Saldus novada Vadakstes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000742

Adrese:

"Krāces 2", Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov., LV-3895

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25618116 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Kultūras karte
Saldus novada bibliotēka
Facebook
Draugiem
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Statkus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900003926

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

641B

Akreditācijas datums:

12.06.2021

Akreditācijas termiņš:

12.06.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fonda „Valsts Statistikas pārvalde” dokumentos- 1939.g. sastādītā Latvijas bibliotēku sarakstā redzams, ka Jelgavas apriņķa Vadakstes pagastā bijusi viena bibliotēka- Vadakstes sešklasu pamatskolas Kultūras fonda bibliotēka, kas dibināta 1924.gadā. Bibliotēka atradās Vadakstes pilī 1.stāvā apaļajā salonā. No 1994.gada bibliotēka atrodas pašvaldības ēkā. No 2021. gada 1. novembra Vadakstes pagasta bibliotēka ir Saldus novada bibliotēkas struktūrvienība.

Darbība:

2021. gadā bibliotēka atkārtotā akreditācijā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 2014. gadā izveidota interneta vietne http://vadakstesmantojums.saldus.lv, kurā pieejami 1110 digitalizēti Vadakstes novadpētnieka Žaņa Skudras novadpētniecības materiāli. Novadpētniecības katalogs papildināts ar 96 rakstiem par Vadakstes pagasta notikumiem. 2017.gadā bibliotēkas vadītāja iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Darbdienās pusdienlaiks no 12:00-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena-metodiskā diena,bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft datu bāzei "Laikrakstu bibliotēka"
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu termiņu pagarināšana pa tālruni 25618116, e-pastu bibl.vadakste@saldus.lv
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Vadakstes bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SNB)
6. Novadpētniecība Bezmaksas piekļuve novadpētniecības materiāliem bibliotēkā uz vietas. Bezmaksas piekļuve mājas lapai http://vadakstesmantojums.saldus.lv Bezmaksas piekļuve novadpētniecības datu bāzei.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1746

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

104,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

88

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2265

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1735
Pieaugušie 1575
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 160
Virtuālais apmeklējums 530
Digitālie pakalpojumi 500
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 500
Datubāzu apmeklējums 30
Abonētās 30

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2965

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

195

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2962
Grāmatas 1454
Seriālizdevumi 1419
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 88
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
E-grāmatas 1
Citi digitāli resursi 1
Datubāzes (skaits) 1
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 194

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 89
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

349

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1013

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6492

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 349 1013 6489
Grāmatas 118 499 5270
Seriālizdevumi 231 514 1166
Audiovizuālie resursi 13
Attēlizdevumi 11
Pārējās krājuma vienības 29
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Citi digitāli resursi 1
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 6 1338

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Grāmatu nodošanas kaste:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 420 420
Attēlizdevumi 1110 1110