Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Sutru filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000634

Adrese:

Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65329134 @
Pagasta padomē 65329149
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Līvānu novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Līvānu un Ilūkstes novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Pintāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065595

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0521

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

362A

Akreditācijas datums:

19.09.2017

Akreditācijas termiņš:

19.09.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

Sutru bibliotēka dibināta 1958. g. 1. augustā (Daugavpils zonālā valsts arhīva izziņa).

Darbība:

Sniedz operatīvu un kvalitatīvu informācijas pieeju apmeklētājiem, sekmējot izglītotas, demokrātiskas, darba tirgū konkurētspējīgas sabiedrības attīstību; izzina un saglabā pagasta kultūrvēsturi; nodrošina pagasta autentiskumu novada un valsts mērogā; nodrošina lietotājiem saturīga brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Uzziņas Uzziņu sniegšana par jebkādiem apmeklētājus interesējošiem jautājumiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/ datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.06
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/ datorizdruka (melnbalta) A4 formāts viena lapa (no abām pusēm) 0.10
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/ datorizdruka (melnbalta) A3 formāts 1 lapa (melnbalta) no vienas puses 0.10
4. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/ datorizdruka (melnbalta) A3 formāts 1 lapa (melnbalta) no abām pusēm 0.15
5. Datorizdruka A4 formāts 1 lapa (krāsaina) 0.30
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Sutru pagasta pārvaldes ēka Uzvaras 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads Pašvaldības īpašums 1988
Teritorijas kopējā platība (m2):

2579

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

193

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

201

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3790

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1093

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9959

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

276

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5290
Seriālizdevumi 4633
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 441

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

350

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9595

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 115 8552
Seriālizdevumi 232 978
Audiovizuālie resursi 1 14
Kartogrāfiskie materiāli 2 21
Nošizdevumi 15
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 2057

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2