Kontaktinformācija

Adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Gita Grase

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Grase 63027948 26460617 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Muzejs izveidots 1944. gada decembrī uz Jelgavā pirms tam pastāvošo muzeju (Kurzemes Provinces muzejs, Latvijas Valsts Vēsturiskā muzeja Jelgavas nodaļa) bāzes.

Misija:

Saglabājot, papildinot un pilnveidojot, pētot un interpretējot muzeja pārziņā esošās kolekcijas, veicināt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un tagadnes pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītošanai, attīstībai, lokālpatriotisma izkopšanai un izklaidei.

Darbība:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs nodrošina Zemgales kultūretnogrāfiskā novada un īpaši Jelgavas valstspilsētas kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Muzejs savas kompetences jomā realizē Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (2007-2020) , kontekstā ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014-2020 “Radošā Latvija” muzeju nozares mērķiem un uzdevumiem. Muzeja darbības jomas uzdevumi iekļauti jaunveidojamajā valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības stratēģijā 2022-2027. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja mājaslapā ir pieejama informācija par pastāvīgajām ekspozīcijām, aktuālajām izstādēm un pasākumiem, pakalpojumiem, ieejas biļešu cenām, kā arī raksti par muzeja krājumā esošajiem artefaktiem, Jelgavas vēsturē nozīmīgiem notikumiem. Piedāvāta arī sadaļa atpūtai (ar iespēju līdzdarboties). Mājaslapa pārstrādāta 2022. gadā, aktivizēta 2023. gadā.

Izveides (un pārveides) gads:

2022

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8/A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

JVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja. Pamatojoties uz Pašvaldību l;ikuma 79. pantu, muzejs 2023. gadā izstājās no Latvijas muzeju biedrības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai 11:00-18:00.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 1. Pirmsskolas vecuma bērni 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi 3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi 4. Mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti 5.Akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.) 6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki 7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri 8. Grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki) 9. Personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu 10. Personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu; 11. Personas ar II un III invaliditātes grupu; 12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); 14.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas
2 Izstāžu atklāšanas pasākums Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.
5 Muzeja krājuma izmantošana 1.Akreditētajiem Latvijas muzejiem 2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm
6 Muzeja telpu noma Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 3.00
2. Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 2.00
3 Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 1.50
4 Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 0.50
5 Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam - EUR 6.00
6 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda latviešu valodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 10.00
7 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda svešvalodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 15.00
8 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā Dāvanu karte 5 personām vienam apmeklējumam vai 5 apmeklējumiem 1 personai - EUR 10.00
9 Lekcija muzeja telpās 1 apmeklējums 1 personai - EUR 3.00
10 Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai - EUR 15.00
11 Pedagoģiskā programma Pieaugušajiem, 1 nodarbība - EUR 1.50
12 Pedagoģiskā programma Skolēnam, 1 nodarbība - EUR 1.00
13 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 2.00
14 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 1.20
15 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma 1 diena - EUR 5.00
16 Konsultācija Mutiska, 1 reize - EUR 2.00
17 Konsultācija Rakstiska ar avotu norādi, 1 A4 lapa - EUR 5.00
18 Atsevišķs pētījums muzeja krājumā 1 tēma - minimālā maksa EUR 5.00
19 Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma - minimālā maksa EUR 10.00
20 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti līdz 1945.gadam; 1 reize, 1 vienība - EUR 50.00
21 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti pēc 1945.gada; 1 reize, 1 vienība - EUR 30.00
22 Mākslas priekšmetu deponēšana Pasākumiem ārpus muzeja, 1 vienība dienā - EUR 7.00
23 Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība - EUR 0.50
24 Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa - minimālā maksa EUR 15.00
25 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Individuālam pētnieciskajam darbam, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
26 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
27 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Reklāmai, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
28 Attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena) 1 vienība - EUR 5.00
29 Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas - EUR 200.00
30 Izstāžu zāles noma pasākumiem Izstāžu zāles noma pasākumiem
31 Izstāžu zāles noma laulību reģistrācijai 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 30.00
32 Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
33 Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
34 Muzeja skatu torņa apmeklējums 1 personai - 1.50 EUR
35 Skatu torņa, izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums 1 personai - 4.00 EUR
36 Skatu torņa un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums 1 personai - 3.00 EUR
37 Skatu torņa un izstādes apmeklējums 1 personai - 2.50 EUR
38 Skatu torņa, izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums skolēniem 1 skolēnam - 1.00 EUR
39 Objekta novērtēšana – konsultācija par konservācijas vai restaurācijas nepieciešamību un izmaksām 1 stunda €41,78
40 Objekta restaurācija, konservācija1 1 stunda €41,87
41 Dokumentācijas sagatavošana 1 stunda €41,78
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošana un saglabāšana, tā pētniecība un sabiedrības izglītošana. Muzeja darba virzieni: krāt, dokumentēt un saglabāt Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistīto informāciju; attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, lai akadēmiskās zinātnes kontekstā interpretētu lokālo kultūrvēsturisko mantojumu; attīstot daudzveidīgus izglītošanas un informēšanas veidus, izstrādāt, uzturēt un attīstīt muzeja ekspozīcijas un izstādes kā galveno muzeja komunikācijas veidu ar sabiedrību; uzturēt pozitīvu muzeja tēlu; saglabāt un uzturēt kultūrvēsturisko vidi, nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, uzlabot apmeklētāju apkalpošanu un nodrošināt optimālus darba apstākļus strādājošajiem. Kā jauna funkcija muzejam ir ārpakalpojumu sniegšana, izmantojot Zemgales restaurācijas centra iespējas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 23.09.2021 14/14
2. Noteikumi par krājumu Kārtība kādā notiek nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 28.02.2020 bez nr.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par rīcību ārkārtas situācijās 04.01.2010 bez nr.
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 01.06.2023 bez nr.
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcija 01.03.2022 bez nr.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 05.01.2015
2 Vadlīnijas Ģ. Eliasa Jelgavas VMM krājuma vērtības noteikšanai naudas izteiksmē 05.01.2019
3 Nolikums par muzeja zinātnisko dokumentāciju ( zinātnisko arhīvu) 30.12.2019
4 Muzeja zinātniskās dokumentācijas kartotēkas uzbūve. Nolikums 30.12.2019
7 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma politika (2020-2024) 28.02.2020
8 Kārtība, kādā veicamas krājuma esības pārbaudes Ģ.Eliasa Jelgavas VMM un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā 05.01.2015
9 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās pētniecības darba politika (2020-2024) 28.02.2020
10 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Kultūrizglītības un Komunikācijas darba politika (2020-2024) 28.02.2020
11 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM attīstības stratēģija (2020-2024) 28.02.2020
13 Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums 04.03.2020
14 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātnisko padomi 30.12.2019
15 Maksas pakalpojumi ar grozījumiem [pēdējie 28.10.2022.] 20.11.2014 14/14

