Kontaktinformācija

Adrese:

Tirgoņu iela 29, Jūrmala, LV-2015

Vadītājs/ direktors:

Ernests Sviklis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Ernests Sviklis 67761910 26669600 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Jūrmalas muzejs dibināts 1962.gadā kā Jūrmalas novadpētniecības muzejs. Savas pastāvēšanas laikā muzejs vairākkārt mainījis nosaukumu, struktūru un atrašanās vietu. 1997.gada nogalē muzejs pārcēlās uz tagadējām telpām - bijušo ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas ēku Majoros, Tirgoņu ielā 29. No 2003.gada novembra līdz 2004.gada novembrim veikti muzeja ēkas otrās kārtas rekonstrukcijas darbi un 2004.gada 26.novembrī atklātas muzeja izstāžu zāles. 2005.gada sākumā aprīkotas četras jaunas muzeja krātuves un 2005.gada 18.maijā atvērts muzeja suvenīru veikals. 2008.gada 19.jūnijā atklāta muzeja pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”

Misija:

Lai veicinātu pilsētas izaugsmi, veidojot Jūrmalu par starptautiski pazīstamu kūrortu ar kvalitatīvu kultūras dzīvi pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, attīstīt un popularizēt Jūrmalas - Baltijas lielākās kūrortpilsētas - unikālo, ar izcilām personībām saistīto daudznacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsturi 18.-21.gadsimtā, izmantojot Jūrmalas muzeja daudzveidīgos resursus.

Darbība:

Muzeja krājumā, noslēdzot 2023. gadu, bija 71520 priekšmetu, kas apkopoti daudzveidīgās vēstures un mākslas priekšmetu kolekcijās. Kolekcijas glabājas piecās labiekārtotās muzeja krātuvēs. Muzejā atvērtas vairākas izstāžu zāles (2004) un pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”( 2008), suvenīru veikaliņš (2005). Muzeja otrā stāva izstāžu zālēs un Kamīnzālē regulāri tiek atklātas jaunas mākslas un kultūrvēstules izstādes. Muzejam ir trīs filiāles- Aspazijas māja Dubultos, Jūrmalas Brīvdabas muzejs Lielupē un Bulduru Izstāžu nams Bulduros.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

26A5

Akreditācijas datums:

16.03.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.03.2027

Muzeja šifrs:

JPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jūrmalas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība - Jūrmalas muzejs kā kolektīvais biedrs. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja - muzeja direktors un direktora vietniece zinātniskā darbā kā individuālie biedri. Nevalstiskā organizācija "Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība" - 3 muzeja speciālisti kā individuālie biedri.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja speciālisti strādā darbdienās no 09:00 līdz 17:00. Vasaras sezonā (15.05.-14.09.) muzejs apmeklētājiem atvērts no 10:00 līdz 18:00, ziemas sezonā (15.09.-14.05.)- no 10:00 līdz 17:00. Pirmdienās un otrdienās speciālisti pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate
2. Muzeja krājuma un vēstures arhīva izmantošana Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem (ceļveži, kartotēkas, apraksti, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs internetā u.c.) un muzeja priekšmetiem
3. Krājuma materiālu un priekšmetu tematiska atlase un izmantošana kopiju izgatavošanai Jūrmalas domes un pašvaldības dibināto budžeta iestādēm to funkciju un uzdevumu izpildei. Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai.
4. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku) Jūrmalas domes un pašvaldības dibināto budžeta iestādēm to funkciju un uzdevumu izpildei. Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai.
5. Muzeja vēstures arhīva izmantošana Iepazīšanās ar arhīvu, dokumentu atlase un apkopošana
6. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Jūrmalas pašvaldības budžeta iestādēm un Latvijas muzejiem
7. Telpu noma izstādēm Izstādes, kuras organizē Jūrmalas muzejs saskaņā ar Jūrmalas domes 2019.gada nolikumu Nr.28 "Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums".
8. Telpu noma pasākumiem Jūrmalas domes organizētie pasākumi un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas valstspilsētas un tās tuvākās apkārtnes materiālās un nemateriālās kultūras vērtības; veikt muzeja krājuma un Jūrmalas kultūrvēstures izpēti; veikt izglītojošo darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas valstspilsētas vēsturi un kultūru, radīt iedzīvotājos interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu; popularizēt muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, izceļot Jūrmalas kūrortu unikalitāti.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jūrmalas muzeja nolikums 24.08.2023 Jūrmalas domes nolikums Nr. 65
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Jūrmalas muzeja krājumu 10.01.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Jūrmalas pilsētas muzeja kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 10.01.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja darba kārtības noteikumi 09.10.2020 Muzeja rīkojums Nr.01-3.1/13
5. Darba drošības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja ugunsdrošības instrukcija Nr.UD-1 21.02.2018 Muzeja rīkojums Nr.102A
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Jūrmalas pilsētas muzeja civilās aizsardzības plāns 29.10.2010
2. Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums 25.05.2023 Jūrmalas domes nolikums Nr.24
3. Jūrmalas pilsētas muzeja Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi 27.04.2018 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr.37
4. Jūrmalas pilsētas muzeja ētikas kodekss 22.11.2019 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojumsNr.01-3.1/10