Ozolaines tautas nams

Kontaktinformācija

Adrese:

"Bekši 7", Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Vadītājs/ direktors:

Santa Ostaša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizatore Ozolaines pagastā Santa Ostaša 25127340 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Misija:

Ozolaines tautas nams ir vietējās kultūras dzīves veidotājs un tradīciju saglabāšanas veicinātājs.

Darbība:

Ozolaines tautas nams organizē gadskārtu tradicionālo svētku svinības, valsts svētku svinīgos pasākumus, vietējas nozīmes ikgadējās svētku reizes, kā arī dažādus izklaidējošus tematiskos pasākumus visām paaudzēm.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ozolaines tautas nama rīkoto pasākumu apmeklēšana Lielāko daļu Ozolaines tautas nama rīkoto pasākumu ir iespējams apmeklēt bez papildus maksas, kas ļauj baudīt kultūru, redzēt dažāda veida priekšnesumus un māksliniekus no dažādām Latvijas vietām arī tiem, kas nevar atļauties apmeklēt pasākumus, kam piemērota ieejas maksa.
2. Pulciņu, interešu kolektīvu apmeklēšana un dalība tajos Ozolaines tautas namā darbojas rokdarbu pulciņš, senioru klubs "Uguntiņa", folkloras kopa "Zeiļa" un senioru vokālais ansamblis "Nadežda", kā arī bērnu un jauniešu klub "OzO". Šo pulciņu apmeklēšana jeb dalība tajos ir bezmaksas ikvienam interesentam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Tautas nama telpas iespējams izīrēt semināru, apmācību un citu izglītojošu pasākumu rīkošanai! Pieejama tautas nama telpu noma, tajā skaitā tautas nama zāles, skatuves, krēslu un galdu izmantošana, pieslēgšanās pie elektroenerģijas tīkla. Ozolaines tautas nama telpas, kas pieejamas nomai, ir zāle, foajē, labierīcības, veidojot kopējo platību 304,10 m2. Telpu nomas maksa tiek noteikta: 0,18 EUR par 1m2/ diennaktī.
2. Ozolaines tautas nama rīkoto pasākumu apmeklēšana Nelielai daļai Ozolaines tautas nama rīkoto pasākumu tiek piemērota ieejas maksa. Katra pasākuma ieejas maksa tiek atrunāta afišā un publikācijās drukātajos un digitālajos medijos.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ozolaines TN "Bekši 7" Pašvaldības īpašums 1964

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

0

Nodarbību telpu skaits:

4

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Aktu zāle 201 150 Apmierinošs Mobila Mobila
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Aktu zāle 21 Apmierinošs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