Kontaktinformācija

Adrese:

Tīklu iela 1A, Jūrmala, LV-2010

Vadītājs/ direktors:

Ernests Sviklis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Jūrmalas muzeja direktors Ernests Sviklis 67761915 26669600 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Jūrmalas Brīvdabas muzejs Lielupē, Tīklu ielā 1a no 2003. gada 1. janvāra darbojas kā Jūrmalas Muzeja filiāle. Muzejs dibināts 1970. gadā; 1979. gadā atvērts apmeklētājiem, kā zvejnieku kolhoza "Uzvara" sabiedriskais muzejs. Muzejs ir izvietots 0,86 ha platībā priežu mežā pie Ragakāpas dabas takas, netālu no Lielupes ietekas jūrā. Muzeja teritorijā izvietotas 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma zvejnieku sētai raksturīgās dzīvojamās un saimnieciskās ēkas - dzīvojamās mājas, klēts, tīklu būda, zivju kūre, pirts u.c. Ēkas uz muzeju atvestas no dažādiem Kurzemes un Jūrmalas zvejnieku ciemiem.

Misija:

Popularizēt un pētīt Jūrmalas iedzīvotāju senākā nodarbošanās veida - zvejniecības attīstību Jūrmalā un tās apkārtnē. Saglabāt nākamajām paaudzēm ar zvejniecību saistīto etnogrāfisko celtņu un vēstures liecību kolekciju muzejā.

Darbība:

Jūrmalas Brīvdabas muzejs, kā vēsturiskā mantojuma saglabātājs, uzturētājs un popularizētājs sabiedrībā. * Vēsturiskā mantojuma vākšana, pētīšana, saglabāšana un vēsturiskā mantojuma nodošana sabiedrībai. * Nemateriālā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana /tradīcijas, rituāli, senās amata prasmes/. * Uz esošā vēsturiskā mantojuma bāzes piesaistīt apmeklētājus ar atpūtas un izklaides programmām /interaktīvās programmas/.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

26/2A5

Akreditācijas datums:

16.03.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.03.2027

Muzeja šifrs:

JBM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Padotība:

Jūrmalas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

No 15. septembra līdz 14. maijam muzejs atvērts līdz plkst. 17:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21.novembra lēmums Nr. 615
2. Muzeja teritorijas un ugunskuru vietas noma pasākumiem Jūrmalas domes un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi (uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas domi) - bez maksas
3. Fotogrāfēšana un filmēšana muzeja teritorijā un ekspozīcijās Personiskām vajadzībām un muzeja popularizēšanai, bez tiesībām pavairot, gūstot no tā peļņu
4. Krājuma izmantošana Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem un muzeja priekšmetiem
5. Krājuma materiālu un priekšmetu tematiska atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma Jūrmalas domei un pašvaldības dibinātām budžeta iestādēm, to funkciju un uzdevumu izpildei , un Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai - bez maksas
6. Krājuma priekšmetu izmantošana kopiju izgatavošanai Jūrmalas domei un pašvaldības dibinātām budžeta iestādēm, to funkciju un uzdevumu izpildei, un Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai - bez maksas
7. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Jūrmalas domei un pašvaldības dibinātām budžeta iestādēm, to funkciju un uzdevumu izpildei, un Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai - bez maksas
8. Pasākuma cikla " Ceturtdiena - zivju diena" apmeklējums Pirmskolas vecuma bērniem bez maksas
9. Audiogida izmantošana ekspozīciju apskatei Izglītojamiem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)- bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekskursijas vadītāja pakalpojumi (ar iepriekšēju pieteikšanos) Latviešu valodā - 8,00 EUR (1 reize) Svešvalodā (krievu, angļu valodā) - 15 EUR (1 reize)
2 Audiogida izmantošana ekspozīciju apskatei 2,00 EUR (1 reize)
3 Muzejpedagoģiskas (izglītojošas) programmas novadīšana (ar iepriekšēju pieteikšanos) 20 EUR (1 stunda)
4 Muzejpedagoģiskas programmas "Kāzu ekskursija zvejnieka sētā" novadīšana 45,00 EUR (1 stunda)
5 Tematiska pasākuma "Ceturtdiena - zivju diena"apmeklējums 1,00 EUR (1 persona)
6 Krājuma materiālu un priekšmetu tematiska atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma 2 ,00 EUR (1 reize). Atvieglojums 50% apmērā izglītojamiem, pensionāriem un invalīdiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).
7 Muzeja krājuma un vēstures arhīva izmantošana kopiju izgatavošanai Līdz 50 gadiem vecs muzeja priekšmets - 0,80 EUR (1 vienība). Muzeja priekšmets, kas vecāks par 50 gadiem - 1,50 EUR (1 vienība). Muzeja priekšmets, kas vecāks par 100 gadiem, vai īpaši unikāls muzeja priekšmets - 3 EUR (1 vienība). Atvieglojums 50% apmērā izglītojamiem, pensionāriem un invalīdiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).
8 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku) Līdz 50 gadiem vecs muzeja priekšmets: uz 1 dienu - 5,00 EUR (1 vienība); uz 1 mēnesi - 20,00 EUR (1 vienība). Muzeja priekšmets, kas vecāks par 50 gadiem: uz 1 dienu - 10,00 EUR (1 vienība); uz 1 mēnesi - 25,00 (1 vienība). Muzeja priekšmets, kas vecāks par 100 gadiem un īpaši unikāls muzeja priekšmets: uz 1 dienu - 30,00 EUR (1 vienība); uz 1 mēnesi - 100,00 EUR (1 vienība).
9 Teritorijas noma pasākumiem 1 persona 1 stundu - 1,00 EUR
10 Ugunskura vietas noma 1 stunda ar muzeja malku - 6,00 EUR 1 stunda ar klienta malku - 3,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes materiālās un nemateriālās kultūras vērtības; veikt muzeja krājuma un Jūrmalas kultūrvēstures izpēti; veikt izglītojošo darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas pilsētas vēsturi un kultūru, radīt pilsētas iedzīvotājos interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu; popularizēt muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, izceļot Jūrmalas iedzīvotāju senāko nodarbošanās veidu - zvejniecību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jūrmalas muzeja nolikums 24.08.2023 Jūrmalas domes nolikums Nr. 65
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājumu 10.01.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Jūrmalas Brīvdabas muzeja darbinieku rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzību ārkārtas situācijās 10.01.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja darba kārtības noteikumi 09.10.2020 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr. 01-3.1./13
5. Darba drošības u.c. noteikumi Jūrmalas Brīvdabas muzeja ugunsdrošības instrukcija Nr. UD-1 20.02.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Darba instrukcija Nr. 1 - Darba aizsardzības instrukcija datoru lietotājiem saistībā ar pamatdarbu 08.11.2010
2 Darba instrukcija Nr. 2 - Darba drošības pasākumi veicot remontdarbus Jūrmalas Brīvdabas muzejā 08.11.2010
3 Darba instrukcija Nr. 3 - Darba drošības prasības sargam/dežurantam Jūrmalas Brīvdabas muzejā 08.11.2010
4 Darba instrukcija Nr. 4 - Darba drošības prasības saistītas ar uzkopšanas darbiem Jūrmalas Brīvdabas muzejā 08.11.2010
5. Jūrmalas pilsētas muzeja Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi 27.04.2018 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr.37
6. Jūrmalas pilsētas muzeja ētikas kodekss 22.11.2019 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojumsNr.01-3.1/10
7. Jūrmalas pilsētas muzeja telpu un teritorijas videonovērošanas noteikumi 13.03.2020 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr.01-3.1/4

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

6018

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2886

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

268

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

106

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 87 20
6. Citi iegūšanas veidi 181 86

