Ozolaines Tautas nama senioru interešu klubs "Uguntiņa"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Lazdas, Balbiši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Vadītājs:

Anna Tarakanova

Tālrunis:

28282571

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ozolaines Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pulciņš darbojas no 2015.gada, pulcējot pulku aktīvu pagasta senioru, kuriem pamazām pievienojas arī seniori no Rēzeknes pilsētas, paplašinot kolektīva raibo saturu.

Darbība:

Kolektīvā darbojas aktīvi pagasta seniori, padarot savu kopābūšanas laiku par jautru, interesantu un aizraujošu pasākumu. Interešu klubiņā tiek iestudētas teātra izrādes, tiek radīti dažādi rokdarbi, organizēti pasākumi u.c. Kolektīva dalībnieki dzied, piedalās dažādās izstādēs un pagasta rīkotajos pasākumos. 2017.gadā Ozolaines pagasts iedibināja jaunu Rēzeknes novada mēroga tradīciju- noorganizējot pirmo šāda veida pasākumu- "Rēzeknes novada senioru klubu salidojums". Bet 2018.gadā jau piedalījās kā viesi 2. senioru klubu salidojumā Maltā.

Nodarbības notiek:

Ozolaines pagasta pārvaldes - Tautas nama telpās otrdienās plkst.12:00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 14
25-44 gadi 1
45-61 gads 2
62 un vairāk gadi 11
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Senioru interešu pulciņš aktīvi piedalās Ozolaines pagasta rīkotajos pasākumos- iestudējot un demonstrējot publikai teātra izrādes, pantomīmas, dejas, parodiju stila uzstāšanās, organizējot ikgadēju Jaungada senioru un invalīdu balli. Seniori aktīvi nodarbojas ar rokdarbiem, apgūstot dažādas rokdarbu tehnikas, savukārt darba rezultāti ir skatāmi Tautas nama rīkotajās izstādēs. 2016.gadā, par godu Latvijas valsts 98.proklamēšanas gadadienai, senioru pulciņš uzstādīja rekordu "Ozolaines pagasta garākā šalle", ko seniori savām rokām radīja, izadot šalli Latvijas karoga krāsās. 2017./ 2018.gadā senioru kolektīvs ķērās pie Ozolaines pagasta lielformāta kartes izšūšanas, ko pasniedza kā dāvanu Ozolaines pagastam Valsrs 100-gades svinīgajā pasākumā. Senioru klubiņš labprāt piedalās Tautas nama rīkotajās rokdarbu meistarklasēs, dodas ekskursijās, lai iepazītu Ozolaines pagasta, Rēzeknes pilsētas kultūras, vēsturiskos objektus, dalās kulinārā, rokdarbu, augu audzēšanas un dzīves pieredzē. 2017.gada nogalē Ozolaines Tautas namā tika rīkots "Pirmais senioru klubu salidojums Rēzeknes novadā", kura namamātes bija tieši senioru klubs "Uguntiņa", uzņemot pie sevis seniorus no visa Rēzeknes novada un pilsētas.

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Kolektīva nodarbību repertuārs tiek pakārtots kolektīva dalībnieču interesēm, idejām, Ozolaines Tautas nama rīkoto pasākumu vajadzībām, 2018.gadā arī Valsts 100gades pasākumu aktivitātēm u.c.

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.gads 2019.gadā Ozolaines Tautas nama teātra pulciņš "Uguntiņa" plāno savas tikšanās turpināt dažādās tematiskās ievirzēs- gan darbojoties radoši- apgūstot jaunas rokdarbu tehnikas, gan daloties receptēs par dažādiem kulinārijas veikumiem ikdienai un konservācijām ziemai. Kolektīvs plāno rīkot vairākus dzejas un atmiņu vakarus. Tāpat arī apceļoti Rēzeknes novadu, piedalīties Ozolaines pagasta Tautas nama, kā arī citu Rēzeknes novada pagastu rīkotajos pasākumos.