Kontaktinformācija

Adrese:

Filozofu iela 3, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Miks Vilnis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītājs Miks Vilnis 63021180 @
Galvenā speciāliste Elīna Skutele 63021180 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

Jelgavas pilsētas izpildkomitejas 12.01.1966. lēmums Nr. 6 par Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja izveidošanu. Muzejs darbojās kā sabiedriskais muzejs Jelgavā, L.Paegles ielā 3. Latvijas PSR Kultūras ministrijas 23.03.1978. pavēle Nr.166 par Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāles izveidošanu Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā.

Misija:

Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā tagad un nākotnē.

Darbība:

Muzejs komplektē un uztur muzeja krājumu; nodrošina muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību; pēta Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā; organizē dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.; uztur valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā.Alunāns.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja vadītājs/galvenā speciāliste

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8/1A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

ĀAMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Trešdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Piektdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Sestdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Svētdiena 10:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00
Papildu informācija:

Lai nodrošinātu 6 dienu atvērtību apmeklētājiem, vienu darba dienu nedēļā par eksponātu uzraugu tiek norīkots darbinieks no "lielā "muzeja.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate pirmsskolas vecuma bērniem; Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem; Jelgavas tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem; mākslas skolu/ koledžu audzēkņiem, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem; akreditētajiem masu mediju pārstāvjiem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) kartes īpašniekiem; Latvijas Mākslinieku savienības biedriem; grupu vadītājiem (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki); personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un tās pavadošajai personai; personām ar I invaliditātes grupu un tās pavadošajai personai; personām ar II un III invaliditātes grupu; Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašniekiem (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); pensionāriem – trešdienās; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegāciju dalībniekiem muzeja apmeklējums ir bez maksas.
2 Tematiskie pasākumi un izstāžu atklāšanas Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
5 Muzeja krājuma un uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar uzziņu materiālu - muzeja kartotēkām, datubāzes, apraksti, rādītājiem, ceļvežiem un literatūru, - kā arī ar muzeja krājuma priekšmetiem
6. Muzeja krājuma izmantošana Akreditētajiem Latvijas muzejiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
7 Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Pieaugušajiem - 1.00 Eur
2 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Studentiem - 0.50 Eur
3 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 0.50 Eur
4 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Ģimenes biļete 2 pieaugušie + bērni - 2.00 Eur
5 Izstādes apskate Pieaugušajiem - 0.70 Eur
6 Izstādes apskate Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 0.50 Eur
7 Ekskursija ar gidu Latviešu valodā līdz 20 personām - 10.00 Eur Par katru nākamo personu + 0.50 Eur
8 Ekskursija ar gidu Svešvalodā līdz 20 personām - 15.00 Eur Par katru nākamo personu + 0.50 Eur
10 Pedagoģiskās programmas Pieaugušie - 1.50 Eur
11 Pedagoģiskās programmas Citu pilsētu skolu audzēkņiem - 1.00 Eur
12 Audiogida noma 1 personai - 0.50 Eur
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu; nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību; pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā; organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.; uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā.Alunāns.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ā.Alunāna memoriālā muzeja Nolikums 03.04.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

7096

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5814

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

81

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

77

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 81 77

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2417

Vienību skaits, kas netika atrastas:

221

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6223

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

939

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

939

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1431

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1392

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1360

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ādolfa Alunāna memoriālais dzīvoklis 879 856
2 Ādolfa Alunāna dzīve un radošā darbība 121 112
3 Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas teātris 392 392

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

71

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

71

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde "Jānis Lūsēns - Režisors" 34 34
2 Piemiņas izstāde Arvīdam Matisonam "Tepat starp izrādēm" 37 37

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 104 33 137
Digitālo attēlu izgatavošanai 70 70

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Elīna Skutele "Dzimšanas diena Robertam Jansonam" 15.03.2021 21.03.2021 Raksts Pabeigts
2 Elīna Skutele "10 jautājumi Teātra dienā 2021" - viktorīna par pēdējā laika notikumiem teātra mākslā 22.03.2021 27.03.2021 Raksts Pabeigts
3 Miks Vilnis "Balkonu stāsti" - lugas tulkojums no angļu valodas latviešu valodā un lugas lokalizācija 01.04.2021 01.05.2021 Raksts Pabeigts
4 Elīna Skutele "Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra iestudējumam "Kas mīl..." 55 gadi" 05.04.2021 08.04.2021 Raksts Pabeigts
5 Miks Vilnis "Ādolfs Alunāns - latviešu teātra tēvs" 20.09.2021 27.09.2021 Raksts Pabeigts
6 Elīna Skutele "Ādolfa Alunāna 173. jubileja" 04.10.2021 09.10.2021 Scenārijs pasākumam Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Skutele Dzimšanas diena Robertam Jansonam Alunāna muzeja mājas lapa un sociālā tīkla Facebook Alunāna muzeja lapa 2120 zīmes / 1 lpp.
2 Elīna Skutele "Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra iestudējumam "Kas mīl..." 55 gadi" Alunāna muzeja mājas lapa un sociālā tīkla Facebook Alunāna muzeja lapa 2199 zīmes / 1 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Elīna Skutele 10 jautājumi Teātra dienā 2021 - viktorīna par pēdējā laika notikumiem teātra mākslā 10 lapas ar ilustrācijām Sociālā tīkla Facebook Alunāna muzeja lapa
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Miks Vilnis Izstāde "Jānis Lūsēns - Režisors" 2 lpp.
2 Miks Vilnis Jelgavas Mākslinieku biedrības Jaunjelgavas plenēra izstādi "Karstās dienas Jaunjelgavā" 2 lpp.
3 Miks Vilnis Piemiņas izstāde Arvīdam Matisonam "Tepat starp izrādēm" 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 229
Individuālie 93
Pārējie 0
Apmeklētāji grupās 136
Skolēni grupās 118
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 18
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

125

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

149

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

890

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

294

Papildu informācija:

Muzejs slēgts apmeklētājiem sakarā ar ārkārtējā stāvokļa ieviešanu no 1. janvāra līdz 7. jūnijam un no 21. oktobra līdz 15. novembrim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

6

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

125

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

3

tai skaitā muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Miks Vilnis, Laura Stepiņa, Elīna Skutele Uz bīnes jāprot grozīties 1999 3 76 pirmsskolas audzēkņi, skolēni, ģimnāzisti
2 Miks Vilnis, Elīna Skutele Rakstnieku duelis 2014 2 49 skolēni
3 Miks Vilnis, Laura Stepiņa, Elīna Skutele Lai top tēli 2014 0 0 pirmsskolas audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde - Ādolfa Alunāna lugas "Šneiderienes" iestudējums Jelgavas pilsētas svētku ietvaros 29.05.2021. Pie Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja 1 21 dažāds
2 Jelgavas Mākslinieku biedrības plenēra izstādes "Karstās dienas Jaunjelgavā" atklāšana 14.09.2021. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 1 10 dažāds
3 Ādolfa Alunāna 173 gadu jubilejas pasākums 09.10.2021. Jelgavas Ādolfa Alunāna parks 1 33 dažāds

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Iekļūšana muzejā pa sētas puses durvīm. No ielas redzama norāde un izveidots pacēlums durvju augstumā. Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna, titri 4 valodās. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.
2. Redzes invalīdiem Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.
3. Dzirdes invalīdiem Ekskursija vai lekcija, pirmā stāva un izstāžu apskate, virtuāla ekskursija pa memoriālajām telpām - 30 min. filma uz lielā ekrāna, titri 4 valodās. Var darboties pie skārienjūtīgā ekrāna ar izziņas materiālu par Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ā.Alunāna memoriālais muzejs Filozofu iela 3 Pašvaldības īpašums 19.gs.b. 28
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Filozofu iela 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

187

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 147
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 29
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: