Alūksnes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000124

Adrese:

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64322197 25403935 @
Bibliotēkā 25664421 @
Bibliotēkā 64322196
Bibliotēkā 64322178
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Alūksnes novada bibliotēkas interneta vietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900006570

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

84C

Akreditācijas datums:

06.07.2023

Akreditācijas termiņš:

05.07.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīta 1944.gada nogale, kad, par pamatu ņemot bijušās pilsētas valdes un kara daļas grāmatas, tiek dibināta bibliotēka. Savā vairāk kā 70 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē bibliotēkai vairākkārt mainījies statuss, tā atradusies dažādās pilsētas ēkās. Vairāk par bibliotēkas vēsturi http://albibl.lv/biblioteka-piedava/novadpetnieciba/bibliotekas-vesture/vesture/

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes centrs Alūksnes novada cilvēkiem, tā nodrošina lietotāju pieprasījumam atbilstošus daudzveidīgus pakalpojumus, sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, mūžizglītībā. Alūksnes pilsētas bibliotēka darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka un ir metodiskais un konsultatīvais centrs Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām. Bibliotēkas moto: "Ceļš uz bibliotēku ir ceļš uz piepildītāku dzīvi!"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Otrdiena 10:00 18:00 Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Trešdiena 10:00 18:00 Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00 Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka lasītājus neapkalpo.
Piektdiena 10:00 18:00 Bērnu apkalpošanas nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 17:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Par izmaiņām bibliotēkas darba laikā sekojiet informācijai www.albibl.lv

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. Lietotājiem pieejamas latviešu filmas DVD formātā, audiogrāmatas, kā arī grāmatas palielinātā drukā – cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv ; Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes novada bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Elektroniskais katalogs Apmeklējiet http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības datu bāzē un Alūksnes novada pašvaldības dokumentu datu bāzē
7. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs; Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos (pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv)
8. Izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai www.albibl.lv
9. Filmas, digitalizētie video un audio ieraksti Skaties latviešu filmas www.filmas.lv Skaties digitalizētos audio un video ierakstus www.diva.lv
10. E-grāmatas Audiogrāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets. Iespēja saņemt un klausīties audiogrāmatu, ja parasto nevarat lasīt. Audiogrāmata atbilst grāmatas saturam parastajā drukā, kas nolasīts audiāli. Audiogrāmatas tiek piedāvātas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma.
11. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē
12. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv
13. Informācija par novadu Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Alūksnes un Apes novadu un novadniekiem. Novadpētniecības krājumā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām u.c. Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par krājumā pieejamajiem materiāliem, atsevišķiem ierakstiem- arī pilnteksti.
14. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi lasīšanai uz vietas bibliotēkā (jaunākie numuri) un līdzņemšanai uz mājām.
15. Spēle "Iepazīsti Alūksnes novadu!" Spēle pieejama 2 formātos- kā galda spēle un kā lielformāta grīdas spēle. Spēles pamatā izmantota līdzība ar mums visiem zināmo galda spēli Cirks, spēlē integrējot jautājumus, kas saistīti ar mūsu novadu. Spēli iespējams spēlēt telpās un brīvā dabā labvēlīgos laikapstākļos. Spēli bez maksas izmantot var jebkura novada kultūras, izglītības iestāde, darba kolektīvs vai interesentu grupa, iepriekš piesakoties Alūksnes pilsētas bibliotēkā (rakstot biblioteka@aluksne.lv vai zvanot 25403935, 64322197
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju, izdruku izgatavošana : PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem. PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem.
1.1. Kopija, izdruka, Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,07
1.2. Kopija, izdruka, Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,11
1.3. Kopija, izdruka, Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,14
1.4. Kopija, izdruka, Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,21
1.5. Kopija, izdruka, Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,14
1.6. Kopija, izdruka, Melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,23
1.7. Kopija, izdruka, Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,28
1.8. Kopija, izdruka, Melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,43
1.9. Kopija, izdruka, Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28
1.10. Kopija, izdruka, Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,57
1.11. Kopija, izdruka, Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,85
2. Drukas pakalpojumi. Uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas :
2.1. Drukas pakalpojums, A3 Krāsains, 5-50% pārklājums EUR 0,56 EUR 0,68 (ar PVN)
2.2. Drukas pakalpojums, A3 Krāsains, 50- 100% pārklājums EUR 1,30 EUR 1,57 (ar PNV)
2.3. Drukas pakalpojums, A4 Krāsains, 5-50% pārklājums EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
2.4. Drukas pakalpojums, A4 Krāsains, 50- 100% pārklājums EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
2.5. Drukas pakalpojums, A3 Melnbalts, 5-50% pārklājums EUR 0,14 EUR 0,17 (ar PVN)
2.6. Drukas pakalpojums, A3 Melbalts, 50- 100% pārklājums EUR 0,42 EUR 0,52 (ar PVN)
2.7. Drukas pakalpojums, A4 Melnbalts, 5-50% pārklājums EUR 0,07 EUR 0,08 (ar PVN)
2.8. Drukas pakalpojums, A4 Melnbalts, 50- 100% pārklājums EUR 0,21 EUR 0,25 (ar PVN)
2.9. Drukas pakalpojums, A4 Melnbalts, 50- 100% pārklājums EUR 0,21 EUR 0,25 (ar PVN)
3. Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā EUR 0,14 PVN netiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem. PVN tiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no citiem informācijas resursiem.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Jāapmaksā pasta izdevumi.
5. Iespēja saņemt jaunu lasītāja karti nozudētās vietā EUR 0,28 +PVN
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1505

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

561

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40