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde "Kurzemes un Zemgales hercogiste un Lietuvas dižkunigaitija (1561-1795)" Iepazīstināt izstādes apmelētājus ar Kurzemes un Zemgales hercogistes un Lietuvas dižkunigaitijas vienojošo un atšķirīgo vēstures griežos 12.05.-9.07.2023. Šauļu muzejs "Aušra" Šauļi Lietuva
2 Uguns apburtā Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar starptautisku keramikas izstādi, kurā redzamas jaunākās tendences Baltijas valstu kerami;ku darbos. šauļu mākslinieku organiz'acija, Pērnavas (Igaunija) mākslinieku organizācija Šauļi, Pērnava Lietuva
3 “Šāndoram Petēfi 200. Dzeja un dzīve” Iepazīstiunāt apmeklētājus ar Ungārijas neatkarības cīņu dalībnieka dzejnieka Š. Petēfi dzīvi un daiļradi muzeja ekspoizīcijas gleznas "Kapitulācija pie Villagošas"kontekstā 08.12.2023.-03.01.2024. Ungārijas vēstniecība Rīga/Budapešta Ungārija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Akadēmijas iela 10, Jelgava Pašvaldības īpašums 1775 5109
Ādolfa Alunāna memoriālā māja, muzeja filiāle Filozofu iela 3, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.s. 28
Muzeja krājuma telpas Raiņa iela 6, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.v.
Zemgales restaurācijas centrs Vecpilsētas iela 14 Pašvaldības īpašums 18.gs., restaurēta 21.gs.s. 5185
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Akadēmijas iela 10

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2311

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 957
Krājuma telpas 438
Pārējās telpas 916
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas