Augšdaugavas novada Kultūras centrs "Vārpa"

Kontaktinformācija

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Inta Uškāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Inta Uškāne 65431867 26362572 @
Vecākā kultūras darba vadītāja Kristīne Saulīte 65431867 26362572 @
Vecākā kultūras darba vadītāja Vita Litiņa 28379611 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1960

Misija:

Tautas mākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un uzkrāšana, Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, nacionālās identitātes stiprināšana, dialoga un saprašanās starp kultūrām un nācijām sekmēšana, bagātinot novada kultūras dzīvi, veidojot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai.

Darbība:

Organizē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbību un to pieejamību novada iedzīvotājiem. Rīko novada amatierkolektīvu skates, koncertus un festivālus. Nodrošina metodisko palīdzību un atbalstu amatiermākslas kolektīvu darbības attīstībai. Organizē valsts un tradicionālos svētku pasākumus, izstādes, koncertus, teātra izrādes visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība amatierkolektīvos Deju ansamblī "Līksme", jauktajā korī "Latgale", teātra trupā "Trešais variants", folkloras kopā "Dyrbyni", vokālajā ansamblī "Stage On"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām dažādu pasākumu organizēšanai:
1.1. Sarīkojumu zāle
1.2. Kamīnzāle
1.3. Sarīkojumu un kamīnzāles noma vienlaicīgi
1.4. Foaje telpas
1.5. Mēģinājumu zāle
1.6. Mācību klase
1.7. Datorklase
1.8. Mācību klases un datorklases noma vienlaicīgi
.
2. Tehnisko līdzekļu noma telpu nomas pasākumā:
2.1. Apskaņošanas iekārta
2.2. Multimediju tehnika
.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kultūras centrs "Vārpa" Dobeles ielā 30, Daugavpils Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

2124

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

3

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Sarīkojumu zāle 300 250 Ļoti labs Profesionālajām akustiskajām prasībām neatbilst
Kamīnzāle 164 100 Ļoti labs Laba akustika
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Sarīkojumu zāle 124 Ļoti labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

139

Maksas norišu skaits pavisam:

18

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

121

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

14995

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

2052

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

12943

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 1 1 230 230
Izklaides sarīkojums 2 110
Kinoizrāde 7 172
Informatīva / izglītojoša norise 20 1110 2 127
Konference / seminārs 6 205
Lekcija 2 95
Informatīva sanāksme 7 425 2 127
Cits izglītojošs pasākums 5 385
Koncerts 2 255
Amatieru koncerts 1 55
Profesionāļu koncerts 1 200
Izrāde 1 1 80 50
Amatieru izrāde 1 1 80 50
Izstāde 3 1200
Profesionāļu izstāde 3 1200
Konkurss, skate 4 640
Cita veida pasākums 6 650
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 3 375
Izklaides sarīkojums 1 12 200 1295
Reliģiskas konfesijas norise 1 200
Informatīva / izglītojoša norise 61 5658
Konference / seminārs 22 2380
Informatīva sanāksme 4 48
Cits izglītojošs pasākums 35 3230
Koncerts 4 4 830 740
Amatieru koncerts 4 740
Profesionāļu koncerts 4 830
Izrāde 1 200
Profesionāļu izrāde 1 200
Konkurss, skate 2 480
Cita veida pasākums 1 1 230 60