Ozolaines Tautas nama senioru interešu klubs "Uguntiņa"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

"Lazdas", Balbiši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Vadītājs:

Anna Tarakanova

Tālrunis:

28282571

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ozolaines Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pulciņš darbojas no 2015.gada, pulcējot pulku aktīvu pagasta senioru, kuriem pamazām pievienojas arī seniori no Rēzeknes pilsētas, paplašinot kolektīva raibo saturu.

Misija:

Pulcēt pagasta seniorus, veicināt savstarpēju komunikāciju, dot iespēju interesanti pavadīt laiku kopā.

Darbība:

Kolektīvā darbojas aktīvi pagasta seniori, padarot savu kopābūšanas laiku par jautru, interesantu un aizraujošu pasākumu. Interešu klubiņā tiek iestudētas teātra izrādes, tiek radīti dažādi rokdarbi, organizēti pasākumi u.c. Kolektīva dalībnieki dzied, piedalās dažādās izstādēs un pagasta rīkotajos pasākumos. 2017.gadā Ozolaines pagasts iedibināja jaunu Rēzeknes novada mēroga tradīciju- noorganizējot pirmo šāda veida pasākumu- "Rēzeknes novada senioru klubu salidojums". Bet 2018.gadā jau piedalījās kā viesi 2. senioru klubu salidojumā Maltā. 2019.gads kolektīvam bija ļoti aktīvs- "Uguntiņa" saņēma daudzu pagastu uzaicinājumus piedalīties dažādos sadraudzības pasākumos, uzstāties ar saviem priekšnesumiem citu pagastu ļaudīm. 2019.gadā 2 kluba aktīvākās seniores saņēma Ozolaines pagasta augstākos apbalvojumus "Ozolaines pagasta lepnums" par sabiedrisko darbību. Viena no aktīvākajām seniorēm saņēma arī Rēzeknes novada augstāko apbalvojumu "Atzinības rakstu" par sabiedriski aktīvi darbību. 2020.gada februārī Ozolaines Tautas nama senioru kolektīvs "Uguntiņa" svinēja savu 5 gadu jubileju, pulcējot sadraudzības kolektīvus no visa Rēzeknes novada, citiem kaimiņu novadiem un pilsētas. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ izpalika daudzi ieplānotie pasākumi, ciemošanās pie citiem. Tomēr neskatoties uz to, klubs piedalījās pagasta un novada svētku organizēšanā, bet septembri senioru klubs aizvadīja dzejas zīmē, tai skaitā rīkojot dzejas vakaru ar dzejnieku Pāvelu Plotņikovu.

Nodarbības notiek:

Ozolaines pagasta pārvaldes - Tautas nama telpās Otrdienās plkst. 12:00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

19

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 19
25-44 gadi 1
45-61 gads 5
62 un vairāk gadi 13