Kontaktinformācija

Adrese:

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba vadītāja Inita Ivdra 65447391 29764597 @

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Misija:

Veidot labvēlīgu vidi kultūras dzīves attīstīšanai, veicinot kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu , kā arī padarīt to pieejamu pagasta un novada iedzīvotājiem.

Darbība:

Atbalstīt radošo amatieru kolektīvu darbību. Organizēt valsts svētkus un piemiņas dienas, latviešu gadskārtas un tradicionālos svētkus, koncertus, izstādes, kā arī dažādus atpūtas un izklaides sarīkojumus visiem pagasta iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Kalupes pagasta pārvaldes kultūras darba plānā iekļautie pasākumi Aicinām līdzdarbībai sieviešu deju kolektīvā, folkloras kopā un vīru vokālajā ansamblī. Par pasākumu norisi, vietu un laiku tiek ziņots -afišas, draugiem.lv, ielūgumi, telefoniski, mutiski, Kalupes pagasta mājaslapā, Augšdaugavas novada mājaslapā

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pagasta pārvaldes ēka Ezeru iela-6, Kalupes pag. Pašvaldības īpašums 1990
Papildu informācija par ēkām:

Kalupes pagastā kultūras nama nav

Institūcijas telpas

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 88 80 Ļoti labs Mobila
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2022.gadā:

Norišu skaits pavisam:

46

Maksas norišu skaits pavisam:

12

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

34

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2523

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

645

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1878

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 3 140
Izklaides sarīkojums 3 160
Reliģiskas konfesijas norise 3 190
Kinoizrāde 1 15
Informatīva / izglītojoša norise 3 195
Cits izglītojošs pasākums 3 195
Koncerts 3 9 340 495
Amatieru koncerts 9 495
Profesionāļu koncerts 3 340
Izrāde 1 1 20 80
Amatieru izrāde 1 80
Profesionāļu izrāde 1 20
Izstāde 1 3 40 250
Amatieru izstāde 3 250
Profesionāļu izstāde 1 40
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 110
Cita veida pasākums 1 10
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Izklaides sarīkojums 1 10
Koncerts 4 275
Amatieru koncerts 1 45
Profesionāļu koncerts 3 230
Izrāde 1 1 20 80
Amatieru izrāde 1 80
Profesionāļu izrāde 1 20
Izstāde 1 1 40 15
Amatieru izstāde 1 15
Profesionāļu izstāde 1 40
Konkurss, skate 3 28
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 10

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