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1054

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6018

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

268

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

106

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1306

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1830

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1255

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vecbulduru zvejnieka māja 574 353
2 Klēts ar vāgūzi 118 52
3 Tīklu būda 132 90
4 Zivju kūre 100 47
5 Pirts 21 11
6 Zvejnieka dzīvojamā māja 121 63
7 Peldu būda 30 2
8 Striķu un virvju vīšanas darbnīca 628 591
9 Laivu būves darbnīca 101 46
10 Zemūdens atradumi 5

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

95

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

51

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspresizstāde Muzeju nakts ietvaros "Pašu radīts" 95 51

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

4

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Līnijdroška Eksponēšanai ekspozīcijā Bauskas muzeja struktūrvienība - V.Plūdoņa muzejs 1 1 31.07.2017 31.07.2024 01.08.2022 slēgts līguma pagarinājums 31.07.2023 Atbilst līguma nosacījumiem
2 Lādes Eksponēšanai ekspozīcijā SIA "Seno amatu rezervāts" 2 1 26.07.2019 26.07.2024 27.07.2023 slēgts līguma pagarinājums 27.07.2023 Atbilst līguma nosacījumiem
3 Droška - atsperu rati Eksponēšanai ekspozīcijā SIA "Uzvara-lauks" muzejs 1 1 11.09.2019 10.09.2024 11.09.2022 slēgts līguma pagarinājums 09.09.2022 Atbilst līguma nosacījumiem

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Digitālo attēlu izgatavošanai 8 8

Muzeja pētnieciskais darbs

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Līga Strazda “Zvejnieku kolhoza “Uzvara” dokumenti no Latvijas Valsts arhīva” • Arteļa dibināšanas protokola mistērija • Rīgas jūrmalas zvejnieku pārsteidzošā valoda • Stutē jaundibinātos kolhozus 01.01.2023 31.12.2023 Iepazīstināt Facebook lietotājus ar vietām, cilvēkiem un notikumiem, kas saistās ar Jūrmalas Brīvdabas muzeja tēmām un zvejnieku kolhozu “Uzvara”. Pabeigts
2 Anete Plāse Rakstu sēriju “Vecbulduru zvejnieka māja” • Vecbulduru zvejnieka mājas vēsture • Vecbulduru dzīvojamās mājas ceļš līdz muzejam • Vecbulduru zvejnieka mājas iekštelpas 01.10.2023 31.10.2023 Iepazīstināt Facebook lietotājus ar Jūrmalas brīvdabas muzeja eksponātiem un jūrmalnieku dzīvi. Pabeigts
3 Anete Plāse Zvejnieku dzīvesveidu 19. gs. un 20.gs. • Kaugurciema zvejnieka māja • Zvejnieku iztika 19.gs/20.gs. • Krājuma priekšmeti zvejnieka mājā 01.12.2023 31.12.2023 Iepazīstināt Facebook lietotājus ar Jūrmalas brīvdabas muzeja eksponātiem un jūrmalnieku dzīvi. Pabeigts

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Jauniegūto krājuma priekšmetu uzskaites kartītes 268

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 32486
Individuālie 22788
Pārējie 5196
Apmeklētāji grupās 4502
Skolēni grupās 1974
Ārzemnieki grupās 804
Pārējie grupās 1724
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

31614

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

308

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2263

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

776

Papildu informācija:

Segmentā "Pārējie" iekļauti pasākumu apmeklētāji - "Lieldienas zvejnieka sētā" (1729), Muzeju nakts (1237), Līgo pasākums (402), Marīna 2023 atklāšanas pasākums(92), "Ceturtdiena - zivju diena" (1104), "Rudenāji" (632).

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

34

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

18

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

505

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

50

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Anete Plāse "Viena diena zvejnieka sētā" 2021 17 484 Pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas audzēkņi
2 Anete Plāse "Gadskārtas" 2020 1 21 Pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas audzēkņi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Daiga Sējāne "Kāzas zvejnieka sētā" 2014 2 50 Jaunlaulātie un viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Interaktīvs pasākums ar zivju degustāciju 14.04.2023. JBM 1 27 Privāta pasākuma dalībnieki
2 Interaktīvs pasākums ar zivju degustāciju 30.04.2023. JBM 1 12 Tūrisma firma "Goal Events" pārstāvji un tūristi no Vācijas
3 “Lieldienas zvejnieka sētā” 09.04.2023. JBM 1 1729 Visa vecuma grupas.
4 “Muzeju nakts” 13.05.2023. JBM 1 1237 Visa vecuma grupas.
5 Interaktīvs pasākums ar zivju degustāciju 30.05.2023. JBM 1 20 Darba kolēģu grupa, zivju kūpinātājs.
6 “Līgotāji, līgotāji, nav vairs tālu Jāņu diena...” 17.06.2023. JBM 1 402 Visa vecuma grupas.
7 Interaktīvs pasākums ar zivju degustāciju 20.06.2023. JBM 1 55 Darba kolēģu grupa, zivju kūpinātājs.
8 Pasākumu cikls “Ceturtdiena – zivju diena” 6.,13.,20.,27. jūlijā JBM 4 1104 Visa vecuma grupas.
9 4. Starptautiskās mākslas biennāles "Marīna 2023" konkursizstāde "Ūdens dievam uz pleciem" atklāšanas pasākums 07.07.2023. JBM 1 92 Visa vecuma grupas.
10 Interaktīvs pasākums ar zivju degustāciju 09.08.2023. JBM 2 41 Privāta pasākuma dalībnieki
11 Rudens ražas svētki “Rudenāji” 16.09.2023. JBM 1 632 Visa vecuma grupas.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Jūrmalas Brīvdabas muzejs ir izvietots priežu mežā, dabiskā vidē. Teritorijai ir nelīdzens reljefs, kas apgrūtina pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dažās vietās, kur slīpums ir lielāks kā noteikts normatīvajos aktos un taku malās nav margas roku atbalstam, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir apgrūtināta pārvietošanās. Pie muzeja ēkām - eksponātiem nav speciālu uzbrauktuvju. Teritorijā nav uzstādītas speciālas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet vasaras sezonā ārpus muzeja teritorijas tiek novietota pārvietojamā tualete, kas ir piemērota cilvēkiem ratiņkrēslos.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Nelīdzenā reljefa un taku slīpuma dēļ, redzes invalīdiem pārvietošanās ir apgrūtināta.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejs var nodrošināt surdo tulkojumu ( iepriekš piesakoties).
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētāji savu viedokli var paust JBM Facebook kontā un Google atsauksmēs.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

2

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vecbulduru zvejnieka māja Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1882.g. (2006.g. atjaunota) 5420
Klēts ar vāgūzi Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. vidus
Tīklu būda Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. 2. puse
Pirts Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. 2. puse
Zivju kūre Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. beigas
Zvejnieka dzīvojamā māja Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. 1. puse
Tīklu šķūnis (peldu būda) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Striķu un virvju vīšanas darbnīca Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Zivju kūpinātava (vēsturiskā) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 20. gs. sākums
Pagrabs Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 20. gs. sākums (2004. g. atjaunots)
Tualete (vēsturiskā) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 19. gs. beigas
Šķūnis ar piebūvi darbarīkiem (pagaidu krātuve) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Šķūnis (laivu būves darbnīca) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Saimniecības šķūnis (bijušais šķūnis zvejas palīgierīcēm, pašreiz dežūrtelpa) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Šķūnis malkai (inventāra noliktava) Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975.g.
Šķūnis malkai Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 1975. g.
Zivju kūpinātava Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 2008. g.
Āra tualete Tīklu iela 1a, Jūrmala Pašvaldības īpašums 2005. g.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

400

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 302
Krājuma telpas 28
Pārējās telpas 70