Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Vadītājs/ direktors:

Ilze Puķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja speciāliste Inese Ozoliņa 65197221 29496725 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

A.Upīša memoriālā māja Skrīveros, Daugavas ielā 58 ir rakstnieka memoriālā muzeja, Rīgā, Brīvības ielā 38 dz.4 nodaļa, kas apmeklētājiem atvērta vasaras sezonā no 1.maija līdz 31.oktobrim. Pie mājas atrodas rakstnieka stādītais dārzs, tā platība ir 1,3 ha. 1908. gadā A.Upīts uz zemes, ko viņa sieva Olga Upīte, dzim Tīrumniece, mantoja no sava tēva, uzcēla dzīvojamo ēku, saimniecības māju un šķūni. I Pasaules kara laikā ēkas stipri nopostītas, tās pārbūvētas 1922.gadā. Skrīveros rakstnieks dzīvojis no 1908. - 1915. g., bet no 1922. - 1940. g. uzturējies vasarās. 1952.gadā šo īpašumu A.Upīts dāvina valstij, to pārņem Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija muzeja ierīkošanai. Tālāk īpašums tiek nodots J.Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja pārziņā. 1972. g. tiek dibināts A.Upīša memoriālais muzejs, ēkas un dārzs Skrīveros pāriet A.Upīša muzeja īpašumā.

Misija:

Popularizēt ar rakstnieka Andreja Upīša personību un radošo darbību, kā arī ar attiecīgo laikmetu, vidi un iedibinātām tradīcijām saistītās kultūrvēsturiskās vērtības, sekmēt sabiedrībā izpratni un cieņu par tautas kultūras mantojumu.

Darbība:

Andreja Upīša memoriālmājā var iepazīties ar rakstnieka dzīvi un darbu, doties neklātienes un klātienes ekskursijā pa romāna „Zaļā zeme” un stāsta „Sūnu ciema zēni” vietām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapa inovatīvā un mūsdienīgā formā popularizē muzejā notiekošās izstādes, pasākumus un muzejpedagoģiskās programmas, kā arī muzeja kolekciju neeksponētās krājuma daļas. Lietotājiem mājas lapa piedāvā tekstuālo un daļēju vizuālo informāciju par muzeja krājuma priekšmetiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2018

Kas aktualizē informāciju:

Arnis Koroševskis

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

5027

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

114A/5

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2022

Muzeja šifrs:

UM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Padotība/piederība:

Memoriālo muzeju apvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Andreja Upīša memoriālmāja Skrīveros atvērta no 1. maija līdz 31. oktobrim. Ziemas periodā, no 1. novembra līdz 2. maijam, apmeklētājiem slēgta.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Par pakalpojumiem maksu neiekasē:
1. Pirmsskolas vecuma bērniem
2. Pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu Grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie
3. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem)
4. Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti
5. Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem Uzrādot studenta apliecību
6. Latvijas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
7. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot biedra karti
8. Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem Uzrādot biedra karti
9. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā Uzrādot preses karti
10. Grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida)
11. Muzeju apvienības draugu kartes īpašnieka Uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu
12. Muzeju apvienības apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā
13. Muzeju apvienības apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts" No plkst. 19.00
14. Muzeju apvienības apmeklētājiem: Andreja Upīša memoriālajā muzejā 4. decembrī
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums - 1.00 euro
2. Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 1 apmeklējums - 2.00 euro
3. Ģimenes biļete3 muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums ģimenei - 3.00 euro
4. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (ekskursijas ilgums 45–60 minūtes) Grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs valsts valodā - 1 ekskursija 5.00 euro Grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu) - 1 ekskursija 7.00 euro
5. Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem, programmas ilgums 45–60 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) - 1 programmas apmeklējums 1 personai 1.00 euro Pārējiem apmeklētājiem, programmas ilgums 45–90 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji) - 1 programmas apmeklējums 1 personai 2.00 euro
6. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 1.50.euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 2.50.euro
7. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 2.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 lekcijas apmeklējums 1 personai 3.00 euro
8. Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - Lekcijas apmeklējums 1 personai 4.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - Lekcijas apmeklējums 1 personai 6.00 euro
9. Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes) Pirmsskolas vecuma bērniem - 1 apmeklējums 1 personai 1.00 euro Izglītojamiem, studentiem, pensionāriem - 1 apmeklējums 1 personai - 2.00 euro Pārējiem apmeklētājiem - 1 apmeklējums 1 personai 3.00 euro
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Memoriālo muzeju apvienības nolikums 18.12.2012 LR MK noteikumi nr. 927
2. Noteikumi par krājumu A. Upīša memoriālā muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 22.08.2017
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aizsardzībai avāriju un katastrofu situācijā 14.06.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 16.10.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības plāns 20.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Memoriālo muzeju apvienības struktūrvienības Andreja Upīša memoriālā muzeja reglaments. 11.10.2017
2 Instrukcija par A. Upīša memoriālā muzeja atslēgšanu, aizslēgšanu un telpu izmantošanu. 03.08.2017

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

111

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

104

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Andreja Upīša dzīve un daiļrade 20.gs. 20. - 30. gados. 104 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

17

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

15

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Ratos kopā ar Brīviņu kungu" 15 13
2 "Izcilais aktieris Gustavs Žibalts" 2 2

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Ozoliņa Aktiera, A. Upīša drauga, Gustava Žibalta dzīve un darbība 02.01.2019 01.05.2019 Ekskursiju vadītāja teksts izstādē Pabeigts
2 Inese Ozoliņa Olga Upīte - rokdarbniece 02.01.2019 31.12.2021 Izstāžu sagatavošana Turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Ozoliņa Gleznu izstāde "Trīsrindes" 1 lpp.
2 Inese Ozoliņa Izstāde "Saimnieču rokdarbi - priekšauti" 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1370
Individuālie 643
Pārējie 15
Apmeklētāji grupās 712
Skolēni grupās 548
Ārzemnieki grupās 38
Pārējie grupās 126
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

663

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

136

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

952

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

182

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

68

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

16

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

492

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Ozoliņa Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā! 2011 16 492 Skolēni; dažādi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Lielā talka 26.04.2019. Muzejs 1 28 Dažādi
2 Radošās rakstīšanas noslēguma darbnīca 27.04.2019. Muzejs 1 18 Dažādi
3 Muzeju nakts 18.05.2019. Muzejs 1 170 Dažādi
4 Olgas dienai veltītās izstādes "Saimnieču rokdarbi" atklāšana 24.08.2019. Muzejs 1 8 Dažādi
5 Zaļumballe 24.08.2019. Muzejs 1 198 Dažādi
6 1.A klases tēvu diena A.Upīša muzejā 12.09.2019. Muzejs 1 43 Dažādi
7 1.B klases tēvu diena A.Upīša muzejā 13.09.2019. Muzejs 1 38 Dažādi
8 Andrejdiena pie Andreja 28.11.2019. Muzejs 1 14 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie ieejas muzeja ēkā Daugavas ielā 58 ir izbūvēts panduss, kas nodrošina apmeklētājiem ar funkcionālajiem traucējumiem pieejamību muzeja ekspozīcijai 1. stāvā.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem muzeja pieejamību individuāli nodrošina muzeja speciālists.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdiem muzeja pieejamību muzeja pieejamību individuāli nodrošina muzeja speciālists.
4. Citām invalīdu grupām Citām invalīdu grupām muzeja pieejamību individuāli nodrošina muzeja speciālists.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavas iela 58, Skrīveri Valsts īpašums 1910.
Teritorijas kopējā platība (m2):

13234

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

272

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 118
Pārējās telpas 154
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: