Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000610

Adrese:

Rīgas iela 136, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65307184 26522251 @ 65341131
Bibliotēkā 65307185 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Līvānu novada Centrālās bibliotēkas informatīvais resurss
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Twitteer.com
Sociālie tīkli Biblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Vērdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067543

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1600

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

857A

Akreditācijas datums:

15.05.2018

Akreditācijas termiņš:

15.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Līvānu novada Centrālā bibliotēka (turpmāk - Bibliotēka) ir Līvānu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēka veic Līvānu novada Centrālās bibliotēkas funkcijas, darbojas kā koordinējošais un metodiskais centrs Līvānu novada Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkām un Ilūkstes novada bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 12:00 19:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas * piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft, Britanica u.c.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65307185, e-pastu lncb@livanub.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā www.livanub.lv
4. Jaunieguvumu apskats Katra mēneša pirmajā sestdienā plkst. 9.00 izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem.
5. Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogs Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzēs "Līvānu novads" un "Ilūkstes novads". Sīkāk lasiet sadaļā "Elektroniskais kopkatalogs" vai apmeklējiet www.livanub.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
8. Izsniegšanas un saņemšanas pašapkalpošanās iekārta Pašapkalpošanās iekārta grāmatu un citu dokumentu saņemšanai un nodošanai, lasītāja konta pārraudzībai, pagarināšanai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.06 EUR
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no abām pusēm) 0.10 EUR
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A3 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.10 EUR
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A3 formāts 1 lapa (no abām pusēm) 0.15 EUR
5. Datorizdruka (krāsaina) A4 formāts 1 lapa 0.30 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1351,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

119

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1953

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

688

Pārējie:

1265

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

29021

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17965

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11056

Virtuālais apmeklējums:

5251

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

74888

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11453

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 37363
Seriālizdevumi 36532
Audiovizuālie resursi 80
Kartogrāfiskie materiāli 40
Nošizdevumi 41
Pārējie dokumenti 830
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 8580

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 934
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 903

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3627

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2495

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

85344

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2214 1792 62620
Seriālizdevumi 1346 690 21961
Audiovizuālie resursi 33 5 296
Kartogrāfiskie materiāli 13 206
Nošizdevumi 5 6 127
Attēlizdevumi 37
Pārējie dokumenti 12 24
Elektroniskie resursi 4 2 73
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 760 212 13506

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 39
Darbiniekiem 11
Lasītājiem 28
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 270 15 285
Teksta dokumenti - Lappuses 281 14 295
Attēlizdevumi 290 290