Kontaktinformācija

Adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Gita Grase

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Grase 63027948 26460617 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Muzejs izveidots 1944. gada decembrī uz Jelgavā pirms tam pastāvošo muzeju (Kurzemes Provinces muzejs, Latvijas Valsts Vēsturiskā muzeja Jelgavas nodaļa) bāzes.

Misija:

Saglabājot, papildinot un pilnveidojot, pētot un interpretējot muzeja pārziņā esošās kolekcijas, veicināt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un tagadnes pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītošanai, attīstībai, lokālpatriotisma izkopšanai un izklaidei.

Darbība:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs nodrošina Zemgales kultūretnogrāfiskā novada kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Muzejs savas kompetences jomā realizē Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (2007-2020) – Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 uzdevumus, kontekstā ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014-2020 “Radošā Latvija” muzeju nozares mērķiem un uzdevumiem. Muzeja darbības jomas uzdevumi iekļauti jaunveidojamajā valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības stratēģijā 2022-2027. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja mājaslapā ir pieejama informācija par pastāvīgajām ekspozīcijām, aktuālajām izstādēm un pasākumiem, pakalpojumiem, ieejas biļešu cenām, kā arī raksti par muzeja krājumā esošajiem artefaktiem, Jelgavas vēsturē nozīmīgiem notikumiem. Piedāvāta arī sadaļa atpūtai (ar iespēju līdzdarboties). Mājaslapa pārstrādāta 2022. gadā, tiks aktivizēta 2023. gadā.

Izveides (un pārveides) gads:

2022

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

241600

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8/A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

JVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai 11:00-18:00.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 1. Pirmsskolas vecuma bērni 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi 3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi 4. Mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti 5.Akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.) 6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki 7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri 8. Grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki) 9. Personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu 10. Personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu; 11. Personas ar II un III invaliditātes grupu; 12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); 14.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
2. Izstāžu atklāšanas pasākums Visiem interesentiem
3. Pedagoģiskās programmas apmeklējums Skolēniem un pieaugušajiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošana un saglabāšana, tā pētniecība un sabiedrības izglītošana. Muzeja darba virzieni: krāt, dokumentēt un saglabāt Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistīto informāciju; attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, lai akadēmiskās zinātnes kontekstā interpretētu lokālo kultūrvēsturisko mantojumu; attīstot daudzveidīgus izglītošanas un informēšanas veidus, izstrādāt, uzturēt un attīstīt muzeja ekspozīcijas un izstādes kā galveno muzeja komunikācijas veidu ar sabiedrību; uzturēt pozitīvu muzeja tēlu; saglabāt un uzturēt kultūrvēsturisko vidi, nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, uzlabot apmeklētāju apkalpošanu un nodrošināt optimālus darba apstākļus strādājošajiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 23.09.2021 14/14
2. Noteikumi par krājumu Kārtība kādā notiek nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 28.02.2020 bez nr.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par rīcību ārkārtas situācijās 04.01.2010 bez nr.
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 02.01.2021 bez nr.
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcija 01.03.2022 bez nr.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 05.01.2015
2 Vadlīnijas Ģ. Eliasa Jelgavas VMM krājuma vērtības noteikšanai naudas izteiksmē 05.01.2019
3 Nolikums par muzeja zinātnisko dokumentāciju ( zinātnisko arhīvu) 30.12.2019
4 Muzeja zinātniskās dokumentācijas kartotēkas uzbūve. Nolikums 30.12.2019
5 Lietu nomenklatūra 2021 16.12.2020
7 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma politika (2020-2024) 28.02.2020
8 Kārtība, kādā veicamas krājuma esības pārbaudes Ģ.Eliasa Jelgavas VMM un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā 05.01.2015
9 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās pētniecības darba politika (2020-2024) 28.02.2020
10 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Kultūrizglītības un Komunikācijas darba politika (2020-2024) 28.02.2020
11 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM attīstības stratēģija (2020-2024) 28.02.2020
12 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM struktūru 28.02.2020
13 Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums 04.03.2020
14 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātnisko padomi 30.12.2019
15 Maksas pakalpojumi ar grozījumiem [pēdējie 28.10.2022.] 20.11.2014 14/14

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Konference un izstāde “Akadēmija Jaunsvirlaukā”, veltīta Simona Daukanta 229.dzimšanas dienas atcerei: Jelgava un Jaunsvirlauka Popularizēt lietuviešu vēsturnieka un rakstnieka darbību Lietuvā un Latvijā 29.10. Lietuviešu literatūras un folkloras institūts Viļņa Lietuva
2 Sadarbība ar Viļņas mākslas akadēmiju projektā par pētījumu un grāmatas izdošanu par lietuviešu mākslas zinātnieci Halinu Kairūkštīti-Jacinieni (1896-1984). Raksts par H. Kairūkštītes-Jacinienes dzīvi un darbību Latvijā, viņas devumu Latvijas kultūrvēsturē, dalība konferecē. 2021.-2023. Viļņas Mākslas akadēmija Viļņa Lietuva
3 Sadarbība izstādes "Kurzemes un Zemgales herogiste un Lietuvas dižkunigaitija 1561.-1795. g." veidošanā. Izstāde tiek eksponēta Jelgavas un Šauļu muzejā. Līidzdalība izstādes koncepcijas izstrādē, eksponātu deponējums. 2022. Šauļu muzejs "Aušra" Šauļi Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Akadēmijas iela 10, Jelgava Pašvaldības īpašums 1775 5109
Ādolfa Alunāna memoriālā māja, muzeja filiāle Filozofu iela 3, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.s. 28
Muzeja krājuma telpas Raiņa iela 6, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.v.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2092

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 957
Krājuma telpas 438
Pārējās telpas 697
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas