Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Gita Grase

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Grase 63027948 26460617 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Muzejs izveidots 1944. gada decembrī uz Jelgavā pirms tam pastāvošo muzeju (Kurzemes Provinces muzejs, Latvijas Valsts Vēsturiskā muzeja Jelgavas nodaļa) bāzes.

Misija:

Saglabājot, papildinot un pilnveidojot, pētot un interpretējot muzeja pārziņā esošās kolekcijas, veicināt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un tagadnes pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītošanai, attīstībai, lokālpatriotisma izkopšanai un izklaidei.

Darbība:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs nodrošina Zemgales kultūretnogrāfiskā novada kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Muzejs savas kompetences jomā realizē Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (2007-2020) – Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 uzdevumus, kontekstā ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014-2020 “Radošā Latvija” muzeju nozares mērķiem un uzdevumiem. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja mājaslapā ir pieejama informācija par pastāvīgajām ekspozīcijām, aktuālajām izstādēm un pasākumiem, pakalpojumiem, ieejas biļešu cenām, kā arī raksti par muzeja krājumā esošajiem artefaktiem, Jelgavas vēsturē nozīmīgiem notikumiem. Piedāvāta arī sadaļa atpūtai (ar iespēju līdzdarboties).

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

45625

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8/A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

JVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jelgavas pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. eptembrim muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai 11:00-18:00.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas maksa: muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 1. Pirmsskolas vecuma bērni; 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi; 3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi; 4. Mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti; 5.Akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.); 6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki; 7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri; 8. Grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki); 9. Personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu; 10. Personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu; 11. Personas ar II un III invaliditātes grupu; 12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); 14.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas
2 Izstāžu atklāšanas pasākums Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.
5 Muzeja krājuma izmantošana 1.Akreditētajiem Latvijas muzejiem 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
6 Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 3.00
2 Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 2.00
3 Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 1.50
4 Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 0.50
5 Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam - EUR 6.00
6 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda latviešu valodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 10.00
7 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda svešvalodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 15.00
8 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā Dāvanu karte 5 personām vienam apmeklējumam vai 5 apmeklējumiem 1 personai - EUR 10.00
9 Lekcija muzeja telpās 1 apmeklējums 1 personai - EUR 3.00
10 Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai - EUR 15.00
11 Pedagoģiskā programma Pieaugušajiem, 1 nodarbība - EUR 1.50
12 Pedagoģiskā programma Skolēnam, 1 nodarbība - EUR 1.00
13 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 2.00
14 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 1.20
15 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma 1 diena - EUR 5.00
16 Konsultācija Mutiska, 1 reize - EUR 2.00
17 Konsultācija Rakstiska ar avotu norādi, 1 A4 lapa - EUR 5.00
18 Atsevišķs pētījums muzeja krājumā 1 tēma - minimālā maksa EUR 5.00
19 Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma - minimālā maksa EUR 10.00
20 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti līdz 1945.gadam; 1 reize, 1 vienība - EUR 50.00
21 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti pēc 1945.gada; 1 reize, 1 vienība - EUR 30.00
22 Mākslas priekšmetu deponēšana Pasākumiem ārpus muzeja, 1 vienība dienā - EUR 7.00
23 Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība - EUR 0.50
24 Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa - minimālā maksa EUR 15.00
25 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Individuālam pētnieciskajam darbam, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
26 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
27 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Reklāmai, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
28 Attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena) 1 vienība - EUR 5.00
29 Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas - EUR 200.00
30 Izstāžu zāles noma pasākumiem 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 30.00
31 Izstāžu zāles noma laulību reģistrācijai 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 30.00
32 Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
33 Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
34 Muzeja skatu torņa apmeklējums 1 personai - 1.50 EUR
35 Skatu torņa, izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums 1 personai - 4.00 EUR
36 Skatu torņa un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums 1 personai - 3.00 EUR
37 Skatu torņa un izstādes apmeklējums 1 personai - 2.50 EUR
38 Skatu torņa, izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējums skolēniem 1 skolēnam - 1.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošana un saglabāšana, tā pētniecība un sabiedrības izglītošana. Muzeja darba virzieni: krāt, dokumentēt un saglabāt Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistīto informāciju; attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, lai akadēmiskās zinātnes kontekstā interpretētu lokālo kultūrvēsturisko mantojumu; attīstot daudzveidīgus izglītošanas un informēšanas veidus, izstrādāt, uzturēt un attīstīt muzeja ekspozīcijas un izstādes kā galveno muzeja komunikācijas veidu ar sabiedrību; uzturēt pozitīvu muzeja tēlu; saglabāt un uzturēt kultūrvēsturisko vidi, nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, uzlabot apmeklētāju apkalpošanu un nodrošināt optimālus darba apstākļus strādājošajiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 20.04.2011 6/3
2. Noteikumi par krājumu Kārtība kādā notiek nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 28.02.2020 bez nr.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par rīcību ārkārtas situācijās 04.01.2010 bez nr.
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 02.01.2018 bez nr.
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošība 20.01.2010 bez nr.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 05.01.2015
2 Vadlīnijas Ģ. Eliasa Jelgavas VMM krājuma vērtības noteikšanai naudas izteiksmē 05.01.2019
3 Nolikums par muzeja zinātnisko dokumentāciju ( zinātnisko arhīvu) 30.12.2019
4 Muzeja zinātniskās dokumentācijas kartotēkas uzbūve. Nolikums 30.12.2019
5 Lietu nomenklatūra 2021 16.12.2020
6 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma digitalizācijas stratēģija (2015-2020) 05.01.2015
7 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma politika (2020-2024) 28.02.2020
8 Kārtība, kādā veicamas krājuma esības pārbaudes Ģ.Eliasa Jelgavas VMM un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā 05.01.2015
9 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās pētniecības darba politika (2020-2024) 28.02.2020
10 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Kultūrizglītības un Komunikācijas darba politika (2020-2024) 28.02.2020
11 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM attīstības stratēģija (2020-2024) 28.02.2020
12 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM struktūru 28.02.2020
13 Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums 04.03.2020
14 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātnisko padomi 30.12.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

99500

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

82059

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2292

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1258

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 1 1
2. Dāvinājumi 2173 1139

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1451

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas; lietiskie priekšmeti Restaurācija 46
2 Gleznas; lietiskie preikšmeti, monētas konservācija; apsekošana 1405

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

6962

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

66994

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

9923

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

9836

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5150

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3566

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3435

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē 139 129
2 Jelgavas novads Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā (1561-1795) 1853 1764
3 Ģ.Eliass (1887-1975) 272 272
4 Kari un karavīrs cauri laiku lokiem 119 117
5 Jelgava-Kurzemes guberņas citadele 425 424
6 Zem svešām varām dzīve turpinās 499 470
7 Jelgava- Zemgales pērle 259 259

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

712

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

706

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mainīgā izstāde " Jaunākie arheoloģiskie atradumi Jelgavā un tās apkārtnē " 71 69
2 "Mans tautastērps pasaulē" noslēguma pasākums 5 5
3 "... uz zemes šīs/Silvijas Meškones gleznas" 8 8
4 “Jaunieguvumu izstāde" 520 517
5 "Jelgava un jelgavnieki" 8 7
6 Pastāvīgā izstāde muzeja tornī "Visapkārt jelgava" 50 50
7 Pastāvīgā izstāde "Jelgava-pilsētvide, cilvēki, notikumi" 33 33
8 Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 " 17 17

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1013

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1009

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste 11 10
2 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīca laikmetu griežos 978 977
3 Tautas tērps Zemgalē 21 21
4 Mēs lepojamies 1 1
5 Jelgavas simboli 1 0
6 Zemgale-Latvijas prezidentu šūpulis 1 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1172

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1152

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Lietiskie muzeja priekšmeti Ekspozīcijai Ā.Alunāna memoriālais muzejs 30 30 30.01.2020 29.01.2021
2 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai Rundāles pils muzejs 1 0 11.01.2020 11.01.2021
3 Tēlojošie un lietiskie muzeja priekšmeti Latvijas muzeju veidotajā izstādē “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 18 12 06.01.2017 31.05.2021
4 Tēlojošie muzeja priekšmeti Telpu noformēšanai Jelgavas Dome 7 7 16.03.2020 16.03.2021
5 Lietiskie muzeja priekšmeti Ekspozīcijā par Latvijas Valsts prezidentu J.Čaksti J.Čakstes māju „Auči” īpašniece Kristīne Anna Čakste 11 10 28.08.2020 27.08.2021
6 Lietiskie muzeja priekšmeti Zīmēt senlietas publikācijai (grāmatai) Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 17 17 29.07.2020 30.09.2020
7 Tēlojošie muzeja priekšmeti. Grāmatas “Bauskas apkārtnes mākslinieki” sagatavošanai un izdošanai Biedrība “Meistars Gothards” 2 2 14.07.2020 17.08.2020
8 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai (izmantojot muzeja budžeta līdzekļus) Ieva Baļļa (restauratore) 16 16 19.10.2020 10.12.2020
9 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Saiva Kupe (restauratore) 1 0 01.12.2020 03.05.2021
10 Lietiskie muzeja priekšmeti Zīmēt senlietas publikācijai (grāmatai) Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 12 12 08.07.2020 31.07.2020
11 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Ieva Baļļa (restaurātore) 1 1 29.06.2020 01.12.2020
12 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Juris Milčs (restaurators) 1 1 29.06.2020 01.12.2020
13 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajām ekspozīcijām Jelgavas TIC “Tornis” 1002 999 11.11.2019 31.12.2020
14 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Rīgas Celtniecības koledža 4 2 21.02.2020 01.07.2020
15 Tēlojošie muzeja priekšmeti Ulda Zutera glezniecības izstādei “Reiz BIJA” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 5 5 22.01.2020 17.02.2020
16 Lietiskie muzeja priekšmeti Cimdu izstādes papildināšanai Miezītes bibliotēka 18 18 29.01.2020 26.03.2020
17 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai “Daugavas lejteces senvēsture Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 2 2 14.01.2020 14.01.2021
18 Tēlojošie muzeja priekšmeti Telpu noformēšana Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa 11 6 01.04.2020 01.04.2021
19 Lietiskie muzeja priekšmeti Ekspozīcijai Ā.Alunāna memoriālais muzejs 3 2 09.01.2020 09.01.2021
20 Lietiskie muzeja priekšmeti LNB simtgades izstādei " Neredzamā bibliotēka” Latvijas Nacionālās bibliotēka 1 1 16.07.2019 06.03.2020
21 Fotogrāfija Izstādei " Lāčplēša Kara ordenim - 100" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 13.08.2019 16.03.2020
22 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Rīgas Celtniecības koledža 6 6 16.10.2019 05.02.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 521 679 1200
Digitālo attēlu izgatavošanai 10236 63 10299

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 34 1
2. Monogrāfijas 2 1
3. Izstāžu, krājuma katalogi 3 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

7

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Gita Grase Kad Jelgavā kala naudu... 06.01.2020 29.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
2 Gita Grase Pirms 225 gadiem beidza pastāvēt Kurzemes un Zemgales hercogiste, jeb ko mēs zaudējām pirms 225 gadiem 13.01.2020 20.03.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
3 Inese Deksne Slūžas, Vašingtona laukums, Laika rats 100 24.02.2020 02.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
4 Inese Deksne Mātera ielas skvērs 27.01.2020 24.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
5 Inese Deksne Skvērs pie muzeja 11.05.2020 30.09.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
6 Artūrs Melderis Latviešu izglītības iestādes Jelgavā no 1920. gada līdz 1940 02.01.2020 29.05.2020 Maģistra darbs Pabeigts
7 Gints Putiķis 4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi 30.03.2020 30.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
8 Gints Putiķis Lielā diena, Jurģi, Ūsiņš, 23. aprīlis 01.04.2020 22.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
9 Gita Grase 2020. gadā atceramies, ka... 02.01.2020 20.01.2020 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
10 Gita Grase Notikumi “2020.–2024. Kā un vai atzīmēt?" 02.01.2020 30.01.2020 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
11 Edgars Umbraško Divi F. V. fon Drīzena portreti Valsts Vēstures muzeja kolekcijā (Два портрета Ф.В.фон Дризена в собрании Государственного исторического музея, Krievijas Federācija, Maskava) 01.09.2020 30.11.2020 Referāts Pabeigts
12 Gints Putiķis “Mezgla punkti” Latvijas Neatkarības karš un Lāčplēša Kara ordenis. 01.10.2020 15.10.2020 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
13 Inese Deksne/Edgars Umbraško Anotācija ekspozīcijai “Jelgava – Kurzemes guberņas citadele” (krievu valodā) 24.02.2020 02.05.2020 Anotācija ekspozīcijai Pabeigts
14 Edgars Umbraško Vēsturiski-priekšmetiskā analīze kā personas identifikācijas metode: V. Smakauska gleznas “Kapitulācija pie Vilagošas” piemērs 30.03.2020 30.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
15 Edgars Umbraško Vērtīgs atradums ((zinātniskā apsekošana - kapu plāksnes ārpus vēsturiskās apbedījumu teritorijas) 01.04.2020 30.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
16 Edgars Umbraško PSRS kinofilma “Lielais lūzums” (Staļingradas lomā – sagrautā Jelgava: mīts un fakti 01.06.2020 30.08.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
17 Edgars Umbraško “Mūrnieku ķelle” (atskats uz hercoga Jēkaba kanāla vēsturi un aizbēršanu) 11.05.2020 30.09.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
18 Gints Putiķis Jelgavas satiksmes infrastruktūras vēstures piemērs: Jelgavas dzelzceļš laiku lokos 01.11.2020 30.11.2020 Lekcija Pabeigts
19 Gints Putiķis Jelgavas Lāčplēšu stāsts 15.10.2020 10.11.2020 Lekcija Pabeigts
20 Inese Deksne Jelgavas parki stāsta 02.01.2020 30.11.2020 Manuskripts Pabeigts
21 Zenta Broka - Lāce Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā 02.01.2020 30.03.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
22 Teika Putna Ieskats Jelgavas izglītības iestāžu vēsturē - 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā 02.01.2020 30.06.2020 PowerPoint prezentācija Pabeigts
23 Silva Barševska Hercogu Ketleru dinastijas raduraksti 01.02.2020 31.05.2020 PowerPoint prezentācija Pabeigts
24 Inese Deksne, Edgars Umbraško, Aldis Barševskis, Silva Barševska, Gints Putiķis Piezīmes par hercoga Jēkaba dzīvi 02.01.2020 30.09.2020 Manuskripts Pabeigts
25 Edgars Umbraško Divi F.V. fon Drīzena portreti Valsts vēstures muzeja krājuma (Krievijas Federācija, Maskava) 01.04.2020 30.06.2020 Tēzes referātam Pabeigts
26 Gita Grase Jelgavas koka apbūve 02.01.2020 31.08.2020 Pētījums Pabeigts
27 Gita Grase 2021. un 2022. gadā atceramies, ka.. 01.12.2020 30.12.2020 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
28 Gita Grase Jelgavai 755 01.04.2020 15.05.2020 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
29 Saiva Kuple Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja naudas depozīts (“zvīņas”) 01.03.2020 30.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
30 Edgars Umbraško Seno Jelgavu meklējot - koka māju un bruģa vietā asfalts un stikla paketes 02.01.2020 30.06.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
31 Edgars Umbraško No hercogu galvaspilsētas līdz Latvijas Staļingradai - sagrauta Jelgava: mīti un fakti 15.01.2020 30.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
32 Edgars Umbraško Izdzēst 600 gadu vēsturi – kā vecā Jelgava pārvērtās par tipisku padomju pilsētu 01.02.2020 15.06.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
33 Marija Kaupere 100 gadi Latvijas Satversmei 01.03.2020 30.04.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
34 Silva Barševska Jānis Lapiņš (1885-1941)'- Jelgavas 1.Valsts vidusskolas direktors 01.03.2020 31.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
35 Zenta Broka - Lāce Mīlestības aleja. Kristapa Ludviga Teča kaps 01.04.2020 30.06.2020 Zinātniskā apsekošana Pabeigts
36 Zenta Broka - Lāce Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē 01.08.2020 10.09.2020 Lekcija Pabeigts
37 Teika Putna Jelgavas 2.valsts vidusskolas vēstures piezīmes 01.02.2020 30.05.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
38 Teika Putna Ģederts Odiņš - Jelgavas 2. valsts vidusskolas pirmais direktors 01.06.2020 31.08.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
39 Teika Putna Jelgavas Kurlmēmo skolas vēstures piezīmes 15.06.2020 01.09.2020 Pētījums Pabeigts
40 Teika Putna Jelgavas Mūzikas vidusskolas vēstures piezīmes 01.07.2020 30.09.2020 Pētījums Pabeigts
41 Teika Putna Jelgavas Skolotāju institūta vēstures piezīmes 15.03.2020 15.06.2020 Pētījums Pabeigts
42 Teika Putna Valsts centrālā pedagoģiskā institūta vēsture (Jelgava) 01.08.2020 31.10.2020 Pētījums Pabeigts
43 Zenta Broka - Lāce Jelgava zem Jelgavas - arheoloģiskie atradumi Jelgavā 21. gadsimta sākumā 01.04.2020 30.09.2020 Pētījums Pabeigts
44 Ieva Baļļa, Dzintars Sīklis “Knaibles” (JVMM 15185) 01.03.2020 30.11.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
45 Ieva Baļļa, Dzintars Sīklis “Slēdzene” (JVMM 19897 un PLGF 12282) 01.04.2020 30.09.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
46 Ieva Baļļa, Dzintars Sīklis “Pinekļi” (24069) 01.02.2020 25.06.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
47 Ieva Baļļa/Linards Anusāns “Bērnu braucamrīka restaurācija” 15.04.2020 30.09.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
48 Saiva Kuple Ģ.Eliass glezna “Studija” (EL 4017) 02.05.2020 15.10.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
49 Saiva Kuple Vinsents Smakauskas. Glezna “Kapitulācija pie Vilagošas 1848. gada 1./13.augustā” 15.01.2020 10.12.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
50 Aldis Barševskis Vēstures piezīmes par Saksijas Moricu 03.01.2020 30.06.2020 Pētījums/publikācija Pabeigts
51 Aldis Barševskis/Gints Putiķis Lāčplēša dienas stāsts 01.08.2020 10.11.2020 Koncepcija/saturs mācību filmai Pabeigts
52 Teika Putna Ieskats Jelgavas skolu vēsturē 01.04.2020 30.09.2020 Koncepcija/saturs mācību filmai Pabeigts
53 Marija Kaupere Ievadteksts katalogam "Hants Slonems Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā" 01.02.2020 30.06.2020 Ievadteksts katalogam Pabeigts
54 Marija Kaupere Ievadteksts katalogam " "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" 15.04.2020 31.08.2020 Ievadteksts katalogam Pabeigts
55 Ieva Baļļa/Juris Milčs Pīto bērnu ratiņu restaurācija 01.07.2020 30.12.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
56 Saiva Kuple Priekšmets muzeja krājumā - petrolejas lampas izpētes stāsts 01.03.2020 30.06.2020 Restaurācijas pase Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zenta Broka - Lāce Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā. Grāmata. Dobeles muzeja raksti. 1.sēj. Dobele: Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2020. 88.-111. lpp. 23 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Deksne Jelgavas parki stāsta 207 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Marija Kaupere Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā. Izstāde "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" 94 lpp.
2 Jānis Kalnačs Ernests Veilands Ernesta Veilanda 135 gadu piemiņas izstāde 96 lpp.
3 Dzintra Žvagiņa Jelgavnieki 1918 - 2019 Izstāde. "Jelgavnieki Latvijas simtgades foto mirkļos - cilvēks, personība, dzīvesstāsts" 366 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Gints Putiķis 4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas vēsturi 4 lpp. Periodiskais izdevums "Jelgavas Vēstnesis"/www.jelgavasvestnesis.lv un www.jvmm.lv
2 Gints Putiķis Lielā diena, Jurģi, Ūsiņš, 23. aprīlis 4 lpp. Periodiskais izdevums "Jelgavas Vēstnesis"/www.jelgavasvestnesis.lv un www.jvmm.lv
3 Gita Grase Pirms 225 gadiem beidza pastāvēt Kurzemes un Zemgales hercogiste vai ko mēs zaudējām pirms 225 gadiem 9 lpp. Periodiskais izdevums "Jelgavas Vēstnesis"/www.jelgavasvestnesis.lv un www.jvmm.lv
4 Marija Kaupere 100 gadi kopš Satversmes sapulces sasaukšanas 4 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
5 Edgars Umbraško Vēsturiski-priekšmetiskā analīze kā personas identifikācijas metode: V. Smakauska gleznas “Kapitulācija pie Vilagošas” piemērs 15 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
6 Edgars Umbraško Vērtīgs atradums (zinātniskā apsekošana - kapu plāksnes ārpus vēsturiskās apbedījumu teritorijas) 5 lpp. www.jvmm.lv
7 Inese Deksne Slūžas, Vašingtona laukums, Laika rats 100 17 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
8 Inese Deksne Mātera ielas skvēra vēstures stāsts 4 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
9 Inese Deksne Muzeja skvēra vēstures stāsts 13 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
10 Silva Barševska Jānis Lapiņš (1885-1941) – Jelgavas 1.valsts vidusskolas direktors 16 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
11 Gita Grase Jelgavai 755 2 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
12 Edgars Umbraško PSRS kinofilma “Lielais lūzums” (Staļingradas lomā – sagrautā Jelgava: mīts un fakti) 19 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
13 Edgars Umbraško “Mūrnieku ķelle” (atskats uz hercoga Jēkaba kanāla vēsturi un aizbēršanu) 9 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
14 Edgars Umbraško Seno Jelgavu meklējot – koka māju un bruģa vietā asfalts un stikla paketes 10 lpp. www.delfi.lv
14 Edgars Umbraško No hercogu galvaspilsētas līdz Latvijas Staļingradai – kā nopostīja seno Jelgavu 11 lpp. www.delfi.lv
15 Edgars Umbraško Izdzēst 600 gadu vēsturi – kā vecā Jelgava pārvērtās par tipisku padomju pilsētu 13 lpp. www.delfi.lv
16 Marija Kaupere 100 gadi Latvijas Satversmei 4 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
17 Aldis Barševskis Stāsts par Saksijas Moricu 9 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
18 Marija Kaupere Ievadteksts katalogam "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā" 3 lpp. Katalogs Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā", 2.grāmata
19 Marija Kaupere Ievadteksts katalogam "Hants Slonems Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā" 2 lpp. Katalogs Hants Slonems Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā"
20 Saiva Kuple Priekšmets muzeja krājumā - petrolejas lampas izpētes stāsts 8 lpp. www.jvmm.lv/www.facebook.com/jelgavasmuzejs
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zenta Broka - Lāce Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē 120 lpp.
2 Silva Poča Jelgava un jelgavnieki 3 lpp.
3 Zenta Broka - Lāce Jaunākie arheoloģiskie atradumi Jelgavā un tās apkārtnē 10 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Teika Putna Burtu karnevāls Turpināt nostiprināt priekšstatus par skaņu un burtu būtiskajām īpašībām 4 lpp.
2 Teika Putna Dinozauru balle Pirmsskolēniem sekmēt izpratnes veidošanos par dabas objektiem, parādībām un norisēm. Sniegt zināšanas par laiku, kad bija dinozauru valdīšanas laiks uz Zemes. Vērojot dinozauru figūras izstādē, iepazīt dinozauru daudzveidību. 3 lpp.
3 Teika Putna Senie iedzīvotāji Lielupes krastā Sniegt jaunas zināšanas par ekspozīcijā “Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē” esošajiem priekšmetiem un izbaudīt ekspozīcijā esošo atmosfēru. Padziļināt skolēnu zināšanas par arheoloģiju. Iepazīstināt ar arheologu darba īpatnībām; parādīt arheologu darba nozīmi vēsturiskās pagātnes izzināšanā; attīstīt prasmi strādāt ar tekstu un ilustrācijām, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas. Iepazīstināt ar jēdzieniem “lietišķie avoti, arheoloģija, dienas virsma, kultūras slānis.’’ Uzzina pēc kādiem kritērijiem izvēlas vietu, kur veikt arheoloģiskos izrakumus un kā norit arheoloģisko atradumu apstrāde. 3 lpp.
4 Teika Putna Gleznas stāsta Pirmsskolas un izglītības iestāžu jaunāko klašu izglītojamie iepazīstas ar Ģ.Eliasa gleznu stāstiem par dabu, notikumiem Latvijas kultūrvēsturē, sniedz ieskatu par Latvijas nacionālās mākslas attīstības tradīciju un mantojumu. 2 lpp.
5 Teika Putna Gadalaiki Ģ.Eliasa darbos Pirmsskolas un izglītības iestāžu jaunāko klašu izglītojamie iepazīstas ar Ģ.Eliasa gleznam, kur attēloti Latvijas dabas meteoroloģiskie dabas cikli - pavasaris, vasara, rudens, ziema. Gleznas stāsti ievada programmas dalībnieku sulīgajā Ģ.Eliasa krāsu paletē un tikai katram gadalaikam atsevišķi raksturīgo noskaņu un vēstījumu pasaulē. 2 lpp.
6 Teika Putna Lellīšu stāsti (Leļļu izstādes ietvaros) Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie iepazīstas ar lellēm, kas simbolizē vai parāda sabiedrības dažādus sociālos paradumus vai stereotipus un caur tēlu vizuālo izpildījumu parādās gan komiskais, gan groteskais izstādes vēstījums. 2 lpp.
7 Teika Putna Ceļojums laikā Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie iepazīstas ar muzeju - "Aizceļo laikā" pirms tūkstošiem un simtiem gadu, iepazīstas ar notikumiem, cilvēkiem, artefaktiem, mākslu. Nodarbība veido izpratni un interesi par vēsturi un tās interpretācijas iespējām muzejā novada mācības kontekstā. 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1258

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

427

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Manuālā kartotēka 1258 427
Zinātniskās dokumentācijas krājuma kartotēka 59 0

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 9576
Individuālie 5582
Pārējie 2196
Apmeklētāji grupās 1798
Skolēni grupās 1366
Ārzemnieki grupās 432
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1923

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

247

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1726

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

574

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

25

Lekciju skaits muzejā:

15

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

42

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

217

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

36

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

27

tai skaitā muzejā:

27

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Gints Putiķis Jelgavas Lāčplēšu stāsts 1 356 Jelgavas pilsētas pašvaldību iestāžu darbinieki
2 Gints Putiķis Jelgavas satiksmes infrastruktūras piemērs: Jelgavas dzelzceļš laiku lokos (1868 – 1940). 1 98 Skolēni, skolotāji
3 Teika Putna Jelgavas skolu vēsture. P. Bendrupa pamatskolas arhitektūra Izbraukuma lekcija 1 274 Skolēni, skolotāji
4 Teika Putna Jelgavas skolu vēsture. P. Bendrupa pamatskolas (kurlmēmo skola) vēsture Izbraukuma lekcija 1 82 Skolēni, skolotāji
5 Teika Putna Valsts dibināšana, Neatkarības karš Izbraukuma lekcija 1 253 Skolēni, skolotāji
6 Gita Grase Jelgavas koka arhitektūra 2 24 ZRTIC darbinieki, gidi
7 Marija Kaupere Eliasu dzimta Latvijas kultūrā 2 42 Nacionālo kultūras biedrību pārstāvji
8 Aldis Barševskis Muzeja jaunieguvumi - nozīmīgs pienesums Jelgavas vēstures izpētē valsts kontekstā 2 23 Skolotāji, skolēni, žurnālisti
9 Aldis Barševskis Neatkarības karš jelgavā 1 12 Skolēni
10 Saiva Kuple Restauratora loma muzeja darbā 1 14 Skolēni, skolotāji
11 Zenta Broka-Lāce Aizvēsture un Livonijas laiks Zemgalē 2 23 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Teika Putna Dinozauru balle 2020 29 Pirmskolas audzēkņi
2 Teika Putna Senā skola 2017 2 41 Skolēni
3 Teika Putna Ģederta Eliasa gleznas stāsta 2013 2 38 Skolēni
4 Teika Putna Senie iedzīvotāji Lielupes krastā 2020 4 56 Skolēni
5 Teika Putna Ģederta Eliasa daiļrade - jaunrades iedvesmas avots 2014 1 9 VSAC klienti
6 Teika Putna Pirmo reizi muzejā 2016 3 58 Skolēni
7 Teika Putna Iedvesmojos izstādē 2016 1 15 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Marija Kaupere Ģederta Eliasa daiļrade 20.gs. mākslas kontekstā 2013 3 36 Seniori, preses pārstāvji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Koncerts no cikla "Mūzika muzejā" Z. Rubesa, D. Zandberga, S. Šteinkopfa (klavieres), M. Beitāns (čells), E. Rožkalns (ģitāra), Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi (vijole) 02..01.2020.-20.12.2020. Reprezentācijas zāle 6 328 Dažādi
2 Tautas tērpu stāsti 01.-05. Reprezentācijas zāle 3 121 Dažādi
3 Pasākums no cikla "Sarunas izstādē". Tikšanās ar tēlnieku Jāni Strupuli 31.01.2020. Izstāžu zāle 1 54 Dažādi
4 Lietuvas Neatkarības dienas svinības (sadarbībā ar SIP un Lietuviešu biedrību 16.02.2020. Reprezentācijas zāle 1 119 Dažādi
5 Latvijas ārlietu dienestam 100. Jelgavnieki Latvijas ārlietu dienestā. Saruna ar Ārlietu ministijas speciālistiem, piedaloties Spīdolas ģimāzijas audzēkņiem 19.02. un 26.02. Reprezentācijas zāle 2 64 Skolēni, skolotāji, žurnālisti
6 Pasākums no cikla "Sarunas izstādē". Tikšanās ar mākslinieci Ligitu Cauni viņas personālizstādē "Atzīšanās mīlestībā" 26.06.2020. Izstāžu zāle, Reprezentācijas zāle 1 89 Dažādi
7 Mākslinieka Ernesta Veilanda 135 gadu piemiņas izstādes atvēršanas svētki 10.07.2020. Izstāžu zāle, Reprezentācijas zāle 1 62 Dažādi
8 Izstādes "Stikla skaņas" atvēršanas svētki . 04.08.2020. Reprezentācijas zāle 1 54 Dažādi
9 Jelgavas spožums un posts vēstures peripetijās. Latvijā akreditēto ārvalstu vēstnieku tikšanās Jelgavā. 23.09.2020. Reprezentācijas zāle 1 58 Diplomāti, ārlietu dienesta darbinieki
10 Konkursa "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā"noslēguma ceremonija. balvas pasniegšana 23.09.2020. Izstāžu zāle, Reprezentācijas zāle 1 123 Mākslinieki, mākslas speciālisti, pedagogi u.c
11 Liepājas mākslinieku grupas darbu izstādes"Liepājas glezniecība" atvēršanas svētki 09.10.2020. Izstāžu zāle 1 47 Dažādi
12 Hercogam Jēkabam 410. Lekcija "Hercoga Jēkaba bibliotēkas franču grāmatas". Lektore Simona Sofija Valke, Dr.philol. 28.10.2020. Reprezentācijas zāle 1 24 Dažādi
13 Pasākums no cikla "Sarunas izstādē". Sarunas par amerikāņu mākslinieka Hanta Slonema (Hunt Slonem) gleznu izstādi "Hanta Slonema maģiskā pasaule" un koncerts . Piedalās Maksims Beitāns ( čells) un Endijs Rožkalns (ģitāra). 07.11.2020. Eliasa ekspozīcijas zāle 1 15 Dažādi
14 Ikgadējais pasākums "Zinību diena muzejā" kopā ar Spīdolas ģimnāziju 01.09.2020. Muzeja zāles un skvērs pie muzeja 1 283 Skolēni, skolotāji
15 Latvijas valsts I prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienas atceres pasākums - grāmatas "Jelgavnieki 1918-2019" atvēršanas svētki 14.09.2020. Reprezentācijas zāle 1 89 Dažādi
16 Ekspozīcijas "Aizvēsture un Livonijas laiks Zemgalē" atvēršanas pasākums 15.09.2020. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāle, Izstāžu z;āle 1 46 Dažādi
17 "No sirds uz sirdi". Ieskats Jelgavas bērnudārzu vēsturē (Jelgavas "Zontu" klubs godina pilsētas pirmsskolas pedagogus) 06.10.2020. Reprezentācijas zāle 1 47 Pedagogi
18 Sarunas izstādē. Tikšanās ar keramiķi Ilzi Emsi-Grīnbergu, piedaloties Starptautiskā Keramikas simpozija dalībniekiem 13.10.2020. Reprezentācijas zāle 1 31 Mākslinieki
19 Jelgavas mākslinieku devums pilsētas kultūrvēsturē. Jelgavas mākslinieku darbu izsole. 23.10.2020. Reprezentācijas zāle 1 28 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Nav iespējams nokļūt ēkas 2. stāvā. 2020. gada decembrī izsludināts iepirkums lifta (pacēlāja) būvniecībai muzejā. 2021. gada jūlijā paredzēts liftu nodot ekspluatācijā
2. Redzes invalīdiem Ir iespējams noklausīties stāstījumu par muzeja ekspozīcijām. Atjaunotas brīdinājuma zīmes vājredzīgajiem Vienota dizaina ieviešana muzejā
3. Dzirdes invalīdiem Pieejamas visas ekspozīcijas.
4. Citām invalīdu grupām Ir laba sadarbība ar VSAC "Ziedkalne" un Dienas centriem. Muzeja darbinieki vad ekskursijas un pedagoģiskās nodarbības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Turpināts pilnveidot sadarbību
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2020. gadā regulāri analizēta atgriezeniskā saite, kas iegūta no muzeja mājas un Facebook lapas apmeklētājiem un atsauksmēm sociālajos tīklos. Uzklausīts un analizēts skolēnu un pedagogu viedoklis.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

30

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

25

Tai skaitā no muzeja krājuma:

8

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Aizvēsture un viduslaiki Zemgalē Muzeja budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Šauļu Monmartra" Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar sadraudzības pilsētas plenēru rīkošanas pieredzi un gleznu kolekciju. 16.02.-12.03.2020. Šauļu (Lietuva) mākslas galerija "Laiptai" Šauļi Lietuva
Izstāde "Hanta Slonema maģiskā pasaule"(Hunt Slonem, ASV) Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar pazīstama amerikāņu mākslinieka mākslas darbiem, eksponējot tos Ģederta Eliasa gleznu ekspozīcijas interjerā. 23.10.-20.12.2020. Serge Sorokko mākslas galerija ASV, gleznotājs Hants Slonems (ASV) Sanfrancisko ASV
Izstāde "Porcelāna rotu kolekcijas" Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar klasiskām un izsmalcinātām rotām no Ungārijas slavenās rotu manufaktūras ZEMA, radot krāšņu svētku sajūtu Ziemassvētkos un gadumijā. 05.12.-20.12.2020. Ungārijas vēstniecība Latvijā Budapešta Ungārija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Akadēmijas iela 10, Jelgava Pašvaldības īpašums 1775 5109
Ādolfa Alunāna memoriālā māja, muzeja filiāle Filozofu iela 3, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.s. 28
Muzeja krājuma telpas Raiņa iela 6, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.v.
Teritorijas kopējā platība (m2):

7818

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Filozofu iela 3, Jelgava
Raiņa iela 6, Jelgava

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2080

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 957
Krājuma telpas 426
Pārējās telpas 697
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: