Kontaktinformācija

Adrese:

Filozofu iela 3, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Elīna Skutele

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītājs Elīna Skutele 63021180 @
Galvenais speciālists Manfreds Tits Grunde-Zeiferts 63021180 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

Jelgavas pilsētas izpildkomitejas 12.01.1966. lēmums Nr. 6 par Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja izveidošanu. Muzejs darbojās kā sabiedriskais muzejs Jelgavā, L.Paegles ielā 3. Latvijas PSR Kultūras ministrijas 23.03.1978. pavēle Nr.166 par Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāles izveidošanu Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā.

Misija:

Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā tagad un nākotnē.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja vadītājs/galvenā speciāliste

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8/1A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

ĀAMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Trešdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Piektdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Sestdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Svētdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate pirmsskolas vecuma bērniem; Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem; Jelgavas tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem; mākslas skolu/ koledžu audzēkņiem, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem; akreditētajiem masu mediju pārstāvjiem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) kartes īpašniekiem; Latvijas Mākslinieku savienības biedriem; grupu vadītājiem (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki); personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un tās pavadošajai personai; personām ar I invaliditātes grupu un tās pavadošajai personai; personām ar II un III invaliditātes grupu; Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašniekiem (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); pensionāriem – trešdienās; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegāciju dalībniekiem muzeja apmeklējums ir bez maksas.
2 Tematiskie pasākumi un izstāžu atklāšanas Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
5 Muzeja krājuma un uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar uzziņu materiālu - muzeja kartotēkām, datubāzes, apraksti, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru, - kā arī ar muzeja krājuma priekšmetiem
6. Muzeja krājuma izmantošana Akreditētajiem Latvijas muzejiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
7 Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Pieaugušajiem - 1.00 Eur
2 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Studentiem - 0.50 Eur
3 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 0.50 Eur
4 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Ģimenes biļete 2 pieaugušie + bērni - 2.00 Eur
5 Izstādes apskate Pieaugušajiem - 0.70 Eur
6 Izstādes apskate Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 0.50 Eur
7 Ekskursija ar gidu Latviešu valodā līdz 20 personām - 10.00 Eur Par katru nākamo personu + 0.50 Eur
8 Ekskursija ar gidu Svešvalodā līdz 20 personām - 15.00 Eur Par katru nākamo personu + 0.50 Eur
10 Pedagoģiskās programmas Pieaugušie - 1.50 Eur
11 Pedagoģiskās programmas Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 1.00 Eur
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu; nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību; pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā; organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.; uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā.Alunāns.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ā.Alunāna memoriālā muzeja Nolikums 03.04.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

7231

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5949

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

135

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

135

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 135 135

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

86

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Krājuma lietiskie priekšmeti apkope, tīrīšana 71
2 Tekstila priekšmeti vēdināšana, apkope 15

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2636

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6552

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

329

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

329

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1422

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1392

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1360

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ādolfa Alunāna memoriālais dzīvoklis 879 856
2 Ādolfa Alunāna dzīve un radošā darbība 121 112
3 Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas teātris 392 392

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

50

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

47

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Teātra dienas izstāde "Tas bij' reiz Jelgavā..." Jelgavas profesionālais teātris 50 47

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

20

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

15

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Režisores Lūcijas Ņefedovas piemiņas izstāde Zaļenieku Kultūras namā 15 15
2 Izstāde par Arvīdu Spertālu un teātri Vircavas tautas namā 5 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 104 33 137
Digitālo attēlu izgatavošanai 70 70

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Maija Matisa Tikšanās ar grāmatas “Jelgavas parki stāsta” autori Inesi Deksni 10.01.2022 19.01.2022 Scenārijs Pabeigts
2 Elīna Skutele, Marija Kaupere Karalienes diena – Elzai Radziņai 105 31.01.2022 10.02.2022 Raksts Pabeigts
3 Maija Matisa Personības Jelgavas vēsturē 07.02.2022 17.02.2022 Scenārijs Pabeigts
4 Maija Matisa, Elīna Skutele Teātra dzīve Jelgavā 07.03.2022 16.03.2022 Scenārijs Pabeigts
5 Elīna Skutele Edītes un Agneses Krastenbergu izstādes atklāšana 25.04.2022 29.04.2022 Scenārijs Pabeigts
6 Elīna Skutele Jura Alunāna 190 jubilejai veltīts sarīkojums - tikšanās ar valodnieci, profesori Annu Vulāni 09.05.2022 13.05.2022 Scenārijs Pabeigts
7 Elīna Skutele Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde "Burbuļmātes prieki un bēdas" 23.05.2022 28.05.2022 Scenārijs Pabeigts
8 Elīna Skutele Izstādes "Antals Rēvēss. Ungārijas Pasaules mantojuma vietu attēlojums grafikā" atklāšana 24.05.2022 28.06.2022 Scenārijs Pabeigts
9 Elīna Skutele Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstādes "Vecauces piezīmes" atklāšana 15.08.2022 17.08.2022 Scenārijs Pabeigts
10 Elīna Skutele Ādolfam dzimšanas diena! Svinēsim ar kapiju un kuplejām! 05.10.2022 11.10.2022 Scenārijs Pabeigts
11 Elīna Skutele Piemiņas brīdis pie Ādolfa Alunāna pieminekļa 10.10.2022 14.10.2022 Scenārijs Pabeigts
12 Elīna Skutele Izstādes "Skaistums izglābs pasauli! Jelgavas Zontas pret vardarbību" atklāšana 24.11.2022 29.11.2022 Scenārijs Pabeigts
13 Elīna Skutele, Līga Martinenko Ziemassvētku pēcpusdiena bērniem 12.12.2022 19.12.2022 Scenārijs Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Skutele, Marija Kaupere Karalienes diena – Elzai Radziņai 105 Alunāna muzeja mājas lapa un sociālā tīkla Facebook Alunāna muzeja lapa 3 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Skutele Elitas Kaņepes darbu izstāde "Pasaku un ziedu valstībā" 3 lpp.
2 Maija Matisa, Elīna Skutele Teātra dienas izstāde "Tas bij' reiz Jelgavā..." Jelgavas profesionālais teātris 4 lpp.
3 Elīna Skutele Edītes un Agneses Krastenbergu gleznu izstāde "Gaismu piesaucot" 4 lpp.
4 Elīna Skutele Antals Rēvēss. Ungārijas Pasaules mantojuma vietu attēlojums grafikā 3 lpp.
5 Māris Brancis, Elīna Skutele XII Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra darbu izstāde "Vecauces piezīmes" 3 lpp.
6 Elīna Skutele Jelgavas Zonta kluba dalībnieču Dāmu somiņu, aksesuāru un kleitu izstāde izstāde "Skaistums izglābs pasauli! Jelgavas Zontas pret vardarbību" 4 lpp.
7 Elīna Skutele, Maija Matisa Režisores Lūcijas Ņefedovas piemiņas izstāde 2 lpp.
8 Elīna Skutele Izstāde par Arvīdu Spertālu un teātri 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1676
Individuālie 475
Pārējie 285
Apmeklētāji grupās 916
Skolēni grupās 734
Ārzemnieki grupās 1
Pārējie grupās 181
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1245

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

300

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1792

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

580

Papildu informācija:

Muzejā ierobežots apmeklētāju skaits sakarā ar ārkārtējā stāvokļa ieviešanu no 1. janvāra līdz 28. februārim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

47

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

27

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

738

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

51

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

11

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Miks Vilnis, Laura Stepiņa, Elīna Skutele Uz bīnes jāprot grozīties 1999 17 516 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, pieaugušie
2 Miks Vilnis, Elīna Skutele Rakstnieku duelis 2014 10 222 skolēni, pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Miks Vilnis, Laura Stepiņa, Elīna Skutele Uz bīnes jāprot grozīties 1999 4 51 pieaugušie, seniori
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās ar grāmatas “Jelgavas parki stāsta” autori Inesi Deksni 19.01.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 9 pieaugušie, seniori
2 Personības Jelgavas vēsturē 17.02.2022. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 1 15 seniori
3 Teātra dzīve Jelgavā 16.03.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 23 pieaugušie, seniori
4 Edītes un Agneses Krastenbergu izstādes atklāšana 29.04.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 11 pieaugušie, seniori
5 Jura Alunāna 190 jubilejai veltīts sarīkojums - tikšanās ar valodnieci, profesori Annu Vulāni 13.05.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 10 pieaugušie, seniori
6 Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde "Burbuļmātes prieki un bēdas" 28.05.2022 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 42 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, pieaugušie, seniori
7 Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde "Burbuļmātes prieki un bēdas" 29.05.2022 Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 47 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, pieaugušie, seniori
8 Izstādes "Antals Rēvēss. Ungārijas Pasaules mantojuma vietu attēlojums grafikā" atklāšana 28.06.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 7 pieaugušie, seniori
9 Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstādes "Vecauces piezīmes" atklāšana 17.08.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 37 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, pieaugušie, seniori
10 Ādolfam dzimšanas diena! Svinēsim ar kapiju un kuplejām! 11.10.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 36 pieaugušie, seniori
11 Piemiņas brīdis pie Ādolfa Alunāna pieminekļa 14.10.2022. Alunāna parks 1 31 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, pieaugušie, seniori
12 Izstādes "Skaistums izglābs pasauli! Jelgavas Zontas pret vardarbību" atklāšana 29.11.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 20 pieaugušie, seniori
13 Ziemassvētku pēcpusdiena bērniem 19.12.2022. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 12 pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, piaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Iekļūšana muzejā pa sētas puses durvīm. No ielas redzama norāde un izveidots pacēlums durvju augstumā. Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna, titri 4 valodās. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.
2. Redzes invalīdiem Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.
3. Dzirdes invalīdiem Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna, titri 4 valodās. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ā.Alunāna memoriālais muzejs Filozofu iela 3 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 28
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Filozofu iela 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

187

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 147
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 29
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Teātra izrādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: