 12.04. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 29 Vecāko klašu skolēni
8 Sākumskolas "Taurenītis" izrāde "Rīgas vējlukturi" 26.04. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 28 Sākumskolas skolēni un vecākii
9 Koncerts - Ceriņu brīnums 12.05. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 60 Dažādi
10 Izstādes atklāšana "Saldus sapņus Lolītei" 13.05. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 45 Dažādi
11 Zibakcija "RAksti" 17.05. Jūrmalas pillsēta 1 100 Jūrmaolas skolu jaunieši
12 Muzeju nakts 19.05. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 812 Dažādi
13 Saulgriežu ielīgošanas pasākums 20.06. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 50 Muzeju darbinieki
14 Starptautiskās izstādes "Pasaules un literatūras ceļos" atklāšana 03.07. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 65 Muzeju darbinieki, mazākumtautību biedrību dalībnieki
15 Izstādes "Latviskā identiāte" atklāšana 04.07. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 35 Dažādi
16 Izstādes ''wiser : viedļaudis" atklāšana 02.08. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 53 Dažādi
17 ICOM konference 05.08. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 93 Muzeju darbinieki
18 Jura Būmeistera dzejas krājuma atvēršana 25.08. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 50 Dažādi
19 Izstādes "Viļņi" atklāšana (Somu fotomākslinieka Mati Outakoski fotoattēli) 01.09. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 40 Dažādi
20 Izstādes "Rainis 1918." atklāšana 12.09. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 30 Dažādi
21 Radošā darbnīca bērniem "Dzejdarbi muzejā" 15.09. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 8 Ģimenes ar bērniem
22 Radošā darbnīca bērniem "Rudens brīnumi manā herbārijā" 20.10. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 30 Ģimenes ar bērniem
23 Izstādes "Jaunvārdi" atklāšana 25.10. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 12 Jaunieši, studenti
24 Konference "Latviešu rakstnieki par valsti" 08.11. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 32 Dažādi
25 Ziemassvētku radošā darbnīca 08.12. Raiņa un Aspazijas vasarnīca 1 24 Ģimenes ar bērniem

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejams viss muzeja pirmais stāvs - ekspozīcija, sarīkojumu zāle, publiskās pieejas punkts muzeja krājumam, audiogida -informatīvās planšetes vēstījums par muzeja memoriālo daļu (5 valodās) un muzeja dārzs. Tāpat pieejamas ir visas funkcionālās telpas - informācijas stends, kase, garderobe, īpaši piemērots sanitārais mezgls.
2. Redzes invalīdiem Apmeklējot muzeju, vienmēr pieejami gida pakalpojumi, kura stāstījums sniedz vēstījumu par muzeju. Ir iespēja izvēlēties audiogidu.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja vēstījumu var saņemt no ekspozīcijas anotācijām un audiogida - planšetes informatīvajiem tekstiem. Lai saņemtu gida pakalpojumus, nepieciešams tulks, kas veic surdotulkojumu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Koka vasarnīca (ielas māja) - J.Pliekšāna iela 7 Valsts īpašums 1895. 37
Mūra dārza māja - J.Pliekšāna iela 7 Valsts īpašums 1895. 37
Koka vasarnīca (ielas māja) - J.Pliekšāna iela 5 Valsts īpašums 1912.
Koka vasarnīcas piebūve - J.Pliekšāna iela 5 Valsts īpašums 1912.
Teritorijas kopējā platība (m2):

1616

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kompleksa J.Pliekšāna iela 5/7 - 1.stāvs
Kompleksa J.Pliekšāna iela 5/7 - 2.stāvs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

687

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 338
Pārējās telpas 349
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: