Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs:

Aija Daugele

Tālrunis:

25609662

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1969

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” izveidojās 2019. gadā uz divu kolektīvu bāzes: 1969. gadā veidotā jauniešu deju kolektīva „Līksme”, kas pēc 10 gadiem ieguva Tautas deju ansambļa statusu un 2011. gadā tapušā vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme”.

Misija:

Ar staltu stāju, siltiem smaidiem, mirdzošām acīm un raitu dejas soli radīt līksmi gan pašu dejotāju, gan skatītāju sirdīs.

Darbība:

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansambļa „Līksme” kolektīva vadītājas un horeogrāfes Aijas Daugeles vadībā turpina tautas deju ansambļa un vidējās paaudzes deju kolektīva „Līksme” aizsāktās tradīcijas, apgūstot Deju svētku koprepertuāru, koncertējot gan novadā, Latgalē un Latvijā, gan dodoties uz Starptautiskiem festivāliem ārpus valsts robežām. 2023. gadā deju ansamblis piedalījās Augšdaugavas novada deju kolektīvu sadancī “Ziemas prieki – 2023”, noslēguma koncerta “Kopā augšup” obligāto deju filmēšanā, repertuāra pārbaudes skatē deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”, II deju programmai “Baltā”, Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava- 2023”, Augšdaugavas deju kolektīvu sadancī “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, Latvijas republikas proklamēšanas 105. gadadienas sarīkojumā, XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos piedalījās 3 programmās: “Balts”; “Mūžīgais dzinējs”; “Kopā augšup”, kā arī Starptautiskajā deju festivālā “Kartos šokio ritmu” Lietuvā.

Nodarbības notiek:

Otrdienās, Ceturtdienās no plkst. 18.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

25