Kontaktinformācija

Adrese:

Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125

Vadītājs/ direktors:

Ilze Puķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja speciāliste Inese Ozoliņa 65197221 29496725 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

A.Upīša memoriālā māja Skrīveros, Daugavas ielā 58 ir rakstnieka memoriālā muzeja, Rīgā, Brīvības ielā 38 dz.4 nodaļa, kas apmeklētājiem atvērta vasaras sezonā no 1.maija līdz 31.oktobrim. Pie mājas atrodas rakstnieka stādītais dārzs, tā platība ir 1,3 ha. 1908. gadā A.Upīts uz zemes, ko viņa sieva Olga Upīte, dzim Tīrumniece, mantoja no sava tēva, uzcēla dzīvojamo ēku, saimniecības māju un šķūni. I Pasaules kara laikā ēkas stipri nopostītas, tās pārbūvētas 1922.gadā. Skrīveros rakstnieks dzīvojis no 1908. - 1915. g., bet no 1922. - 1940. g. uzturējies vasarās. 1952.gadā šo īpašumu A.Upīts dāvina valstij, to pārņem Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija muzeja ierīkošanai. Tālāk īpašums tiek nodots J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja pārziņā. 1972. g. tiek dibināts A.Upīša memoriālais muzejs, ēkas un dārzs Skrīveros pāriet A.Upīša muzeja īpašumā.

Misija:

Popularizēt Andreja Upīša personību un radošo darbību, rosināt interesi par rakstnieka laikmetu, vidi un tradīcijām, veicināt diskusijas par kultūras mantojuma pārlaicīgumu.

Darbība:

Andreja Upīša memoriālmājā var iepazīties ar rakstnieka dzīvi un darbu, doties neklātienes un klātienes ekskursijā pa romāna „Zaļā zeme” un stāsta „Sūnu ciema zēni” vietām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapa inovatīvā un mūsdienīgā formā popularizē muzejā notiekošās izstādes, pasākumus un muzejpedagoģiskās programmas, kā arī muzeja kolekciju neeksponētās krājuma daļas. Lietotājiem mājas lapa piedāvā tekstuālo un daļēju vizuālo informāciju par muzeja krājuma priekšmetiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2018

Kas aktualizē informāciju:

Arnis Koroševskis

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

1071

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114AA/5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

AUMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Andreja Upīša memoriālmāja Skrīveros atvērta no 1. maija līdz 31. oktobrim. Ziemas periodā, no 1. novembra līdz 2. maijam, apmeklētājiem slēgta.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Par pakalpojumiem maksu neiekasē:
1. Pirmsskolas vecuma bērniem
2. Pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu Grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie
3. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem)
4. Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
5. Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem Uzrādot studenta apliecību
6. Latvijas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
7. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot biedra karti
8. Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem Uzrādot biedra karti
9. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā Uzrādot preses karti
10. Grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida)
11. Muzeju apvienības draugu kartes īpašnieka Uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu
12. Muzeju apvienības apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā
13. Muzeju apvienības apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts" No plkst. 19.00
14. Muzeju apvienības apmeklētājiem: Andreja Upīša memoriālajā muzejā 4. decembrī
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums - 1.00 euro
2. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums - 2.00 euro
3. Ģimenes biļete3 muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums ģimenei - 3.00 euro
4. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (ekskursijas ilgums 45–60 minūtes) Grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs valsts valodā - 1 ekskursija 5.00 euro Grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu) - 1 ekskursija 7.00 euro
5. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, programmas ilgums 45–60 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) - 1 programmas apmeklējums 1 personai 1.00 euro Pārējiem apmeklētājiem, programmas ilgums 45–90 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) - 1 programmas apmeklējums 1 personai 2.00 euro
6. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 1.50.euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 2.50.euro
7. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 2.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 3.00 euro
8. Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - Lekcijas apmeklējums 1 personai 4.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - Lekcijas apmeklējums 1 personai 6.00 euro
9. Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes) Pirmsskolas vecuma bērniem - 1 apmeklējums 1 personai 1.00 euro Izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 apmeklējums 1 personai 3.00 euro
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības nolikums 18.12.2012 LR MK noteikumi nr. 927
2. Noteikumi par krājumu A. Upīša memoriālā muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 22.08.2017
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 27.06.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 16.10.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 05.01.2024
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Memoriālo muzeju apvienības struktūrvienības Andreja Upīša memoriālā muzeja reglaments. 28.06.2022
2 Instrukcija par A. Upīša memoriālā muzeja atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu. 28.06.2022

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

104

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Andreja Upīša dzīve un daiļrade 20.gs. 20. - 30. gados. 104 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Ozoliņa Olga Upīte - rokdarbniece 03.01.2023 31.12.2023 Izstāžu sagatavošana Turpinās
2 Inese Ozoliņa Gastropoētika Andreja Upīša daiļradē 03.01.2023 30.11.2023 Referāts Pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Ozoliņa Izstāde "Lini - ne tikai zili" 1 lpp.
2 Inese Ozoliņa Izstāde "Saimnieču rokdarbi - lakati" 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Ozoliņa Andrejs Upīts: rakstnieks un koku draugs Nodarbība ļauj iepazīt rakstnieka Andreja Upīša personību un daiļradi, īpaši bagāto, tēlaino valodu, kā arī sajust mīlestību pret Latvijas dabu. Nodarbība sākas Andreja Upīša memoriālās mājas dārzā, kur joprojām zaļo rakstnieka savulaik stādītie un aprūpētie koki – liepas, ozoli, sudrabvītoli, valrieksti, lazdas. Stāstījums par rakstnieka dzīvi un daiļradi 20. gadsimta sākumā un 20.–30. gados turpinās memoriālās mājas ekspozīcijā. Īpaši tiek izcelts populārais stāsts jaunatnei “Sūnu Ciema zēni” – iedvesmu tam rakstnieks ir smēlies Skrīveru dabā. Stāstījumā iegūto zināšanu nostiprināšanai paredzēti trīs uzdevumi. • Ilgums: 90 min. • Dalībnieku skaits: līdz 25. • Skolēniem: 2.00 EUR. • Skolotājiem ieeja bez maksas. 10 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1718
Individuālie 1169
Pārējie 140
Apmeklētāji grupās 409
Skolēni grupās 320
Pārējie grupās 89
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

704

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

104

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

728

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

140

Papildu informācija:

Sakarā ar remontdarbiem muzejs slēgts 29.06.2023. - 10.08.2023.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

53

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

5

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

127

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

114

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

t. sk. muzejā:

6

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Ozoliņa Andrejs Upīts: rakstnieks un koku draugs 2023 5 127 skolēni, 1. -5. klase, pedagogi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Ozoliņa Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā 2011 4 114 skolēni, 1. - 12. klase, pedagogi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Laimes lāča pļaviņas" atklāšana 31.01.2023. Klātienē muzeja dārzā 1 45 Dažādi
2 Muzeju nakts 13.05.2023. Klātienē muzeja dārzā 1 172 Dažādi
3 Jāņu ielīgošana 22.06.2023.. Klātienē muzeja dārzā 1 250 Dažādi
4 Olgas dienas zaļumballe 11.08.2023. Klātienē muzeja dārzā 1 482 Dažādi
5 K.Zemīša un E.Rozentāles koncerts 24.08.2023. Klātienē muzeja dārzā 1 98 Dažādi
6 Andrejdiena pie Andreja 30.11.2023. Klātienē muzejā 1 9 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Pie ieejas muzeja ēkā Daugavas ielā 58 ir izbūvēts panduss, kas nodrošina apmeklētājiem ar funkcionālajiem traucējumiem pieejamību muzeja ekspozīcijai 1. stāvā.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Cilvēkiem ar redzes traucējumiem muzeja pieejamību individuāli nodrošina muzeja speciālists.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir pieejama rakstiska informācija par muzeju, kā arī ekspozīcija ir piemērota tam, lai būtu uztverama ari bez mutiska skaidrojuma.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem pieejamību individuāli nodrošina muzeja speciālista stāstījums vieglajā valodā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

2

t. sk. atklātas pārskata periodā:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavas iela 58, Skrīveri Valsts īpašums 1910.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

272

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 118
Pārējās telpas 154
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: