Kontaktinformācija

Adrese:

Tirgoņu iela 29, Jūrmala, LV-2015

Vadītājs/ direktors:

Ernests Sviklis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Ernests Sviklis 67761910 26669600 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Jūrmalas muzejs dibināts 1962.gadā kā Jūrmalas novadpētniecības muzejs. Savas pastāvēšanas laikā muzejs vairākkārt mainījis nosaukumu, struktūru un atrašanās vietu. 1997.gada nogalē muzejs pārcēlās uz tagadējām telpām - bijušo ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas ēku Majoros, Tirgoņu ielā 29. No 2003.gada novembra līdz 2004.gada novembrim veikti muzeja ēkas otrās kārtas rekonstrukcijas darbi un 2004.gada 26.novembrī atklātas muzeja izstāžu zāles. 2005.gada sākumā aprīkotas četras jaunas muzeja krātuves un 2005.gada 18.maijā atvērts muzeja suvenīru veikals. 2008.gada 19.jūnijā atklāta muzeja pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”

Misija:

Lai veicinātu pilsētas izaugsmi, veidojot Jūrmalu par starptautiski pazīstamu kūrortu ar kvalitatīvu kultūras dzīvi pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, attīstīt un popularizēt Jūrmalas - Baltijas lielākās kūrortpilsētas - unikālo, ar izcilām personībām saistīto daudznacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsturi 18.-21.gadsimtā, izmantojot Jūrmalas muzeja daudzveidīgos resursus.

Darbība:

Muzeja krājumā, noslēdzot 2023. gadu, bija 71520 priekšmetu, kas apkopoti daudzveidīgās vēstures un mākslas priekšmetu kolekcijās. Kolekcijas glabājas piecās labiekārtotās muzeja krātuvēs. Muzejā atvērtas vairākas izstāžu zāles (2004) un pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”( 2008), suvenīru veikaliņš (2005). Muzeja otrā stāva izstāžu zālēs un Kamīnzālē regulāri tiek atklātas jaunas mākslas un kultūrvēstules izstādes. Muzejam ir trīs filiāles- Aspazijas māja Dubultos, Jūrmalas Brīvdabas muzejs Lielupē un Bulduru Izstāžu nams Bulduros.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

26A5

Akreditācijas datums:

16.03.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.03.2027

Muzeja šifrs:

JPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jūrmalas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība - Jūrmalas muzejs kā kolektīvais biedrs. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja - muzeja direktors un direktora vietniece zinātniskā darbā kā individuālie biedri. Nevalstiskā organizācija "Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība" - 3 muzeja speciālisti kā individuālie biedri.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja speciālisti strādā darbdienās no 09:00 līdz 17:00. Vasaras sezonā (15.05.-14.09.) muzejs apmeklētājiem atvērts no 10:00 līdz 18:00, ziemas sezonā (15.09.-14.05.)- no 10:00 līdz 17:00. Pirmdienās un otrdienās speciālisti pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate
2. Muzeja krājuma un vēstures arhīva izmantošana Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem (ceļveži, kartotēkas, apraksti, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs internetā u.c.) un muzeja priekšmetiem
3. Krājuma materiālu un priekšmetu tematiska atlase un izmantošana kopiju izgatavošanai Jūrmalas domes un pašvaldības dibināto budžeta iestādēm to funkciju un uzdevumu izpildei. Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai.
4. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku) Jūrmalas domes un pašvaldības dibināto budžeta iestādēm to funkciju un uzdevumu izpildei. Latvijas Republikas muzejiem to funkciju īstenošanai.
5. Muzeja vēstures arhīva izmantošana Iepazīšanās ar arhīvu, dokumentu atlase un apkopošana
6. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Jūrmalas pašvaldības budžeta iestādēm un Latvijas muzejiem
7. Telpu noma izstādēm Izstādes, kuras organizē Jūrmalas muzejs saskaņā ar Jūrmalas domes 2019.gada nolikumu Nr.28 "Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums".
8. Telpu noma pasākumiem Jūrmalas domes organizētie pasākumi un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas valstspilsētas un tās tuvākās apkārtnes materiālās un nemateriālās kultūras vērtības; veikt muzeja krājuma un Jūrmalas kultūrvēstures izpēti; veikt izglītojošo darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas valstspilsētas vēsturi un kultūru, radīt iedzīvotājos interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu; popularizēt muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, izceļot Jūrmalas kūrortu unikalitāti.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jūrmalas muzeja nolikums 24.08.2023 Jūrmalas domes nolikums Nr. 65
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Jūrmalas muzeja krājumu 10.01.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Jūrmalas pilsētas muzeja kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 10.01.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja darba kārtības noteikumi 09.10.2020 Muzeja rīkojums Nr.01-3.1/13
5. Darba drošības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja ugunsdrošības instrukcija Nr.UD-1 21.02.2018 Muzeja rīkojums Nr.102A
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Jūrmalas pilsētas muzeja civilās aizsardzības plāns 29.10.2010
2. Jūrmalas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums 25.05.2023 Jūrmalas domes nolikums Nr.24
3. Jūrmalas pilsētas muzeja Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi 27.04.2018 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojums Nr.37
4. Jūrmalas pilsētas muzeja ētikas kodekss 22.11.2019 Jūrmalas pilsētas muzeja rīkojumsNr.01-3.1/10

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

71520

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

59022

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

789

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

524

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 559 300
3. Novēlējumi 169 166
6. Citi iegūšanas veidi 3 3

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

20

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas Restaurācija 4
2 Rāmji (māksla) Restaurācija 3
3 Grafika Konservācija 13

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

38383

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

3767

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3502

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2019

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2536

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1691

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsture 262 253
2 Aspazijas mājas vēsturiskais interjers 2128 1378
3 Jūrmalas brīvdabas muzeja ekspozīcija (“Peldu būda”, “Vecbulduru māja”, “Zvejnieka māja”, klēts un transporta līdzekļu atklātais krājums) 47 46
4 Mākslinieka Valda Buša darbnīca 99 14

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

221

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

210

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mēneša eksponāts - seifs 1 1
2 Ģēnijs un Marcipānčūska 7 7
3 Muzeja lietu slepenā dzīve 139 136
4 Lāčplēša Kara ordenis Nr. 1513 6 0
5 Bilderlingshof - Bilderiņi - Bulduri 52 50
6 Sapnis par aizjūru 8 8
7 Ekspresizstāde "Margaritas Vilcānes tērpi" 8 8

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

182

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

118

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Salas pagasta vēsture 166 103
2 Ķemeru ūdenstornis 16 15

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

107

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Šūpuļzirgs Restaurācija SIA "Sēpija" 1 13.03.2023 31.12.2023
2 Protokolu grāmata Restaurācija SIA "Sēpija" 1 1 13.03.2023 31.12.2023
3 Tekstilijas Eksponēšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 6 3 26.06.2023 11.12.2023
4 Iespieddarbi Eksponēšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 5 5 26.06.2023 11.12.2023
5 Trauks Eksponēšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība 1 26.06.2023 11.12.2023
6 Glezna Eksponēšana Jūrmalas Labklājības pārvalde 18 18 06.01.2023 31.12.2023
7 Grafika Eksponēšana Jūrmalas Labklājības pārvalde 1 1 06.01.2023 31.12.2023
8 Dekoratīvā māksla Eksponēšana Jūrmalas Labklājības pārvalde 1 1 06.01.2023 31.12.2023
9 Glezna Eksponēšana Tukuma muzejs 3 3 06.01.2023 31.12.2023
10 Skulptūra Eksponēšana Tukuma muzejs 1 1 06.01.2023 31.12.2023
11 Glezna Eksponēšana Jūrmalas Centrālā bibliotēka 6 6 16.01.2023 31.12.2023
12 Glezna Eksponēšana SIA "Jūrmalas gaisma" 1 1 09.01.2023 31.12.2023
13 Glezna Eksponēšana A/S Fēnikss 2 2 09.01.2023 31.12.2023
14 Glezna Eksponēšana Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centrs 7 6 06.01.2023 31.12.2023
15 Grafika Eksponēšana Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centrs 4 4 06.01.2023 31.12.2023
16 Glezna Eksponēšana Jūrmalas valstspilsētas pasvaldības administrācija, Dzimtsarakstu nodaļa un Iepirkumu birojs 27 27 25.04.2023 31.12.2023
17 Grafika Eksponēšana Jūrmalas valstspilsētas pasvaldības administrācija, Dzimtsarakstu nodaļa un Iepirkumu birojs 2 2 25.04.2023 31.12.2023
18 Glezna Restaurācija LMA Restaurācijas katedra 2 2 15.11.2023 07.09.2024
19 Glezna Eksponēšana Jūrmalas Mūzikas vidusskola 3 2 13.01.2023 31.12.2023
20 Glezna Eksponēšana Jūrmalas valstspilsētas administrācija 2 2 17.10.2023 31.12.2024
21 Glezna Restaurācija SIA Artcomstudio 4 30.10.2023 18.12.2023
22 Transporta līdzekļi, to piederumi Eksponēšana SIA "UZVARA-LAUKS" 1 1 11.09.2019 10.09.2024
23 Transporta līdzekļi, to piederumi Eksponēšana SIA "UZVARA-LAUKS" 1 1 11.11.2020 10.09.2024
24 Zemūdens vēstures priekšmeti Eksponēšana Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvalde 2 2 06.10.2017 31.12.2024
25 Apģērbs, to piederumi Eksponēšana Ogres Vēstures un mākslas muzejs 2 2 15.10.2018 31.12.2024
26 Ikona Restaurācija SIA Artcomstudio 2 2 09.06.2009 30.06.2024
27 Glezna Restaurācija LMA Restaurācijas katedra 1 1 04.11.2019 27.07.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1541 1298 2839
Digitālo attēlu izgatavošanai 154 178 332

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 36
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Līvija Baumane-Andrejevska Rīgas jūrmalas atspoguļojums un tēls 19.gs. otrās puses ceļvežos, daiļliteratūrā 15.02.2022 01.05.2025 Referāts 2025.gada Jūrmalas muzeja rīkotā konferencē Avotu apkopošana, apzināšana
2 Līga Strazda Zvejnieku kolhozu veidošana un to darbība Latvijas PSR: Rīgas un Jūrmalas zvejnieku kolhozu piemērs 1944.-1959. 20.10.2023 20.10.2026 LU vēstures doktorantūras promocijas darbs Avotu apkopošana, apzināšana
3 Līga Strazda Piekrastes zvejnieki (laika periods tiks precizēts) 20.10.2023 01.05.2025 Referāts 2025.gada Jūrmalas muzeja rīkotā konferencē Avotu apkopošana, apzināšana
4 Līga Strazda Bulduru Izstāžu nama ēkas vēsture 01.09.2023 26.10.2023 Iztrūkstošo vēsturisko faktu izpēte ekspozīcijas sagatavošanas vajadzībām Pabeigts
5 Līga Strazda Ar Jāņa Rozes piemiņu saistītās vietas Jūrmalā. Grāmatnieka mūža pēdējais cēliens vēsturnieka skatījumā 20.10.2023 22.11.2023 Prezentācija, lekcija Pabeigts
6 Jana Rāve 20.gs. 20. - 30. gadu tendences Latvijas un pasaules mākslā 25.05.2023 06.07.2023 Materiāla sagatavošana Marīnas 2023 izstādei "Sapnis par aizjūru" Pabeigts
7 Inta Baumane Imants Ziedonis Ķemeros 01.03.2023 05.05.2023 Materiāla sagatavošana planšete 'Fotomirkļi.Imants Ziedonis. Ģimene.Ķemeru laiks' Pabeigts 15.08.2023
8 Inta Baumane, Egita Cironoka, Ilona Loca Muzeja jaunieguvumu priekšmetu izpēte 10.10.2022 11.01.2023 Izstāde "Muzeja lietu slepenā dzīve" Pabeigts
9 Inta Baumane, Egita Cironoka, Ilona Loca Jūrmalas Lāčplēša kara ordeņa kavalieri 01.10.2022 31.12.2025 Izveidot izstādes par Jūrmalas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Sagatavota ekspresizstāde par LKO kavalieri Ansi Štrauhu
10 Inta Baumane, Līga Strazda, Egita Cironoka Bulduru vēsture 30.08.2023 16.10.2023 Izstāde "Bilderingshof-Bilderiņi-Bulduri" Bulduru Izstāžu namā Pabeigts
11 Inta Baumane Kaugurciema, Kauguru un Slokas vēsture 28.10.2023 29.11.2023 Informācijas un attēlu sagatavošana vides stendam Slokā Pabeigts
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inga Bunkše Mākslas biennāles "Marīna 2023" 4.starptautiskās konkursizstādes "Ūdens dievam uz pleciem" katalogs Konkursizstādes dalībnieku mākslas darbu katalogs latviešu un angļu valodā 158 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Astra Šēnberga 4. starptautiskās mākslas biennāles "Marīna 2023" Mākslas norišu ceļvedis (divu veidu) latviešu un angļu valodā 30 lpp.
2 Guna Kalnača, 4. starptautiskās mākslas biennāles "Marīna 2023" Ceļojuma karte "Ūdensdievam uz pleciem" (divu veidu) latviešu un angļu valodā A3 , locīts, bigots
3 Inta Baumane Izstādes "Muzeja lietu slepenā dzīve. Jaunieguvumu izstāde" ceļvedis "Lietu stāsti" latviešu un angļu valodā A4 , 20 lpp. LV; 23 lpp. ENG
4 Inta Baumane, Līga Strazda Izstādes "Bilderingshof-Bilderliņi-Bulduri" ceļvedis latviešu un angļu valodā A4, 24 lpp.LV; 24 lpp. ENG
5 Muzeja speciālisti 16 mākslas izstādēm, kuras veidojuši mākslinieki un/ vai kuratori, muzeja speciālisti sagatavojuši 32 informatīvās lapas latviešu un angļu valodā 32 x 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Baumane Muzeja jaunieguvumu izstāde "Muzeja lietu slepenā dzīve" 30 959 zīmes bez atstarpēm
2 Inta Baumane, Līga Strazda Izstāde "Bilderingshof-Bilderliņi-Bulduri" 25 222 zīmes bez atstarpēm
3 Inta Baumane Ekspresizstāde "Lāčplēša kara ordenis Nr.1121" 4539 zīmes bez atsaucēm
4 Egita Cironoka, Ilona Loca Ekspresizstāde "Dziedātājas Margaritas Vilcānes tērpi" A4 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anete Konkēviča-Kalderauska/Keneta Krauze Kas ir muzejs? Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar muzeju kā institūciju, muzeja darbības virzieniem, tā funkcijām, pastāstīt, kā radies pirmais muzejs un kas ir kunstkammer, par piemēru ņemot Jūrmalas muzeju. Nodarbības vadītājs veido aktīvu sarunu ar skolēniem, apspriežot tādus jautājumus kā “Kādi darbinieki nepieciešami muzejā?”, “Kas jāņem vērā atlasot krājuma priekšmetus?” u.c. Nodarbība paredzēta 1.-6. klases skolēniem, pielāgojama arī atsevišķām grupām/pirmskolas skolēniem. 1-2.lpp.
2 Anete Konkēviča-Kalderauska/Keneta Krauze Māksla muzejā Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar Jūrmalas muzeja tā brīža piedāvāto mākslas ekspozīciju, uzzināt par tās veidotājiem, izstādītajiem darbiem, to autoriem, kā arī mākslas darbu un izstādes tapšanas procesu, izmantotajiem materiāliem, tehniku. Nodarbības vadītājs veido aktīvu sarunu ar skolēniem, runājot par izstādītajiem mākslas darbiem, to interpretācijām u.tml. Nodarbība paredzēta 1.-12. klases skolēniem, kā arī citiem interesentiem - pieaugušajiem, ģimenēm, pensionāriem u.c. 1-2.lpp.
3 Keneta Krauze Mākslas darba analīze Muzejpedagoģiskā programma “Mākslas darba analīze” paredzēta gan 7.–9. klašu skolēniem, gan 10.–12. klašu skolēniem. Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar Jūrmalas muzeja tā brīža piedāvāto mākslas izstādi: 7.–9. klases skolēniem programma palīdzēs ar dažādiem uzdevumiem apgūt un nostiprināt zināšanas vizuālajā mākslā par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem - vizuālo zīmju valodu, ar kuras palīdzību autors darbā izsaka savu ideju - punkts, līnija, svītra, laukums, forma, siluets, krāsas, plankums, faktūra, tekstūra. 10.–12. klases skolēniem programma ar dažādiem uzdevumiem palīdzēs apgūt un nostiprināt zināšanas vizuālajā mākslā par vairākiem mākslas darba komponentiem - jomu, žanru, kompozīciju, materiālajiem izteiksmes līdzekļiem, krāsu pielietojumu, darba emocionālo noskaņojumu, mākslas darba idejisko vēstījumu. 2.-3.lpp.
4 Anete Koknēviča-Kalderauska Mazais pētnieks Muzejpedagoģijas programma “Mazais pētnieks” aicina pašiem mazākajiem muzeja apmeklētājiem iejusties pētnieka lomā. Nodarbību laikā dažādi ar Jūrmalu saistīti objekti tiek pētīti kopā ar muzeja mazo pētnieku – suņuku Robi! Nodarbību mērķis ir dot iespēju bērnam iepazīt muzeju kā brīnumu pilnu vietu, stiprinot vecumam raksturīgo vēlmi izzināt pasauli eksperimentālos ceļos. Programma palīdz bērniem attīstīt valodas prasmes, attīsta novērošanas un koncentrēšanās spējas un dod iespēju veidot attiecības ar vienaudžiem. Muzejpedagoģiskā programma netika īstenota 2023.gadā. 1.lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā kartotēka 24 3

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

20

t. sk. atklātas pārskata periodā:

20

t. sk. no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ar jauniem priekšmetiem un stendu "Fotomirkļi. Imants Ziedonis. Ģimene. Ķemeru laiks" Ķemeru ūdenstornī papildināta vēstures ekspozīcija "Personības Ķemeros. Seši dzīvesstāsti". Muzejs

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jūrmalas muzeja ēka Tirgoņu iela 29 Pašvaldības īpašums 1968
Dzīvojamā ēka Lienes iela 15 Pašvaldības īpašums 1920.-1930.gadi
Dzīvojamā ēka Lienes iela 15 k-2 Pašvaldības īpašums 1920.-1930.gadi
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tirgoņu iela 29, Jūrmala
Lienes iela 15
Lienes iela 15 k-2

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1856

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 632
Krājuma telpas 172
Pārējās telpas 1052
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Muzejā nomainījusies galvenā krājuma glabātāja, jo iepriekšējā galvenā krājuma glabātāja 2023. gadā devusies pensijā.