Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Vadītājs:

Olga Rožko

Tālrunis:

28451480

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2003

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Nākotnes kultūras nams

Piederība:

Jelgavas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Misija:

Apvienot Glūdas pagasta un tā sadraudzības pagastu slāvu tautību iedzīvotājus kultūras tradīciju kopšanai, organizēt slāvu kultūras un tradīciju pasākumus, sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Darbība:

Aktīvi organizācijas biedri ir 15 slāvu folkloras kopas "Slavjanočki" dalībnieces. Kolektīvā ir dažādu slāvu tautību pārstāvji: krievi, baltkrievi, ukraiņi un arī latvieši. Mūsu biedrības darbības virzieni: Slāvu gadskārtu svētku organizēšana un vadīšana Glūdas pagastā, sadarbībā ar Nākotnes kultūras namu. Slāvu kultūras mantojuma apzināšana Glūdas pagastā. Dažādu projektu īstenošana, ar kuru palīdzību tiek apzinātas un realizētas slāvu gadskārtu ieražu tradīcijas. Izglītojošo pasākumu vadīšana (meistarklases jauniešiem, pasākumi skolās). Iegūto zināšanu apkopojums - informatīvās avīzes, dziesmu krājums, grāmata "Slāvu un latviešu svētku svinēšanas tradīcijas" (latviešu un krievu valodā). Sadarbība ar dažādiem latviešu pašvaldības kolektīviem, Jelgavas pilsētas, Kārsavas mazākumtautību kolektīviem. Dalība Glūdas pagasta un Jelgavas novada pasākumos, valsts pasākumos -mazākumtautību festivālā, Dziesmu svētkos, "Baltika" festivālos.

Nodarbības notiek:

Trešdienās 16:30-18:30 Piektdienās 16:30- 18:30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Ukraiņu

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

15

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 15
līdz 13 gadiem 2
45-61 gads 13

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Olga Rožko Masļeņica Slāvu tradīcijas pasākums "Ziemu aizvadot'
Olga Rožko Pareizticīgo Lieldienas Kristīgo dziesmu repertuārs Lieldienām un Ziemassvētkiem

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu sezonu Koncerts Tradīciju Dalība visos pagasta un novada rīkotajos svētkos.