Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000719

Adrese:

Tūristu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63824900 26163684 @
Bibliotēkā 63807144 29110790
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Saldus novada bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Saldus novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Margarita Marcinkeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900003926

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0016

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.05.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

255C

Akreditācijas datums:

06.12.2023

Akreditācijas termiņš:

05.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Saldus novada pašvaldības iestāde ”SALDUS NOVADA BIBLIOTĒKA” ir 1925.gadā Saldū dibinātās pilsētas domes bezmaksas bibliotēkas – lasītavas vēsturiskā mantiniece un 2006.gada 1.augustā izveidotās Saldus pilsētas bibliotēkas darba turpinātāja. 2021.gada 23.septembrim Saldus novada dome pieņēma lēmumu par "Par Saldus novada bibliotēku reorganizāciju" (sēdes protokola Nr.17 30§). Tas paredz Saldus pilsētas bibliotēku pārdēvēt par Saldus novada bibliotēku un tās struktūrā iekļaut 21 vietējās nozīmes bibliotēku.

Darbība:

Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS NOVADA BIBLIOTĒKA” ir publiska kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz iedzīvotājiem bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus, kura nodrošina Latvijas un pasaules tautu kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Saldus novada pašvaldības iestāde „SALDUS NOVADA BIBLIOTĒKA” veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā dienā - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vasaras periodā (01.06.-31.08.) sestdienās - slēgta. Šajā periodā bibliotēkas darba laiks ceturtdienās pagarināts līdz plkst.19.00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
2. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. Novadpētniecības materiāli.
3. Interneta pakalpojumi Bezmaksas interneta pieeja, izmantojot bibliotēkā esošos datorus, kā arī bezvadu internets.
4. Abonētās datu bāzes Bibliotēka piedāvā piekļuvi linformācijai no datu bāzēm: letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Britannica Public Library Edition un Heinonline.
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
6. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas pakalpojumi
1.1. A4 formāta lapas viena puse (Melnbalta) 0.15
1.2. A4 formāta lapas abas puses (Melnbalta) 0.21
1.3. A4 formāta lapas viena puse (Krāsaina) 0.30
1.4. A4 formāta lapas abas puses (Krāsainas) 0.48
1.5. A3 formāta lapas viena puse (Melnbalta) 0.18
1.6. A3 formāta lapas abas puses (Melnbalta) 0.24
1.7. A3 formāta lapas viena puse (Krāsainā) 0.48
2. Datorizdrukas
2.1. A4 formāta Melnbalts (lapas viena puse) 0.16
2.2. A4 formāta Melnbalts (lapas abas puses) 0.21
2.3. A4 formāta Krāsains (lapas viena puse) 0.30
2.4. A4 formāta Krāsains (lapas abas puses) 0.48
2.5. A3 formāta Melnbalta (lapas viena puse) 0.18
2.6. A3 formāta Krāsaina (lapas viena puse) 0.48
3. Dokumentu iesiešana
3.1. Brošēšana ar spirāli (no 1-65 lp.) 1.72
3.2. Brošēšana ar spirāli (no 66 -125 lp.) 2.48
3.3. Termiskā iesiešana (līdz 80 lp.) 2.30
3.4. Termiskā iesiešana (no 81 līdz 120 lp.) 2.93
3.5. Termiskā iesiešana (no 121 līdz 160 lp.) 3.56
3.6. Termiskā iesiešana (no 161 līdz 230 lp.) 4.14
3.7. Termiskā iesiešana cietos vākos 9.15
4. Telpu noma
4.1. Konferenču zāle 30.25 (EUR/ h)
4.2. Kafijas telpa 12.10 (EUR/ h)
4.3. Mācību klase 12.10 (EUR/ h)
5. Skenēšana, nosūtot uz norādīto e-pastu :
5.1. A4 formāta skenēšana (manuāli) 0.18
5.2. A4 formāta skenēšana (automātiski) 0.12
5.3. A3 formāta skenēšana (manuāli) 0.21
5.4. A3 formāta skenēšana (automātiski) 0.15
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1993,6

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka atrodas ēkas trešajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1786,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

122

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

2539

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1116

Pārējie:

1423

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

401110

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 34964
Pieaugušie 24215
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 10749
Virtuālais apmeklējums 366146
Digitālie pakalpojumi 365455
Bibliotēkas tīmekļa vietne 19354
Tiešsaistes kataloga izmantošana 243986
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 102115
Datubāzu apmeklējums 691
Abonētās 691

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

99923

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14595

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 75541
Grāmatas 62999
Seriālizdevumi 9639
Audiovizuālie resursi 89
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 26
Attēlizdevumi 1820
Nepublicētie dokumenti 10
Pārējās krājuma vienības 956
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 24382
Datubāzes (skaits) 24382
Abonētās 24382
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 25178
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1384
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 1384

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2616

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2178

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

75344

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2613 2178 75338
Grāmatas 1381 1013 65379
Seriālizdevumi 1210 1103 7948
Audiovizuālie resursi 2 782
Kartogrāfiskie materiāli 16
Nošizdevumi 1 39
Attēlizdevumi 9 62 797
Braila raksta dokumenti 2
Nepublicētie dokumenti 4 108
Pārējās krājuma vienības 6 267
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3 6
Citi digitāli resursi 3 3
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 541 177 17093

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 36
Darbiniekiem 18
Lasītājiem 18
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 200 200
Video ieraksti 1 1