Ozolaines Tautas nama folkloras kopa "Zeiļa"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.

Vadītājs:

Valentīna Mališeva

Kontaktpersona:

Ināra Blinova

Tālrunis:

28639767

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ozolaines Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Folkloras kopa "Zeiļa" dibināta 2001.gadā. Torez, par folkloras kopas vadītāju bija Ināra Rampāne. No 2009.gada folkloras kopas "Zeile" vadītāja ir Ināra Blinova. Folkloras kopa jau no pirmsākumiem aktīvi piedalās visos sabiedriskajos Ozolaines pagasta un citu Rēzeknes novada pagastu kultūras pasākumos. Dziesmu repertuārs plašs.

Misija:

-Uzstāšanās visos pagastā organizētajos gadskārtu ieražu svētkos kā tautas tradīciju nesēji , valsts svētkos, citos pasākumos; -sadziedāšanās ar kaimiņu pagastu un novadu folkloras kopām tematiskajos pasākumos, -piedalīšanās Rēzeknes novada dienās un citos novada rīkotajos pasākumos; -piedalījāmies starptautiskajos folkloras festivālos BALTIKA 2009, BALTIKA 2012 , BALTICA 2011; - ņēmām dalību Rīgā , Brīvdabas muzejā novadu dienās; -Vairākkārt piedalījāmies konkursā ”Ziņģētāju un stāstnieku konkurss” Viļānos, kuru organizē Tautas muzikantu biedrība; - ieviesām tradīciju dziedāt Svecīšu vakaros Ozolaines pagasta katoļu kapsētās un maija dziedājumos Dievmātes godam pie pagastā esošajiem krucifiksiem maija mēnesī; -dziedāšana pašu priekam, apdziedāšana kāzās, jubilejās u.c. pasākumos.

Darbība:

Kolektīvs ir arī Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" dalībnieks un Dziesmu svētku dalībnieks. Kolektīvs ik gadu piedalās dažādos Ozolaines Tautas nama rīkotajos pasākumos, demonstrējot savu prasmi dziedāt un spēlēt, pasākumu ietvaros vada folkloristiskas ievirzes radošās darbnīcas, meistarklases, piedalās ar kulināro mantojumu u.c. Tāpat kolektīvs labprāt pieņem uzaicinājumus no citiem pagastiem un aktīvi iesaistās citu pagastu kultūras dzīves aktualitātēs.

Nodarbības notiek:

Katru Otrdienu plkst. 16.00 Ozolaines Tautas nama telpās

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 15
līdz 13 gadiem 1 2
14-24 gadi 2
25-44 gadi 6
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 2