Glūdas pagasta senioru Eiropas deju kolektīvs "Sens tik sens"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> Eiropas dejas

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Vadītājs:

Vilhelmīne Zariņa

Kontaktpersona:

29954061

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Nākotnes kultūras nams

Piederība:

Jelgavas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Misija:

elt godā latviešu tautas un citu tautu dejas, pašiem mācīties un iesaistīt kolektīvā jaunus dalībniekus. Senioru deju kolektīva "Sens tik sens" moto: Mazs cinītis gāž lielu vezumu !

Darbība:

Jelgavas novada Glūdas pagasta senioru deju kolektīvs "Sens tik sens". Kolektīvam rit 20. deju sezona. Pašlaik kolektīvā dejo 12 dejotājas. Mūsu dejotājiem dejošana ir sirdslieta, deja mūs vieno. Dalība festivālos, labdarības koncertos, novadu sadančos un pagasta rīkotajos pasākumos. Bez jautriem dančiem neizpaliek Lieldienu pasākums un Jāņu ielīgošana. Aktīva dalība Slāvu kopas "Slavjanočki" rīkotajos "Vecais Jaunais gads" un Masļeņicas koncertos. Deju kolektīva repertuārā ir iekļautas dažādas dejas - gan latviešu, gan Eiropas dejas. Kolektīvs regulāri, labprāt brauc un uzstājas citu kolektīvu rīkotajos koncertos, kā arī piedalās novada rīkotajos pasākumos. Deju kolektīvs piedalījies Dziesmu un deju svētkos. Kolektīvs ir piedalījies festivālos un koncertos Igaunijā, Lietuvā un Somijā.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās 17.00-18.30 Ceturtdienās 17.00-18.30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12
62 un vairāk gadi 12

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Vilhelmīne Zariņa Raksturdejas senioriem Attiecīgas dejas seniorēm ar cienījamu gadu skaitu - no 60 - 85 dgadiem

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu sezonu Koncerts Gadskārtu svētki Dalība visos pasākumos, cik vien pietiek spēka