Kontaktinformācija

Adrese:

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba vadītāja Inita Ivdra 65447391 29764597 @

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Misija:

Veidot labvēlīgu vidi kultūras dzīves attīstīšanai, veicinot kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī padarīt to pieejamu pagasta un novada iedzīvotājiem.

Darbība:

Atbalstīt radošo amatieru kolektīvu darbību. Organizēt valsts svētkus un piemiņas dienas, latviešu gadskārtas un tradicionālos svētkus, koncertus, izstādes, kā arī dažādus atpūtas un izklaides sarīkojumus visiem pagasta iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kalupes pagasta pārvaldes kultūras darba plānā iekļautie pasākumi. Par pasākumu norisi, vietu un laiku tiek ziņots - afišas, ielūgumi, telefoniski, mutiski, Augšdaugavas novada mājaslapā.
2. Aicinām līdzdarbībai sieviešu deju kolektīvā, folkloras kopā un vīru vokālajā ansamblī.

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pagasta pārvaldes ēka Ezeru iela-6, Kalupes pag. Pašvaldības īpašums 1990
Papildu informācija par ēkām:

Kalupes pagastā kultūras nama nav

Institūcijas telpas

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 88 80 Ļoti labs Mobila
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

27

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

27

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1520

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1520

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 10 650
Izstāde 4 380
Amatieru izstāde 4 380
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 125
Cita veida pasākums 5 255
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 3 30
Koncerts 1 10
Amatieru koncerts 1 10
Festivāls 2 60
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 10

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Papildu informācija par kolektīviem:

Sieviešu deju kolektīvs"Leičupe"2023.gadā piedalījās Augšdaugavas novada pasākumos: Višķu aprūpes centrā-"Baltā galdauta svētkos", Dubnas pagasta svētkos, Latgales večerinka Silenē, Līksnas VPDK "Daugaveņa"jubilejas koncertā un Kalupes pagasta pasākumos- Jubilejas koncerts"Leičupīte danci veda",Baltā galdauta svētki", "Vasaras saulgrieži", "Senioru pasākums", "LR proklamēšanas svētki", "Vecgada groziņballe" Folkloras kopa"Kolupka" piedalījās Tautas mākslas festivālā"Augšdaugava" Kalupes pagasta pasākumos "Aizgavēnis", "Vasaras saulgrieži", "Senioru pasākums", "LR proklamēšanas 105. gadadienā", Vīru vokālais ansamblis''Čvartaks" piedalījās Preiļu novada Rimicānu KN siev. vokālā ansambļa "Savādi gan" jubilejas koncertā, Kalupes pagasta pasākumos"Aizgavēnis", "Baltā galdauta svētki", "Lāčplēša diena", "Vecgada groziņballe"