Nākotnes kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Vadītājs/ direktors:

Sabīne Soida

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Glūdas pagasta kultūras darba vadītāja Sabīne Soida 25763010 25763010 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

Kultūras tradīciju izpēte un saglabāšana pagastā jau no 1950.gada. Aktīvi tiek strādāts pie izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Veidot un organizēt pasākumus pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Veicināt pagasta iedzīvotāju estētisko audzināšanu, sadarbība ar jaunatni, iesaistot pasākumos un konkursos. Aktīvi darboties ar pašdarbības kolektīviem un atbalstīt interešu pulciņu jaunradi.

Misija:

Veicināt tautas mākslas jaunrades attīstību, procesa daudzveidību un nepārtrauktību, rosinot aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā. Sadarboties ar dažādu kultūru pārstāvju un tautu tradīciju zinātājiem, saglabāt un attīstīt jaunas pagasta kultūrvēsturiskās tradīcijas

Darbība:

Darbs ar jaunatni, iesaistot tos kultūras nama pasākumos pagastā un novadā. Dot iespēju dažādām vecuma grupām izpausties radošajā darbībā, veidojot tematiskās izstādes, piedaloties pasākumos, pulciņos un citās aktivitātēs. Tematiskajos pasākumos dalīties dzīves pieredzē, apkopojot atmiņas par tradīcijām, kuras nodotas no paaudzes paaudzei. Veicināt sadarbību, kultūras mantojuma pieredzes apmaiņā ar pagasta un novada mazākumtautības iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 17:00
Papildu informācija:

Brīvdienās un svētku dienās neierobežots darba laiks.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Zāles īre Ir garderobe, aktiertelpa, zālē var izvietot 9 galdus, pie katra 10 cilvēki var apsēsties Pirmās 3 stundas - cena par stundu 17,22 (PVN ieskaitīts) Nākamās 5stundas 8,60 Diennakts 120,52

Partneri

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Lietuva Sadraudzības pasākumi VPDK "Nākotne" piedalās Lietuvas rīkotajos svētkos Dalība un vieskoncerti Klaipēdā un Viļņā
Igaunija Sadraudzības pasākumi Senioru deju kolektīvs "Sens tik sens" piedalās Senioru deju festivālos, sadarbojas ar Baltijas valstu LSDA (Latvijas senioru deju apvienība) kolektīviem. Notiek sadraudzības koncerti Klaipēdā, Igaunijā, Somijā un citās vietās.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Nākotnes kultūras nams Pašvaldības īpašums

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Aktu zāle 211 200 Labs Laba Stacionāra Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Aktu zāle 211 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
27.03. Zemgales novada tradicionālās dziedāšanas konkurss Folkloras "Dzīpariņi" dalībnieki Jēkabs Kristers - "Lielā dziedātāja" diploms, Valters Lauris laureāta tituls un iespēja uzstāties Laureātu koncertā Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā
13.03. Zemgales novada skate 1.pakāpes diploms Folkloras kopai "Dzīpariņi" iespēja piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos
16.08. Starptautiskais folkloras festivāls "Carpati - 2015" Rumānijā Atzinības raksts VPDK "Nākotne" dalība Rumānijā

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

47

Maksas norišu skaits pavisam:

2

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

45

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

9379

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

130

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

9249

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 4 500
Izklaides sarīkojums 2 130 3 300
Reliģiskas konfesijas norise 1 40
Koncerts 13 497
Amatieru koncerts 13 497
Izrāde 1 30
Amatieru izrāde 1 30
Izstāde 7 1522
Amatieru izstāde 7 1522

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

8

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Koncerts 8
Amatieru koncerts 8

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Papildu informācija par kolektīviem:

Jelgavas novada , Glūdas pagasta, Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne”. Kolektīvam rit 16 deju sezona. Kolektīva vadītāja Ilze Lomakina. Pašlaik kolektīvā dejo 23 dejotāji dažāda vecuma, dažādu profesiju pārstāvji. Mūsu dejotājiem dejošana ir sirdslieta, deja mūs vieno. Deju kolektīvs piedalījies vairākos Dziesmu un deju svētkos. Latviešu dejas rakstus rādītas Ungārijā, Austrijā, Igaunijā, Vācijā un Lietuvā. Dalība festivālos, labdarības koncertos, novadu sadančos un pagasta rīkotajos pasākumos . bez jautriem dančiem neizpaliek Lieldienu pasākums un Jāņu ielīgošana. Aktīva dalība Slāvu kopas „Slavjanočki” rīkotajos „Vecais Jaunais gads” un Masļeņicas koncertos, līdz ar to deju kolektīva repertuārā ir iekļautas arī cittautu dejas – krievu, ukraiņu, baltkrievu. Tiek rīkots draudzības sadancis, kas rīkots četros gados reizi ir „Lieli ceļi, mazi ceļi” uz kuru sabrauc deju kolektīvi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Rīgas un Zemgales. Kolektīvs regulāri ,labprāt brauc un uzstājas citu kolektīvu rīkotajos koncertos, kā arī piedalās novada rīkotajos pasākumos. „Nākotnes” dejotāji – centīgi dejotāji, humora pilni, draudzīgi, ar kuriem vienmēr ir jautri. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne” : moto – Dzīvo dzīvi dejodams! Slāvu folkloras kopa "Slavjanočki" Tautas folkloras kopa "Dzīpariņi" Nākotnes amatierteātris Ģimenes radošā studija TLMS "Nākotne' Līnijdejas Eiropas senioru deju kolektīvs "Sens tik sens"

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par IT aprīkojumu:

Zālē interneta pieslēgums, projektors, nolaižamais ekrāns. Skaņu un apgaismojuma aparatūra.